یکشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران سراسری 96 – 97  با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 277105 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
193 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
220 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
272 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
365 منطقه 1 مرد کرمان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
375 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
496 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
562 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
578 منطقه 1 مرد شهریار مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
702 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
797 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
822 منطقه 1 مرد رشت مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
830 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
980 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1050 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1115 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1253 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1410 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1464 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1756 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1820 منطقه 1 مرد شهرجدید پرند مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1902 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2093 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2098 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2125 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
2132 منطقه 1 زن مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2357 منطقه 1 زن مشهد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
2538 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3770 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
3770 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
3835 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4155 منطقه 1 مرد پردیس مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4325 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4560 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
4702 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
4954 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
5819 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
6394 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6704 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6705 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
6705 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
7338 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
8109 منطقه 1 زن تهران مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
8558 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
8895 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
9250 منطقه 1 زن اصفهان مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
9379 منطقه 1 زن شیراز مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
9781 منطقه 1 مرد تبریز مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
9981 منطقه 1 مرد مشهد مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
10271 منطقه 1 مرد شیراز مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
10808 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
13845 منطقه 1 مرد تهران مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
13925 منطقه 1 زن تبریز مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
14260 منطقه 1 زن مشهد مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
16260 منطقه 1 مرد دزفول مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول روزانه کارنامه
16840 منطقه 1 زن شیراز مهندسی عمران دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
20816 منطقه 1 مرد تهرانسر مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
30980 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه بزگمهر قاینات نوبت دوم کارنامه
30980 منطقه 1 مرد اصفهان مهندسی عمران دانشگاه بزگمهر قاینات نوبت دوم کارنامه
119 منطقه 2 مرد دماوند مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
127 منطقه 2 مرد کرج مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
190 منطقه 2 مرد محلات مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
202 منطقه 2 مرد کرج مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
272 منطقه 2 مرد ساری مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
319 منطقه 2 مرد یزد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
366 منطقه 2 مرد کرج مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
395 منطقه 2 مرد شهرضا مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
433 منطقه 2 مرد شاهین شهر مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
453 منطقه 2 مرد قم مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
508 منطقه 2 مرد کاشان مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه