خانه مدارس تعویق امتحانات نهایی ۱۴۰۳

تعویق امتحانات نهایی ۱۴۰۳

زمان بندی تعویق امتحانات نهایی 1400
تعویق امتحانات نهایی ۱۴۰۳

همان طور که می دانید، امتحانات نهایی پایه نهم به دلیل انتخاب رشته نهم به دهم و همچنین امتحانات نهایی پایه دوازدهم هم از جهت شرکت در کنکور سراسری و تحصیل در دانشگاه و هم به دلیل صادر شدن مدرک دیپلم تاثیر زیادی در سرنوشت دانش آموزان دارد. در سال 1403 به دلیل برگزاری مراسم وداع با پیکر شهدای خدمت امتحانات دانش‌آموزان از روز سه‌شنبه اول خرداد تا روز پنجشنبه سوم خرداد لغو شد و برنامه جدید امتحانی منتشر شد.

امتحانات نهایی برای پایه دهم و یازدهم از روز شنبه 5 خرداد و برای پایه دوازدهم از روز یکشنبه 6 خرداد ماه با درس عربی، زبان قرآن آغاز می‌شود.

تعویق امتحانات نهایی ۱۴۰۳

نظز به برگزاری مراسم شهدای خدمت، امتحانات نهایی دانش‌آموزان روز سه‌شنبه اول خرداد تا روز پنجشنبه 3 خرداد 1403 لغو شد و طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، امتحانات دانش‌آموزان از روز شنبه 5 خرداد برگزار می‌شود و برنامه قبلی اعلام شده لغو و برنامه جدید ارائه شده است.

 

بر این اساس امتحانات نهایی از روز شنبه 5 خرداد برای پایه دهم با درس عربی، زبان قرآن 1 و پایه یازدهم عربی زبان قرآن 2 آغاز می‌شود. دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز از روز یکشنبه 6 خرداد با درس عربی، زبان قرآن 3 امتحانات نهایی را آغاز می‌کنند.

 

در پایه ششم دبستان تنها درس ریاضی به صورت نهایی کشوری برگزار می شود که تاریخ برگزاری آن نیز به تعویق افتاد و هم‌اکنون طبق برنامه جدید، امتحانات هماهنگ کشوری ریاضی پایه ششم که قرار بود روز سه‌شنبه اول خرداد برگزار شود به روز یکشنبه 6 خرداد 1403 موکول شد.

برنامه امتحانات پایه نهم نیز طبق زمان بندی جدید به شرخ زیر اعلام شد:

  • امتحان علوم تجربی پایه نهم در روز یکشنبه 6 خرداد برگزار خواهد شد.
  • امتحان درس فارسی روز سه شنبه 8 خرداد برگزار خواهد شد.
  • امتحان درس ریاضی روز یکشنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد.

جدول امتحانات نهایی برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم را در ذیل مشاهده می‌کنید:

برنامه امتحانات نهایی پایه دهم 1402 – 1403
روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه و ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم معدل
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامیشاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

برای ایجاد سابقه در گروه آزمایشی هنر

شنبه 5 خرداد ۱۴۰۳عربی، زیان قرآن 1عربی، زیان قرآن 1عربی، زیان قرآن 1عربی 1 (زبان تخصصی رشته)عربی، زبان قرآن (کد کتاب 210111)
دوشنبه 7 خرداد 1403شیمی 1شیمی 1علوم و فنون ادبی 1علوم و فنون ادبی 1—-
چهارشنبه 9 خرداد ۱۴۰۳تعلیمات دینی 1 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 1 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 1 (دینی، اخلاق و قرآن)اصول عقاید 1تعلیمات دینی 1 (دینی، اخلاق و قرآن) (کد کتاب 110204)
شنبه 12 خرداد 1403فیزیک 1فیزیک 1اقتصادعلوم و فنون ادبی 1—-
چهارشنبه 16 خرداد ۱۴۰۳هندسه 1زیست شناسی 1تاریخ 1تاریخ 1 (تخصصی رشته)—-
شنبه 19 خرداد 1403فارسی 1فارسی 1فارسی 1فارسی 1فارسی و نگارش (کد کتاب 210116)
دوشنبه 21 خرداد ۱۴۰۳جغرافیای عمومیجغرافیای عمومیجغرافیای عمومیجغرافیای عمومیجغرافیای عمومی (کد کتاب 110218)
چهارشنبه 23 خرداد 1403زبان خارجی 1زبان خارجی 1زبان خارجی 1زبان خارجی 1زبان خارجی 1 (کد کتاب 210125)
شنبه 26 خرداد ۱۴۰۳ریاضی 1ریاضی 1ریاضی و آمار 1ریاضی و آمار 1—-
چهارشنبه 30 خرداد 1403—-—-جامعه شناسی 1جامعه شناسی 1—-
شنبه 2 تیر ۱۴۰۳—-—-منطقمنطق—-
برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم 1402 – ۱۴۰۳
روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه و ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم معدل
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامیشاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

برای ایجاد سابقه در گروه آزمایشی هنر

شنبه 5 خرداد 1403عربی، زبان قرآن 2عربی، زبان قرآن 2عربی 2 (زبان تخصصی رشته)عربی 2 (زبان تخصصی رشته)عربی، زبان قرآن 2 (کد کتاب 21111)
دوشنبه 7 خرداد ۱۴۰۳شیمی 2شیمی 2علوم و فنون ادبی 2علوم و فنون ادبی 2—-
چهارشنبه 9 خرداد 1403تعلیمات دینی 2 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 2 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 2 (دینی، اخلاق و قرآن)اصول عقاید 2تعلیمات دینی 2 (دینی، اخلاق و قرآن) (کد کتاب 111204)
شنبه 12 خرداد ۱۴۰۳فیزیک 2فیزیک 2جامعه شناسی 2اقتصاد—-
چهارشنبه 16 خرداد 1403هندسه 2زیست شناسی 2فلسفه 1فلسفه 1—-
شنبه 19 خرداد ۱۴۰۳فارسی 2فارسی 2فارسی 2فارسی 2فارسی و نگارش 2 (کد کتاب 21116)
دوشنبه 21 خرداد 1403انسان و محیط زیستانسان و محیط زیستانسان و محیط زیستانسان و محیط زیستانسان و محیط زیست (کد کتاب 111268)
چهارشنبه 23 خرداد ۱۴۰۳زبان خارجی 2زبان خارجی 2زبان خارجی 2زبان خارجی 2زبان خارجی 2 (کد کتاب 211125)
شنبه 26 خرداد 1403تاریخ معاصرتاریخ معاصرتاریخ 2تاریخ 2 (تخصصی رشته)تاریخ معاصر (کد کتاب 111220)
چهارشنبه 30 خرداد ۱۴۰۳حسابان 1ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2—-
شنبه 2 تیر ۱۴۰۳زمین شناسیزمین شناسیجغرافیا 2علوم و معارف قرآنی 2—-
دوشنبه 4 تیر ۱۴۰۳آمار و احتمال—-روانشناسیروانشناسی—-
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم 1402 – ۱۴۰۳
روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه و ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم معدل
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامیشاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

برای ایجاد سابقه در گروه آزمایشی هنر

یکشنبه 6 خرداد ۱۴۰۳عربی، زبان قرآن 3عربی، زبان قرآن 3عربی 3 (زبان تخصصی)عربی 3 (زبان تخصصی رشته)عربی، زبان قرآن 3 (کد کتاب 21111)
سه شنبه 8 خرداد 1403شیمی 3شیمی 3علوم و فنون ادبی 3علوم و فنون ادبی 3—-
پنج شنبه 10 خرداد ۱۴۰۳تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)اصول عقاید 3تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) (کد کتاب 112204)
یکشنبه 13 خرداد 1403هندسه 3ریاضی 3ریاضی و آمار 3ریاضی و آمار 3—-
پنجشنبه 17 خرداد ۱۴۰۳حسابان 2زیست شناسی 3تاریخ 3تاریخ 3 (تخصصی رشته)—-
یکشنبه 20 خرداد 1403فارسی 3فارسی 3فارسی 3فارسی 3فارسی و نگارش 3 (کد کتاب 212116)
سه شنبه 22 خرداد ۱۴۰۳سلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشتسلامت و بهداشت (کد کتاب 112268)
پنج شنبه 24 خرداد 1403زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3زبان خارجی 3 (کد کتاب 112230)
یکشنبه 27 خرداد 1403فیزیک 3فیزیک 3فلسفه 2فلسفه 2—-
سه شنبه 29 خرداد 1403علوم اجتماعیعلوم اجتماعیجامعه شناسی 3احکام (3)—-
پنجشنبه 31 خرداد 1403ریاضیات گسسته—-جغرافیا 3علوم و معارف قرآنی 3—-

نکات مهم

  • آزمون درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی روز پنجشنبه 10 خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.
  • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 ناشنوایان روز پنج شنبه 24 خرداد ماه 1403 برگزار خواهد شد.
  • فرایند آزمون ساعت 7 و آزمون 7:30 صبح شروع می شود.

 

سوالات متداول

1- آیا امتحانات نهایى‌ خرداد ماه ۱۴۰۳ به تعویق می افتد؟

امتحانات نهایی دانش‌آموزان تا روز پنجشنبه 3 خرداد 1403 به دلیل برگزاری مراسم شهدای خدمت لغو شد.

2- آیا امتحانات نهایى‌ خرداد ماه ۱۴۰۳ برای پایه های نهم به تعویق افتاد؟

بله، تاریخ جدید امتحانات در متن مقاله ذکر شده است.

3- تقویم زمانی امتحانات نهایى‌ خرداد ماه ۱۴۰۳ از کدام سایت منتشر می شود؟

تقویم زمانی برگزاری امتحانات نهایی به صورت اینترنتی از طریق سایت وزارت آموزش و پرورش در دسترس دانش آموزان قرار می گیرد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مدارس پیج مدارس