خانه پذیرش بدون کنکور رشته های بدون کنکور تجربی 1401

رشته های بدون کنکور تجربی 1401

رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه های سراسری 1401
رشته های بدون کنکور تجربی 1401

به طور کلی رشته های بدون کنکور در 5 گروه آزمایشی اصلی و شناور ارائه می گردند از این رو افرادی که واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری  و آزاد می باشند می بایست پس از انتشار لیست رشته های دانشگاه های مذکور توسط سازمان مربوطه، با در نظر گرفتن شرایط و علاقه مندی های خود نسبت به ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور که معمولا در دو نوبت مهر و بهمن انجام می شود، اقدام به نام نویسی کنند. افردی که تمایل به تحصیل در رشته های بدون کنکور تجربی را دارند می توانند جهت پذیرش در این رشته ها صرفا براساس سوابق تحصیلی عمل کنند.

داوطلبان در دو نوبت مهر و بهمن ماه می توانند نسبت به نام نویسی بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی گروه علوم تجربی در دانشگاه های سراسری و آزاد اقدام کنند.

نحوه پذیرش در رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی دانشگاه های سراسری و آزاد به چه شکل است؟

کسانی که رویای تحصیل در رشته های گروه علوم تجربی را در سر می پرورانند همواره به دنبال راهی هستند تا در صورت عدم پذیرش آنها در کنکور سراسری، بتوانند در یکی از رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری و یا آزاد مربوط به این گروه آزمایشی به ادامه تحصیل بپردازند. از این رو ممکن است که این سوال برای آن ها پبش آید که آیا پذیرش در رشته های غیر پزشکی بدون کنکور تجربی امکان پذیر است؟ برای پاسخ به این سوال می بایست گفت بله، هرساله افراد متقاضی می توانند با سوابق تحصیلی و با توجه به لیست رشته های موجود در دفترچه ثبت نام بدون آزمون هر یک از دانشگاه ها، اقدام به نام نویسی در سایت مربوطه نموده و مدرک دانشگاهی دریافت کنند. لازم به ذکر است احتمال ارائه رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور در دانشگاه های سراسری و آزاد کم بوده که در صورت برگزاری، دارای شرایط و ظوابط مختص به خود می باشد. در ادامه به لیست های مذکور به طور جامع و جداگانه پرداخته ایم.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی دوره (روزانه) دانشگاه های سراسری 1401

یکی از سوالاتی که همواره برای علاقه مندان به تحصیل در رشته های بدون کنکور تجربی مطرح می گردد، لیست رشته های بدون کنکور است که در دانشگاه های مختلف ارائه می شوند. در این بخش می خواهیم به لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری مربوط به رشته تجربی بپردازیم که تمامی آن ها در دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری 1401 ذکر گشته است.

نکته: اطلاعات مربوط به این رشته ها از طریق دفترچه ثبت نام رشته های بدون کنکور بهمن ماه به تفکیک دو مقطع کاردانی و کارشناسی در جداول زیر در اختیار شما قرار گرفته شده است.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی دانشگاه های سراسری 1401 “دوره روزانه”
مقطع کاردانی
کاردانی بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانوادهکاردانی تکنولوژی آبیاری
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی ومعطر
کاردانی شیمی آزمایشگاهیاردانی تولید وفرآوری خرما
کاردانی بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری هاکاردانی مامایی
مقطع کارشناسی
اقتصاد کشاورزیاقیانوس شناسی
اقتصاد کشاورزیاقیانوس شناسی
زمین شناسیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی گیاهیشیمی کاربردی
علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاک
مهندسی علوم دامیعلوم و مهندسی باغبانی
زیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم و مهندسی محیط زیست
گیاه پزشکیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی طبیعتمهندسی فضای سبز
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزیشیمی کاربردی
زیست شناسی دریامهندسی صنایع چوب وفرآورده های سلولزی
شیمی محضعلوم و مهندسی صنایع غذایی (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)
علوم و مهندسی شیلاتمهندسی صنایع مبلمان

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی دوره (شبانه) دانشگاه سراسری 1401

کسانی که خواهان نام نویسی در دوره نوبت دوم دانشگاه سراسری جهت ادامه تحصیل در یکی از رشته های بدون کنکور تجربی می باشند، می توانند با توجه به جدول زیر، اقدام به ثبت نام در  سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نمایند.

لیست رشته های بدون کنکور تجربی دانشگاه های سراسری 1401 “دوره شبانه”
مقطع کاردانی
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
معطر کاردانی تولید و فرآوری خرما
مقطع کارشناسی
زمین شناسیعلوم و مهندسی باغبانی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی علوم دامی
علوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
زیست شناسی گیاهیمهندسی گیاه پزشکی
علوم و مهندسی شیلاتشیمی کاربردی
اقیانوس شناسیزیست شناسی دریا
مهندسی اقتصاد کشاورزیعلوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی جنگلزیست شناسی سلولی و مولکولی
مهندسی طبیعتعلوم و مهندسی خاک
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارمهندسی فضای سبز
زیست شناسی جانوریمهندسی صنایع مبلمان
مهندسی فضای سبزشیمی محض

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی غیرانتفاعی 1401

پیش از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 1401 می بایست به این نکته توجه نمایید که جهت تحصیل در این دانشگاه، شهریه مربوطه برای نام نویسی در هر ترم برای هر رشته متغییر می باشد لذا با مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی، از نام نویسی خود اطمینان حاصل کنید.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی غیر انتفاعی 1401
مقطع کاردانی
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات باغی
کاردانی شیمی آزمایشگاهیکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی
مقطع کارشناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست فناوری
مهندسی گیاه پزشکیمیکروبیولوژی
زیست شناسی گیاهیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
علوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی شیلات
شیمی کاربردیعلوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)
علوم و مهندسی محیط زیستزیست شناسی جانوری
مهندسی فضای سبزعلوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی محیط زیستمهندسی علوم دامی
مهندسی اقتصاد کشاورزی

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی پردیس خودگردان 1401

افراد واجد شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان می بایست از این موضوع مطلع باشند که تنها این دانشگاه در مقطع کارشناسی دو رشته را به صورت بدون کنکور ارائه داده است. این به دان معناست که در میان لیست رشته های دانشگاه پردیس خودگردان در مقطع کاردانی رشته ای برای تحصیل وجود ندارد.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی پردیس خودگردان 1401
مقطع کارشناسی
مهندسی فضای سبزعلوم و مهندسی صنایع غذایی (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی پیام نور 1401

رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی پیام نور
لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی پیام نور 1401

رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور تنها در مقطع کارشناسی ارائه می شوند لذا در صورتی که واجد شرایط هستید اقدام به مطالعه دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401  نموده و سپس به سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور مراجعه کنید.

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی پیام نور 1401
مقطع کارشناسی
زمین شناسیزیست شناسی سلولی و مولکولی
شیمی کاربردیشیمی محض
مهندسی کامپیوترمهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 مهندسی اقتصاد کشاورزیزیست شناسی گیاهی
 زیست فناوریمیکروبیولوژی
علوم و مهندسی محیط زیستعلوم و مهندسی شیلات
مهندسی علوم دامیعلوم و مهندسی صنایع غذایی (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد 1401

درصورتی که خواهان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد برای سال 1401 هستید، ابتدا از شرایط مندرج در  دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مطلع گشته و سپس به انتخاب رشته از میان لیست رشته های آن بپردازید.

لیست رشته های بدون کنکور غیر انتفاعی گروه علوم تجربی دانشگاه های سراسری 1401
مقطع کاردانی
زیست شناسی گیاهیشیمی محض
مهندسی فضای سبزشیمی کاربردی
میکروبیولوژیزیست فناوری
زیست شناسی سلولی و مولکولیزمین شناسی
زیست شناسی جانوریبهداشت مواد غذایی
مقطع کارشناسی
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغیتولید نهال
بهداشت و بیماری های طیورتربیت معلم آموزش علوم تجربی
تکنولوژی چوبتکنولوژی شیلات
دامپزشکیگیاه پزشکی
شیمی آزمایشگاهیتکنولوژی صنایع غذایی

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه سراسری و آزاد 1401

نکته قابل توجه در ثبت نام و انتخاب رشته های بدون کنکور این است که هیچ داوطلبی مجبور به انتخاب رشته های گروه آزمایشی خود نمی باشد. یعنی دارندگان مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی رشته تجربی می توانند نسبت به انتخاب رشته های گروه آزمایشی ریاضی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی نیز اقدام کنند. بنابراین در ادامه، دفترچه های انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و آزاد را قرار داده ایم تا با رشته هایی که به صورت بدون آزمون ارائه می شوند، آشنا گردید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری

این دفترچه در سایت سازمان سنجش در زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت که لینک های مربوطه نیز در مقاله ارائه شده است.

 

 

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد

علاوه بر این مقاله، متقاضیانن می توانند به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org  و یا azmoon.iau.ir مراجعه نموده و این دفترچه را دریافت کنند. پس از دانلود و مطالعه دفترچه های موجود در جدول ذیل متوجه خواهید شد که رشته های بسیار متنوعی به صورت بدون آزمون در دانشگاه های آزاد ارائه می شوند.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 1401 (نوبت بهمن ماه)
مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته
دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک نمایید.)

مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل َروی لینک فوق کلیک نمایید.)

چند نکته مهم در خصوص رشته های بدون کنکور تجربی 1401

پیش از واریز هزینه ثبت نام در رشته های بدون کنکور تجربی به نکات زیر توجه کنید.

  • کسانی که خواهان ثبت نام در رشته‌های علوم پزشکی پذیرش بدون آزمون هستند، پس از قبولی و پذیرش، ملزم به انجام تعهدات می باشند و این رشته در مقطع کاردانی در پذیرش بدون آزمون بهمن ماه دارای ضرفیتی بوده که تنها متقاضیان می توانند با معدل دیپلم و بر اساس سوابق تحصیلی و مصاحبه در آن نام نویسی کنند.
  •  عدم امکان تحصیل همزمان در چند کد رشته محل
  • هیچ رشته ای مختص به گروه علوم تجربی جهت داوطلبان علاقه مند به تحصیل در رشته های بدون کنکور دانشگاه های مجازی به صورت الکترونیکی وجود ندارد.
  • علاقه مندان می توانند در هر کدام از رشته های بدون کنکور تجربی موجود در دفترچه با توجه به ضرایب تعیین شده برای سوابق تحصیلی هر رشته ثبت نام نمایند.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توانیم از لیست رشته های بدون کنکور تجربی 1401 آگاه شویم؟

شما می توانید با مطالعه دفترچه ثبت نام بدون کنکور سراسری و آزاد یا مراجعه به مطلب فوق، از رشته ها اطلاع پیدا کنید.

2- لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی دوره های آموزش مجازی به چه صورت است؟

هیچ رشته ای مختص به گروه علوم تجربی جهت داوطلبان علاقه مند به تحصیل در دوره های آموزش مجازی به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

3- دفترچه ثبت نام بدون کنکور رشته های تجربی از چه سایتی منتشر می گردد؟

دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری و آزاد به ترتیب از سایت sanjesh.org و سایت azmoon.iau.ac.ir قابل دریافت می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲ نظر
  1. باسلام.من دیپلم تجربی نظام جدید با معدل ۱۹/۱۰دارم.آیادریکی از شاخه های مهندسی روزانه بدون کنکور شیراز شانس پذیرفته شدن دارم؟

    • با سلام ، رقابت در رشته های بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی می باشد ، لذا توصیه می شود به طور دقیق از تمام حق انتخاب های خود نهایت استفاده را داشته باشید.

دریافت مشاوره