سه شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 2 بامداد از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 2080223 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 3304 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 1246 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 5489 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 28989 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه جیرفت نوبت دوم کارنامه
1396 1431 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 5937 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر - کرمان نوبت دوم کارنامه
1396 25954 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1396 26360 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان نوبت دوم کارنامه
1396 24231 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام نوبت دوم کارنامه
1396 35321 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند نوبت دوم کارنامه
1396 6564 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 23590 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1396 51417 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر نوبت دوم کارنامه
1396 13101 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 15287 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 7312 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان - بندرعباس نوبت دوم کارنامه
1396 8935 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم کارنامه
1396 8857 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوبت دوم کارنامه
1396 20120 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد نوبت دوم کارنامه
1396 6938 منطقه 2 زن مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 37 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 8280 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 50 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 6403 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1396 79 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 3 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 10 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 22 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 178 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 209 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 269 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 440 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 108 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 188 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 184 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 201 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 112 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 123 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 455 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 490 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 587 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 223 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 252 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 281 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 338 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 354 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 24 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 333 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1067 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1982 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2114 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 489 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 751 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1078 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 145 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 190 منطقه 3 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 237 منطقه 3 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 595 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 956 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1131 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 335 منطقه 2 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه