خانه آزمون استخدامی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

با آغاز زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، داوطلبانی که قصد نام نویسی در این آزمون را دارند به دنبال رشته های مورد نیاز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و هم چنین مراکز خدمات بهداشتی درمانی می باشند تا بدانند آیا با مدرک تحصیلی خود، مجاز به شرکت در آزمون هستند یا خیر. متقاضیان می توانند با در نظر داشتن شرایط ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، در مهلت تعیین شده از سوی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. شرایط و مقررات لازم جهت شرکت در آزمون مذکور، در دفترچه راهنمای ثبت نام آن قید شده است.

هر یک از عناوین و رشته های تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲، دارای شرایط اختصاصی می باشند.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

وزارت بهداشت رشته های مورد نیاز خود را برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت از طریق دفترچه ثبت نام به اطلاع متقاضیان می رساند. هر کدام از عناوین شغلی آزمون استخدامی وزرات بهداشت ۱۴۰۲، در موسسات مختلف پذیرش می شوند و ممکن است یک موسسه برای شغل “کارشناس امور پژوهشی” فقط دانش آموختگان رشته روانشناسی بالینی را آن هم تنها در مقطع کارشناسی ارشد بپذیرد.

 

به علاوه برای برخی از مشاغل تنها یک موسسه نسبت به آن ها اعلام نیاز کرده است. از همین رو توصیه می کنیم برای آن که بدانید کدام عنوان شغلی، در چه رشته ها و چه مقاطعی در هر موسسه ارائه می شوند، حتما جداول مربوطه را که در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت درج شده اند، به دقت مطالعه نمایید.

 منتخب رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی وزرات بهداشت 1402
عنوانرشته های مورد نیاز
پزشک عمومیدکتری: پزشکی عمومی
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی(کاردان)کاردانی: اتاق عمل، پرستاری، فوریت های پزشکی، هوشبری
فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی(کارشناس) کارشناسی: اتاق عمل، پرستاری، فوریت های پزشکی، هوشبری
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی کارشناسی: علوم آزمایشگاهی
کارشناسی ارشد: انگل شناسی پزشکی، ایمن شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، میکروبشناسی پزشکی، یافت شناسی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک انسانی، سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی
کارشناس بهداشت خانواده کارشناسی: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی ،مامایی

کارشناسی ارشد: اکولوژی اتسانی، آموزش بهداشت، آموزش پزشکی، سلامت سالمندی، علوم اجتماعی (جمعیت شناسی) مامایی، مشاوره در مامایی

کارشناس بهداشت محیط کارشناسی:
مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد: آپیدمیولوژی، اکولوژی انسانی، آب‌شناسی (هیدرولوژی)، آلودگی محیط زیست، آموزش بهداشت، آموزش پزشکی، آموزش محیط زیست، بازیافت منابع آب، برنامه‌ریزی آب، برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، بهداشت پرتوها و مدیریت سلامت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و محیط زیست، بهسازی محیط، بیوتکنولوژی محیطی، پدافند غیر عامل در نظام سلامت، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، سم‌شناسی، سم‌شناسی محیط، طراحی شهری، علوم و صنایع غذایی (زیست فناوری مواد غذایی)، علوم و مهندسی محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)، علوم و مهندسی محیط زیست (آلودگی محیط زیست)، محیط زیست، محیط زیست (آب و فاضلاب)، محیط زیست (آلودگی خاک)، محیط زیست (سواحل)، محیط زیست (منابع آب)، محیط زیست (مواد زائد جامد)، محیط زیست (هوا)، مدیریت پسماند، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، مدیریت محیط زیست، معماری و آمایش، منابع طبیعی(محیط زیست)، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی تکنولوژی عمران (آب و فاضلاب)، مهندسی شیمی (ایمنی)، مهندسی عمران (آب و فاضلاب)، مهندسی محیط زیست، هیدروبیولوژی، هیدروژئولوژی
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کارشناسی: بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
کارشناس تغذیه کارشناسی: علوم تغذیه
کارشناسی ارشد: آموزش پزشکی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، بیوشیمی، تغذیه بالینی، سلامت سالمندی، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه، علوم و صنابع غذایی، فیزیولوژی ورزشی  (تغذیه ورزشی)، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مهندسی کشاورزی، میکروب‌شناسی مواد غذایی
کارشناس سلامت روانکارسناسی و کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، روانشناسی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی: فناوری اطلاعات سلامت، کتابداری در شاخه پزشکی ،مدارک پزشکی
کارشناسی ارشد: انفورماتیک پزشکی ،فناوری اطلاعات سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ،مدارک پزشکی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
ماماکارشناسی: مامایی
کارشناسی ارشد: مامایی
پرستارکارشناسی و کارشناسی ارشد: پرستاری
کارشناس منابع انسانیکارشناسی: حقوق اداری، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی, مدیریت دولتی، مدیریت کسب و کار
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)، مدیریت بازرگانی (مدیریت بازرگانی)، مدیریت بازرگانی (مدیریت کارآفرینی)، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی ‏
نگهباندیپلم و کاردانی و کارشناسی:
همه رشته ها
پزشک متخصص بیماری‌های داخلیدکتری تخصصی: بیماری‌های داخلی
پزشک متخصص بیماری‌های کودکاندکتری تخصصی: اطفال
پزشک متخصص بیهوشیدکتری تخصصی: بیهوشی
پزشک متخصص جراحی عمومیدکتری تخصصی: جراحی عمومی
پزشک متخصص رادیولوزیدکتری تخصصی: رادیولوژی
پزشک متخصص قلبدکتری تخصصی: قلب
پزشک متخصص مغز و اعصابدکتری تخصصی: نورولوژی
داروسازدکتری تخصصی: داروسازی
دندانپزشکدکتری و دکتری تخصصی: دندانپزشکی
کارشناس اتاق عملکارشناسی: تکنولوژی اتاق عمل
کارشناسی‌ارشد: پرستاری مراقبت‌های ویژه، پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان، تکنولوژی اتاق عمل، تکنولوژی گردش خون
کارشناس امور اجرایی سلامتکارسناسی و کارشناسی ارشد: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناس امور مالیکارشناسی: اقتصاد، بانکداری اسلامی، حسابداری، علوم اسلامی- اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مدیریت کسب و کار
کوچک، مدیریت مالی
کارشناسی‌ارشد: اقتصاد، اقتصاد بهداشت، حسابداری، حسابرسی علوم اقتصادی، مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی (بودجه و مالیه عمومی)، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار،
مدیریت مالی، مهندسی صنابع (مهندسی مالی)
کارشناس بهداشت حرفه ایکارشناسی: بهداشت حرفه‌ای، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار
کارشناسی‌ارشد: مدیریت ایمنی، مدیریت سلامت، مدیریت محیط زیست، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، مهندسی تکنولوژی ایمنی در صنعت و محیط کار، مهندسی شیمی (ایمنی)، مهندسی محیط زیست (آلودگی هوا)
کارشناس پرتو شناسی (رادیولوژی)کارشناسی: تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
کارشناسی‌ارشد: آناتومی (علم تشریح) بیوفیزیک، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، علوم داروهای پرتوزا، فناوری تصویربرادری پزشکی(MRI)، فناوری تصویربرادری پزشکی(سی تی اسکن)، فیزیک پزشکی، مهندسی هسته‌ای (پرتو پزشکی)، نانو تکنولوژی پزشکی
کارشناس توسعه مدیریتکارشناسی: مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع، مهندسی صنابع و سیستم‌های مدیریت
کارشناسی‌ارشد: انفورماتیک پزشکی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، کارآفرینی (توسعه) کارآفرینی (سازمانی)، کارآفرینی (فناوری)، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی (بازرگانی)، مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)، مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، مدیریت صنعتی (مدیریت پروژه)، مدیریت صنعتی (مدیریت سیستم‌ها)، مدیریت صنعتی (مدیریت عملکرد)، مدیریت صنعتی (مدیریت کیفیت و بهره‌وری)، مدیریت فناوری اطلاعات (سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت فناوری اطلاعات)، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی)، مدیریت منابع انسانی، مهندسی صنایع

توجه نمایید که رشته های مندج در جدول فوق تنها بخشی از رشته های موجود در دفترچه ثبت نامی آزمون استخدامی وزارت بهداشت هستند. عناوین شغلی و رشته های موجود در جدول در استان های مختلف متفاوت است، بنابراین جهت مطالعه بیشتر لیست رشته ها از فایل زیر استفاده نمایید.

دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲

داوطلبان می بایست پیش از نام نویسی، علاوه بر آگاهی از شرایط ثبت نام، از مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی خود با رشته ها مندرج در دفترچه آزمون اطمینان حاصل نمایند و سپس اقدامات لازم از جمله پرداخت هزینه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت را انجام دهند. علاوه بر ثبت کد شغل محل در این جداول، شرایط اختصاصی هر یک از رشته های شغلی نیز ارائه شده اند. برای مثال بسیاری از مشاغل علاوه بر مصاحبه، نیازمند به سپردن تعهد محضری، مبنی بر خدمت به مدت مشخص در محل تعیین شده می باشند و یا اگر پذیرش در مقطع ارشد صورت می گیرد، مرتبط بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است.

 

بنابراین لازم است که حتما پیش از ثبت نام و واریز هزینه آزمون، نسبت به مطالعه دفترچه و آگاهی از شرایط اختصاصی مشاغل، مدارک ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت و رشته های مورد نیاز اقدام نمایید. دریافت این دفترچه نیز از طریق سایت hrtc.ir و همچنین لینک موجود در باکس زیر امکان پذیر می باشد.

نکات مهم در ارتباط با آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402

 • دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیلی مندرج در جدول فوق، مجاز به ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت نمی باشند. از طرفی داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده هستند، اجازه شرکت در آزمون را نخواهند داشت. توجه داشته باشید که ملاک تعیین مرتبط بودن یا نبودن مقطع و رشته تحصیلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشد.
 • متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل مندرج در دفترچه می باشند، در بدو استخدام می بایست به شکل محضری متعهد شوند که درخواستی مبنی بر اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدام نخواهند داشت.
 • داوطلبانی مجاز به ثبت نام می باشند که مدرک تحصیلی (رشته، گرایش و مقطع تحصیلی) آن ها با عناوین مدرک تحصیلی (رشته، گرایش و مقطع تحصیلی) مندرج در شرایط اختصاصی مشاغل یکسان باشد. همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی (رشته، گرایش و مقطع تحصیلی) داوطلب می بایست در متن گواهی موقت و یا مدرک وی درج شده باشد.
 • در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی، گرایش تعیین شده باشد، صرفا فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش می توانند ثبت نام نمایند و در غیر این صورت، دانش آموختگان کلیه گرایش های آن رشته می توانند در آزمون شرکت کنند.
 • ارائه هر گونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و گرایش های تحصیلی با رشته ها و گرایش های مندرج در دفترچه قابل قبول نبوده و تنها عین عنوان رشته و گرایش ملاک عمل می باشد.
 • چنانچه در مرحله بررسی مدارک محرز شود که داوطلبی واجد شرایط مندرج در دفترچه ثبت نام نمی باشد، از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نیز نخواهد داشت.

در آخر لازم است بدانید هر یک از شغل هایی که دارای مصاحبه می باشند، نوع و محتوای مصاحبه، توسط هر موسسه تعیین و در جداول موجود در دفترچه ثبت نام که حاوی شرایط اختصاصی مشاغل مختلف هستند، قید شده است. داوطلبانی که نسبت به انتخاب مشاغل دارای مصاحبه اقدام کرده اند، پس از کسب حدنصاب نمره در آزمون کتبی و اعمال سهمیه های قانونی، به میزان چند برابر ظرفیت هر شغل محل به منظور بررسی مدارک دعوت می شوند و در صورت تایید مدارک، اقدامات لازم جهت برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

 

سوالات متداول

1- رشته های شغلی ارائه شده در آزمون استخدامی وزارت بهداشت ۱۴۰۲ به چه صورت است؟

لیست رشته های شغلی آزمون استخدامی وزرات بهداشت ۱۴۰۲ در مقاله درج شده است.

2- آیا مطابقت رشته تحصیلی داوطلبان با رشته شغلی دفترچه، از شروط استخدام در وزارت بهداشت ۱۴۰۲ می باشد؟

بله، یکی از شروط استخدام وزارت بهداشت، مطابقت رشته تحصیلی داوطلبان با رشته شغلی موجود در دفترچه، می باشد.

3- لیست رشته های آزمون استخدامی وزرات بهداشت ۱۴۰۲ از طریق چه سایتی اعلام می شود ؟

لیست رشته های استخدامی وزارت بهداشت در سایت سازمان مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir منتشر می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۲۰ نظر
 1. sadaf Samadi

  ولی توی دفترچه آمده اگر پذیرش در مقطع ارشد صورت پذیرد مرتبط بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامیست.

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   بله مرتبط بودن دو مقطع الزامی است اما تاکیدی بر عینی بودن آن ها نشده است.

 2. S

  سلام وقت بخیر
  من با رشته شیمی میتونم در آزمون استخدامی ورازت بهداشت شرکت کنم؟
  آخه در خود دفترچه رشته شیمی ذکر نشده بود

  • ایران مشاوره

   با سلام، در صورت عدم رعایت شرایط احراز تحصیلی این امکان وجود نخواهد داشت.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره استخدامی پیج استخدامی