یکشنبه , ۳۰ دی ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری استان تهران 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری استان تهران 96 – 97

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری استان تهران 96 - 97
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری استان تهران 96 – 97

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری استان تهران 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

تا کنون 1058277 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1593 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2617 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3076 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
3364 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3392 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5012 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5225 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5257 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5405 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
5623 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
5927 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6774 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
8260 منطقه 1 زن یزد پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
8289 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
11753 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
72864 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
1673 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3184 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3240 منطقه 2 مرد بابل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3758 منطقه 2 زن خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
4058 منطقه 2 مرد یزد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4085 منطقه 2 زن رشت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4145 منطقه 2 مرد نهاوند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4470 منطقه 2 زن قم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
4610 منطقه 2 زن گرگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5128 منطقه 2 مرد خوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5576 منطقه 2 زن لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
6163 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
6571 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
6606 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
6849 منطقه 2 زن کرمانشاه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
7169 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
8165 منطقه 2 زن امیدیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
9132 منطقه 2 مرد کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
9866 منطقه 2 زن نهاوند پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
10077 منطقه 2 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
10347 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
11834 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
11864 منطقه 2 زن کرج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
12036 منطقه 2 مرد شهر ری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
12747 منطقه 2 زن ابهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
12893 منطقه 2 زن همدان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
13196 منطقه 2 مرد نوشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
13622 منطقه 2 مرد آمل پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
14145 منطقه 2 زن اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
15471 منطقه 2 مرد بندرعباس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
17063 منطقه 2 زن سنندج پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1008 منطقه 3 مرد فارسان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1381 منطقه 3 مرد سلماس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
1759 منطقه 3 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1765 منطقه 3 زن تربت جام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
2056 منطقه 3 مرد پاوه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
3162 منطقه 3 مرد ملارد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4027 منطقه 3 زن نظرآباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
4734 منطقه 3 مرد قرچک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
6303 منطقه 3 زن بوشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
6325 منطقه 3 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
6330 منطقه 3 مرد ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
6854 منطقه 3 زن مهاباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6964 منطقه 3 زن آمل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
9219 منطقه 3 زن علی آباد کتول پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
9275 منطقه 3 مرد پارس آباد مغان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
10347 منطقه 3 زن بانه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
10923 منطقه 3 زن نکا پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
11785 منطقه 3 زن ایلام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان