خانه فرهنگیان حقوق فرهنگیان 1401

حقوق فرهنگیان 1401

میزان حقوق فرهنگیان
حقوق فرهنگیان 1401

از جمله مهم ترین و تاثیرگذارترین جامعه شاغل در هر کشور معلمان و به طور کلی فرهنگیان می باشند. افرادی که در مرحله مصاحبه دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می شوند و یا موفق به قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش می گردند، مراحل لازم را گذارنده و آماده تدریس در مدارس خواهند شد. ورود به شغل معلمی به دلایل مختلفی علاقه مندان بسیاری دارد که از جمله این دلایل می توان به حقوق و مزایای مخصوص به این جامعه اشاره کرد.

حقوق و مزایای اختصاص داده شده به فرهنگیان تقریبا هر سال با افزایش همراه است که پس از تصویب مجلس و اعمال نظر شورای نگهبان، از سوی معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام می گردد. اخیرا طبق قوانین جدید، حقوق فرهنگیان بر اساس رتبه بندی های صورت گرفته در سامانه رتبه بندی معلمان  تعیین شده و بر اساس جزئیات این طرح محاسبه می شود.

حداقل حقوق دریافتی معلمان در سال 1401، مبلغ 8 میلیون تومان خواهد بود.

عوامل تاثیر گذار بر میزان حقوق فرهنگیان

در سال های گذشته حقوق معلمان بر اساس امتیازاتی که به عوامل متخلف سنجش عملکرد آن ها اختصاص داده می شد تعیین و در صورت رشد، مشمول افزایش مبلغ دریافتی قرار می گرفت. در حال حاضر از جمله عوامل تاثیر گذار بر میزان حقوق فرهنگیان شامل موارد زیر می باشد.

 • رتبه بندی معلمان: طرحی است که به جهت تمایز معلمان براساس شایستگی ها و سوابق کسب شده در سال های تدریس ارائه شده است.
 • طبقه بندی معلمان: در طی سال های گذشته، چهار طبقه پایه، ارشد، خبره و عالی بر اساس پیشینه کاری، ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان، امتیاز سنجش عملکرد آن ها و امتیازات صلاحیت کاری به معلمان اختصاص داده شده است که بر میزان حقوق آن ها تاثیرگذار می باشد.
 • افزایش فوق العاده: در صورتی که معلمان در حال خدمت در مناطق با شرایط ویژه آب و هوایی، یا محروم بوده و دارای حق عائله مندی و حق اولاد و با سمت های مدیریت و یا معاونت باشند، میزان حقوق آن ها نسبت به سایر فرهنگیان دستخوش تغییراتی خواهد شد.

دسته بندی حقوق فرهنگیان

معلمان آموزش و پرورش به دو صورت رسمی و حق التدریس در مدارس عادی، دولتی خاص، استثنائی و غیر دولتی فعالیت می کنند که براساس نوع قرار داد و محل تدریس حقوق و مزایای متفاوتی دارند. با توجه به عوامل تاثیرگذاری که پیش از این ذکر کردیم و مطابق با دسته بندی معلمان که در ادامه اشاره می شود حقوق آن ها تعیین می گردد.

 • معلمان رسمی آموزش و پرورش
 • معلمان تمام وقت در مدارس غیر دولتی
 • معلمان آموزش و پرورش در مدارس دولتی خاص
 • معلمان حق التدریس
 • معلمان آموزش و پرورش در مدارس استثنائی

 افزایش حقوق فرهنگیان 1401

وزرات آموزش و پروش هر ساله از میان افراد واجد شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان و یا از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش، نیرو جذب می نماید. حقوق و مزایای جامعه فرهنگیان مانند سایر کارمندان دولت همواره از سوی دولت تعیین شده و اجرا می گردد که هر سال نیز مشمول افزایش می شود.

در سال جدید افزایش حقوق به صورت مجزا از سایر کارمندان و بر اساس جزئیات طرح رتبه بندی معملمان تعیین و واریز می گردد و به این ترتیب میزان افزایش برای 5 مرتبه “آموزشیار معلم”، “مربی معلم”، “استادیار معلم”،”دانشیار معلم” و “استاد معلم” متفاوت است.

کدام دسته از فرهنگیان مشمول افزایش حقوق خواهند شد؟

به صورت کلی با توجه به مصوبات هیات وزیران تنها برخی از دبیران مشمول قانون رتبه بندی خواهند شد. که در ادامه به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

 • افرادی که به بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان اقدام و در آن طرح حضور دارند و همچنین دبیران نیرو های توانبخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر در واحد های آموزشی و تربیتی اشتغال دارند.
 • اشخاصی که در کادر اداری وزارت آموزش و پروش برای خدمت معلمی استخدام شده اند با احتصاب سوابق تجربی خود مشمول این طرح خواهند بود.
 • نیرو های اداری شاغل در پست های کارشناسی و بالاتر که بر اساس شرایط موجود در طرح طبقه بندی مشاغل، تغییر سمت داده و شغل معلمی را آغاز کرده اند مشمول نظام رتبه بندی خواهند شد.

همچنین لازم به ذکر است افرادی که شامل این طرح نمی شوند به شرح زیر می باشند:

 1. نیرو های فاقد کد شناسه استخدام مورد تایید سازمان اداری و استخدامی
 2. کارکنان مامور یا انتقالی به سایر دستگاه های اجرایی
 3. افراد مامور به مدارس غیر دولتی
 4. نیرو های مازاد یا در اختیار مدارس
 5. افرادی که در مرخصی بدون حقوق به سر می برند
 6. اشخاص انتقالی به دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی
 7. افراد مامور به تحصیل

افزایش حقوق فرهنگیان مناطق محروم

اغلب فرهنگیانی که در مناطق محروم فعالیت می کنند مشمول طرح رتبه بندی معلمان خواهند بود و بنابر آن فرهنگیان در 5 سطح طبقه بندی می شوند که در طی این فرآیند، هر کدام از پایه ها با شرایطی می توانند پس از طی 5 سال به رتبه بالاتر ارتقاء پیدا کنند. البته لازم به ذکر است این شرط برای دبیرانی که در مناطق محروم خدمت می کنند به 4 سال کاهش می یابد.

این تصمیم بدان جهت اتخاذ گردیده که در طی آن دبیران به حضور و خدمت در این مناطق تشویق شده و از طرفی نیز سبب شود که این دسته از افراد در حین خدمت از امتیازات لازم محروم نشوند.

تاثیر رتبه بندی فرهنگیان بر میزان حقوق فرهنگیان

همانطور که گفته شد، رتبه بندی معلمان قانونی است که در جهت اهمیت به شایستگی معلمان و کمک به معیشت آن ها تصویب گردیده است. طبق قانون رتبه‌بندی، پایه حقوق معلمان از 8 میلیون و 120 هزار تومان شروع شده و در بیشترین حالت 95 درصد افزایش خواهد داشت که معلمان از بدو آغاز  به کار خود مشمول طرح رتبه بندی خواهند شد. معیارهای در نظر گرفته شده برای طبقه بندی معلمان یه شرح زیر عنوان شده است.

 1. شایستگی عمومی
 2. شایستگی تخصصی
 3. شایستگی حرفه ای
 4. تجربه کاری

به این ترتیب در صورت برخورداری هر چه بیشتر از موارد عنوان شده، معلم در رتبه بالاتری قرار گرفته و لذا وجه دریافتی به عنوان حقوق بیشتر خواهد بود. نکته مهم در این طرح امکان پیشرفت و حضور در رتبه بالاتر می باشد که در نهایت منجر به افزایش واریز حقوق فرهنگیان خواهد شد. فرهنگیان بازنشسته فعلا مشمول طرح رتبه بندی نخواهند بود. در حال حاضر رتبه بندی اعلام شده برای معلمان شامل پنج دسته زیر می باشد.

 • رتبه یک: آموزشیار معلم
 • رتبه دو: مربی معلم
 • رتبه سه: استادیار معلم
 • رتبه چهار: دانشیار معلم
 • رتبه پنج: استاد معلم

نکات مهم در خصوص ارتقای رتبه معلمان

 • ارتقای معلمان به رتبه بالاتر منوط به 5 سال خدمت در هر رتبه به علاوه کسب سایر امتیازات لازم از آزمون و دوره های عملی است.
 • معلمانی که در حال خدمت در مناطق محروم و یا مدارس استثنائی هستند، به ازای هر 1 سال فعالیت، 3 ماه از دوره خدمت آن ها برای ارتقای رتبه کسر خواهد شد.
 • مطابق قوانین، حداقل سابقه خدمت برای دانشیار شدن 15 سال و برای دریافت رتبه استاد معلمی 21 سال می باشد.

میزان افزایش حقوق فرهنگیان مشمول قانون رتبه‌بندی 1401

قانون رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق آن ها به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کشور و ستایش تلاش فرهنگیان در این زمینه در نظر گرفته شده است که مطابق با درصد اختصاص داده شده به هر مرتبه، این امر اجرا خواهد شد. در جدول زیر، حقوق نهایی فرهنگیان بر اساس رتبه بندی ها و درصد افزایش محاسبه شده است.

 جدول افزایش حقوق فرهنگیان بر اساس طرح رتبه بندی 1401
رتبهحقوق پایه درصد افزایش حقوقحقوق نهایی
15 میلیون و ششصد هزار تومان45 درصد8 میلیون و 120 هزار تومان
25 میلیون و ششصد هزار تومان55 درصد8 میلیون و 680 هزار تومان
35 میلیون و ششصد هزار تومان65 درصد9 میلیون و 240 هزار تومان
45 میلیون و ششصد هزار تومان75 درصد9 میلیون و 800 هزار تومان
55 میلیون و ششصد هزار تومان95 درصد10 میلیون و 920 هزار تومان

زمان اجرایی شدن طرح رتبه بندی فرهنگیان 1401 

همانطور که گفته شد، حقوق فرهنگیان در سال جاری مشمول افزایش مبلغ دریافتی بر اساس رتبه بندی معلمان خواهد بود. طرح رتبه بندی های معلمان که از مرتبه 1 تا 5 محاسبه می گردد، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 23 اسفند جهت اجرایی شدن توسط رییس جمهور ابلاغ شده است. مطابق اخبار افزایش حقوق بر اساس طرح رتبه بندی فرهنگیان از اوایل شهریور ماه سال اجرایی می شود.

 

سوالات متداول

1- افزایش حقوق فرهنگیان در سال 1401 بر چه اساسی خواهد بود؟

افزایش حقوق فرهنگیان بر اساس قانون رتبه بندی آن ها بوده و از رتبه 1 تا 5 با درصد معین اعمال خواهد شد.

2- قانون رتبه بندی فرهنگیان براساس چه معیارهایی انجام می گیرد؟

امتیازات لحاظ شده بر اساس شایستگی تخصصی، شایستگی عمومی، شایستگی حرفه ای و تجربه کاری خواهد بود.

3- اجرایی شدن طرح رتبه بندی فرهنگیان در چه تاریخی می باشد؟

این طرح از اوایل شهریور ماه 1401 اجرایی شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کنکور