خانه دکتری تاثیر سهمیه در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

تاثیر سهمیه در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

تاثیر سهمیه رزمندگان و ایثارگری در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400
تاثیر سهمیه در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

دانش آموختگان رشته دندانپزشکی لازم است به منظور گذراندن دوره تخصص خود در آزمونی تحت عنوان “آزمون دستیاری دندانپزشکی” که هر ساله از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور برگزار می شود، شرکت نمایند. داوطلبانی که حائز شرایط ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 می باشند، می توانند در صورت احراز ضوابط مندرج در دفترچه ثبت نام دستیاری دندانپزشکی، از سهمیه ها و امتیازات در نظر گرفته شده بهره مند شوند. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی سهمیه های آزمون دستیاری دندانپزشکی پرداخته و میزان تاثیر هر یک را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و استعداد درخشان ابتدا همانند داوطلبان سهمیه آزاد مورد سنجش قرار می گیرند و در صورت عدم کسب نمره قبولی در این سهمیه، در بالاترین اولویت ممکن در بین شرکت کنندگان دو سهمیه مذکور قرار می گیرند.

امتیازات و سهمیه های آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

معمولا برای تمامی آزمون هایی که در ساله در کشور برگزار می شوند، سهمیه هایی در نظر گرفته می شود که بخشی از ظرفیت پذیرش به متقاضیان واجد شرایط سهمیه اختصاص می یابد. مطابق با آن چه در دفترچه راهنمای نام نویسی این آزمون درج شده است، سهمیه های این آزمون به دو دسته “سهمیه های اصلی” و “سهمیه های مازاد” تقسیم می شوند که عبارت اند از:

سهمیه های اصلی

 • سهمیه آزاد
 • سهمیه رزمندگان
 • سهمیه بومی

سهمیه های مازاد

 • سهمیه مشمولان آیین نامه های اجرایی “تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر” (10 درصد از کل ظرفیت به داوطلبان مشمول این سهمیه تعلق می گیرد.)
 • سهمیه کادر نیروهای مسلح (2/5 درصد کل ظرفیت پذیرش به این سهمیه اختصاص می یابد.)

داوطلبانی که مشمول سهمیه های در نظر گرفته شده در آزمون دستیاری دندانپزشکی می باشند، لازم است که هنگام ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 با در دست داشتن مدارک لازم، علاقه مندی خود را نسبت به استفاده از سهمیه مورد نظر اعلام نمایند.

تاثیر سهمیه های اصلی در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

در ادامه این مقاله، نحوه بررسی و میزان تاثیر سهمیه های مختلف داوطلبان واجد شرایط آزمون دستیاری دندانپزشکی به تفکیک برای شما شرح داده شده است.

سهمیه های آزاد

آن دسته از داوطلبانی که دارای سهمیه های بومی، رزمندگان، مازاد نیروهای مسلح و همچنین مازاد سهمیه استعداد درخشان نمی باشند، در زمره مشمولان سهمیه آزاد قرار می گیرند. در صورتی که داوطلبان سهمیه های بومی و رزمندگان موفق به کسب نمره قبولی آزمون نشوند، ظرفیت مربوطه به داوطلبان سهمیه آزاد تعلق می گیرد.

توجه داشته باشید که متقاضیان حائز شرایط سهمیه بومی و رزمندگان در ابتدا به صورت آزاد مورد سنجش قرار می گیرند و با اخذ حدنصاب نمره آزمون، جزو پذیرفته شدگان سهمیه آزاد محسوب می شوند و در غیر این صورت، در بالاترین اولویت های موجود در دو سهمیه بومی و رزمندگان به رقابت می پردازند.

به عبارت دیگر، رشته محل های انتخابی هر داوطلب ابتدا در سهمیه آزاد مورد بررسی قرار گرفته و اگر با این شرایط موفق به پذیرش نشود، رشته محل انتخابی وی با در نظر گرفتن سهمیه مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و مجددا در صورت عدم قبولی این فرآیند برای سایر انتخاب های متقاضی تکرار می شود. به صورت کلی، پذیرش داوطلبان در در این آزمون به دو صورت زیر انجام می پذیرد.

پذیرش به صورت دولتی (تعهد عام)

این دسته از پذیرفته شدگان می توانند در دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور یعنی دانشگاه های دولتی به تحصیل بپردازند. این داوطلبان مستلزم به ارائه تعهد خدمت به میزان حداکثر 2/5 برابر مدت تحصیل خود به صورت محضری بوده که مدت زمان تعهدات شامل ضریب محرومیت منطقه نیز می شود. لازم به ذکر است که امکان تغییر وضعیت داوطلبان از غیر شهریه پرداز به شهریه پرداز ممنوع می باشد.

پذیرش به صورت آزاد با پرداخت شهریه

این نوع از پذیرش متقاضیان صرفا در دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های آزاد اسلامی تهران، آزاد اسلامی خوراسگان و دانشگاه شاهد انجام می شود. توجه داشته باشید که این گروه از قبول شدگان فاقد تعهدات دستیاری می باشند اما ملزم به انجام تعهدات مربوط به سایر خدمات قانونی هستند که محل و نحوه انجام تعهدات توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین می گردد.

سهمیه رزمندگان

30 درصد از ظرفیت کل پذیرش مشروط به کسب نمره قبولی در هر رشته محل به داوطلبان مشمول این سهمیه تعلق می گیرد و متقاضیان می توانند در صورت احراز شرایط لازم، از هر دو سهمیه رزمندگان و بومی استفاده نمایند. سهمیه رزمندگان و ایثارگران شامل سهمیه 25 درصد و سهمیه 5 درصد می باشد که مشمولان این دو سهمیه در جدول زیر معرفی شده اند.

سهمیه ایثارگران
مشمولان سهمیه 5 درصدمشمولان سهمیه 25 درصد
جانبازان کمتر از 25 درصد (این گروه حق انتخاب یکی از سهمیه های 25 درصد یا 5 درصد را دارند.)جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن ها
همسر و فرزندان جانبازان کمتر از 25 درصدآزادگان و همسر و فرزندان آن ها
همسر و فرزندان رزمنده داوطلب بسیجیهمسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر
همسر و فرزندان رزمنده جهادگر (وزارت جهاد کشاورزی)رزمنده داوطلب بسیجی
همسر و فرزندان رزمنده ستاد کل نیروهای مسلحرزمنده جهادگر (وزارت جهاد کشاورزی)
رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح

نکات مهم پیرامون استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

 • رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی شامل افرادی می باشند که از تاریخ 31 شهریور ماه سال 56 لغایت 31 شهریور ماه سال 67، حداقل شش ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند.
 • داوطلبان مشمول سهمیه رزمندگان که پیش از این یک بار از این سهمیه استفاده کرده اند، تنها در صورتی می توانند مجددا از این سهمیه بهره مند شوند که حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی را داشته باشند.
 • مدت زمان اسارت نیز به عنوان حضور در جبهه محسوب می شود.
 • معلولیت حداقل 25 درصد برای جانبازان معادل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه تلقی می گردد و هر 10 درصد معلولیت اضافی برابر با 6 ماه حضور دیگر در مناطق عملیاتی به شمار می رود.
 • از جمله شرایط لازم برای سنجش داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران و رزمندگان، کسب حدنصاب نمره علمی یعنی نمره تراز آخرین فرد پذیرفته شده در هر رشته محل بدون در نظر گرفتن سهمیه می باشد.
 • هر یک از متقاضیان مشمول سهمیه رزمندگان و ایثارگران تنها مشروط به کسب حداقل 70 درصد نمره حدنصاب عملی می توانند از این امتیاز بهره مند شوند. شرط استفاده از این سهمیه برای فرد رزمنده برابر با کسب حداقل 80 درصد نمره حدنصاب نمره قبولی می باشد.
 • جانبازان کمتر از 25 درصد تنها می توانند یکی از سهمیه های 25 درصد یا 5 درصد را انتخاب نمایند.
 • در صورت عدم تکمیل ظرفیت سهمیه های 5 درصد و 25 درصد رزمندگان و ایثارگران توسط واجدین شرایط، ظرفیت باقی مانده به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص پیدا می کند.
 • داوطلبانی که پدر، مادر یا همسر آن ها سابقه حضور در جبهه مطابق با مدت زمان مصوبه می باشند، می توانند از سهمیه رزمندگان و ایثارگران 5 درصد بهره مند شوند.
 • پس از اتمام مهلت ثبت نام، امکان تغییر در سهمیه انتخابی فراهم نمی باشد.
 • کد رهگیری 12 رقمی برای استفاده از سهمیه رزمندگان ایثارگر و بسیجی برای هر آزمون در سال های مختلف، متفاوت است. بنابراین بایستی با مراجعه به سازمان مربوطه، نسبت به دریافت کد رهگیری این آزمون اقدام کنید.

سهمیه رزمندگان بسیجی

رزمندگان بسیجی که دارای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی می باشند، می بایست به منظور استفاده از این سهمیه با مراجعه به محل نگهداری پرونده خود، فرم مخصوص مربوطه را دریافت کرده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند. داوطلبان واجد شرایط لازم است پس از تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری 12 رقمی، آن را در فرم تقاضانامه اینترنتی به ثبت برسانند. توجه داشته باشید که جهت استفاده از این سهمیه باید نکات زیر را در نظر بگیرید.

 • اعلام کد رهگیری 12 رقمی پس از اتمام زمان ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 قابل قبول نمی باشد.
 • مدت حضور یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموریت های خدمتی پرسنل وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های نظامی و طرح شش ماهه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به عنوان حضور داوطلبانه در جبهه محسوب نمی شوند.
 • نیروهای فعال بسیج و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج نمی توانند از سهمیه ایثارگران بسیجی استفاده نمایند.

سهمیه ایثارگران شامل جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

داوطلبانی که از شرایط این سهمیه برخودار می باشند باید به منظور استفاده از آن صرفا اطلاعات شناسنامه ای به ویژه کد ملی خود و علامت گذاری در قسمت “سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران” و همچنین مشخص کردن نسبت خود با ایثارگر را به دقت در فرم ثبت نام اینترنتی وارد کرده و نیازی به دریافت و ارائه کد رهگیری ندارند. مشمولان این سهمیه عبارت اند از:

 • همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر
 • آزادگان
 • جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن ها
 • جانبازان کمتر از 25 درصد و همسر و فرزندان آن ها
 • همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (در قالب سهمیه 5 درصد ایثارگران و رزمندگان)

توجه داشته باشید که همسر و فرزندان رزمنده با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی، لازم است کد رهگیری فرد رزمنده یا کد ایثارگری را دریافت و در فرم ثبت نام خود درج نمایند.

سهمیه بومی

این سهمیه مطابق با قانون “برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی” در نظر گرفته شده است که واجدین شرایط برای بهره مندی از این سهمیه می بایست حداقل 85 درصد نمره حدنصاب علمی را کسب نمایند. پذیرش این دسته از داوطلبان متناسب با سقف پذیرش در مناطق محروم در رشته مورد تقاضا و نیاز منطقه صورت می گیرد.

شرکت کنندگانی که از طریق این سهمیه مورد پذیرش قرار می گیرند، موظف به ارائه تعهد به میزان سه برابر مدت زمان تحصیل خود می باشند و مدت تعهد آن ها شامل ضریب محرومیت منطقه نمی شود.

شرایط استفاده از سهمیه بومی

داوطلبان پذیرش بومی می بایست علاوه بر سکونت دائم در استان مورد تقاضا به تایید دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه و همچنین ارائه استشهاد محلی، باید دارای یکی از شرایط زیر نیز باشند.

 • داوطلب باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاهی را در آن استان سپری کرده باشد.
 • متقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاهی را در استان مورد تقاضا گذرانده باشد.
 • داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی استان مورد نظر استخدام شده و تا زمان ثبت نام، سه سال سابقه کار در همان دانشگاه را داشته باشد. این مسئله شامل خدمات طرح نیروی انسانی نمی شود.
 • دندانپزشکان عمومی که حداقل به مدت چهار سال تا زمان ثبت نام آزمون دستیاری، در مناطق محروم استان مورد تقاضا خدمت کرده باشند. توجه داشته باشید که این خدمت شامل تعهدات طرح نیروی انسانی نمی شود.

متقاضیان استفاده از سهمیه بومی که با استفاده از سهمیه استانی خاص در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی پذیرفته شده اند، پس از قبولی در آزمون دستیاری نیز متعهد به همان استان خواهند بود که میزان تعهد این گروه از داوطلبان در دفترچه راهنمای ثبت نام قید شده است. متقاضیانی که در دوران تحصیل دکترای عمومی دندانپزشکی از سهمیه استانی بهره مند شده اند، در صورتی که بومی استان خود نباشند، مجاز به استفاده از پذیرش بومی نیستند. 

تاثیر سهمیه های مازاد در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400

سهمیه های مازادی همچون بورسیه نیروهای مسلح و دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان وجود دارد که در ادامه میزان تاثیر هر کدام برای شما ذکر شده است.

سهمیه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

حداکثر 10 درصد از ظرفیت کل پذیرفته شدگان آزمون دستیاری دندانپزشکی مطابق با آیین نامه “تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر” به این سهمیه اختصاص دارد که شرایط استفاده از آن به ترتیب زیر می باشد.

 • داوطلبان برای بهره مندی از مزایای این سهمیه باید در کنار تاییدیه استعداد درخشان و ارائه گواهی از دانشگاه محل تحصیل، دارای حداقل 40 امتیاز (مطابق با پیوست های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام) نیز باشند.
 • این دسته از متقاضیان تنها در صورت کسب حداقل 90 درصد نمره حدنصاب آزمون در رشته محل انتخابی خود، مشمول استفاده از این سهمیه می باشند.
 • داوطلبانی که یک نوبت با استفاده از این سهمیه مورد پذیرش قرار گرفته اند، در صورت انصراف حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور از آن ها سلب می گردد.
 • میزان تعهد این گروه از قبول شدگان مطابق با سایر پذیرفته شدگان سهمیه آزاد است.

سهمیه مازاد بورسیه نیروهای مسلح

این سهمیه مختص کارکنان نیروهای مسلح می باشد که حداکثر 2/5 درصد مازاد بر ظرفیت کل پذیرفته شدگان به آن ها تعلق می گیرد. از جمله نکاتی که لازم است در رابطه با این سهمیه بدانید به شرح زیر می باشد.

 • کادر نیروهای مسلح که واجد شرایط این سهمیه هستند، تنها در صورتی که موفق به اخذ حداقل 80 درصد حدنصاب نمره علمی در رشته محل مورد نظر خود شوند، مشمول بهره مندی از مزایای این سهمیه می باشند.
 • پذیرش از طریق این سهمیه صرفا در رشته های تحصیلی مورد نیاز نیروهای مسلح و تنها در قالب سهمیه 2/5 درصد صورت می گیرد که لیست رشته های مذکور در دفترچه راهنمای ثبت نام ارائه شده است.

توصیه می کنیم که حتما پیش از اقدام به نام نویسی دفترچه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 را با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پس از آگاهی از تمامی جزئیات و ضوابط برگزاری آزمون، نسبت به پرداخت هزینه و ارسال مدارک ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 اقدام نمایید. داوطلبان می توانند پس از طی مراحل ثبت نام خود به مطالعه منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی پرداخته و خود را برای حضور در جلسه آزمون آماده کنند.

 

سوالات متداول

1- چند درصد از ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 به شرکت کنندگان دارای سهمیه رزمندگان تعلق می گیرد؟

30 درصد از ظرفیت کل پذیرش مشروط به کسب نمره قبولی در هر رشته محل، به داوطلبان مشمول این سهمیه تعلق می گیرد.

2- شرایط استفاده از سهمیه بومی در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 چیست؟

شرایط لازم جهت استفاده از این سهمیه در این مقاله به طور کامل بیان شده است.

3- چند درصد از ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری دندانپزشکی 1400 به دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان تعلق می گیرد؟

حداکثر 10 درصد از ظرفیت کل پذیرفته شدگان آزمون به دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان تعلق می گیرد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری