شنبه , ۴ خرداد ۱۳۹۸
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 - 97
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –
تماس از سراسر کشور 9099071647
تماس از استـان تهران 9092305538
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 1626866 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 1 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 3 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 4 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 8 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 9 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 17 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 25 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 42 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 44 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 62 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 63 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 97 منطقه 1 مرد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 110 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 120 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 137 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1396 139 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 145 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 159 منطقه 1 زن علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 178 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 180 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 191 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 193 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 204 منطقه 1 زن مهندسی برق دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1396 209 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 213 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 220 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 221 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 222 منطقه 1 مرد علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 227 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 230 منطقه 1 مرد علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 234 منطقه 1 مرد مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 251 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 257 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 259 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 269 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 272 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 280 منطقه 1 مرد علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 294 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1396 319 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 330 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 333 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1396 351 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 363 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 365 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 375 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1396 382 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 383 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 417 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1396 440 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 451 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 455 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 460 منطقه 1 زن مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 464 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1396 490 منطقه 1 زن مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 496 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 496 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 513 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 562 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 562 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
1396 573 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 574 منطقه 1 مرد مهندسی نفت دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1396 576 منطقه 1 مرد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 578 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 583 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 587 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 590 منطقه 1 مرد علوم کامپيوتر دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 595 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1396 604 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 606 منطقه 1 مرد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 613 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 617 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه تبریز روزانه نمایش کارنامه
1396 619 منطقه 1 مرد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1396 631 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز روزانه نمایش کارنامه
1396 642 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 644 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 661 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1396 665 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1396 667 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1396 672 منطقه 1 زن علوم کامپيوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 694 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 701 منطقه 1 مرد مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه نمایش کارنامه
1396 702 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 715 منطقه 1 زن مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 718 منطقه 1 زن مهندسی معماری دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 725 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1396 729 منطقه 1 مرد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 737 منطقه 1 مرد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 743 منطقه 1 مرد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 762 منطقه 1 زن مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد روزانه نمایش کارنامه
1396 763 منطقه 1 مرد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 774 منطقه 1 مرد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 779 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه نمایش کارنامه
1396 785 منطقه 1 مرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی روزانه نمایش کارنامه
1396 792 منطقه 1 مرد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف روزانه نمایش کارنامه
1396 797 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 802 منطقه 1 زن مهندسی پزشکی دانشگاه تهران روزانه نمایش کارنامه
1396 804 منطقه 1 زن مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه نمایش کارنامه
1396 812 منطقه 1 زن مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه نمایش کارنامه
1396 822 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه نمایش کارنامه
1396 824 منطقه 1 مرد