شنبه , تیر ۳۰ ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران زبان خارجی
تماس از طریق تلفن ثابت 9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 87376 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته نوع دوره کارنامه
28 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
47 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
81 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
103 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
109 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
135 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
137 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
147 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
178 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
206 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
206 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
229 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
294 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
331 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
334 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
353 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
378 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
396 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
419 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
450 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
489 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
532 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
547 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
562 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
580 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
580 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
620 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
684 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
688 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
717 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
753 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
762 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
776 منطقه 1 مرد شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
781 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
795 منطقه 1 زن شیراز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
834 منطقه 1 مرد تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
889 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1033 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1038 منطقه 1 مرد آذربایجان شرقی دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1089 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1096 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1096 منطقه 1 زن اصفهان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1207 منطقه 1 زن تهران دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1209 منطقه 1 مرد مشهد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1211 منطقه 1 زن تبریز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
1215 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1219 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1295 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1406 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1444 منطقه 1 مرد اصفهان دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1597 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1645 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1645 منطقه 1 مرد تهران دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
1648 منطقه 1 زن مشهد دندانپزشکی- دکتری پردیس خودگردان کارنامه
37 منطقه 2 زن گرگان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
91 منطقه 2 مرد اردبیل دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
112 منطقه 2 زن رشت دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
154 منطقه 2 مرد کرمانشاه دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
155 منطقه 2 مرد نجف آباد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
162 منطقه 2 مرد بیرجند دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
171 منطقه 2 مرد یزد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
198 منطقه 2 مرد سبزوار دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
225 منطقه 2 مرد اراک دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
273 منطقه 2 مرد زنجان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
284 منطقه 2 مرد آباده دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
332 منطقه 2 مرد قوچان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
357 منطقه 2 مرد بروجرد دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
363 منطقه 2 مرد کاشان دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
372 منطقه 2 مرد بروجن دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه
401 منطقه 2 زن اهواز دندانپزشکی- دکتری روزانه کارنامه