خانه کاردانی به کارشناسی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی برق 1400

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی برق 1400

معرفی منابع آزمون کاردانی به کارشناسی برق 1400
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی برق 1400

رشته برق، از رشته هایی است که هم در مقطع کارشناسی پیوسته و هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش دانشجو دارد. نحوه پذیرش از مقطع کاردانی به کارشناسی از طریق آزمون صورت می گیرد. داوطلبان جهت شرکت در آزمون، می بایست آمادگی های لازم را به دست آورند. به این منظور می توانند با دریافت دفترچه ثبت نام کاردانی به کارشناسی سال های گذشته، نسبت به مواد امتحانی و ضرایب آن ها آگاهی لازم را کسب و متناسب با هر مبحث، بهترین منابع کنکور کاردانی به کارشناسی را تهیه نمایند. در ادامه به ضرایب دروس امتحانی هر گرایش، مباحث امتحانی و معرفی منابع می پردازیم.

منابعی که دربردارنده سوالات کنکورهای گذشته به همراه پاسخ های تشریحی و همچنین تست های تالیفی می باشند، از جمله کتاب های کمک آموزشی مناسب محسوب می شوند.

مواد امتحانی کنکور کاردانی به کارشناسی برق 1400

ضرایب امتحانی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق

رشته برق در مقطع کارشناسی ناپیوسته به 7 گرایش تقسیم می شود که دروس امتحانی و ضرایب آن ها در گرایش های مختلف با هم تفاوت دارند. قبل از اقدام به تهیه منابع برای گرایش مورد نظر، باید از میزان اهمیت دروس آن مطلع باشید. مواد امتحانی هر گرایش دروسی هستند که برای آن ها کد ضریبی به غیر از صفر تعریف شده باشد. کنکور کارشناسی ناپیوسته برق نیز مانند سایر رشته ها متشکل از سوالات دروس عمومی و دروس تخصصی می باشد. دروس عمومی که در کنکور برق وجود دارند عبارتند از:

  • فرهنگ و معارف اسلامی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانسوی)

ضرایب تمامی دروس عمومی در کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق در همه گرایش ها، برابر 1 است. ضرایب سایر دروس پایه و تخصصی در گرایش های مختلف مطابق با جدول زیر است.

جدول ضرایب دروس پایه و تخصصی امتحانی کنکور کاردانی به کارشناسی برق 1400
گرایشمواد آزمونضرایب آزمون
مهندسی تکنولوژی الکترونیکریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس2
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک4
ماشین های الکتریکی2
ابزار دقیق0
مدار منطقی3
مدارهای فرمان و سیم پیچی0
مهندسی تکنولوژی برق – قدرتریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس3
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک2
ماشین های الکتریکی4
ابزار دقیق0
مدار منطقی0
مدارهای فرمان و سیم پیچی2
مهندسی تکنولوژی کنترل
ریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس2
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک0
ماشین های الکتریکی2
ابزار دقیق4
مدار منطقی0
مدارهای فرمان و سیم پیچی3
مهندسی تکنولوژی مخابرات

ریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک2
ماشین های الکتریکی2
ابزار دقیق0
مدار منطقی0
مدارهای فرمان و سیم پیچی0
مهندسی تکنولوژی برق و گرایش شبکه های انتقال و توزیع

ریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک0
ماشین های الکتریکی2
ابزار دقیق2
مدار منطقی0
مدارهای فرمان و سیم پیچی0
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات “ICT”
ریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک4
ماشین های الکتریکی2
ابزار دقیق0
مدار منطقی3
مدارهای فرمان و سیم پیچی0
الکترونیک کاربردی
ریاضی3
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 2
مدارهای الکتریکی3
الکترونیک4
ماشین های الکتریکی2
ابزار دقیق0
مدار منطقی3
مدارهای فرمان و سیم پیچی0

مباحث امتحانی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق

سرفصل های دروسی که در کنکور کارشناسی ناپیوسته مطرح هستند، کمتر دچار تغییر می شوند. مباحث عمومی، برای تمام رشته های کنکور این مقطع، یکسان است و تفاوت در مباحث تخصصی است که موجب تمایز رشته ها می شود. سر فصل هایی که برای کنکور 1400 پیش بینی می شود به صورت زیر می باشد.

سرفصل های امتحانی کنکور کارشناسی رشته برق
عنوان درسسر فصل ها
فرهنگ و معارف اسلامیانسان و ایمان، اثبات وجود خدا، صفات خدا، مساله شر، توحید و عبادت، معاد و جهان آخرت
زبان و ادبیات فارسیتاریخ ادبیات، آرایه های ادبی، قالب های شعری، دستور زبان، نگارش فارسی، متون و ادب فارسی، واژگان
زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانسوی)گرامر: کاربرد کلمات ربط، قیود کمی، کاربرد ضمایر موصولی، واژگان، درک مطلب، حذف ضمایر موصولی، جملات اجتناب از تکرار، افعال modal، کاربرد صفت، کاربرد فعل دوم، جملات معلوم و مجهول
ریاضیمشتق، کاربرد مشتق، انتگرال، انتگرال و کاربرد آن، انتگرال های چندگانه، دنباله و سری، مختصات قطبی، اعداد مختلط، ماتریس، توابع چند متغیره، رویه ها و خم ها و توابع برداری، بردار، خط و صفحه، انتگرال گیری روی خم و سطح، معادلات دیفرانسیل، لاپلاس، سری فوریه
فیزیک الکتریسیته و مغناطیسمیدان مغناطیسی (آهن ربا، میدان مغناطیسی اطراف سیم طویل حامل جریان، جهت خطوط میدان و …)، القای الکترومغناطیسی (تعیین جهت emf القایی، میدان الکتریکی القایی در اطراف یک سیملوله، قانون لنز و…)
مدارهای الکتریکیمفهوم فیزورها، تحلیل حالت ماندگار سینوسی، مدارهای مرتبه دوم، تشدید (رزونانس) در مدارها، پهنای باند، ضریب کیفیت و پاسخ فرکانسی، مقادیر متوسط و موثر، سری و فوریه، مدارهای سه فازه، القاکنائی متقابل، تبدیل لاپلاس و کاربرد آن، شبکه های دو دریچه ای
الکترونیکترانزیستورهای اثر میدانی (FET)، منابع جریان و تقویت کننده های تفاضلی، تقویت کننده های چند طبقه، تقویت کننده های عملیاتی، رگولاتورها و منابع تغذیه، تقویت کننده های قدرت و توان، تقویت های فیدبک دار، تحلیل فرکانس تقویت کننده ها
ماشین های الکتریکیبهره برداری و کنترل مولدهای DC، بهره برداری و کنترل موتورهای DC، تحلیل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز، مبانی ماشین های AC (انواع سیم بندی AC، میدان دوار، ولتاژ القایی، هارمونیک ها، ضرایب کوتاهی گام و پخش سیم بندی)، بررسی ماشین های القایی (آسنکرون)، مولدهای سنکرون، موتورهای سنکرون، ماشین های مخصوص
ابزار دقیقکلیاتی در مورد اندازه گیری ها، مبدل ها و انتقال دهنده ها، طراحی عمومی سیستم های ابزار دقیق، اصول کار سوئیچ، مکانیزم کلیدها، میکروسوئیچ، اصول و کاربرد حس کننده های مجاورتی، حس کننده های نوری، حسگرهای حرارت، حسگرهای مکانیکی فشار، حسگرهای الکتریکی فشار، لودسل و گیج سنج، حسگرهای موقعیت جهت فاصله و حرکت، حسگرهای رطوبت چگالی لزجت، اندازه گیری دبی سیالات، اندازه گیری سطح موثر درون خازن، آشنایی با استانداردها و علائم نقشه خوانی در ابزار دقیق
مدار منطقیفرم های مینترمی و ماکسترمی توابع بولی، جدول کارنو، مدارهای منطقی ترکیبی، مدارهای ترتیبی، ثبات ها و ثبات های انتقالی، شمارنده ها، مدارهای مجتمع و خانواده های منطقی
مدارهای فرمان و سیم پیچیطراحی سیم بندی ترانسفورماتورهای کوچک، اتوترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهای جوشکاری و نقطه جوش، اصول بازپیچی موتورهای القایی (مفاهیم و تعاریف اولیه در بازپیچی سیم بندی موتورها)، بازپیچی موتورهای القایی سه فاز (یک طبقه، دو طبقه و دالان دار) و تک فاز (یک طبقه، دو طبقه و کولری)، طراحی موتورهای لخت، (محاسبات تعداد دورهای سیم بندی، قطر سیم های سیم بندی، قدرت خروجی، محاسبه ظرفیت خازن، محاسبات به منظور تغییر ولتاژ، سرعت و جنس سیم ها)، سیم بندی آرمیچر ماشین های DC

معرفی منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق 1400

پس از آگاهی از میزان اهمیت هر درس، نوبت به انتخاب منابع می رسد. منابع مناسب، می توانند بهترین ابزار کمک آموزشی در راستای دست یابی داوطلب به موفقیت در کنکور باشند. جهت یاری در تصمیم گیری شما برخی منابع معتبر در جدول زیر پیشنهاد شده است.

جدول منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق
عنوان درسمنابع اصلی و کمک آموزشی
فرهنگ و معارف اسلامیاندیشه اسلامی 1 – انتشارات مقام معظم رهبری
درس و کنکور اندیشه اسلامی 1 – انتشارات گسترش علوم پایه
معارف اسلامی 1 – انتشارات سمت
اندیشه اسلامی 1 – انتشارات مدرسان شریف
زبان و ادبیات فارسیبرگزیده متون ادب فارسی (5 استاد) – مرکز نشر دانشگاهی تهران
زبان و نگارش فارسی (4 استاد) – سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی
کتاب کنکور ادبیات فارسی کاردانی به کارشناسی – انتشارات ساکو
زبان و نگارش فارسی – انتشارات سمت
درس و کنکور ادبیات فارسی انتشارات گسترش علوم پایه
کتاب جامع ادبیات – انتشارات مدرسان شریف
زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی و فرانسوی)دروس زبان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به علاوه متون و گرامر پایه
(Developing reading proficiency (1,2,3 و کتاب English Sentence Structure
زبان انگلیسی – مدرسان شریف
درس و کنکور زبان انگلیسی – انتشارات گسترش علوم پایه
کتاب زبان 504
واژگان زبان عمومی، تالیف محمدرضا حبیب وند
ریاضیکتاب های ریاضی عمومی و کاربردی گسترش علوم پایه
کتاب مدرسان شریف، مهندس نامی
ریاضی عمومی جرج توماس یا لیتهلد
فیزیک الکتریسیته و مغناطیسمبانی فیزیک : الکتریسیته و مغناطیس – جلد دوم، دیوید هالیدی و جلد سوم همین کتاب
کتاب مدرسان شریف، مهندس نامی
مدارهای الکتریکیتحلیل مهندسی مدار، ویلیام هیت، جک کمرلی، استیون دوربن، انتشارات نص
کتاب مدرسان شریف، مهندس نامی
مدارهای الکتریکی کاردانی به کارشناسی، انتشارات چهارخونه، به تالیف علی نیک پیک
تحلیل مدارهای الکتریکی انتشارات مجتمع فنی (دیباگران)
تحلیل مدار انتشارات گسترش علوم پایه
نظریه اساسی مدار دکتر جبه دار – جلد 1 و 2
الکترونیک
مبانی الکترونیک، دکتر سید علی میرعشقی
الکترونیک 1 و 2 تالیف دکتر سعید میرعشقی
کتاب مدرسان شریف، مهندس عابدی
ماشین های الکتریکیماشین های الکتریکی چاپمن، ترجمه دکتر دهقانی
ماشین های الکتریکی 1 و 2، مدرسان شریف، مهندس پژمان فر
ماشین های الکتریکی پی سی سن، ترجمه دکتر عابدی
ماشین های الکتریکی، ترجمه دکتر حمید لسانی
کتاب های درسی AC و DC هنرستان
ابزار دقیقکتاب کنترل و ابزار دقیق مهندس شادکام انور گسترش علوم پایه
مدار منطقیطراحی دیجیتال موریس مانو، ترجمه دکتر قدرت سپیدنام یا دکتر سید رضی
کتاب مدارهای منطقی مدرسان شریف، مهندس نیک روان
مدارات منطقی، انتشارات پوران پژوهش
سی آزمون مدارات منطقی، انتشارات گسترش علوم پایه

درس و نکات طلایی مدار منطقی، انتشارات اندیشه اساتید

مدارهای فرمان و سیم پیچیطراحی سیم بندی ترانسفورماتورها و چک ها، چاپ شرکت سیم لاکی فارس
بازپیچی موتورهای القایی سه فاز، چاپ شرکت سیم لاکی فارس
طراحی سیم بندی آرمیچر ماشین های DC، چاپ شرکت سیم لاکی فارس
کتاب مدرسان شریف، دپارتمان برق موسسه شریف
الکترومکانیک و برق صنعتی مهندس مسعود شاهدی از دیباگران
کتاب های درسی تکنولوژی کارگاه و سیم پیچی و تکنولوژی کارگاه برق صنعتی رشته الکترونیک هنرستان

همچنین می توانید از کتاب های کنکور جامع رشته برق از انتشارات های مختلف استفاده نمایید. انتشارات چهارخونه، پوران پژوهش، گسترش علوم پایه و بسیاری دیگر هستند که در این زمینه می توانند کمک خوبی برایتان باشند. همان طور که گفته شد، منابع صحیح یکی از ابزارهای رسیدن به موفقیت است. دیگر موارد شامل شرکت در دوره های آموزشی، استفاده از فیلم های آموزشی و شرکت در آزمون های شبیه ساز کنکور می باشد. تمام این موارد، در کنار یک برنامه هدفمند و همت خود داوطلب می تواند موفقیت او را به ارمغان بیاورد.

شما داوطلبین گرامی می توانید با کلیک بر روی لینک ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی از زمان و نحوه ثبت نام کنکور و همچنین شرایط ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی مطلع شوید. جهت دریافت دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته باید به سایت ثبت نام کاردانی به کارشناسی مراجعه کرده و درصورت مشاهده هرگونه نقص در ثبت نام می توانید در بازه های مشخص به ویرایش ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی خود بپردازید.

 

سوالات متداول

1- چه منابعی برای کنکور کاردانی به کارشناسی برق 1400 پیشنهاد می شود؟

منابع و کتاب های زیادی برای شرکت و کسب موفقیت در آزمون کاردانی به کارشناسی برق وجود دارد اما برخی از کتاب های مفید و مناسب این آزمون را در مقاله فوق ذکر نموده ایم.

2- دروس الکترونیک و مدار منطقی در رشته برق کنکور کاردانی به کارشناسی دارای چه ضرایبی می باشد؟

این دو درس و مبحث مطابق با هر گرایش در رشته برق دارای ضرایب متفاوتی می باشد که در جدول موجود در این مقاله بیان شده است.

3- چه منابعی برای درس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس به منظور شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی مناسب می باشد؟

کتاب مدرسان شریف از مهندس نامی و مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس جلد اول و دوم از دیوید هالیدی، کتاب های مفید موجود در بازار هستند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره