تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد موعد انتشار کارنامه ها و انتخاب رشته داوطلبان فرا می رسد که باید نسبت به انتخاب اولویت های تحصیلی و علایق خود اقدام کنند. پذیرفته شدگان برای انجام انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانند از کارنامه های سال گذشته و مشاوران مجرب کمک بگیرند. مطالعه کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته مطمئنا برای متقاضیان خالی از فایده نخواهد بود و به بهبود دیدگاه آن ها نسبت به انتخاب رشته کمک فراوانی خواهد کرد.

آشنایی و بررسی کارنامه و رتبه قبولی کنکور سال های گذشته می تواند شما را در رسیدن به هدف خود یعنی انتخاب رشته صحیح یاری کند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی کارنامه های ارشد رشته مهندسی صنایع سال گذشته به داوطلبان در چینش کد رشته محل های مورد نظر خود کمک کننده خواهد بود. از همین رو، در ادامه تعدادی از کارنامه های قبولی سال های پیشین به همراه جزئیات آن ها را قرار داده ایم تا با بررسی دقیق این اطلاعات و با توجه به توضیحات کارنامه ارشد خود بتوانید انتخاب رشته ای اصولی داشته باشید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم ها جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5270
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 56
تحقیق در عملیات 1 و 2 19
تئوری احتمال و آمار مهندسی 30
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم ها جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنورد شهر داوطلب: اسفراین دوره قبولی: روزانه تراز: 2390
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
تحقیق در عملیات 1 و 2 11
تئوری احتمال و آمار مهندسی 12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم ها جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 810
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4103
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
تحقیق در عملیات 1 و 2 44
تئوری احتمال و آمار مهندسی 32
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم ها جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 2161
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4089
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
تحقیق در عملیات 1 و 2 28
تئوری احتمال و آمار مهندسی 34
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهینه سازی سیستم ها جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 3251
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمال شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پیام نور تراز: 3602
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 32
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 6106
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 47
تحقیق در عملیات 1 و 2 36
تئوری احتمال و آمار مهندسی 53
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامت جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 173
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زند شیراز شهر داوطلب: جهرم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2560
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
تحقیق در عملیات 1 و 2 23
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 203
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5214
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
تحقیق در عملیات 1 و 2 41
تئوری احتمال و آمار مهندسی 29
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 669
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابل شهر داوطلب: چالوس دوره قبولی: روزانه تراز: 4687
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 32
تحقیق در عملیات 1 و 2 19
تئوری احتمال و آمار مهندسی 28
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های سلامت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 677
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابل شهر داوطلب: علی آباد کتول دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4511
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
تحقیق در عملیات 1 و 2 16
تئوری احتمال و آمار مهندسی 25
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3060
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
تحقیق در عملیات 1 و 2 11
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 1780
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4720
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
تحقیق در عملیات 1 و 2 35
تئوری احتمال و آمار مهندسی 31
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1890
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4613
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 34
تئوری احتمال و آمار مهندسی 30
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 1998
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک شهر داوطلب: بویین زهرا دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4520
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
تحقیق در عملیات 1 و 2 21
تئوری احتمال و آمار مهندسی 1-
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت نوآوری و فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 2132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک شهر داوطلب: علی آباد کتول دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4437
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 7
تحقیق در عملیات 1 و 2 15
تئوری احتمال و آمار مهندسی 12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 205
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5322
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 36
تحقیق در عملیات 1 و 2 25
تئوری احتمال و آمار مهندسی 49
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: خدابنده زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 5219
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 32
تحقیق در عملیات 1 و 2 11
تئوری احتمال و آمار مهندسی 45
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 325
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون مازندران – بابل شهر داوطلب: اسد آباد – همدان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3039
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2-
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 10
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 1214
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون مازندران – بابل شهر داوطلب: دامغان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4136
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
تحقیق در عملیات 1 و 2 36
تئوری احتمال و آمار مهندسی 11
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کیفیت و بهره وری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 3291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مهر البرز شهر داوطلب: گنبد کاووس دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3422
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5320
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 44
تحقیق در عملیات 1 و 2 21
تئوری احتمال و آمار مهندسی 49
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 197
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5116
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 30
تحقیق در عملیات 1 و 2 19
تئوری احتمال و آمار مهندسی 21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 224
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 3139
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2-
تحقیق در عملیات 1 و 2 1-
تئوری احتمال و آمار مهندسی 15
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 227
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4823
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
تحقیق در عملیات 1 و 2 21
تئوری احتمال و آمار مهندسی 9
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های اطلاعاتی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1520
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون بابل شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3996
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
تحقیق در عملیات 1 و 2 25
تئوری احتمال و آمار مهندسی 12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: روزانه تراز: 3016
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 19
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5613
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 54
تحقیق در عملیات 1 و 2 22
تئوری احتمال و آمار مهندسی 42
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 68
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 166
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 5542
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
تحقیق در عملیات 1 و 2 40
تئوری احتمال و آمار مهندسی 34
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: بندر ترکمن دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5409
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
تحقیق در عملیات 1 و 2 27
تئوری احتمال و آمار مهندسی 14
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حمل و نقل ریلی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 197
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: طالقان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5313
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
تحقیق در عملیات 1 و 2 15
تئوری احتمال و آمار مهندسی 32
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهن جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5526
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
تحقیق در عملیات 1 و 2 49
تئوری احتمال و آمار مهندسی 28
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 59
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهن جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 5403
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
تحقیق در عملیات 1 و 2 36
تئوری احتمال و آمار مهندسی 25
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهن جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: شهرکرد دوره قبولی: روزانه تراز: 3162
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
تحقیق در عملیات 1 و 2 2-
تئوری احتمال و آمار مهندسی 12
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهن جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 301
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: اسلامشهر دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5112
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 19
تحقیق در عملیات 1 و 2 32
تئوری احتمال و آمار مهندسی 21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: ایمنی در راه آهن جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: بویین زهرا دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4099
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 16
تحقیق در عملیات 1 و 2 28
تئوری احتمال و آمار مهندسی 21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 124
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5811
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
تحقیق در عملیات 1 و 2 32
تئوری احتمال و آمار مهندسی 48
اقتصاد عمومی 1 و 2 69
ریاضی عمومی 1 و 2 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلان  جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 921
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5416
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 21
تئوری احتمال و آمار مهندسی 39
اقتصاد عمومی 1 و 2 52
ریاضی عمومی 1 و 2 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلان جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 1130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی ارومیه شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 3116
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
تحقیق در عملیات 1 و 2 1-
تئوری احتمال و آمار مهندسی 17
اقتصاد عمومی 1 و 2 0
ریاضی عمومی 1 و 2 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 2312
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمال شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پیام نور تراز: 4205
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 6
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 35
اقتصاد عمومی 1 و 2 10
ریاضی عمومی 1 و 2 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: سیستم های کلان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 4609
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اشراق بجنورد شهر داوطلب:بجنورد دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3554
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 1-
تئوری احتمال و آمار مهندسی 22
اقتصاد عمومی 1 و 2 0
ریاضی عمومی 1 و 2 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5711
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 22
تحقیق در عملیات 1 و 2 26
تئوری احتمال و آمار مهندسی 45
ریاضی عمومی 1 و 2 41
اقتصاد عمومی 1 و 2 57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 167
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 5619
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 27
تئوری احتمال و آمار مهندسی 35
ریاضی عمومی 1 و 2 53
اقتصاد عمومی 1 و 2 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 564
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4523
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
تحقیق در عملیات 1 و 2 10
تئوری احتمال و آمار مهندسی 35
ریاضی عمومی 1 و 2 9
اقتصاد عمومی 1 و 2 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 1204
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: نجف آباد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3160
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
تحقیق در عملیات 1 و 2 1-
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
ریاضی عمومی 1 و 2 0
اقتصاد عمومی 1 و 2 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: آینده پژوهی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 4568
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه طلوع مهر قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3711
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 8
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 22
ریاضی عمومی 1 و 2 11
اقتصاد عمومی 1 و 2 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 213
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5617
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 56
تحقیق در عملیات 1 و 2 21
تئوری احتمال و آمار مهندسی 47
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5317
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
تحقیق در عملیات 1 و 2 30
تئوری احتمال و آمار مهندسی 21
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 1296
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه میبد یزد شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: روزانه تراز: 3108
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 17
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1697
دانشگاه محل قبولی: موسسه آیندگان تنکابن شهر داوطلب: آستارا دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4319
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 13
تحقیق در عملیات 1 و 2 29
تئوری احتمال و آمار مهندسی 17
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی مالی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 4619
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: مجازی تراز: 3259
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 7
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامین جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 153
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 5625
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 27
تحقیق در عملیات 1 و 2 53
تئوری احتمال و آمار مهندسی 34
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 56
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامین جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 165
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5574
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 56
تحقیق در عملیات 1 و 2 46
تئوری احتمال و آمار مهندسی 23
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامین جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 2120
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و هنر یزد شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4238
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
تحقیق در عملیات 1 و 2 13
تئوری احتمال و آمار مهندسی 25
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامین جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 4769
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: مجازی تراز: 3345
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 3
تحقیق در عملیات 1 و 2 12
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: لجستیک و زنجیره تامین جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 1028
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کردستان شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 3146
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 21
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 6043
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 42
تحقیق در عملیات 1 و 2 45
تئوری احتمال و آمار مهندسی 61
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژه جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 416
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5119
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
تحقیق در عملیات 1 و 2 44
تئوری احتمال و آمار مهندسی 56
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 719
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادان شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 4417
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 34
تحقیق در عملیات 1 و 2 26
تئوری احتمال و آمار مهندسی 35
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژه جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 891
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 3217
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
تحقیق در عملیات 1 و 2 25
تئوری احتمال و آمار مهندسی 0
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت پروژه جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 3620
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فولاد شهر اصفهان شهر داوطلب: بهشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3795
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
تحقیق در عملیات 1 و 2 35
تئوری احتمال و آمار مهندسی 3
دروس تخصصی واحدهای صنعتی، کنترل پروژه و اقتصاد مهندسی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: شهرکرد دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5769
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 23
تئوری احتمال و آمار مهندسی 51
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه 34
اصول مدیریت و تئوری سازمان 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 671
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5295
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
تحقیق در عملیات 1 و 2 0
تئوری احتمال و آمار مهندسی 39
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه 42
اصول مدیریت و تئوری سازمان 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 1068
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 3381
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 26
تحقیق در عملیات 1 و 2 19
تئوری احتمال و آمار مهندسی 1-
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه 2-
اصول مدیریت و تئوری سازمان 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 2417
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور شهر ری شهر داوطلب: ورامین دوره قبولی: پیام نور تراز: 4331
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 43
تحقیق در عملیات 1 و 2 13
تئوری احتمال و آمار مهندسی 35
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه 0
اصول مدیریت و تئوری سازمان 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مهندسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 4243
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه راهبرد شمال – رشت شهر داوطلب: آستارا دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3315
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
تحقیق در عملیات 1 و 2 11
تئوری احتمال و آمار مهندسی 1-
دروس تخصصی طرح ریزی واحدهای کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه 35
اصول مدیریت و تئوری سازمان 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5826
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 13
تحقیق در عملیات 1 و 2 25
تئوری احتمال و آمار مهندسی 39
ریاضی عمومی 1 و 2 41
اقتصاد عمومی 1 و 2 61
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 168
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5702
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
تحقیق در عملیات 1 و 2 27
تئوری احتمال و آمار مهندسی 42
ریاضی عمومی 1 و 2 49
اقتصاد عمومی 1 و 2 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 528
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: قم دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4631
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
تحقیق در عملیات 1 و 2 16
تئوری احتمال و آمار مهندسی 12
ریاضی عمومی 1 و 2 7
اقتصاد عمومی 1 و 2 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 559
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4529
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
تحقیق در عملیات 1 و 2 6
تئوری احتمال و آمار مهندسی 25
ریاضی عمومی 1 و 2 21
اقتصاد عمومی 1 و 2 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی سیستم های محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 1162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 3102
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
تحقیق در عملیات 1 و 2 1-
تئوری احتمال و آمار مهندسی 2-
ریاضی عمومی 1 و 2 0
اقتصاد عمومی 1 و 2 2-

 

سوالات متداول

1- چرا باید کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی صنایع ارشد سراسری سال گذشته را بررسی کرد؟

بررسی دقیق کارنامه قبولی های سال گذشته باعث می شود تا بتوانید انتخاب رشته هدفمند و بهتری داشته و به نتیجه مطلوب خود نزدیک تر شوید.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه سراسری سال 1401 چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است، کارنامه های آورده شده در این مقاله را به طور دقیق بررسی کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد