تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی هسته ای ارشد 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

مطابق روال هر سال پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور، زمانی برای انتخاب رشته تعیین شده و به متقاضیان ابلاغ می گردد. بر این اساس داوطلبان نیز پس از مطالعه توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد خود نسبت به انتخاب رشته اقدام می کنند. روند انتخاب رشته مسیر مهمی است که مقابل داوطلب قرار می گیرد و متقاضی پس از عبور از آن آینده تحصیلی خود را رقم خواهد زد؛ چه بهتر که با بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته ارشد قدم های درستی در این مسیر بردارند. یکی از مهم ترین اوامر در انتخاب رشته صحیح بررسی کارنامه ها و رتبه های متقاضیان سال های گذشته است که کمک زیادی به داوطلب خواهد کرد.

بررسی کارنامه و رتبه قبولی داوطلبان سال های گذشته، این امکان را به داوطلب می دهد تا انتخاب رشته کارآمد و اصولی را در پیش داشته باشد.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

بررسی مندرجات کارنامه های داوطلبان سال گذشته در رشته مشابه، کمک شایانی به انتخاب رشته کارشناسی ارشد خواهد کرد. لذا این امر باعث می شود تا داوطلب پس از استخراج کدهای مربوط به هر رشته از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد در اولویت بندی و سازماندهی آن ها نهایت دقت را به کار گیرد. در این مقاله، از میان لیست رشته های ارشد سراسری چند نمونه کارنامه مهندسی هسته ای گنجانده شده است.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوها جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: خمینی شهر دوره قبولی: روزانه تراز: 5823
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 11
زبان انگلیسی 21
سیگنال ها و سیستم ها 35
الکترومغناطیس 45
ریاضیات 21
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوها جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 135
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: جهرم دوره قبولی: روزانه تراز: 4712
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 19
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 11
ریاضیات 32
مدارهای الکتریکی 1 و 2 28
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوها جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 192
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: نیشابور دوره قبولی: شبانه تراز: 3935
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 2-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 10
ریاضیات 13
مدارهای الکتریکی 1 و 2 27
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوها جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 206
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: روزانه تراز: 3954
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 25
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 48
مدارهای الکتریکی 1 و 2 41
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: کاربرد پرتوها جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3625
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 12
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 13
مدارهای الکتریکی 1 و 2 21
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: گداخت هسته ای جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: روزانه تراز: 5612
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 21
سیگنال ها و سیستم ها 12
الکترومغناطیس 49
ریاضیات 33
مدارهای الکتریکی 1 و 2 31
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: گداخت هسته ای جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 148
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 4016
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 27
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 32
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: گداخت هسته ای جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4358
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 36
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 52
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتور جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 31
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: شهرکرد دوره قبولی: روزانه تراز: 5814
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 28
زبان انگلیسی 16
سیگنال ها و سیستم ها 32
الکترومغناطیس 45
ریاضیات 21
مدارهای الکتریکی 1 و 2 39
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 36
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 3205
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 16
ریاضیات 21
مدارهای الکتریکی 1 و 2 29
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: جهرم دوره قبولی: روزانه تراز: 4766
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 21
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 18
الکترومغناطیس 10
ریاضیات 35
مدارهای الکتریکی 1 و 2 25
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 211
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: شبانه تراز: 4063
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی 27
زبان انگلیسی 1-
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 11
مدارهای الکتریکی 1 و 2 22
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 279
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3260
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 8
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 1-
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 19
مدارهای الکتریکی 1 و 2 12
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: خمینی شهر دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 5524
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 24
الکترومغناطیس 31
ریاضیات 19
مدارهای الکتریکی 1 و 2 30
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 51
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 149
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4620
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 10
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 0
الکترومغناطیس 0
ریاضیات 21
مدارهای الکتریکی 1 و 2 53
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 48
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 156
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 4060
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 0
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 13
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 19
مدارهای الکتریکی 1 و 2 42
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 209
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: بم دوره قبولی: شبانه تراز: 3852
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 15
سیستم های کنترل خطی 1-
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 2-
الکترومغناطیس 21
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 11
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 57
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی ارشد 1400
گرایش: مهندسی پرتوپزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 242
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: بیجار دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3204
نام درس درصد
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2-
سیستم های کنترل خطی 0
زبان انگلیسی 0
سیگنال ها و سیستم ها 14
الکترومغناطیس 15
ریاضیات 0
مدارهای الکتریکی 1 و 2 19
الکترونیک 1 و 2 و سیستم های دیجیتال 35

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته های ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته چه مزایایی دارد؟

مطالعه این کارنامه ها باعث می شود تا داوطلب محل قبولی و رتبه خود را تخمین بزند و انتخاب رشته اصولی داشته باشد.

2- دسترسی به کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی هسته ای ارشد دانشگاه سراسری 1400 از چه طریقی امکان پذیر است؟

با مراجعه به متن فوق می توانید کارنامه های این رشته را ببینید.

3- کارنامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری شامل چه اطلاعاتی است؟

این کارنامه شامل رتبه، تراز، درصد دروس، سهمیه اعمال شده، نام دانشگاه محل قبولی و مشخصات داوطلب می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد