یکشنبه , ۴ آبان ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / دانشگاه آزاد / آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد

کارنامه و رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی آزاد 98 - 99
آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 98 – 99
تا کنون 784533 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در زیرگروه رتبه کشوری سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب دانشگاه نوع دوره تراز کارنامه
1397 4377 47521 ایثارگران زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4446 کارنامه
1397 5896 111214 ایثارگران مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3217 کارنامه
1397 4643 11360 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 6121 کارنامه
1397 4987 14101 عادی زن البرز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5921 کارنامه
1397 5214 22054 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5701 کارنامه
1397 5425 13125 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 6054 کارنامه
1397 5638 13777 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 6021 کارنامه
1397 5789 12521 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 6094 کارنامه
1397 7925 22958 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5632 کارنامه
1397 8036 22145 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5721 کارنامه
1397 8125 23547 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5521 کارنامه
1397 8126 28761 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5312 کارنامه
1397 8317 28972 عادی زن البرز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5316 کارنامه
1397 8412 25478 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5426 کارنامه
1397 8541 36547 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5012 کارنامه
1397 8547 25678 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5421 کارنامه
1397 8970 32547 عادی مرد قم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5137 کارنامه
1397 9028 38143 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4978 کارنامه
1397 9658 38254 عادی مرد البرز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4987 کارنامه
1397 9724 40367 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4936 کارنامه
1397 11015 44358 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4746 کارنامه
1397 11015 44358 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4785 کارنامه
1397 12542 43125 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4854 کارنامه
1397 12645 35126 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5036 کارنامه
1397 13576 32488 عادی زن البرز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5123 کارنامه
1397 13954 41987 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4854 کارنامه
1397 13987 37946 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4992 کارنامه
1397 14325 29892 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5176 کارنامه
1397 14523 44212 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4621 کارنامه
1397 14987 46011 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4598 کارنامه
1397 14987 46011 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4598 کارنامه
1397 15215 43258 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4721 کارنامه
1397 15621 46990 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4559 کارنامه
1397 16214 33210 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 5085 کارنامه
1397 16320 128111 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3082 کارنامه
1397 16574 47521 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4445 کارنامه
1397 17852 39872 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4458 کارنامه
1397 18521 46512 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4278 کارنامه
1397 18831 45312 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4698 کارنامه
1397 19872 47548 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4251 کارنامه
1397 20097 47201 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4601 کارنامه
1397 21021 52154 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3952 کارنامه
1397 21097 48367 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4125 کارنامه
1397 24158 56201 عادی مرد قم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3978 کارنامه
1397 26158 59212 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3875 کارنامه
1397 27896 27896 عادی زن البرز دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3859 کارنامه
1397 35821 87215 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3587 کارنامه
1397 36512 58214 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3954 کارنامه
1397 36735 111213 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3216 کارنامه
1397 38212 92125 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3498 کارنامه
1397 38756 62148 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد رودهن آزاد 3735 کارنامه
1397 39212 99574 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد رودهن آزاد 3232 کارنامه
1397 44585 79144 عادی مرد تهران دانشگاه آزاد واحد رودهن آزاد 3428 کارنامه
1397 45325 68364 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد رودهن آزاد 3645 کارنامه
1397 47521 16574 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 4445 کارنامه
1397 53547 111213 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد رودهن آزاد 3124 کارنامه
1397 59325 97587 عادی زن تهران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آزاد 3325 کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

 

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه داوطلبان سال های گذشته در کدام مرحله از پذیرش فرد تاثیر گذار خواهد بود؟

بررسی رتبه و تراز لازم، این امکان را حاصل می کند تا انتخاب رشته خود را با دید باز تری انجام دهد.

2- تراز لازم برای قبولی در رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد چقدر است؟

با توجه به اهمیت سهمیه انتخابی در قبولی افراد، نمی توان حد دقیقی برای پذیرش مشخص کرد. اما مشاهده کارنامه پذیرفته شدگان سال های گذشته، اطلاعات زیادی را در این زمینه در اختیار داوطلب خواهد گذاشت.

3- برای قبولی در تمام گرایش های زبان انگلیسی تراز و رتبه یکسانی لازم است؟

خیر، طبیعتا درصد های و تراز لازم برای گرایش های مختلف این رشته با یکدیگر متفاوت خواهند بود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره