تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی پرستاری سراسری 97 - 98
آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 97 – 98

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 1 بامداد حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9092305538
تماس از سایر استان ها: 9099072938 - 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 4000290 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1397 1667 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 1857 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 1917 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 2055 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2078 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 2235 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2307 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 2318 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 2464 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 2605 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 2636 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 2726 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 2851 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 3069 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 3134 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 3206 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه کارنامه
1397 3296 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3314 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 3329 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 3471 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
1397 3534 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 3599 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 3672 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد روزانه کارنامه
1397 3748 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 3984 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان روزانه کارنامه
1397 4023 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه کارنامه
1397 4080 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه کارنامه
1397 4176 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 4254 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه کارنامه
1397 4345 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه کارنامه
1397 4490 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه کارنامه
1397 4543 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) روزانه کارنامه
1397 4645 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر) روزانه کارنامه
1397 4789 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
1397 4899 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان کارنامه
1397 4908 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه کارنامه
1397 5057 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 5113 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) روزانه کارنامه
1397 5215 ایثارگر (25 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه کارنامه
1397 1180 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 1217 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 1534 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری روزانه کارنامه
1397 1623 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 1726 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
1397 1803 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 1912 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله روزانه کارنامه
1397 2083 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
1397 2169 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 2256 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 2573 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه کارنامه
1397 2678 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه کارنامه
1397 2850 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 2995 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
1397 3197 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 3277 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 3310 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
1397 3496 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
1397 3561 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج روزانه کارنامه
1397 3622 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه کارنامه
1397 3859 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 3994 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه کارنامه
1397 4097 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه کارنامه
1397 4173 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 4236 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4280 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج روزانه کارنامه
1397 4353 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 4479 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
1397 4560 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 4626 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه کارنامه
1397 4750 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه کارنامه
1397 4832 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
1397 4973 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1397 5004 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان کارنامه
1397 5071 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5104 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه کارنامه
1397 5139 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
1397 5365 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
1397 5477 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه کارنامه
1397 5655 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه کارنامه
1397 5889 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه کارنامه
1397 5914 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل ملایر) روزانه کارنامه
1397 6159 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) زن پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه کارنامه
1397 6164 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
1397 7240 ایثارگر (5 درصد ظرفیت) مرد پرستاری دانشکده علوم پزشکی خلخال روزانه کارنامه
1397 1465 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 1498 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه کارنامه
1397 1838 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1397 2069 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
1397 2538 منطقه 1 زن پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
1397 2702 منطقه 1 مرد پرستاری