خانه دانشگاه پیام نور لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور 1400

لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور 1400

لیست رشته های ارائه شده کارشناسی ارشد پیام نور 99
لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور 99

افرادی که تحصیل خود را در مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به پایان رسانده و علاقه مند به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های پیام نور هستند، می بایست در آزمون آن شرکت کنند. پس از انتشار نتایج ارشد داوطلبانی که حدنصاب علمی لازم را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد می شوند. رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به طور کامل در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ارائه شده اند.

بنابراین متقاضیان می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد به دفترچه مذکور مراجعه کرده و لیستی از رشته محل های دلخواه خود تهیه نمایند. پس از کسب اطمینان از چینش صحیح و به ترتیب اولویت بندی مورد نظر آن ها فرآیند انتخاب رشته خود را به انجام برسانند. رشته هایی که در ادامه مطلب آورده شده بر اساس آزمون سال 99 می باشد و به محض اتشار لیست رشته های کارشناسی ارشد 1400 مقاله حاضر به روز رسانی خواهد شد.

رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ارائه نمی گردند.

لیست رشته های ارشد گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور 1400

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
 • آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک
 • آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری جغرافیا
 •  برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری جغرافیا
 • برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی جغرافیا
 • برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – قضایی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه
 • جغرافیای سیاسی
 • زبان و ادبیات عربی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری
 • علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
 • علوم اقتصادی گرایش بانک داری اسلامی
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 • فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی تندرستی
 • فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
 • تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
 • تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 • تاریخ گرایش تاریخ تشیع
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • زبان شناسی همگانی
 • علوم قرآن و حدیث
 • نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
 • نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • فلسفه دین
 • اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
 • برنامه ریزی درسی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • تحقیقات آموزشی
 • تکنولوژی آموزشی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه عمومی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه دیجیتال
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق دادرسی اداری
 • علوم سیاسی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روانشناسی تربیتی
 • حسابداری
 • حسابرسی
 • مدیریت رسانه
 • روزنامه نگاری
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
 • مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 • مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
 • مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
 • مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
 • مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
 • مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
 • مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
 • کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
 • مدیریت کسب و کار گرایش انرژی
 • مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 • مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
 • مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 • مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین
 • مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
 • مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

لیست رشته های ارشد گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور 1400

 • علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 • علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)
 • علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
 • علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
 • علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 • علوم زمین گرایش زمین شیمی
 • ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
 • شیمی گرایش شیمی فیزیک
 • شیمی گرایش شیمی آلی
 • فیتوشیمی
 • شیمی گرایش شیمی معدنی
 • شیمی گرایش شیمی تجزیه
 • فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 • فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 • فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 • فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
 • فیزیک گرایش نجوم و اخترفیزیک
 • فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 • فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 • بیوفیزیک
 • آمار گرایش آمار ریاضی
 • ریاضی محض گرایش جبر
 • ریاضی محض گرایش آنالیز
 • ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
 • آموزش ریاضی
 • ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
 • ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
 • زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
 • زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
 • زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
 • زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
 • زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی

لیست رشته های ارشد گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور 1400

 • مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
 • مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
 • مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
 • مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
 • مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
 • مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
 • مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
 • مهندسی شیمی گرایش پلیمر
 • مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
 • مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 • مهندسی عمران گرایش سازه
 • مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 • مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 • مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
 • مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران گرایش محیط زیست
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 • مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 • مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

لیست رشته های ارشد گروه هنر دانشگاه پیام نور

 • طراحی شهری
 • مهندسی معماری

علاقه مندانی که تمایل به انتخاب کد رشته های دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی را دارند، می بایست در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400 سریال علاقه مندی به انتخاب رشته این دانشگاه ها را خریداری کرده باشند. البته امکان اعلام علاقه مندی خود به انتخاب این کد رشته محل ها در زمان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 1400 نیز ایجاد خواهد شد. جهت کسب اطلاعات کامل تر می توانید بر روی لینک های موجود در متن مقاله کلیک فرمایید.

 

سوالات متداول

1- چه رشته هایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ارائه نمی گردند؟

رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی در این دانشگاه ارائه نمی شوند.

2- برای کدام دسته از رشته های دانشگاه پیام نور آزمون عملی برگزار نمی گردد؟

از داوطلبانی که کد رشته محل های دوره های غیرروزانه، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان وپیام نور را در فرم انتخهاب رشته خود درج کنند، این آزمون به عمل نخواهد آمد.

3- کدام رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور دارای شهریه می باشند؟

تمامی رشته های با آزمون و بدون آزمون این مقطع دارای شهریه می باشند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره پیام نور