شنبه , ۱۰ آبان ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی داروسازی سراسری 98 - 99
آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 98 – 99

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 5599655 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1398 292 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1398 506 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1398 786 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1398 1074 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1398 1441 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج پردیس خودگردان کارنامه
1398 1948 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1398 394 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1398 495 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1398 534 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1398 831 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1398 948 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1398 1331 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1398 2713 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1398 428 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1398 566 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1398 799 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1398 1000 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1398 1060 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1398 1119 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1398 1346 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 1561 منطقه 1 داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1398 1703 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1398 1910 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1398 1980 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1398 2001 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری پردیس خودگردان کارنامه
1398 2015 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1398 2144 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان کارنامه
1398 2150 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1398 2213 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1398 2310 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان کارنامه
1398 2354 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
1398 2580 منطقه 1 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان کارنامه
1398 25069 منطقه 1 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل ظرفیت مازاد کارنامه
1398 670 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1398 700 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1398 780 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1398 840 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1398 863 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1398 1120 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1398 1302 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1398 1389 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1398 1820 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1398 1920 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان کارنامه
1398 1934 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1398 1970 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1398 2298 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه کارنامه
1398 2419 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1398 2453 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان کارنامه
1398 2740 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان کارنامه
1398 3410 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان کارنامه
1398 6172 منطقه 2 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1398 20112 منطقه 2 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1398 654 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1398 850 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان کارنامه
1398 900 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1398 921 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1398 1150 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1398 1160 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1398 1168 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1398 1273 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
1398 1298 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1398 1591 منطقه 3 داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1398 2001 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1398 2154 منطقه 3 زن داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1398 2320 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1398 2450 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1398 2541 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان کارنامه
1398 2960 منطقه 3 مرد داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

خرید صندلی داروسازی؟ بازار کار رشته داروسازی رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد

 

سوالات متداول

1- جهت قبولی در رشته داروسازی 99 حداقل چه رتبه ای لازم است؟

حداقل رتبه قبولی در رشته داروسازی سال 99 به سهمیه منطقه فرد بستگی دارد که با استفاده از کارنامه های این مقاله، می توانید رتبه های مختلف برای قبولی در این رشته پر طرفدار را مشاهده نمایید.

2- داوطلبان برای قبولی در رشته داروسازی سراسری، چه درصدی از دروس را باید کسب نمایند؟

میزان درصد قبولی دروس مختلف با توجه به سهمیه مناطق، متفاوت می باشد.

3- مشاهده کارنامه های سایر افراد چه کمکی به انتخاب رشته داوطلب می کند؟

مشاهده کارنامه سایر داوطلبان، کمک می کند که فرد با یک دید واقع بینانه، انتخاب رشته خود را انجام دهد که برای این کار می توانید از نرم افزار تخمین رتبه ایران مشاوره در این مقاله استفاده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵ نظر

 1. Avatar

  سلام.ببخشید با درصد های زمین ۷۰،زیست ۶۰،ادبیات ۶۰،زبان ۷۰،عربی ۶۰،معارف ۸۰،شیمی ۵۰ ،فیزیک ۴۰ و ریاضی ۵۰ می شود داروسازی اصفهان قبول شد؟

 2. Avatar

  با تراز ۱۰۰۰۰ میشه از داروسازی در اومد؟کدوم شهر ها مثلا تهران میشه؟

 3. Avatar

  سلام من با تراز ۹۳۹۵ زیرگروه ۲ داروسازی آزاد تهران میارم؟

 4. Avatar

  ببخشید حداقل رتبه ی قبولی برای رشته ی داروسازی باید چند باشه؟؟

 5. Avatar

  سلام ببخشید این کارنامه ها واقعی هستن؟؟منظورم ۲۵ درصد سهمیه هاست

  بعد من تازه کنکور دادم با این درصدا شانس پزشکی رو دارم ؟؟دانشگاهش فرق نمیکنه …(سهمیه ۲۵ درصدی دارم)
  ادبیات :۵۰ عربی:۶۵ دینی:۴۵ زبان:۶۵ زمین:۰ ریاضی:۳۵ فیزیک :۳۵ زیست:۶۰ شیمی ۳۰