سه شنبه , مهر ۳ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استان تهران 9092305579
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 464971 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
2186 منطقه 1 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2397 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
2928 منطقه 1 زن اصفهان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3308 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3377 منطقه 1 زن مشهد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
3714 منطقه 1 مرد تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
3816 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3890 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4092 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4177 منطقه 1 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
4333 منطقه 1 زن شیراز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
4342 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
4442 منطقه 1 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4471 منطقه 1 مرد مشهد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
4584 منطقه 1 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4679 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
4925 منطقه 1 زن شیراز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5253 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
6050 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
6109 منطقه 1 زن شیراز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
6334 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
6379 منطقه 1 مرد تهرانسر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
6407 منطقه 1 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
6470 منطقه 1 زن ارومیه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
6792 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
7184 منطقه 1 مرد تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
7202 منطقه 1 مرد تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
7216 منطقه 1 مرد تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
7581 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
7581 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
7944 منطقه 1 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
8024 منطقه 1 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
8555 منطقه 1 زن تهرانسر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم ظرفیت مازاد کارنامه
9205 منطقه 1 زن تبریز اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1896 منطقه 2 مرد ابهر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2174 منطقه 2 زن مرند اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
2760 منطقه 2 زن کرج اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2972 منطقه 2 مرد خوی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3408 منطقه 2 زن قم اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3494 منطقه 2 زن گالیکش اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
4116 منطقه 2 مرد ملایر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4240 منطقه 2 مرد آمل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4429 منطقه 2 زن خرامه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
5025 منطقه 2 مرد مشهد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظرفیت مازاد کارنامه
5111 منطقه 2 مرد خوی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5287 منطقه 2 مرد اردبیل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
5455 منطقه 2 زن گنبد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
5465 منطقه 2 مرد تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
5475 منطقه 2 مرد دهاقان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
5861 منطقه 2 مرد کرمانشاه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
6058 منطقه 2 مرد نیشابور اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
6154 منطقه 2 مرد فرخ شهر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
6649 منطقه 2 زن گناباد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
6824 منطقه 2 زن کرج اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
7647 منطقه 2 زن شهریار اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
7793 منطقه 2 زن ساوه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
8386 منطقه 2 مرد داراب اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
8736 منطقه 2 مرد شیراز اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
8998 منطقه 2 زن فولاد شهر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
9165 منطقه 2 زن شاهین شهر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
9549 منطقه 2 مرد بناب اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
9647 منطقه 2 زن کرج اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
9722 منطقه 2 زن مراغه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
9857 منطقه 2 زن تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
9879 منطقه 2 مرد لنگرود اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
9888 منطقه 2 زن کرج اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
10458 منطقه 2 مرد کاشمر اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
10466 منطقه 2 مرد شهریار اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه