تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 6249428 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 144 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 232 منطقه 1 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 247 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 348 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1095 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1219 منطقه 1 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 1239 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1555 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1568 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1778 منطقه 1 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1797 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2668 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2793 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
1396 2919 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2922 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3167 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 4904 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5248 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5909 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 6108 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 6592 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 516 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 676 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 691 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1067 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1362 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1435 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1679 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 2193 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2329 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 2730 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 2788 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3193 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 3487 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3542 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4081 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 4081 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 4112 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 4161 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 5055 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 5137 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 5549 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 5831 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 5853 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5859 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 5870 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 5885 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1396 5957 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 5994 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 6029 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 6209 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 6460 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 6511 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6588 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 6731 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6990 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 7327 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 7469 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 7719 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 7793 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 7802 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 8045 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 8430 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 8489 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 8944 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 9035 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 9206 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 9521 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 9698 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 10958 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 11027 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 11331 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 11606 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 12662 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 12739 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 13988 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 15835 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 38687 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی