تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099072938 - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی داروسازی سراسری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 3443635 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 150 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 233 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 341 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 428 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 439 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 465 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 489 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 523 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 572 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 610 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 649 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 660 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 727 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 830 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 843 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 888 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 948 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 969 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1036 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1114 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 1117 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1123 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 1181 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 1216 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 1272 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 1317 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 1335 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 1345 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1353 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 1400 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 1474 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1397 1481 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1514 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 1539 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 1547 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1397 1569 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1618 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1627 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1650 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1657 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1706 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 1739 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 1775 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 1829 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 1861 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1876 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 2010 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2023 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2028 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 2033 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2099 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 2110 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2140 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2157 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 2229 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان کارنامه
1397 234 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 255 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 374 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 388 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 408 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 422 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 447 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 458 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 479 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 515 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 562 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 566 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 577 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 580 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1397 602 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 607 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 644 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1397 649 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 653 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 684 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 716 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 793 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 814 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 853 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 908 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1397 927 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1397 941 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله روزانه کارنامه
1397 956 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1397 996 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1053 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان کارنامه
1397 1072 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1142 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 1221 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 1287 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه