خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی معماری کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد که حاوی رتبه، تراز، درصد های دروس و… شرکت کنندگان می باشد. متقاضیان با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته می توانند در زمان مقرر انتخاب رشته آگاهانه ای انجام دهند؛ زیرا مقایسه کارنامه خود با کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در کنکور ارشد سال قبل باعث می شود که با شناخت بیشتری نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

در ادامه مقاله نمونه هایی از کارنامه های رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد را مشاهده می کنید. همچنین در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی جهت انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

برای یک انتخاب رشته آگاهانه و اصولی می توانید کارنامه داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته را بررسی نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 11
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 7140
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)55
دروس فنی ساختمان52
دروس تاریخ و مبانی نظری41
درک عمومی معماری45
درک عمومی معماری منظر39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماریجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 3681
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
دروس فنی ساختمان15
دروس تاریخ و مبانی نظری10
درک عمومی معماری12
درک عمومی معماری منظر9
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماریجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 125
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)شهر داوطلب: قزویندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4108
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
دروس فنی ساختمان20
دروس تاریخ و مبانی نظری7
درک عمومی معماری19
درک عمومی معماری منظر13
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماریجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 348
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ (تهران)شهر داوطلب: تهراندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5912
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
دروس فنی ساختمان14
دروس تاریخ و مبانی نظری9
درک عمومی معماری25
درک عمومی معماری منظر35
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماریجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 1001
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران شرقشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پیام نورتراز: 4987
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
دروس فنی ساختمان9
دروس تاریخ و مبانی نظری8
درک عمومی معماری13
درک عمومی معماری منظر5
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری منظرجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3849
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
دروس فنی ساختمان5
دروس تاریخ و مبانی نظری10
درک عمومی معماری12
درک عمومی معماری منظر21
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری منظرجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4968
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
دروس فنی ساختمان39
دروس تاریخ و مبانی نظری22
درک عمومی معماری40
درک عمومی معماری منظر23
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری منظرجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 151
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)شهر داوطلب: قزویندوره قبولی: نوبت دومتراز: 6720
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)39
دروس فنی ساختمان45
دروس تاریخ و مبانی نظری35
درک عمومی معماری54
درک عمومی معماری منظر50
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری منظرجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 188
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 6526
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
دروس فنی ساختمان24
دروس تاریخ و مبانی نظری38
درک عمومی معماری40
درک عمومی معماری منظر41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری منظرجنسیت: آقاسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 698
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعیشهر داوطلب: بابلدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5423
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
دروس فنی ساختمان0
دروس تاریخ و مبانی نظری18
درک عمومی معماری9
درک عمومی معماری منظر5
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری اسلامیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قم (فقط زن)شهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 4075
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)30
دروس فنی ساختمان21
دروس تاریخ و مبانی نظری25
درک عمومی معماری30
درک عمومی معماری منظر19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری اسلامیجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قم (فقط مرد)شهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 3526
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
دروس فنی ساختمان15
دروس تاریخ و مبانی نظری12
درک عمومی معماری9
درک عمومی معماری منظر6
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سورهشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: عیرانتفاعیتراز: 4978
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
دروس فنی ساختمان36
دروس تاریخ و مبانی نظری29
درک عمومی معماری32
درک عمومی معماری منظر25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری اسلامیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اسلامی تبریز (فقط مرد)شهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5196
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)65
دروس فنی ساختمان56
دروس تاریخ و مبانی نظری49
درک عمومی معماری62
درک عمومی معماری منظر45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مهندسی معماری اسلامیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 49
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اسلامی تبریز (فقط زن)شهر داوطلب: تبریزدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5279
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)63
دروس فنی ساختمان53
دروس تاریخ و مبانی نظری45
درک عمومی معماری60
درک عمومی معماری منظر42
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مطالعات معماری ایرانجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3708
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)20
دروس فنی ساختمان18
دروس تاریخ و مبانی نظری23
درک عمومی معماری18
تاریخ شهر در ایران10
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مطالعات معماری ایرانجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنرشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4252
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
دروس فنی ساختمان30
دروس تاریخ و مبانی نظری28
درک عمومی معماری21
تاریخ شهر در ایران13
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مطالعات معماری ایرانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 88
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهانشهر داوطلب: کاشاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 5282
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
دروس فنی ساختمان33
دروس تاریخ و مبانی نظری35
درک عمومی معماری26
تاریخ شهر در ایران15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مطالعات معماری ایرانجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 22
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 5494
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)48
دروس فنی ساختمان56
دروس تاریخ و مبانی نظری49
درک عمومی معماری38
تاریخ شهر در ایران34
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مطالعات معماری ایرانجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 237
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا (قزوین)شهر داوطلب: قزویندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4844
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
دروس فنی ساختمان29
دروس تاریخ و مبانی نظری32
درک عمومی معماری9
تاریخ شهر در ایران10
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری پس از سانحهجنسیت: مردسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 11
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3562
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)25
دروس فنی ساختمان36
دروس تاریخ و مبانی نظری28
درک عمومی معماری12
مبانی بازسازی پس از سانحه15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری پس از سانحهجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 13
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4098
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
دروس فنی ساختمان39
دروس تاریخ و مبانی نظری21
درک عمومی معماری35
مبانی بازسازی پس از سانحه18
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری داخلیجنسیت: زنسهمیه: 25 درصدرتبه در سهمیه: 16
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3945
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6
دروس فنی ساختمان29
دروس تاریخ و مبانی نظری25
درک عمومی معماری31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری داخلیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصدرتبه در سهمیه: 28
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4505
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)45
دروس فنی ساختمان24
دروس تاریخ و مبانی نظری37
درک عمومی معماری44
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری داخلیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه در کرج)شهر داوطلب: البرزدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5652
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
دروس فنی ساختمان41
دروس تاریخ و مبانی نظری55
درک عمومی معماری36
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری داخلیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 214
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 5212
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
دروس فنی ساختمان19
دروس تاریخ و مبانی نظری16
درک عمومی معماری41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: معماری داخلیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 430
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی خاوران مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 4912
عنوان درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)21
دروس فنی ساختمان16
دروس تاریخ و مبانی نظری10
درک عمومی معماری8

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته چه مزیتی دارد؟

مطالعه کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته باعث می شود متقاضیان با آگاهی بیشتری انتخاب رشته نمایند.

2- کارنامه قبولی مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 شامل چه اطلاعاتی می باشد؟

این کارنامه شامل تراز، رتبه، درصد دروس و... می باشد که در متن مقاله فوق ذکر شده است.

3- آیا سهمیه در تراز کارنامه قبولی معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400 تاثیری دارد؟

خیر، سهمیه تنها در رتبه قبولی داوطلب تاثیر دارد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد