خانه مدارس برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ توسط سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی medu.gov.ir اعلام شده است. این امتحانات برای داوطلبان کنکوری بسیار حائز اهمیت است چرا که نمرات امتحان نهایی در کنکور سراسری تاثیرگذار می باشد، به خصوص که در سال جاری امتحانات تعدادی از دروس پایه دهم و یازدهم نیز به صورت نهایی برگزار خواهد شد. بنابراین بایستی تلاش مضاعف و همراه با برنامه ریزی درسی مناسبی جهت آماده شدن برای امتحانات نهایی داشته باشند. همچنین مطالعه نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد کمک شایانی به موفقیت دانش آموزان در پشت سر گذاشتن این امتحانات خواهد کرد.

در سال ۱۴۰۲ علاوه بر امتحانات نوبت دوم پایه های نهم و دوازدهم، امتحانات پایه های یازدهم و دهم نیز به صورت نهایی برگزار می گردد.

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نهم

امتحانات پایه نهم به دلیل انتقال به مقطع بعدی یعنی دوره متوسطه دوم و نیز تعیین رشته تحصیلی در دبیرستان اهمیت زیادی دارند و به همین دلیل این امتحانات هر ساله به صورت نهایی برگزار می گردند اما برخلاف امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم این امتحانات کشوری نبوده و به صورت استانی برگزار می شوند.

برنامه این امتحانات از طریق سایت آموزش و پرورش هر استان منتشر می گردد و نیز به مدارس هر استان اعلام می شود. در جداول زیر برنامه امتحانات هر استان به ترتیب حروغ الفبا درج شده است.

برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد آذربایجان شرقی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
روزعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان آذربایجان غربی پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان اردبیل پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان اصفهان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲قرآن
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲فارسی
چهارشنبه 10 خرداد 1402عربی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402مطلاعات اجتماعی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املاء – نگارش
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان البرز پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان ایلام پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 2 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
پنجشنبه 4 خرداد 1402عربی
یک‌شنبه 7 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 9 خرداد 1402املاء
پنج‌شنبه 11 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 13 خرداد 1402آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402قرآن
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲فارسی
یک‌شنبه 21 خرداد 1402نگارش
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان بوشهر پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
چهارشنبه 20 اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
شنبه 23 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
دوشنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۲املاء فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402نگارش فارسی
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
دوشنبه 1 خرداد 1402قرآن
چهارشبنه 3 خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
چهارشنبه 10 خرداد 1402آمادگی دفاعی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲عربی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان چهارمهال و بختیاری پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان جنوبی پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان شمالی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402املاء فارسی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان رضوی پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خوزستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 23 اردیبهشت 1402قرآن
یک‌شنبه 24 اردیبهشت ۱۴۰۲انشاء
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402املای فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
شنبه 30 اردیبهشت 1402ریاضی
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402فارسی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲عربی
شنبه 13 خرداد 1402پیام‌های آسمان
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان زنجان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان سمنان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان سیستان و بلوچستان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
دوشنبه 18 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402ریاضی
شنبه 23 اردیبهشت ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402املاء فارسی
دوشنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402عربی
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت ۱۴۰۲نگارش
شنبه 30 اردیبهشت 1402علوم تجربی
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
چهارشبنه‌ 3 خرداد 1402ادبیات فارسی
پنج‌شنبه 4 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد شهر تهران پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ شهرستان های تهران پایه نهم
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان فارس پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
سه‌شنبه 2 خرداد 1402ریاضی
پنجشنبه 4 خرداد ۱۴۰۲عربی
یک‌شنبه 7 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 9 خرداد ۱۴۰۲املاء
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402علوم تجربی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402آمادگی دفاعی
یک‌شنبه 21 خرداد ۱۴۰۲فارسی
سه‌شنبه 23 خرداد 1402پیام‌های آسمان
پنج‌شنبه 25 خرداد ۱۴۰۲نگارش
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان قزوین پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان قم پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲قرآن
چهارشنبه 3 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
شنبه 13 خرداد 1402زبان انگلیسی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 21 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
سه‌شنبه 23 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کردستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
پنج‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کرمانشاه پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کرمان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 4 خرداد ۱۴۰۲املاء
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402نگارش
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نهم کهکیلویه و بویراحمد
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان گلستان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 21 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان گیلان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان لرستان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان مازندران پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ نهم استان مرکزی
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نهم استان هرمزگان
تاریخعنوان درس
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402قرآن
شنبه 23 اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۲املاء فارسی
شنبه 30 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 3 خرداد 1402نگارش
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402زبان انگلیسی
چهارشبنه‌ 10 خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
شنبه 13 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نوبت دوم استان همدان پایه نهم 
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ نوبت دوم استان یزد پایه نهم
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 31 اردیبهشت ۱۴۰۲انشاء
سه‌شنبه 2 خرداد 1402ریاضی
پنج‌شنبه 4 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
یک‌شنبه 7 خرداد ۱۴۰۲قرآن
سه‌شنبه 9 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
پنج‌شنبه 11 خرداد ۱۴۰۲عربی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املاء فارسی
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402فارسی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402 دهم

برای داوطلبان پایه دهم نیز همانند یازدهمی ها دو درس که یکی از آنها عمومی و دیگری اختصاصی است در امتحانات نهایی سنجیده می شود و برای غایبان موجه نیز برنامه ای جبرانی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان نوبت صبح راس ساعت 10 و دانش آموزان نوبت عصر ساعت 16 بعدازظهر در این امتحانات شرکت خواهند کرد.

برنامه امتحانات نهایی پایه دهم 1401 – 1402
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲فارسی1فارسی1فارسی1فارسی1
چهارشنبه 3 خرداد 1402فیزیک 1زیست شناسی 1عربی زبان قرآن 1عربی زبان قرآن 1
برنامه امتحانات نهایی پایه دهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (ویژه غایبین موجه)
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 29 خرداد 1402فارسی1فارسی1فارسی1فارسی1
چهارشنبه 31 خرداد ۱۴۰۲فیزیک 1زیست شناسی 1عربی زبان قرآن 1عربی زبان قرآن 1

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ یازدهم

برای هر رشته تحصیلی در پایه یازدهم، دو درس از طریق امتحان نهایی سنجیده خواهد شد که در جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین داوطلبانی که امتحان اول را به دلایل موجه از دست داده و نتوانسته اند در آن شرکت کنند می توانند در امتحان جبرانی که آخر خرداد ماه برگزار می گردد شرکت نمایند.

برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲حسابان 2ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2
چهارشنبه 10 خرداد 1402عربی زبان قرآن 2عربی زبان قرآن 2علوم و فنون ادبی 2اصول عقاید 2
برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (ویژه غایبین موجه)
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 29 خرداد 1402عربی زبان قرآن 2عربی زبان قرآن 2علوم و فنون ادبی 2اصول عقاید 2
چهارشنبه 31 خرداد 1402حسابان 2ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2

نکته: ساعت برگزاری این امتحانات برای نوبت صبح ساعت 10 و برای نوبت بعد از ظهر ساعت 16 می باشد.

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402 دوازدهم

هر ساله وزارت آموزش و پرورش با تعیین و ارائه برنامه ای به منظور برگزاری آزمون های نهایی نوبت دوم، این امکان را برای دانش آموزان پایه دوازدهم در رشته های مختلف فراهم می کند تا بتوانند با داشتن برنامه ریزی درسی مناسب، نمرات مطلوبی را کسب کنند.

در جدول زیر زمانبندی امتحانات نهایی پایه دوازدهم درج شده است. لازم به ذکر است که تمامی امتحانات مندرج در جداول زیر راس ساعت 7:30 صبح برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک 1401 – 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه ۱۴۰۲تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402فیزیک 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402هندسه 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402شیمی 3
سه شنبه 16 خرداد ماه ۱۴۰۲حسابان 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۲ریاضیات گسسته
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۲علوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته علوم تجربی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه ۱۴۰۲تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402فیزیک 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402ریاضی 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402شیمی 3
سه شنبه 16 خرداد ماه ۱۴۰۲زیست شناسی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۲زمین شناسی*
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۲علوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی 1401 – 1402
عنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه ۱۴۰۲تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402تاریخ 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402جامعه شناسی 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402فلسفه 2
سه شنبه 16 خرداد ماه ۱۴۰۲علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۲ریاضی و آمار 3
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۲جغرافیا 3
برنامه امتحانات نهایی نوبت دوم پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه 1402علوم و معارف قرآنی 3
سه شنبه 2 خرداد ماه ۱۴۰۲تاریخ 3 (تخصصی رشته)
پنج شنبه 4 خرداد ماه 1402فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه ۱۴۰۲اصول عقاید 3
سه شنبه 9 خرداد ماه 1402زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه ۱۴۰۲فلسفه 2
سه شنبه 16 خرداد ماه 1402علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۲سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه 1402ریاضی و آمار 3
سه شنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۲عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه 1402احکام 3
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم فنی و حرفه ای و کاردانش 1401 – 1402**
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه ۱۴۰۲تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
پنج شنبه 4 خرداد ماه 1402زبان فارسی و نگارش 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
سه شنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۲عربی، زبان قرآن 3

* آزمون نهایی زمین شناسی ویژه داوطلبان ترمیم معدل و ایجاد سوابق تحصیلی است.

** امتحانات زیرگروه فنی و حرفه ای و کاردانش ویژه متقاضیان ایجاد سوابق تحصیلی در گروه آزمایشی هنر است.

نکات مهم

 •  آزمون درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.
 •  آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 ناشنوایان روز سه شنبه 9 خرداد ماه 1402 برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات نهایی بزرگسالان ۱۴۰۲

داوطلبان شرکت در آزمون نهایی تنها دانش آموزان دوره روزانه را شامل نمی شوند و به دلیل تغییراتی که در تاثیر معدل در کنکور به وجود امده است، بزرگسالان و متقاضیان ترمیم معدل و ایجاد سوابق تحصیلی نیز می توانند در این امتحانات شرکت کنند. برنامه امتحانی این دسته از افراد با چند تفاوت جزئی مشابه افراد دوره روزانه است. از جمله این تفاوت ها می توان موارد زیر را برشمرد:

 • برای این گروه از متقاضیان امکان شرکت در امتحانات نهایی یازدهم و دهم وجود ندارد و این امتحانات تنها مختص داوطلبان روزانه است.
 • در برنامه امتحانی زیرگروه تجربی، امتحان زمین شناسی مختص این افراد است.
 • داوطلبان متقاضی ایجاد سوابق تحصیلی در زیرگروه هنر باید در امتحانات گروه کاردانش و فنی و حرفه ای شرکت نمایند.

این داوطلبان باید مطابق با جدول زیر نسبت به ثبت اطلاعات خود جهت تعریف حوزه های اجرا در سامانه دانش آموزی اقدام کنند. همچنین برای مشاهده برنامه امتحانات نهایی مربوط به رشته تحصیلی خود می توانید به جداول موجود در متن فوق رجوع کنید.

جدول زمان بندی ثبت نام در سامانه دانش آموزی ویژه امتحانات نهایی ۱۴۰۲
اقدامتاریخ
ثبت نام در سامانهحداکثر تا تاریخ 31 فروردین
تعریف حوزه و عوامل اجرا در سامانه فاینالحداکثر تا 12 اردیبهشت

برنامه امتحانات نهایی برای ترمیم معدل 1402

همان طور که پیش تر گفته شد، افرادی که قصد ترمیم معدل خود را دارند، باید در زمان مقرر ثبت نام کرده و دروس مورد نظر را انتخاب نمایند. پس از اتمام نام نویسی می بایست برنامه امتحانات نهایی خود را دریافت کنند تا در روز مشخص شده در حوزه برگزاری امتحان حضور یابند. برنامه امتحانات نهایی داوطلبان ترمیم معدل تفاوت چندانی با برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه دانش آموزان ندارد. تنها در چند مورد تفاوت دارند که در ادامه ذکر شده است.

 • داوطلبان ترمیم معدل تنها می توانند در امتحانات پایه 12 ام شرکت کنند.
 • امتحان زمین شناسی رشته تجربی نیز صرفا برای داوطلبان ترمیم معدل برگزار می شود.

نحوه دریافت برنامه امتحانات نهایی

برنامه امتحانات ترمیم معدل به 3 طریق زیر قابل دریافت است:

 1. روش اول: توسط مدیر مدرسه محل ثبت نام ترمیم معدل
 2. روش دوم: دریافت نام کاربری و کلمه عبور خود از مدیر و مراجعه به سامانه فاینال
 3. روش سوم: دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی و مشاهده جدول زمان بندی مندرج بر روی کارت

لازم به ذکر است که داوطلبان باید چند روز قبل از برگزاری امتحانات همانند دیگر دانش آموزان نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نهایی از طریق سایت my.medu.ir اقدام کنند. بر روی این کارت جدول زمان بندی امتحانات نهایی درج شده که شامل نام درس، تاریخ، روز و ساعت برگزاری و همچنین آدرس دقیق حوزه امتحان می باشد. داوطلبان توجه داشته باشند که همراه داشتن این کارت و کارت شناسایی معتبر عکس دار مثل شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری امتحان الزامیست.  همچنین برای مشاهده برنامه امتحانات رشته تحصیلی خود می توانید به جداول موجود در متن فوق مراجعه نمایید.

نکته: کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی خرداد ماه در 27 اردیبهشت ماه 1402 بر روی سایت my.medu.ir قرار گرفته است.

نکات ضروری در خصوص احراز هویت شرکت کنندگان در آزمون نهایی

توجه به نکات زیر برای داوطلبان شرکت در امتحانات نهایی ضروری است:

 • الزام دانش آموزان پایه دوازدهم به عکس دار کردن شناسنامه
 • به روزآوری تصویر دانش آموزان در سامانه سیدا
 • الزام شرکت کنندگان در آزمون نهایی در به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار
 • چاپ رنگی و باکیفیت آلبوم عکس شرکت کنندگان آزمون نهایی

توجه کنید که امتحانات پایه دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد؛ بنابراین با داشتن برنامه ریزی درسی و دانستن حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم تجربی یا حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم انسانی برای موفقیت در این امتحانات قدم بردارید. برای آشنایی با نوع سوالات امتحان نهایی سال های گذشته می توانید بر روی لینک نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد کلیک کنید.

 

نکات مهم ⭐
 • امتحانات نهایی دوزادهم در 31 اردیبهشت ماه 1402 آغاز می شود.
 • برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در سایت medu.gov.ir و متن مقاله فوق موجود است.
 • آزمون درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.
 • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 ناشنوایان روز سه شنبه 9 خرداد ماه 1402 برگزار خواهد شد.
 • امتحانات نهایی پایه نهم استانی می باشد و برنامه مربوط به آن از طریق آموزش و پرورش استان به مدرسه ابلاغ می گردد.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توانیم به برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ دسترسی پیدا کنیم؟

این برنامه در سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی medu.gov.ir قرار داده می شود و همچنین شما می توانید با مراجعه به مقاله فوق، از تاریخ امتحانات مطلع شوید.

2- امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ برای پایه دوازدهم از چه تاریخی آغاز خواهد شد؟

امتحانات نهایی ۱۴۰۲، از 31 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

3- آیا امسال فقط امتحانات پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار می گردد؟

خیر، علاوه بر پایه دوازدهم امتحانات پایه یازدهم، دهم و نهم نیز به صورت نهایی برگزار خواهد شد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۲۱ نظر
 1. نادیا محمدزاده

  سلام امتحان قرآن خرداد ماه برای نهم میخاستم

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، برگزاری امتحان نهایی قرآن ساعت ۸ صبح روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ می باشد.

 2. ارش

  سلام بیخشید من کلاس یازدهم تجربی هستم ایا امتحانات ما به صورت ٨٠ درصد مطالب می اید یا کل کتاب

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مباحث مطرح شده در امتحان از کل کتاب خواهد بود.

 3. سارا

  سلام من لیسانس دارم اما می خوام یه دیپلم گرافیک هم بگیرم شدنیه ازمون نهایی دیگلم فنی حرفه ای ثبتدتام کنم منم شرکت کنم ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مشکلی از بابت گرفتن دیپلم گرافیک نخواهید داشت و میتوانید در امتحانات ثبت نام کنید.

 4. سینا

  سلام مقدار زمان پاسخگویی هر درس توی امتحان مشخص هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در حال حاضر به شکل اطلاعیه ای اعلام نشده اما مشابه با سال های گذشته بوده و می توانید در نمونه سوالات سال های قبل، زمان را مشاهده کنید.

 5. شیوا محمدزاده

  سلام وقتتون بخیر ممکنه زمان دوتا امتحان با هم دیگه جابجا بشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، به طور کلی برنامه ی امتحانات نهایی ثابت بوده و به ندرت تغییری در آن، لحاظ می شود.

 6. محمودی

  سلام . الان من فارغ التحصیل ۱۴۰۰ هستم و نظام جدیدی هستم. الان برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم اومده و داخل درسها زمین شناسی هم هست آیا من هم باید زمین شناسی رو امتحان بدم؟؟ زیرش نوشته مخصوص داوطلبان ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمره. من کد سوابق تحصیلی دارم.

  نظر شما بعد از تائید نمایش داده میشود

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به اینکه امتحان درس زمین شناسی در زمان فارغ التحصیلی شما نهایی نبوده، پیشنهاد میشود در امتحانات ترمیم معدل برای این درس شرکت کنید.

 7. احمد

  سلام ببخشید من میتونم یه درس رو توی امتحان نباشم و به جاش بعدا توی ترمیم معدل اونو شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، شما نمی توانید بدون دلیلی موجهی در امتحان شرکت نداشته باشید.

 8. مهتاب

  سلام ببخشید من نمره ی مستمر یکی از درس هام توی یازدهم پایینه نسبتا اگر لازم بشه توی درسی میتونم از تبصره و تک ماده استفاده کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در صورتی که نمره ی سالیانه موردنیاز را در درس مربوطه داشته باشید، امکان استفاده از تبصره و تک ماده را حداکثر تا دو درس، خواهید داشت.

 9. میلاد

  سلام
  چند تا تبصره و تک ماده میتونم بزنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در مقطع اول و دوم متوسطه جمعا شما میتوانید از ۳ تبصره و تک ماده استفاده کنید.

 10. ابوفرهان

  سلام امتحانات نوبت دوم پایه یازدهم کی شروع میشه و از امروز چند روز مونده براش

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   اولین امتحان نهایی پایه یازدهم برای تمامی رشته ها در روز دوشنبه ۸ خرداد برگزار خواهد شد.

 11. Sahand

  سلام
  ببخشید من دوازدهم تجربی هستم میخواستم بدونم اگه کنکور ریاضی رو بدم ۳۰ درصد معدل روی رتبه ام تاثیر داره؟ و اگر داره چه قدر میتونه رتبم رو بیاره پایین؟

  • ایران مشاوره

   باسلام و درود، در صورت دادن کنکور رشته ی ریاضی با توجه به مشابه بودن دروس دو رشته تاثیر زیادی در رتبه نهایی شما نخواهد داشت.

 12. rez

  سلام من شناسنامم عکس دار نیست چیکار کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، داشتن شناسنامه عکس دار از شرایط ضروری می باشد.
   حتما اقدام کنید.

 13. A

  سلام
  برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه دوازدهم ۱۴۰۲، کِی منتشر خواهد شد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   می توانید برنامه ی امتحانات نهایی خرداد ماه ۱۴۰۲را در همین صفحه مشاهده نمایید.

 14. مهدی غیاثوند

  سلام امتحان نهایی در همان مدرسه که درس میخونیم گرفته میشود

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   حوزه امتحانی امتحانات نهایی پایه دوازدهم معمولا متفاوت با مدرسه در حال تحصیل است.

 15. پویا

  سلام. واسه امتحانات پایانی فقط از کتاب های دوازدهم سوال میاد یا باید سال های قبل هم بخون؟

 16. آریا

  با سلام آیا امتحانات نوبت دوم پایه‌ی نهم حضوری است

  • ایران مشاوره

   با سلام، در حال حاضر تمامی امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 17. ستاره

  سلام ممنون میشم اگه کمکم کنین
  من دیپلم تجربی دارم و امسال میخام کنکور انسانی بدم
  برای ثبت نام دیپلوم جدید (انسانی) برای دی ماه دیر اقدام کردم و مهلت ثبت نام گذشت .میخاستم بدونم زمان دیگ ای از سال مثل خرداد نمیتونم شرکت کنم؟؟؟ بخاطری که میخام کنکور انسانی ۱۴۰۱بدم و معدل کتبیم بالا بره .درصورتی که بشه خرداد شرکت کنم و معدلم خوب بشه توی کنکور۴۰۱ اون۴۰درصد لحاظ میشه؟

 18. فرشاد

  آیابادیپلم کاردانش نظام قدیم درحال حاطردانشجوهستم میشه رشته هنرپیش دانشگاهی امتحان داد؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، در صورت دارا بودن مدرک کاردانی و یا معادل کاردانی، نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نخواهید داشت. لازم به ذکر است شما می توانید با مراجعه به آموزش و پرورش نسبت به دریافت مدرک پیش دانضگاهی اقدام نمایید.

 19. محمدرضا

  سلام
  آیا آزمون نمونه دولتی نهم به دهم هم مثل آزمون های مدارس حذفیات داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص حذفیات آزمون نمونه دولتی منتشر نشده است؛ شما می توانید با عضویت در کانال تلگرام مدارس، از آخرین اخبار مریوطه مطلع شوید.

 20. فاطمه

  با سلام من دانش آموز دوازدهم انسانی هستم اگه کسی در امتحان نهایی سه الی چهار درس رو نمره ۹بگیره و بعد نمرات مستمر و نوبت اولش بیست باشه قبول میشه یا اصل کار نمره نهایی است

 21. پاییز

  سلام.امکان تعویق زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در حال حاضر اطلاعیه ای در این زمینه منتشر نشده است. شما می توانید با عضویت در کانال تلگرام مشاوره تحصیلی ، از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوید.

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مطابق با آخرین اطلاعیه های سازمان سنجش و آموزش کشور، زمان برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰/۰۴/۹ تا ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ می باشد.

 22. Aaaa

  سلام اگه کسی در امتحانات نهایی دواردهم دوتاسه غیبت
  موجه (پشت سر هم نباشن)داشته باشه ایا ۳۰ درصد سهمیه معدل برای کنکور او لحاظ میشود

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در صورت قبولی خرداد ماه تاثیر ۳۰ درصد معدل برای شما لحاظ می شود.

 23. Sedan13844

  سلام ببخشی ما ک پایه نهم هستیم هنوز بهمون نگفتن ک چ روزی چ امتحانی دارین مابرنامع نداریم ا کجا بیارم

  • ایران مشاوره

   با سلام، شما می توانید اطلاعات لازم در مورد تاریخ امتحانات را از مدیر مدرسه خود، پیگیری کنید.

 24. Moho

  سلام امتحانات غیر نهایی دوازدهم مثل سبک زندگی چگونه برگذار میشود حضوری یا غیر حضوری؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به آخرین اطلاعیه های آموزش و پرورش امتحانات پایه های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 25. بهار

  سلام امتحانات داخلی یا به عبارتی غ فنی پایه دوازدهم کاردانش به چه صورتی برگزار میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به آخرین اطلاعیه های آموزش و پرورش امتحانات پایه های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 26. عجاز کلمتی

  سلام خسته نباشید بلاخره امتحان نهایی چی شد ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، مطابق با آخرین اطلاعیه منتشر شده، امتحانات نهایی پایه های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 27. محمد

  سلام وقت بخیر.
  من یه سوال داشتم.
  ممکنه امتحانات عقب بی افته؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در حال حاضر اطلاعیه ای مبنی بر تعویق زمان آزمون مدارس منتشر نشده است . جهت اطلاع از آخرین خبرها می توانید عضو کانال تلگرام مشاوره تحصیلی شوید.

  • ☘️

   سلام ب ما اطلاع دادن ک امتحان نهایی فنی حرفه ای از کتابای انسانی میاد ، آیا این مطلب درسته؟

 28. Amir

  مال هفتم و هشتم هم حضوری؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، طبق آخرین اطلاعیه در حال حاضر امتحانات نهایی پایه های دوازدهم و نهم به صورت حضوری می باشد.

نمایش دیدگاه های بیشتر
مشاوره مدارس پیج مدارس