تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم و مهندسی آب کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

بعد از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 1400 داوطلبان منتظر اعلام نتایج کنکور ارشد 1400 و کارنامه خود هستند که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود. این کارنامه حاوی اطلاعاتی همچون رتبه، تراز، درصد های دروس و… می باشد که متقاضیان پس از مشاهده آن می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد، بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال های گذشته، در زمان مشخص انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به صورت آگاهانه و اصولی انجام دهند.

تجربه ثابت کرده است که مقایسه کارنامه خود با کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در کنکور ارشد سال قبل باعث می شود به تخمین خوبی از رتبه و قبولی خود در دانشگاه مورد نظر دست پیدا کنید. از همین رو، در ادامه همین مقاله چند نمونه از کارنامه ها و رتبه قبولی های رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 را را ارائه نموده ایم.

مزیت بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته این است که می توانید با شناخت بیشتری نسبت به رتبه و تراز خود، فرآیند انتخاب رشته را به انجام برسانید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و برنامه ریزی منابع آب جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 3927
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 7
ریاضیات 0
هیدرولیک 11
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی 16
آمار و احتمالات 8
مدیریت منابع آب 17
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: مدیریت و برنامه ریزی منابع آب جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4102
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 15
ریاضیات 8
هیدرولیک 27
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی 39
آمار و احتمالات 18
مدیریت منابع آب 49
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آب جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 20
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4120
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 9
ریاضیات 11
هیدرولیک 32
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی 45
آمار و احتمالات 15
مدیریت منابع آب 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه های آب جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 24
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4852
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 30
ریاضیات 19
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 35
هیدرولوژی 20
مکانیک خاک 57
ساختمان های انتقال و توزیع آب 48
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: روزانه تراز: 2635
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 8
ریاضیات 0
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 9
هیدرولوژی 18
آمار و احتمالات 11
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: البرز دوره قبولی: روزانه تراز: 4840
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 17
ریاضیات 22
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 11
هیدرولوژی 25
آمار و احتمالات 14
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 57
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آب جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: روزانه تراز: 4102
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 14
ریاضیات 18
هیدرولیک 27
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی 42
آمار و احتمالات 13
مدیریت منابع آب 48
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیک جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 69
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان – سنندج شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 2741
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 7
ریاضیات 11
هیدرولیک 9
آمار و احتمالات 8
مدیریت منابع آب 11
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 18
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیک جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان – سنندج شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 2985
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 8
هیدرولیک 11
آمار و احتمالات 12
مدیریت منابع آب 18
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آب جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ارومیه شهر داوطلب: نقده دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3067
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 7
ریاضیات 11
هیدرولیک 4
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی 22
آمار و احتمالات 8
مدیریت منابع آب 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 81
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجند شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3754
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 5
ریاضیات 18
هیدرولیک 22
آمار و احتمالات 27
مدیریت منابع آب 19
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 43
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجند شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 3976
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 7
ریاضیات 15
هیدرولیک 33
آمار و احتمالات 45
مدیریت منابع آب 17
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 108
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 2854
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 19
ریاضیات 17
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 0
هیدرولوژی 7
آمار و احتمالات 9
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 14
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه های آب جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 114
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: قم دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2471
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 17
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 20
هیدرولوژی 2-
مکانیک خاک 0
ساختمان های انتقال و توزیع آب 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: رودخانه و اکوسیستم های آبی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 118
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 4352
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 14
ریاضیات 19
هیدرولیک 27
هیدرولوژی 13
مکانیک خاک 17
ساختمان های انتقال و توزیع آب 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: سازه های آب جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 2587
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 11
ریاضیات 0
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 23
هیدرولوژی 26
مکانیک خاک 0
ساختمان های انتقال و توزیع آب 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز:4752
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 19
ریاضیات 25
هیدرولیک 11
رابطه آب خاک گیاه 38
سیستم های آبیاری 57
مهندسی زهکشی 49
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آب جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3860
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 18
ریاضیات 9
هیدرولیک 25
هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی 31
آمار و احتمالات 11
مدیریت منابع آب 36
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هیدروانفورماتیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 141
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجند شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3427
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 22
هیدرولیک 18
آمار و احتمالات 29
مدیریت منابع آب 15
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3675
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 6
ریاضیات 13
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 11
هیدرولوژی 14
آمار و احتمالات 22
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 55
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 150
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: روزانه تراز: 4250
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 18
ریاضیات 22
هیدرولیک 28
رابطه آب خاک گیاه 33
سیستم های آبیاری 54
مهندسی زهکشی 43
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان – رشت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3250
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 20
ریاضیات 19
هیدرولیک 35
رابطه آب خاک گیاه 11
سیستم های آبیاری 39
مهندسی زهکشی 32
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 254
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 2587
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 0
هیدرولیک 11
رابطه آب خاک گیاه 8
سیستم های آبیاری 12
مهندسی زهکشی 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: آبیاری و زهکشی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجند شهر داوطلب: ایلام دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2750
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 8
ریاضیات 12
هیدرولیک 11
رابطه آب خاک گیاه 0
سیستم های آبیاری 29
مهندسی زهکشی 23
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: منابع آب جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 367
دانشگاه محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی آبان هراز – آمل شهر داوطلب: مازندران دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2156
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 8
ریاضیات 0
هیدرولیک 20
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی 15
آمار و احتمالات 5
مدیریت منابع آب 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: هواشناسی کشاورزی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شهر داوطلب: بابلسر دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3325
عنوان درس درصد
زبان انگلیسی 0
ریاضیات 7
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 28
هیدرولوژی 15
آمار و احتمالات 19
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 26

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد