تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی علوم حدیث کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، زمان اعلام نتایج آن فرا می رسد و تمامی افرادی که در آزمون ارشد شرکت نموده اند، بعد از  اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه اولیه خود را مشاهده نمایند. این کارنامه شامل اطلاعاتی از قبیل درصد دروس، تراز، رتبه، مجاز یا عدم مجاز به انتخاب رشته و… می باشد که داوطلبان با مطالعه دقیق توضیحات کارنامه ارشد و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد می توانند در بازه زمانی اعلام شده اقدامات لازم را جهت انتخاب رشته خود انجام دهند.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آن جهت حائز اهمیت است که متقاضیان می بایست برای 2 سال تحصیلی رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را انتخاب نمایند، چرا که علاقه یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت متقاضیان می باشد. از این رو، برای انجام این کار بایستی اقداماتی نظیر مشورت با متخصصانی که در حیطه مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد تجربه کافی دارند و بررسی کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته را در دستور کار خود قرار دهید. در واقع، افرادی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، در کنار مشاوره تحصیلی انتخاب رشته می توانند کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته را بررسی کنند تا از آخرین رتبه پذیرش دانشگاه مورد علاقه خود آگاه شوند.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته شما را در انجام انتخاب رشته ای درست راهنمایی می کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2670
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 6/3
علوم قرآنی 1-
تفسیر 7
حدیث 10.2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 283
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 1800
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3.3
زبان عربی 7
علوم قرآنی 6
تفسیر 1-
حدیث 12.4
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 295
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 5049
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 5.2
زبان عربی 2-
علوم قرآنی 18
تفسیر 11
حدیث 10.2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 363
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4878
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2-
زبان عربی 11
علوم قرآنی 3.6
تفسیر 2.3
حدیث 10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 374
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4015
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 3-
علوم قرآنی 3.6
تفسیر 21
حدیث 12.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثری جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه در سهمیه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شهر داوطلب: زاهدان دوره قبولی: روزانه تراز: 2976
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10.6
زبان عربی 11
علوم قرآنی 0
تفسیر 2.3
حدیث 12.3
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثری جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد رتبه در سهمیه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 5986
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 6.3
زبان عربی 9
علوم قرآنی 2.3
تفسیر 22
حدیث 15.4
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 326
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان شهر داوطلب: زاهدان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3789
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 36.2
زبان عربی 11
علوم قرآنی 9.5
تفسیر 3.2
حدیث 10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4018
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10.2
زبان عربی 20
علوم قرآنی 24
تفسیر 11
حدیث 6.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: تفسیر اثری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: مجازی غیرانتفاعی تراز: 2028
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 5.2
زبان عربی 2
علوم قرآنی 3-
تفسیر 6.9
حدیث 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغه جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3198
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 12.3
علوم قرآنی 0
تفسیر 5
حدیث 6.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغه جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 94
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 2727
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 23.3
علوم قرآنی 0
تفسیر 2.3
حدیث 10.2
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 229
دانشگاه محل قبولی: دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه – قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4829
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 12.5
زبان عربی 6.5
علوم قرآنی 0
تفسیر 9.5
حدیث 25.3
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 346
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3626
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 3.3
علوم قرآنی 2-
تفسیر 0
حدیث 6.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: نهج البلاغه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 579
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: مجازی تراز:1525
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 3.6
علوم قرآنی 0
تفسیر 3-
حدیث 5.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقاید جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری) شهر داوطلب: شهرری دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3296
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 6.6
علوم قرآنی 1-
تفسیر 4
حدیث 3.6
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقاید جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 318
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم (محل تحصیل شهرری) شهر داوطلب: اسلامشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3329
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2-
زبان عربی 2.3
علوم قرآنی 0
تفسیر 0
حدیث 12.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقاید جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 452
دانشگاه محل قبولی: موسسه رهپویان سید الشهدا – قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2783
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1-
زبان عربی 0
علوم قرآنی 3.6
تفسیر 2.4
حدیث 16.8
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقاید جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 499
دانشگاه محل قبولی: موسسه رهپویان سید الشهدا – قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2036
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 2-
علوم قرآنی 2.3
تفسیر 0
حدیث 10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: کلام و عقاید جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 686
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قرآن و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: مجازی غیرانتفاعی تراز: 1626
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3.2
زبان عربی 0
علوم قرآنی 3-
تفسیر 1-
حدیث 14.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاق جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2596
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 3.2
علوم قرآنی 2-
تفسیر 0
حدیث 10.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاق جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 304
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2020
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 6.5
علوم قرآنی 0
تفسیر 3-
حدیث 12.7
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاق جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 568
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3676
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 14
زبان عربی 0
علوم قرآنی 3-
تفسیر 14
حدیث 12.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاق جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 494
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3212
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2.3
زبان عربی 3-
علوم قرآنی 0
تفسیر 12
حدیث 15.5
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم حدیث مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99
گرایش: اخلاق جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 429
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و حدیث قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2968
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
زبان عربی 3.6
علوم قرآنی 2-
تفسیر 9
حدیث 12.3

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد