دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری
آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1424871 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1593 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1959 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2128 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2382 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه کارنامه
2555 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه کارنامه
2599 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2617 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
2705 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
2848 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
2940 منطقه 1 مرد پیرانشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
2985 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3076 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
3114 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3168 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3294 منطقه 1 زن مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه کارنامه
3364 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3392 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
4212 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
4460 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
4640 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
4897 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
5001 منطقه 1 زن لاهیجان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت روزانه کارنامه
5012 منطقه 1 مرد ارومیه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه کارنامه
5029 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
5225 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5257 منطقه 1 مرد اهواز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
5277 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
5405 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
5413 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
5597 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه کارنامه
5623 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
5811 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه کارنامه
5927 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6061 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه کارنامه
6143 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
6143 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
6169 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه کارنامه
6774 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان کارنامه
6849 منطقه 1 مرد مشهد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد روزانه کارنامه
6860 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
7216 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده) روزانه کارنامه
7373 منطقه 1 زن بم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
8035 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه کارنامه
8245 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) روزانه کارنامه
8260 منطقه 1 زن یزد پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
8289 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
8932 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه) روزانه کارنامه
9368 منطقه 1 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) روزانه کارنامه
9377 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه کارنامه
9607 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه کارنامه
10049 منطقه 1 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
10302 منطقه 1 مرد قوچان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(محل تحصیل شیروان) روزانه کارنامه
10472 منطقه 1 زن تبریز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان کارنامه
10624 منطقه 1 زن تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان پردیس خودگردان کارنامه
11753 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان کارنامه
14527 منطقه 1 زن اصفهان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
15783 منطقه 1 مرد تبریز پرستاری دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) روزانه کارنامه
72864 منطقه 1 مرد تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان کارنامه
0 منطقه 2 زن بهشهر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری(محل تحصیل بهشهر) روزانه کارنامه
1673 منطقه 2 مرد گناباد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
1939 منطقه 2 زن بناب پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه کارنامه
3114 منطقه 2 زن شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه
3184 منطقه 2 زن ورامین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه کارنامه
3240 منطقه 2 مرد بابل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه کارنامه
3380 منطقه 2 مرد شیراز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه کارنامه