چهارشنبه , ۱ اسفند ۱۳۹۷
تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت استان تهران - 9092305538
سراسر کشور - 9099071647
- 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

تا کنون 1164314 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت شهر داوطلب رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
144 منطقه 1 زن تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
232 منطقه 1 مرد بیرجند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
247 منطقه 1 زن شیراز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
348 منطقه 1 زن اصفهان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1095 منطقه 1 زن تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1219 منطقه 1 مرد تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
1239 منطقه 1 زن شیراز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1555 منطقه 1 زن تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
1568 منطقه 1 زن اصفهان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
1778 منطقه 1 مرد شیراز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
1797 منطقه 1 زن مشهد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2668 منطقه 1 زن شیراز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
2793 منطقه 1 زن اصفهان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم کارنامه
2919 منطقه 1 زن تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
2922 منطقه 1 زن تبریز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
3167 منطقه 1 زن شیراز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
4904 منطقه 1 زن اصفهان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5248 منطقه 1 زن اصفهان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5909 منطقه 1 زن تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین روزانه کارنامه
6108 منطقه 1 زن شهرجدید پرند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
6592 منطقه 1 زن تهران زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
516 منطقه 2 زن آمل زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
676 منطقه 2 زن شهریار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
691 منطقه 2 مرد قم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1067 منطقه 2 مرد قم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1362 منطقه 2 زن اردکان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1435 منطقه 2 زن شاهرود زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1679 منطقه 2 زن آباده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
2193 منطقه 2 زن کاشمر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
2329 منطقه 2 زن اسلام شهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه کارنامه
2730 منطقه 2 زن قم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
2788 منطقه 2 زن مشهد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
3193 منطقه 2 زن گلپایگان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه کارنامه
3487 منطقه 2 مرد بروجن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
3542 منطقه 2 زن قوچان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
4081 منطقه 2 زن مبارکه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
4081 منطقه 2 زن مبارکه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان روزانه کارنامه
4112 منطقه 2 زن سمنان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه کارنامه
4161 منطقه 2 زن اسلام شهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم کارنامه
5055 منطقه 2 زن شاهین شهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
5137 منطقه 2 زن محلات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
5549 منطقه 2 مرد مرند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5831 منطقه 2 زن میانه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
5853 منطقه 2 مرد شهرضا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
5859 منطقه 2 زن بندرعباس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز روزانه کارنامه
5870 منطقه 2 زن رشت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
5885 منطقه 2 زن آران و بیدگل زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان نوبت دوم کارنامه
5957 منطقه 2 زن بیرجند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
5994 منطقه 2 زن ساوه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
6029 منطقه 2 زن همدان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه کارنامه
6209 منطقه 2 زن زنجان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
6460 منطقه 2 زن دزفول زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
6511 منطقه 2 زن یزد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6588 منطقه 2 زن بیرجند زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
6731 منطقه 2 زن شهرضا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
6990 منطقه 2 زن شهرکرد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
7327 منطقه 2 زن نوشهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
7469 منطقه 2 زن بناب زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
7719 منطقه 2 زن بناب زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
7793 منطقه 2 مرد قم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم روزانه کارنامه
7802 منطقه 2 زن یزد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
8045 منطقه 2 زن سیرجان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد روزانه کارنامه
8430 منطقه 2 زن رشت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
8489 منطقه 2 زن چالوس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
8944 منطقه 2 زن شاهین شهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
9035 منطقه 2 زن شهریار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک روزانه کارنامه
9206 منطقه 2 زن رضوانشهر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان - رشت روزانه کارنامه
9521 منطقه 2 زن کرمان