تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی نفت کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

همان طور که می دانید، پس از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد و اعلام نتایج اولیه، در صورت کسب رتبه قبولی می بایست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به انتخاب کد رشته و مشخص کردن گرایش های مدنظر خود نمایید. فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد این آزمون در بازه زمانی مشخصی انجام می شود که شما با تحلیل صحیح کارنامه و دانستن نکاتی در خصوص رتبه و تراز خود می توانید این روند را به صورت اصولی به انجام برسانید.

یکی از راه هایی که می تواند شما را در مسیر انتخاب رشته کارشناسی ارشد راهنمایی کند، بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته است. در ادامه مقاله تعدادی از کارنامه های سال 99 رشته مهندسی نفت نمایش داده شده است که بررسی آن ها در کنار بهره مندی از مزایای مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد می تواند بسیار کمک کننده باشد.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید انتخاب رشته بهینه و هدفمندی داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 11
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره قبولی: روزانه تراز: 7231
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 47
ریاضیات
39
دروس زمین شناسی 23
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 53
پتروفیزیک و چاه نگاری 31
دروس مهندسی نفت 29
زمین شناسی تخصصی 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اکتشاف جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 14
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 7099
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 41
ریاضیات
28
دروس زمین شناسی 45
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 23
پتروفیزیک و چاه نگاری 34
دروس مهندسی نفت 21
زمین شناسی تخصصی 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 175
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 6529
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 43
ریاضیات
25
دروس زمین شناسی 29
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 12
پتروفیزیک و چاه نگاری 27
دروس مهندسی نفت 18
زمین شناسی تخصصی 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اکتشاف جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4928
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 25
ریاضیات
12
دروس زمین شناسی 19
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 5
پتروفیزیک و چاه نگاری 18
دروس مهندسی نفت 0
زمین شناسی تخصصی 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اکتشاف جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه  سهند تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 3523
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 10
ریاضیات
7
دروس زمین شناسی 13
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 0
پتروفیزیک و چاه نگاری 14
دروس مهندسی نفت 6
زمین شناسی تخصصی 10

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 19
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف دوره قبولی: روزانه تراز: 6921
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 41
ریاضیات
36
دروس زمین شناسی 50
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 38
پتروفیزیک و چاه نگاری 49
دروس مهندسی نفت 34
زمین شناسی تخصصی 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حفاری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 37
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود دوره قبولی: نوبت  دوم تراز: 6642
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 39
ریاضیات
32
دروس زمین شناسی 45
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 36
پتروفیزیک و چاه نگاری 29
دروس مهندسی نفت 27
زمین شناسی تخصصی 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حفاری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 6378
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 27
ریاضیات
19
دروس زمین شناسی 34
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 21
پتروفیزیک و چاه نگاری 15
دروس مهندسی نفت 23
زمین شناسی تخصصی 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4291
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 35
ریاضیات
30
دروس زمین شناسی 18
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 12
پتروفیزیک و چاه نگاری 3
دروس مهندسی نفت 25
زمین شناسی تخصصی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: حفاری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 3224
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
ریاضیات
9
دروس زمین شناسی 11
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 4
پتروفیزیک و چاه نگاری 0
دروس مهندسی نفت 8
زمین شناسی تخصصی 3

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 38
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 6493
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 31
ریاضیات
25
دروس زمین شناسی 34
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 22
پتروفیزیک و چاه نگاری 19
دروس مهندسی نفت 32
زمین شناسی تخصصی 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: بهره برداری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 49
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 6224
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 28
ریاضیات
19
دروس زمین شناسی 26
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 17
پتروفیزیک و چاه نگاری 21
دروس مهندسی نفت 23
زمین شناسی تخصصی 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: بهره برداری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 104
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5729
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
13
دروس زمین شناسی 24
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 15
پتروفیزیک و چاه نگاری 18
دروس مهندسی نفت 10
زمین شناسی تخصصی 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: بهره برداری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر کرمان دوره قبولی: 5 درصد ایثارگری تراز: 3926
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 23
ریاضیات
21
دروس زمین شناسی 17
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 5
پتروفیزیک و چاه نگاری 19
دروس مهندسی نفت 10
زمین شناسی تخصصی 6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: بهره برداری جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 129
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2843
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
ریاضیات
15
دروس زمین شناسی 19
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 0
پتروفیزیک و چاه نگاری 7
دروس مهندسی نفت 10
زمین شناسی تخصصی 3

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 65
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر دوره قبولی: روزانه تراز: 5821
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
34
دروس زمین شناسی 28
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 15
پتروفیزیک و چاه نگاری 12
دروس مهندسی نفت 27
زمین شناسی تخصصی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تجهیزات نفت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 82
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5693
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 28
ریاضیات
35
دروس زمین شناسی 11
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 6
پتروفیزیک و چاه نگاری 17
دروس مهندسی نفت 15
زمین شناسی تخصصی 25

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مخازن جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 35
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان دوره قبولی: روزانه تراز: 6483
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 26
ریاضیات
36
دروس زمین شناسی 29
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 35
پتروفیزیک و چاه نگاری 38
دروس مهندسی نفت 19
زمین شناسی تخصصی 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 184
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهر دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5293
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 18
ریاضیات
15
دروس زمین شناسی 20
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 12
پتروفیزیک و چاه نگاری 16
دروس مهندسی نفت 5
زمین شناسی تخصصی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مخازن جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 5386
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 31
ریاضیات
27
دروس زمین شناسی 23
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 15
پتروفیزیک و چاه نگاری 19
دروس مهندسی نفت 13
زمین شناسی تخصصی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مخازن جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه:92
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3583
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 20
ریاضیات
25
دروس زمین شناسی 13
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 18
پتروفیزیک و چاه نگاری 9
دروس مهندسی نفت 5
زمین شناسی تخصصی 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مخازن جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 138
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2945
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 25
ریاضیات
13
دروس زمین شناسی 18
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 9
پتروفیزیک و چاه نگاری 7
دروس مهندسی نفت 3
زمین شناسی تخصصی 0

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 205
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت دوره قبولی: آزاد تراز:4921
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 19
ریاضیات
6
دروس زمین شناسی 14
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 21
پتروفیزیک و چاه نگاری 7
دروس مهندسی نفت 6
زمین شناسی تخصصی 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 183
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت دوره قبولی: روزانه تراز: 5013
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
ریاضیات
13
دروس زمین شناسی 27
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 15
پتروفیزیک و چاه نگاری 8
دروس مهندسی نفت 11
زمین شناسی تخصصی 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی نفت مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدیریت مخازن هیدروکربوری جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت دوره قبولی: روزانه تراز: 3008
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 18
ریاضیات
11
دروس زمین شناسی 21
ژئوفیزیک وژئوشیمی آلی 5
پتروفیزیک و چاه نگاری 9
دروس مهندسی نفت 13
زمین شناسی تخصصی 6

 

سوالات متداول

1- چرا باید کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت ارشد سراسری سال گذشته را بررسی کرد؟

بررسی این کارنامه ها باعث می شود بتوانید انتخاب رشته ای هدفمند و اصولی داشته باشید تا بدین ترتیب، به نتیجه مطلوب خود نزدیک تر شوید.

2- در کارنامه های پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت ارشد سراسری سال 99 چه اطلاعاتی وجود دارد؟

این کارنامه ها شامل سهمیه قبولی، رتبه قبولی، جنسیت، دانشگاه و نوع دوره داوطلبان پذیرفته شده سال های گذشته است.

3- تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی نفت دانشگاه سراسری سال 1400 چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است که کارنامه های موجود در این مقاله را به طور دقیق بررسی کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد