تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 96 – 97

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته مهندسی معماری دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6246767 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 234 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 718 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 845 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 899 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1089 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1196 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1212 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1265 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 1303 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1812 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1396 1876 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1396 1937 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 2562 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 3159 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 5115 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 5441 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6164 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 6261 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 6623 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 7016 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 8592 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 8979 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 9791 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 24 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 375 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 406 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 474 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 478 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 480 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 483 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 493 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 541 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 599 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 656 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 675 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 697 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 734 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 735 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 769 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 861 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 906 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 977 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1088 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه هنر تهران روزانه کارنامه
1396 1145 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 1261 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 1298 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1327 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 1523 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1639 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 1788 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1790 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1851 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 1936 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان روزانه کارنامه
1396 2084 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 2219 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2450 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2455 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2469 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 2507 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 3157 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3160 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3279 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 3465 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فرهنگیان کارنامه
1396 3659 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3747 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 3755 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 3771 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 4255 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 4271 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 4292 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 4952 منطقه 2 مرد مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 5062 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 5182 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 6640 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 6640 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1396 6839 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 6868 منطقه 2 زن مهندسی معماری دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 6915 منطقه 2 زن مهندسی معماری