خانه رتبه قبولی کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته علوم ورزشی ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

تمامی داوطلبانی که پس از دریافت نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته شده اند، بایستی در مدت زمان تعیین شده اقدامات لازم را به انجام برسانند. این افراد باید در ابتدا دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد را مطالعه نموده و سپس کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج نمایند. برای چینش و اولویت بندی این رشته ها، مقاضیان می توانند از مشاوران و افرادی که در این زمینه تجربه کافی را دارند، راهنمایی های لازم را دریافت کنند. همچنین بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته می تواند به این افراد در چینش رشته ها با توجه به رتبه، تراز، سهمیه، دانشگاه محل قبولی و… کمک شایانی نماید.

بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته به شما در جهت انجام یک انتخاب رشته بهتر کمک خواهد نمود.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

همان طور که ذکر شد، مطالعه و بررسی کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته در جهت انجام هر چه بهتر انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک کننده خواهد بود. البته این کارنامه ها برای افرادی که قصد دارند در کنکور کارشناسی ارشد سال بعد شرکت کنند، مفید خواهد بود. زیرا با توجه به درصد دروس و اطلاعاتی که این کارنامه ها در اختیار داوطلب قرار می هد، می تواند برنامه ریزی جامعی را طراحی کرده و زمان خود را صرف دروس مهم تر نماید. در ادامه مطلب، چند نمونه از کارنامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1400 را قرار داده ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم سبزواریشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: روزانهتراز: 3793
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی19
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی25
فیزیولوژی و تغذیه ورزش27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5206
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی23
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی35
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی41
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی39
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی43
فیزیولوژی و تغذیه ورزش52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 2139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: شیرازدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4430
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی21
رشد و یادگیری حرکتی39
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی45
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی16
فیزیولوژی و تغذیه ورزش52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی کاربردیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 3110
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کرجشهر داوطلب: خمینی شهردوره قبولی: پیام نورتراز: 3812
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی29
رشد و یادگیری حرکتی31
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی49
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی16
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی کاربردیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 3260
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کرجشهر داوطلب: نظرآباددوره قبولی: پیام نورتراز: 3709
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی26
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی30
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی19
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 163
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنوردشهر داوطلب: بجنورددوره قبولی: روزانهتراز: 3721
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی25
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی17
فیزیولوژی و تغذیه ورزش22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی و تندرستیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 743
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: رشتدوره قبولی: نوبت دومتراز: 5013
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی13
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی28
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی33
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی29
فیزیولوژی و تغذیه ورزش25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی و تندرستیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 1123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4719
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی31
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی26
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی36
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی و تندرستیجنسیت:سهمیه: آزادرتبه: 3175
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کرجشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: پیام نورتراز: 3166
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی2-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی19
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی ورزشی و تندرستیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 3965
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شمال آملشهر داوطلب: آملدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3325
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی2-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی16
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی31
فیزیولوژی و تغذیه ورزش13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی و تغذیه ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 176
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خرم آبادشهر داوطلب: بروجرددوره قبولی: روزانهتراز: 3706
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی27
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی16
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی1-
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی و تغذیه ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 231
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین المللی قزوینشهر داوطلب: قزویندوره قبولی: روزانهتراز: 6050
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی15
رشد و یادگیری حرکتی38
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی20
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی31
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی27
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی39
فیزیولوژی و تغذیه ورزش41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی و تغذیه ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 606
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4523
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی36
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی27
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی31
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی18
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی و تغذیه ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1766
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: کازروندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4028
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی25
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی29
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: فیزیولوژی و تغذیه ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 3175
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قزوینشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3026
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی1-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی28
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیومکانیک ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهانشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: روزانهتراز: 7850
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی46
رشد و یادگیری حرکتی27
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی36
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی45
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی42
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی44
فیزیولوژی و تغذیه ورزش13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیومکانیک ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بیرجندشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 3160
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی23
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی7
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیومکانیک ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 272
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران – بابلسرشهر داوطلب: کرجدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4125
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی29
رشد و یادگیری حرکتی19
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی24
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی31
فیزیولوژی و تغذیه ورزش14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیومکانیک ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی سیناشهر داوطلب: نهاونددوره قبولی: نوبت دومتراز: 4234
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی31
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی9
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی28
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی32
فیزیولوژی و تغذیه ورزش19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بیومکانیک ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 309
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریزشهر داوطلب: ارومیهدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4098
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی36
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی1-
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی18
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 134
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهدشهر داوطلب: مشهددوره قبولی: روزانهتراز: 5026
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی38
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی31
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی29
فیزیولوژی و تغذیه ورزش32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: مردسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمانشهر داوطلب: جهرمدوره قبولی: روزانهتراز: 3040
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی21
رشد و یادگیری حرکتی13
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی19
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 430
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنانشهر داوطلب: دامغاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4513
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی31
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی29
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی26
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی37
فیزیولوژی و تغذیه ورزش39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 793
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: کازروندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4060
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی19
رشد و یادگیری حرکتی31
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی39
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: رشد حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 2840
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم نظامی قوچانشهر داوطلب: اسفرایندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3615
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی2-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی16
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی22
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهوازشهر داوطلب: کازروندوره قبولی: روزانهتراز: 3836
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی23
رشد و یادگیری حرکتی21
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی2-
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 239
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمیشهر داوطلب: همداندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4623
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی10
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی31
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی36
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 950
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازشهر داوطلب: جیرفتدوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4113
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی19
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی23
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی12
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 2723
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سناباد گلبهارشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3366
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی2-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی25
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی41
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی21
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: یادگیری و کنترل حرکتیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 3768
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: بمدوره قبولی: مجازیتراز: 3118
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی15
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 181
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: بیرجنددوره قبولی: روزانهتراز: 4365
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی25
رشد و یادگیری حرکتی30
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی13
فیزیولوژی و تغذیه ورزش24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 259
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 4839
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی12
رشد و یادگیری حرکتی39
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی37
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی13
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی22
فیزیولوژی و تغذیه ورزش25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 897
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهراشهر داوطلب: مراغهدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4260
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی18
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی24
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی31
فیزیولوژی و تغذیه ورزش20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1463
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزدشهر داوطلب: اردکاندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4050
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی11
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی20
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی2-
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی27
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آموزش تربیت بدنیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 3168
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه عطار مشهدشهر داوطلب: سبزواردوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3118
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی1-
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی21
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی23
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تمرینات اصلاحیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: اسفرایندوره قبولی: روزانهتراز: 3251
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی1-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی10
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی8
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی17
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تمرینات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 299
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: قمدوره قبولی: نوبت دومتراز: 4820
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی29
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی28
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی39
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی41
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تمرینات اصلاحیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 357
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 5018
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی11
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی17
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی31
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی26
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تمرینات اصلاحیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1653
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رجاء قزوینشهر داوطلب: بویین زهرادوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3451
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی11
رشد و یادگیری حرکتی28
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تمرینات اصلاحیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 3967
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران جنوبشهر داوطلب: شهر قدس تهراندوره قبولی: پیام نورتراز: 3068
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی24
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی21
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آسیب شناسی ورزشیجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستانشهر داوطلب: سنندجدوره قبولی: روزانهتراز: 4003
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی18
رشد و یادگیری حرکتی2-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی6
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی8
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آسیب شناسی ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 281
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطباییشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4940
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی39
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی11
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی26
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی37
فیزیولوژی و تغذیه ورزش0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آسیب شناسی ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 683
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیشهر داوطلب: بیله سوار آذربایجاندوره قبولی: پردیس خودگردانتراز: 4614
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی16
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی36
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی37
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی19
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی40
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آسیب شناسی ورزشیجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 2056
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه عمران و توسعه همدانشهر داوطلب: همداندوره قبولی: غیرانتفاعیتراز: 3261
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی28
رشد و یادگیری حرکتی1-
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی18
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی11
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آسیب شناسی ورزشیجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 5260
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: پاکدشتدوره قبولی: مجازیتراز: 2945
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی21
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی10
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی0
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 253
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: قمدوره قبولی: روزانهتراز: 4793
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی27
رشد و یادگیری حرکتی25
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی11
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی0
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی13
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی31
فیزیولوژی و تغذیه ورزش21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینجنسیت: زنسهمیه: 5 درصد ایثارگریرتبه: 290
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: روزانهتراز: 3180
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی13
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی18
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی0
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی6
فیزیولوژی و تغذیه ورزش1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 732
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهرانشهر داوطلب: تهراندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4530
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی0
رشد و یادگیری حرکتی30
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی16
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی32
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی27
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی5
فیزیولوژی و تغذیه ورزش13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینجنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه: 1360
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: آستارادوره قبولی: روزانهتراز: 4483
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی20
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی28
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی27
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی18
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی10
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینجنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه: 2680
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلانشهر داوطلب: لاهیجاندوره قبولی: نوبت دومتراز: 4007
نام درسدرصد
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی20
رشد و یادگیری حرکتی0
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی0
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی28
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی1-
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی18
فیزیولوژی و تغذیه ورزش8

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم ورزشی ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته چه فایده ای دارد؟

مطالعه این کارنامه ها در انجام هر چه بهتر فرآیند انتخاب رشته و اولویت بندی کد رشته محل ها به شما کمک می کند.

2- از چه طریقی می توان به کارنامه های ارشد علوم ورزشی دانشگاه سراسری دسترسی یافت؟

برای دست یابی به این کارنامه ها می توانید متن مقاله فوق را مطالعه نمایید.

3- آیا سهمیه بر روی تراز و رتبه قبولی ارشد دانشگاه سراسری تاثیر دارد؟

بله، اما تاثیر آن تنها بر روی رتبه قبولی است و هیچ اثری روی تراز اکتسابی ندارد.

xyz-ihs snippet=”telegram-arshad”]

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد