تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی ارشد سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

هر ساله پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور زمانی را برای انتخاب رشته تعیین می کند تا داوطلبان بتوانند نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. از آن جایی که انتخاب رشته فرآیندی حساس و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعاتی در این زمینه است، معمولا به شرکت کنندگان توصیه می شود که از مشاوره انتخاب رشته ارشد استفاده کنند. داوطلبان برای این که یک الگو در انتخاب رشته ارشد داشته باشند، از روش های مختلفی مثل بررسی نمونه کارنامه های متقاضیان پذیرفته شده در سال های پیشین بهره می برند. به طوری که با مقایسه جزئیات این کارنامه ها مثل رتبه و تراز، می توانند شانس قبولی خود را در رشته محلی خاص تخمین بزنند.

بررسی کارنامه، رتبه قبولی و تراز داوطلبان در کنکور سراسری ارشد سال های گذشته، برای انجام یک انتخاب رشته صحیح می تواند کاربردی باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بسیاری از متقاضیان برای این که رتبه و شانس قبولی خود را در رشته ای خاص بسنجند، کارنامه های ارشد سال گذشته را بررسی کرده تا وضعیت قبولیشان را نسبت به شرکت کنندگان سال های پیشین مورد مقایسه قرار دهند. این امر می تواند برای پیش بینی درصد شانس پذیرش در رشته و دانشگاه انتخابی با توجه به رتبه و تراز و داشتن انتخاب های بهتر و هوشمندانه تر پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد کمک کننده باشد. در ادامه متن، چند نمونه کارنامه قبولی رشته علوم اقتصادی در آزمون سال 1400 را قرار داده ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 189
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: شبانه تراز: 4106
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 27
اقتصاد کلان 36
ریاضی 11
آمار 18
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 242
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3761
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2
اقتصاد خرد 22
اقتصاد کلان 33
ریاضی 7
آمار 15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 283
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بجنورد شهر داوطلب: اسفراین دوره قبولی: روزانه تراز: 3347
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 15
اقتصاد کلان 23
ریاضی 13
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 298
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خاتم شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی تراز: 3506
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 18
اقتصاد کلان 29
ریاضی 1-
آمار 11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 439
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران غرب شهر داوطلب: اسلامشهر دوره قبولی: پیام نور تراز: 2864
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 10
اقتصاد کلان 25
ریاضی 0
آمار 11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 221
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3902
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 3
اقتصاد خرد 25
اقتصاد کلان 35
ریاضی 8
آمار 16
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: شبانه تراز: 3510
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 2
اقتصاد خرد 23
اقتصاد کلان 33
ریاضی 0
آمار 25
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 301
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خاتم شهر داوطلب: ورامین دوره قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی تراز: 3516
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 42
اقتصاد کلان 58
ریاضی 0
آمار 5
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 325
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود شهر داوطلب: شاهرود دوره قبولی: روزانه تراز: 3160
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 11
اقتصاد کلان 23
ریاضی 0
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 505
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پاکدشت شهر داوطلب: پاکدشت دوره قبولی: پیام نور تراز: 2896
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 24
اقتصاد کلان 12
ریاضی 0
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 127
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – تهران شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4409
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
اقتصاد خرد 32
اقتصاد کلان 41
ریاضی 18
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 233
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلام شهر داوطلب: ایلام دوره قبولی: شبانه تراز: 3897
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 9
اقتصاد خرد 28
اقتصاد کلان 38
ریاضی 24
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 315
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی شهر داوطلب: ورامین دوره قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی تراز: 3571
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 42
اقتصاد کلان 26
ریاضی 15
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 356
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوشهر شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 3012
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 24
اقتصاد کلان 0
ریاضی 19
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 418
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیرجان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: پیام نور تراز: 3098
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 19
اقتصاد کلان 23
ریاضی 0
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 241
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بوعلی همدان شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 3845
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 41
اقتصاد کلان 46
ریاضی 23
آمار 17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 286
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بابلسر مازندران شهر داوطلب: ورامین دوره قبولی: شبانه تراز: 3775
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 42
اقتصاد کلان 11
ریاضی 31
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 371
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: ایلام دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3356
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 28
اقتصاد کلان 53
ریاضی 12
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 386
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بابلسر شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: روزانه تراز: 3075
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 18
ریاضی 14
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: بانکداری اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 439
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیب مازندرانی شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: موسسه غیرانتفاعی تراز: 2971
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 17
اقتصاد کلان 0
ریاضی 1-
آمار 19
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 132
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: گنبد دوره قبولی: شبانه تراز: 4357
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
اقتصاد خرد 51
اقتصاد کلان 29
ریاضی 37
آمار 8
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3603
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 23
اقتصاد کلان 38
ریاضی 11
آمار 15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیک جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 377
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رازی کرمانشاه شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: روزانه تراز: 2816
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 35
اقتصاد کلان 26
ریاضی 15
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 467
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پبام نور اصفهان شهر داوطلب: خمینی شهر دوره قبولی: پیام نور تراز: 2941
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 27
ریاضی 8
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد و تجارت الکترونیک جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 542
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه عطار مشهد شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: موسسه غیرانتفاعی تراز: 2422
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 1-
ریاضی 19
آمار 23
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: شبانه تراز: 3916
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
اقتصاد خرد 51
اقتصاد کلان 37
ریاضی 28
آمار 17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قم شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 3527
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 41
اقتصاد کلان 0
ریاضی 12
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 249
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3865
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 13
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 38
ریاضی 0
آمار 12
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 429
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور کرج شهر داوطلب: خمینی شهر دوره قبولی: پیام نور تراز: 3906
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 24
اقتصاد کلان 13
ریاضی 0
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 503
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیمان بجنورد شهر داوطلب: بجنورد دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2503
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 12
اقتصاد خرد 1-
اقتصاد کلان 0
ریاضی 0
آمار 13
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 201
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 4009
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 21
اقتصاد خرد 49
اقتصاد کلان 27
ریاضی 32
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 249
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: شبانه تراز: 3822
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
اقتصاد خرد 39
اقتصاد کلان 25
ریاضی 20
آمار 25
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظری جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 265
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ایلام شهر داوطلب: ایلام دوره قبولی: روزانه تراز: 3543
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 26
اقتصاد کلان 23
ریاضی 13
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 299
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3517
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 31
اقتصاد کلان 37
ریاضی 18
آمار 25
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نظری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 341
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: اردکان دوره قبولی: شبانه تراز: 3571
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 12
اقتصاد کلان 51
ریاضی 0
آمار 11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: خمینی شهر دوره قبولی: روزانه تراز: 3991
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
اقتصاد خرد 21
اقتصاد کلان 36
ریاضی 25
آمار 17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 255
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهان شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: هنر اصفهان تراز:3857
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 27
اقتصاد کلان 38
ریاضی 16
آمار 15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 268
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 3245
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 1-
ریاضی 19
آمار 29
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 361
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 3404
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
اقتصاد خرد 11
اقتصاد کلان 32
ریاضی 15
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد شهری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 456
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه رجاء قزوین شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2926
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 32
ریاضی 15
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنر جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 197
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدان شهر داوطلب: زابل دوره قبولی: روزانه تراز: 2937
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 26
اقتصاد کلان 10
ریاضی 7
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3602
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 23
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 0
ریاضی 32
آمار 16
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 43
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 346
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنر اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 3579
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 34
اقتصاد خرد 31
اقتصاد کلان 25
ریاضی 0
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 362
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدان شهر داوطلب: سیرجان دوره قبولی: روزانه تراز: 3466
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 15
اقتصاد کلان 39
ریاضی 11
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد فرهنگ و هنر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 462
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زاهدان شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: روزانه تراز: 3017
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 11
اقتصاد کلان 35
ریاضی 0
آمار 11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4621
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 36
اقتصاد کلان 54
ریاضی 12
آمار 27
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 42
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: کرمانشاه دوره قبولی: شبانه تراز: 4478
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 11
اقتصاد خرد 51
اقتصاد کلان 25
ریاضی 18
آمار 12
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 145
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شهر داوطلب: خرمشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 3261
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
اقتصاد خرد 2
اقتصاد کلان 10
ریاضی 0
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 157
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: شبانه تراز: 4375
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 41
اقتصاد کلان 29
ریاضی 21
آمار 13
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر شهر داوطلب: آبادان دوره قبولی: روزانه تراز: 4087
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 31
اقتصاد خرد 26
اقتصاد کلان 21
ریاضی 0
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 4536
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 15
اقتصاد خرد 31
اقتصاد کلان 46
ریاضی 0
آمار 27
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 39
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: شبانه تراز: 3022
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 17
ریاضی 2-
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: شبانه تراز: 4366
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 25
اقتصاد خرد 29
اقتصاد کلان 17
ریاضی 1-
آمار 42
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 229
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3901
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 29
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 35
ریاضی 12
آمار 11
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد مالی اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 316
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یزد شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 3570
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 18
اقتصاد خرد 21
اقتصاد کلان 12
ریاضی 24
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 31
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان) شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 4312
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 12
اقتصاد کلان 38
ریاضی 37
آمار 17
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان) شهر داوطلب: ایلام دوره قبولی: روزانه تراز: 4256
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 0
اقتصاد کلان 33
ریاضی 29
آمار 15
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان) شهر داوطلب: ورامین دوره قبولی: روزانه تراز: 4171
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 7
اقتصاد کلان 26
ریاضی 2-
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 220
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان) شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 3120
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 5
اقتصاد خرد 15
اقتصاد کلان 0
ریاضی 19
آمار 1-
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت (تحصیل در آبادان) شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3375
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 0
اقتصاد خرد 26
اقتصاد کلان 0
ریاضی 21
آمار 0
مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 0

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی سال گذشته چه فایده ای دارد؟

کارنامه ها و رتبه قبولی های سال گذشته راهنمای خوبی برای تخمین رتبه و محل قبولی است.

2- تاثیر نوع سهمیه در کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری چیست؟

سهمیه داوطلبان تنها در رتبه قبولی آن ها موثر خواهد بود.

3- کارنامه قبولی رشته علوم اقتصادی ارشد دانشگاه سراسری چه اطلاعاتی را شامل می شود؟

در این کارنامه اطلاعاتی نظیر تراز، رتبه، درصد دروس و... درج شده است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد