تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کنکور / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 96 – 97

درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 96 – 97

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 95 - 96
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 95 – 96

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه دولتی 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.ساعت تماس از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل و از طریق تلفن های ثابت –
تماس از استان تـهران: 9099071647
تماس از سایر استان ها: 9099071647
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

تا کنون 6246770 نفر از این نرم افزار استفاده کرده اند
سال تحصیلی رتبه در سهمیه سهمیه قبولی جنسیت رشته دانشگاه نوع دوره کارنامه
1396 193 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 220 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 272 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 365 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 375 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 496 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 562 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 578 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 702 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 797 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 822 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 830 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 980 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1050 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1115 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 1253 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 1410 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1464 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 1756 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 1820 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 1902 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2093 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2098 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2125 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی روزانه کارنامه
1396 2132 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 2357 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه کارنامه
1396 2538 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی - مشهد روزانه کارنامه
1396 3770 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 3770 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 3835 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4155 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 4325 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 4560 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه کارنامه
1396 4702 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 4954 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 5819 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه بجنورد روزانه کارنامه
1396 6394 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6704 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه کارنامه
1396 6705 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 6705 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 7338 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه کارنامه
1396 8109 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 8558 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه کارنامه
1396 8895 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 9250 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه کارنامه
1396 9379 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1396 9781 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه کارنامه
1396 9981 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 10271 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه کارنامه
1396 10808 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 13845 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 13925 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه ارومیه روزانه کارنامه
1396 14260 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه کارنامه
1396 16260 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول روزانه کارنامه
1396 16840 منطقه 1 زن مهندسی عمران دانشگاه ایلام روزانه کارنامه
1396 20816 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ( محل تحصیل کیش ) پردیس خودگردان کارنامه
1396 30980 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه بزگمهر قاینات نوبت دوم کارنامه
1396 30980 منطقه 1 مرد مهندسی عمران دانشگاه بزگمهر قاینات نوبت دوم کارنامه
1396 119 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 127 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 190 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 202 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه کارنامه
1396 272 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 319 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 366 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 395 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 433 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 453 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه کارنامه
1396 508 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 517 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 538 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 628 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه کارنامه
1396 639 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 643 منطقه 2 زن مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 715 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 721 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 764 منطقه 2 مرد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه کارنامه
1396 780 منطقه 2 مرد مهندسی عمران