تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی اتاق عمل 97 - 98
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3317098 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 22322 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 22243 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 21110 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1397 19991 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 19129 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) روزانه کارنامه
1397 18530 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن) روزانه کارنامه
1397 18402 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 17460 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 16428 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 16376 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 16147 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 16023 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1397 15792 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1397 15104 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی لارستان روزانه کارنامه
1397 15018 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 14917 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1397 14738 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 14613 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 14587 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 14528 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 13763 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) روزانه کارنامه
1397 13577 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه کارنامه
1397 13279 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 13276 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 13000 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 12844 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) روزانه کارنامه
1397 12701 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 12460 منطقه 2 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه کارنامه
1397 12376 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 12093 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه کارنامه
1397 11677 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 11392 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 11354 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر روزانه کارنامه
1397 11269 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1397 10983 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 10886 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 10619 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 10582 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 10360 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه جهرم روزانه کارنامه
1397 10280 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 9995 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1397 9788 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 9727 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1397 9383 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 9337 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 9300 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 9287 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 9052 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
1397 9050 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1397 8748 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 8708 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1397 8424 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 8394 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه کارنامه
1397 8354 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 8308 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خمین روزانه کارنامه
1397 8217 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1397 8181 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل خاش) روزانه کارنامه
1397 8073 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 8049 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 8036 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه فسا روزانه کارنامه
1397 8011 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 7994 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 7844 منطقه 3 مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1397 7833 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه کارنامه
1397 7719 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه کارنامه
1397 7606 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 7560 منطقه 1 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 7538 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) روزانه کارنامه
1397 7538 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه کارنامه
1397 7532 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 7524 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
1397 7496 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 7488 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر روزانه کارنامه
1397 7457 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی گراش روزانه کارنامه
1397 7371 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه کارنامه
1397 7325 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 7277 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1397 7220 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه کارنامه
1397 7174 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه کارنامه
1397 7172 منطقه 2 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 6719 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه کارنامه
1397 6625 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 6619 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه کارنامه
1397 6576 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 6514 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 6439 منطقه 1 مرد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 6411 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 6330 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) روزانه کارنامه
1397 6188 منطقه 3 زن اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی فسا روزانه کارنامه
1397 6186 ایثارگر (5 درصد ظرفیت)