تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه مهندسی نفت ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور ارشد در صورت کسب رتبه قبولی می بایست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به انتخاب کد رشته محل ها و مشخص کردن گرایش های مدنظر خود اقدام نمایید. فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد در بازه زمانی مشخصی انجام می شود که با تحلیل صحیح کارنامه و دانستن نکاتی در خصوص رتبه و تراز خود می توانید این روند را به صورت اصولی به انجام برسانید. پیشنهاد می کنیم که به بررسی کارنامه های سال پیش بپردازید تا با آگاهی از قبولی های آن بتوانید کد رشته محل های خود را به درستی اولویت بندی نمایید.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید انتخاب رشته هدفمندی داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

یکی از راه هایی که می تواند شما را در مسیر انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد راهنمایی کند، بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته است. در ادامه مقاله تعدادی از کارنامه های سال 1400 رشته مهندسی نفت نمایش داده شده که بررسی آن ها در کنار بهره مندی از مزایای مشاوره انتخاب رشته ارشد می تواند بسیار کمک کننده باشد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود شهر داوطلب: دامغان دوره قبولی: روزانه تراز: 4315
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 1-
ژئوفیزیک و شیمی آلی 11
پتروفیزیک و چاه نگاری 19
دروس مهندسی نفت 35
زمین شناسی تخصصی 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: دامغان دوره قبولی: روزانه تراز: 5351
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 35
ژئوفیزیک و شیمی آلی 41
پتروفیزیک و چاه نگاری 57
دروس مهندسی نفت 18
زمین شناسی تخصصی 72
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 139
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5246
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
ژئوفیزیک و شیمی آلی 18
پتروفیزیک و چاه نگاری 32
دروس مهندسی نفت 59
زمین شناسی تخصصی 65
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 203
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: شبانه تراز: 4638
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
ژئوفیزیک و شیمی آلی 0
پتروفیزیک و چاه نگاری 11
دروس مهندسی نفت 35
زمین شناسی تخصصی 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 256
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه  سمنان شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: شبانه تراز: 4145
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
ژئوفیزیک و شیمی آلی 0
پتروفیزیک و چاه نگاری 18
دروس مهندسی نفت 25
زمین شناسی تخصصی 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 39
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت اهواز شهر داوطلب: آبادان دوره قبولی: روزانه تراز: 3241
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی 11
خواص سنگ و خواص سیال 15
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 0
مهندسی حفاری 0
مهندسی مخزن و بهره برداری 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف تهران شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 5624
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 38
خواص سنگ و خواص سیال 41
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 45
مهندسی حفاری 18
مهندسی مخزن و بهره برداری 69
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 5516
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 18
خواص سنگ و خواص سیال 0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 28
مهندسی حفاری 62
مهندسی مخزن و بهره برداری 64
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5038
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
3
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 14
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 0
مهندسی حفاری 26
مهندسی مخزن و بهره برداری 48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود شهر داوطلب: شاهرود دوره قبولی: شبانه تراز: 4145
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 18
مهندسی حفاری 25
مهندسی مخزن و بهره برداری 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 5627
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 26
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 46
مهندسی حفاری 35
مهندسی مخزن و بهره برداری 53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 113
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف تهران شهر داوطلب: خرم آباد دوره قبولی: روزانه تراز: 5715
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 41
خواص سنگ و خواص سیال 0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 35
مهندسی حفاری 24
مهندسی مخزن و بهره برداری 47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: بناب دوره قبولی: روزانه تراز: 4165
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
15
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 14
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 0
مهندسی حفاری 51
مهندسی مخزن و بهره برداری 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3086
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی 23
خواص سنگ و خواص سیال 11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 15
مهندسی حفاری 0
مهندسی مخزن و بهره برداری 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: جهرم دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4218
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 2
مهندسی حفاری 0
مهندسی مخزن و بهره برداری 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 45
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3182
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 8
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 7
مهندسی حفاری 27
مهندسی مخزن و بهره برداری 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 5846
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 41
خواص سنگ و خواص سیال 12
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 62
مهندسی حفاری 11
مهندسی مخزن و بهره برداری 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 126
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5416
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 16
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 10
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 46
مهندسی حفاری 48
مهندسی مخزن و بهره برداری 54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: اهر دوره قبولی: روزانه تراز: 4981
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
15
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 10
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 14
مهندسی حفاری 45
مهندسی مخزن و بهره برداری 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 228
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4326
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 1-
خواص سنگ و خواص سیال 11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 13
مهندسی حفاری 0
مهندسی مخزن و بهره برداری 34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: بندرانزلی دوره قبولی: شبانه تراز: 5461
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 11
ریاضیات
23
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 35
مهندسی مخزن 1 و 2 29
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 128
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5653
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 45
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 17
خواص سنگ و خواص سیال 15
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 39
مهندسی مخزن 1 و 2 24
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: سنندج دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5253
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
26
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 2-
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 41
مهندسی مخزن 1 و 2 28
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 221
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهر شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3105
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 2-
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی 11
خواص سنگ و خواص سیال 19
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 15
مهندسی مخزن 1 و 2 0
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: نیشابور دوره قبولی: روزانه تراز: 4352
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
35
دروس زمین شناسی 21
خواص سنگ و خواص سیال 11
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 2
مهندسی مخزن 1 و 2 0
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 130
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3017
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
1-
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 19
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 11
مهندسی مخزن 1 و 2 0
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادان شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5012
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 45
ریاضیات
0
دروس زمین شناسی 13
خواص سنگ و خواص سیال 15
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 24
مهندسی مخزن 1 و 2 24
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادان شهر داوطلب: بندرانزلی دوره قبولی: شبانه تراز: 4461
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
ریاضیات
23
دروس زمین شناسی 19
خواص سنگ و خواص سیال 0
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 34
مهندسی مخزن 1 و 2 23
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادان شهر داوطلب: سنندج دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4165
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
12
دروس زمین شناسی 0
خواص سنگ و خواص سیال 23
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 32
مهندسی مخزن 1 و 2 28
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 260
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت آبادان شهر داوطلب: نیشابور دوره قبولی: روزانه تراز: 3841
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 1-
ریاضیات
24
دروس زمین شناسی 21
خواص سنگ و خواص سیال 28
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 0
مهندسی مخزن 1 و 2 0
مبانی حفاری و بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی 29

 

سوالات متداول

1- چرا باید کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت ارشد سراسری سال گذشته را بررسی کرد؟

بررسی این کارنامه ها باعث می شود که بتوانید انتخاب رشته ای هدفمند و اصولی داشته باشید تا بدین ترتیب، به نتیجه مطلوب خود نزدیک تر شوید.

2- در کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت ارشد سراسری چه اطلاعاتی وجود دارد؟

این کارنامه ها شامل سهمیه و رتبه قبولی، جنسیت، دانشگاه و نوع دوره داوطلبان پذیرفته شده است.

3- تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی نفت دانشگاه سراسری سال 1401 چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است که کارنامه های موجود در این مقاله را به طور دقیق بررسی کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد