سه شنبه , ۲۹ مهر ۱۳۹۹
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سایر استان ها
9099071647 - 9099072938

9099071647 - 9099072938
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 5546790 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 144 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 232 منطقه 1 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 247 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 348 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1095 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1219 منطقه 1 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 1239 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1555 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 1568 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 1778 منطقه 1 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 1797 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2668 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 2793 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
1396 2919 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 2922 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 3167 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 4904 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5248 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5909 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 6108 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 6592 منطقه 1 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 516 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 676 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 691 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1067 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1362 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 1435 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1679 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 2193 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2329 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1396 2730 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 2788 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3193 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1396 3487 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 3542 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 4081 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 4081 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 4112 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 4161 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 5055 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 5137 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 5549 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 5831 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 5853 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 5859 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 5870 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 5885 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
1396 5957 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 5994 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 6029 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 6209 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 6460 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 6511 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6588 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 6731 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6990 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 7327 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 7469 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 7719 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 7793 منطقه 2 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 7802 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 8045 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 8430 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 8489 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 8944 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 9035 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 9206 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 9521 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 9698 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 10958 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 11027 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 11331 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 11606 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 12662 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 12739 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 13988 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 15835 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
1396 38687 منطقه 2 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 1021 منطقه 3 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1028 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 1290 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
1396 1522 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 1986 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 2350 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2407 منطقه 3 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 2633 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 3471 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
1396 4231 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
1396 4704 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6077 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 6086 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 6250 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1396 6459 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 6482 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1396 6507 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 6996 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 7228 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد نوبت دوم کارنامه
1396 7579 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 7702 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 7762 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 7838 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 8427 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 8651 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 8733 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 8778 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
1396 8809 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 9264 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 9323 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک نوبت دوم کارنامه
1396 9538 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 10146 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
1396 10250 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 10349 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 11476 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
1396 11585 منطقه 3 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 11625 منطقه 3 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند نوبت دوم کارنامه
1396 11952 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 14193 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 15219 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز نوبت دوم کارنامه
1396 15699 منطقه 3 مرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز نوبت دوم کارنامه
1396 22726 منطقه 3 زن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت نوبت دوم کارنامه
اطلاعات کارنامه
پرینت کارنامه

به منظور معرفی و آشنایی بیشتر شما با رشته زبان و ادبیات فارسی لازم است به اطلاعتان برسانیم که برای یافتن شغل متناسب با این رشته توانمندی هایی نظیر ویراستاری ، روزنامه نگاری ، گویندگی و خلق آثار ادبی نظم و نثر بسیار تاثیر گذار هستند. رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی گرایشی ندارد اما دانشجویان می توانند در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های ادبیات حماسی ، ادبیات غنایی ، ادبیات عرفانی ، تعلیمی و… ادامه تحصیل دهند.در صورتی که خواستار تحصیل در این رشته هستید مشاهده نمونه کارنامه های رشته زبان و ادبیات فارسی می تواند شما را در انتخاب رشته کنکور 96  یاری نماید.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97 را در اختیارتان قرار داده ایم.

برای راهنمایی شما داوطلبان کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری سال 95 را قرار داده ایم که می توانید در در ادامه تعدادی از این نمونه کارنامه ها را مشاهده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 699
نام درسدرصد
ادبیات فارسی62%
عربی44%
معارف26%
زبان62%
ریاضی61%
اقتصاد72%
ادبیات تخصصی73%
عربی تخصصی35%
تاریخ وجغرافیا15%
علوم اجتماعی34%
فلسفه ومنطق44%
روانشناسی72%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 138
نام درسدرصد
ادبیات فارسی67%
عربی63%
معارف70%
زبان15%
ریاضی60%
اقتصاد87%
ادبیات تخصصی86%
عربی تخصصی634%
تاریخ وجغرافیا37%
علوم اجتماعی64%
فلسفه ومنطق20%
روانشناسی91%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2559
نام درسدرصد
ادبیات فارسی26%
عربی20%
معارف25%
زبان7%
ریاضی10%
اقتصاد18%
ادبیات تخصصی33%
عربی تخصصی14%
تاریخ وجغرافیا24%
علوم اجتماعی22%
فلسفه ومنطق28%
روانشناسی17%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 435
نام درسدرصد
ادبیات فارسی43%
عربی44%
معارف43%
زبان20%
ریاضی49%
اقتصاد94%
ادبیات تخصصی50%
عربی تخصصی47%
تاریخ وجغرافیا30%
علوم اجتماعی52%
فلسفه ومنطق30%
روانشناسی70%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3146 رتبه کشوری : 10282
نام درسدرصد
ادبیات فارسی35%
عربی24%
معارف18%
زبان17%
ریاضی0%
اقتصاد38%
ادبیات تخصصی23%
عربی تخصصی20%
تاریخ وجغرافیا10%
علوم اجتماعی12%
فلسفه ومنطق25%
روانشناسی76%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2755
نام درسدرصد
ادبیات فارسی42%
عربی45%
معارف47%
زبان0%
ریاضی9%
اقتصاد65%
ادبیات تخصصی32%
عربی تخصصی30%
تاریخ وجغرافیا15%
علوم اجتماعی14%
فلسفه ومنطق15%
روانشناسی71%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1304
نام درسدرصد
ادبیات فارسی40%
عربی67%
معارف48%
زبان7%
ریاضی27%
اقتصاد58%
ادبیات تخصصی38%
عربی تخصصی50%
تاریخ وجغرافیا14%
علوم اجتماعی39%
فلسفه ومنطق23%
روانشناسی76%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2944
نام درسدرصد
ادبیات فارسی43%
عربی27%
معارف46%
زبان4%
ریاضی24%
اقتصاد38%
ادبیات تخصصی27%
عربی تخصصی17%
تاریخ وجغرافیا23%
علوم اجتماعی10%
فلسفه ومنطق15%
روانشناسی66%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 352 رتبه کشوری : 2142
نام درسدرصد
ادبیات فارسی58%
عربی63%
معارف28%
زبان1%
ریاضی0%
اقتصاد49%
ادبیات تخصصی63%
عربی تخصصی67%
تاریخ وجغرافیا19%
علوم اجتماعی44%
فلسفه ومنطق22%
روانشناسی86%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1293
نام درسدرصد
ادبیات فارسی44%
عربی36%
معارف27%
زبان36%
ریاضی10%
اقتصاد20%
ادبیات تخصصی43%
عربی تخصصی49%
تاریخ وجغرافیا7%
علوم اجتماعی47%
فلسفه ومنطق14%
روانشناسی91%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5038
نام درسدرصد
ادبیات فارسی23%
عربی6%
معارف-2%
زبان5%
ریاضی5%
اقتصاد45%
ادبیات تخصصی30%
عربی تخصصی17%
تاریخ وجغرافیا48%
علوم اجتماعی14%
فلسفه ومنطق8%
روانشناسی49%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه  1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1274
نام درسدرصد
ادبیات فارسی48%
عربی42%
معارف34%
زبان2%
ریاضی17%
اقتصاد69%
ادبیات تخصصی43%
عربی تخصصی50%
تاریخ وجغرافیا25%
علوم اجتماعی55%
فلسفه ومنطق12%
روانشناسی76%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4846
نام درسدرصد
ادبیات فارسی22%
عربی26%
معارف12%
زبان0%
ریاضی2%
اقتصاد54%
ادبیات تخصصی18%
عربی تخصصی30%
تاریخ وجغرافیا26%
علوم اجتماعی14%
فلسفه ومنطق7%
روانشناسی57%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری اصفهان  منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1867
نام درسدرصد
ادبیات فارسی39%
عربی46%
معارف45%
زبان27%
ریاضی8%
اقتصاد54%
ادبیات تخصصی42%
عربی تخصصی52%
تاریخ وجغرافیا25%
علوم اجتماعی17%
فلسفه ومنطق9%
روانشناسی79%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری گیلان  منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2374 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی54%
عربی40%
معارف22%
زبان55%
ریاضی4%
اقتصاد29%
ادبیات تخصصی46%
عربی تخصصی37%
تاریخ وجغرافیا24%
علوم اجتماعی39%
فلسفه ومنطق3%
روانشناسی59%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری گیلان منطقه  3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 8787
نام درسدرصد
ادبیات فارسی35%
عربی9%
معارف19%
زبان14%
ریاضی-1%
اقتصاد24%
ادبیات تخصصی25%
عربی تخصصی25%
تاریخ وجغرافیا10%
علوم اجتماعی27%
فلسفه ومنطق4%
روانشناسی24%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2252
نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی32%
معارف26%
زبان3%
ریاضی14%
اقتصاد63%
ادبیات تخصصی16%
عربی تخصصی35%
تاریخ وجغرافیا13%
علوم اجتماعی24%
فلسفه ومنطق14%
روانشناسی64%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5785
نام درسدرصد
ادبیات فارسی40%
عربی19%
معارف25%
زبان1%
ریاضی5%
اقتصاد52%
ادبیات تخصصی24%
عربی تخصصی27%
تاریخ وجغرافیا20%
علوم اجتماعی9%
فلسفه ومنطق-1%
روانشناسی61%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 8509
نام درسدرصد
ادبیات فارسی25%
عربی15%
معارف32%
زبان8%
ریاضی-1%
اقتصاد27%
ادبیات تخصصی16%
عربی تخصصی4%
تاریخ وجغرافیا25%
علوم اجتماعی17%
فلسفه ومنطق26%
روانشناسی49%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری قم منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5131
نام درسدرصد
ادبیات فارسی47%
عربی30%
معارف23%
زبان1%
ریاضی-2%
اقتصاد45%
ادبیات تخصصی25%
عربی تخصصی22%
تاریخ وجغرافیا44%
علوم اجتماعی42%
فلسفه ومنطق9%
روانشناسی59%

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره نتایج نهایی کنکور