9099071647    تماس از تلفن ثابت
خانه مشاوره تحصیلی فرق بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟

فرق بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟

تفاوت بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته
فرق بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟

فرق بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟

امکان تحصیلات آکادمیک و ادامه آن در مقاطع عالی نسبت به گذشته، فراهم تر و بلکه آسان تر گردیده و به همین جهت عموم افرادی که تا سطح دیپلم درس خوانده و مدرک گرفته اند به فکر ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند. حد فاصل بین دیپلم تا مقاطع بالاتر دانشگاهی به فواصلی از جمله کاردانی و کارشناسی تقسیم و رشته های مقطع کاردانی نیز به دو شیوه پیوسته و ناپیوسته ارائه می گردد.

داوطلبان ادامه تحصیل برای ورود به مقطع کاردانی ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بوده و به همین منظور متقاضی بایستی از تفاوت و شباهت ها، شرایط پذیرش، دانشگاه های پذیرنده و رشته های ارائه شده در هر یک از دو مقاطع مذکور آشنایی کامل داشته باشد.

داوطلبان مقطع کاردانی پیوسته بایستی رشته تحصیلی دیپلم با رشته کاردانی ایشان مرتبط باشد ولی در مقطع کاردانی ناپیوسته این تطابق الزامی ندارد.

مننظور از کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟

در ابتدا باید دانست که کاردانی همان فوق دیپلم بوده و مدت تحصیل آن حدود 2 سال و معادل 4 ترم تحصیلی است. در یک توضیح ساده و مختصر می توان اینطور بیان نمود که داوطلبان در کاردانی پیوسته پس از اخذ مدرک دیپلم، بدون نیاز به مدرک پیش دانشگاهی می توانند با آزمون و یا بی آزمون وارد دانشگاه شوند.

در کاردانی ناپیوسته نیاز به مدرک پیش دانشگاهی بوده و هر دو حالت پذیرش با کنکور و بدون کنکور در دانشگاه ها امکان پذیر است. دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید و نظام قدیم نظری نیز شامل روش ناپیوسته هستند.

تشابه و تفاوت های مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته

ارائه توضیحات کامل و قابل تفکیک از هم بین دو شیوه کاردانی یعنی پیوسته و ناپیوسته می تواند برای داوطلبان جهت گزینش یکی از دو حالت ممکن به منظور ادامه تحصیل در مقطع کاردانی راه گشا باشد. بنابراین برای توضیح تشابه و تفاوت روش پیوسته و ناپیوسته در کاردانی از جهت سادگی در بیان، طبق جدول زیر خدمت خوانندگان گرامی ارائه می شود.

شباهت ها و تفاوت های کاردانی پیوسته و ناپیوسته
عنوان توضیحکاردانی پیوستهکاردانی ناپیوسته
شباهت هاتحصیل به مدت 2 سال
اعتبار مدرک تحصیلی یکسان
امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
تفاوت هاپذیرش در دانشگاه آزاد، فنی حرفه ای و غیر انتفاعیپذیرش در دانشگاه آزاد، فنی حرفه ای، علمی کاربردی و غیر انتفاعی
مرتبط بودن رشته تحصیلی دیپلم با کاردانیعدم ملاحظه ارتباط بین رشته تحصیلی دیپلم با کاردانی
ورود به دانشگاه پس از اخذ مدرک دیپلم نظام قدیم و نظام جدید فنی حرفه ای و کار و دانش با آزمون و بدون آزمونداشتن مدرک دیپلم نظام جدید و نظام قدیم نظری، پیش دانشگاهی یا کاردانی جهت ورود به دانشگاه به هر دو صورت با آزمون و بدون آزمون

اعتبار مدارک کاردانی پیوسته و ناپیوسته

یکی از سوالاتی که ممکن است برای متقاضیان ورود به مقطع کاردانی پیش بیاید موضوع اعتبار مدرک کاردانی در دو حالت پیوسته و ناپیوسته می باشد. در پاسخ باید گفت که هیچ تفاوتی بین دو مدرک پیوسته و ناپیوسته در مقطع کاردانی وجود ندارد مگر دانشگاه پذیرنده به این معنا که مدرک کاردانی پیوسته در دانشگاهی در نسبت به مدرک کاردانی ناپیوسته دانشگاه دیگر، می تواند تفاوت داشته باشد نه از حیث نوع مدرک بلکه اختلاف به محل تحصیل و دانشگاه برمی گردد.

بنابراین مدرک هر دو نوع پیوسته و ناپیوسته در مقطع کاردانی اگر از یک دانشگاه یا دانشگاه های هم سطح باشد از نظر اعتبار هیچ تفاوتی با هم نداشته و برای ادامه تحصیل و پذیرش در مقطع کارشناسی، مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته هم تراز و دارای اعتبار یکسان می باشند.

دانشگاه های پذیرنده کاردانی پیوسته و ناپیوسته

خوشبختانه مقطع کاردانی چه پیوسته و چه ناپیوسته در عموم دانشگاه ها ارائه گردیده و تفاوت، تنها در لیست رشته های ارائه شده برای هر دانشگاه می باشد. دانشگاه پیام نور فقط در مقطع کارشناسی و بالاتر ارائه می گردد و دانشگاه آزاد هر دو شیوه پیوسته و ناپیوسته را در مقطع کاردانی ارائه می دهد. همچنین امکان پذیرش در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته هم در دانشگاه فنی و حرفه ای و هم در دانشگاه غیرانتفاعی فراهم می باشد و دانشگاه علمی کاربردی تنها در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته های خود را ارائه می نماید.

دانشگاه آزاد در میان دانشگاه های پذیرنده کاردانی پیوسته و ناپیوسته، شرایط تحصیل به صورت دوره تمام وقت و پاره وقت را برای دانشجویان فراهم نموده که داوطلبان در دوره تمام وقت کاردانی دو و نیم سال و در دوره پاره وقت کاردانی چهار و نیم سال چه پیوسته و چه ناپیوسته، فرصت اتمام تحصیل را دارند.

رشته های ارائه شده در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته

تفاوت اصلی بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته را می توان در انتخاب رشته تحصیلی دانست چرا که ممکن است رشته هایی در هر یک از دو شیوه پیوسته و ناپیوسته ارائه شود که در دیگری نباشد. افزون بر این موضوع مرتبط بودن رشته دیپلم با کاردانی را در شیوه پیوسته باید مد نظر داشت. بنابراین نمی توان به طور مطلق حکم به برتری یکی از دو شیوه تحصیل در کاردانی داد. جهت اطلاعات بیشتر در جدول زیر لینک های مربوط به رشته های ارائه شده در کاردانی پیوسته و ناپیوسته، معرفی می گردد.

لیست رشته های ارائه شده در مقطع کاردانی دانشگاه ها
لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد

(جهت دسترسی به مقاله مربوطه، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای

(جهت دسترسی به مقاله مربوطه، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی

(جهت دسترسی به مقاله مربوطه، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

لیست رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه سراسری 

(جهت دسترسی به مقاله مربوطه، بر روی لینک فوق کلیک کنید.)

میزان شهریه تحصیلی کاردانی پیوسته و ناپیوسته

همانطور که قبلا ّه اعتبار مدرک تحصیلی کاردانی پیوسته و ناپیوسته اشاره کردیم، اعتبار هر دو مدرک یکسان است مگر به دلیل تفاوت در دانشگاه محل تحصیل. در رابطه با میزان شهریه نیز همین موضوع برقرار است و تفاوتی بین شهریه کاردانی پیوسته و ناپیوسته وجود ندارد.

اختلاف در شهریه به نوع رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل برمی گردد و اگر یک رشته در یک دانشگاه به دو شیوه پیوسته و ناپیوسته مقطع کاردانی ارائه شود تفاوت چندانی در میزان شهریه تحصیلی بین آنها وجود نخواهد داشت.

نحوه ثبت نام کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کاردانی پیوسته

برای حضور در مقطع کاردانی پیوسته در عموم رشته ها نیازی به شرکت در کنکور نمی باشد مگر برخی رشته ها مثل الکتروتکنیک یا کامپیوتر که جهت ثبت نام در این مقطع باید طبق شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نمایید. البته لازم به ذکر است که فرآیند ثبت نام در دانشگاه های فنی و حرفه ای از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

کاردانی ناپیوسته

از آنجا که ورود به مقطع کاردانی ناپیوسته به هر دو روش پذیرش با کنکور و بدون کنکور امکان پذیر است. البته بایستی برای ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه آزاد به سایت azmoon.org و برای نام نویسی در رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری به سایت سازمان سنجش  به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایید. فرآیند تحصیل به شیوه بدون آزمون این مقطع نیز صرفا از طریق شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی امکان پذیر می باشد.

مدارک تحصیلی مورد نیاز دانشگاه ها در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته

برای ورود به مقطع کاردانی به صورت پیوسته یا ناپیوسته مدارک تحصیلی متناسب با مقطع مربوطه مورد نیاز می باشد که در واقع پیش نیاز ثبت نام و ورود به دانشگاه است. در جدول زیر این مدارک به تفکیک برای پذیرش در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته ارائه شده است.

مدارک تحصیلی مورد نیاز جهت ورود به مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته
پیوستهناپیوسته
دیپلم نظام جدید فنی حرفه ای و کار و دانشدپیلم نظام جدید 3-3-6
دیپلم نظام قدیم 4 ساله
دیپلم نظام قدیم 4 ساله فنی حرفه ای و کار و دانشمدرک پیش دانشگاهی
مدرک کاردانی

شرط معدل

توجه به این نکته ضروری است که در صورت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور چه در کاردانی پیوسته و چه در کاردانی ناپیوسته، تاثیر معدل شرط اساسی ورود به دانشگاه بوده و به همین جهت افرادی که دارای سوابق تحصیلی بهتری هستند در اولویت ورود به رشته مورد علاقه خود می باشند.

دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی پیوسته و ناپیوسته

تمامی اطلاعات لازم و ضروری جهت ثبت نام در کاردانی پیوسته و ناپیوسته در دفترچه های منتشر شده از سوی هر کدام از دانشگاه های پذیرنده، قابل دسترسی می باشد. لینک های مربوط به هر یک از دفترچه های ثبت نام در جدول زیر قرار داده شده است.

دفترچه های ثبت نام مربوط به دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی فنی و حرفه ای 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک نمایید.)

دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی 1401

(جهت دریافت فایل، روی لینک فوق کلیک نمایید.)

 

سوالات متداول

1- کاردانی پیوسته به چه معناست؟

داوطلبان مقطع کاردانی پیوسته پس از دریافت مدرک دیپلم، بدون نیاز به مدرک پیش دانشگاهی می توانند با آزمون و بدون آزمون وارد دانشگاه شوند.

2- منظور از کاردانی ناپیوسته چیست؟

در مقطع کاردانی ناپیوسته نیاز به مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام جدید بوده و شامل هر دو شیوه با کنکور و بدون کنکور می باشد.

3- چه تفاوت و شباهت هایی بین کاردانی پیوسته و ناپیوسته وجود دارد؟

تشابه و تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته به طور کامل در مقاله بیان گردیده است.

  سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره