خانه مدارس زمان برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲

زمان برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد 1402
زمان برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد ماه 1402

دانش آموزان مقاطع مختلف ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، همزمان با نزدیک شدن به ماه امتحانات دی و خرداد، برنامه امتحانات نهایی یا داخلی خود را دریافت کرده و با طراحی یک برنامه ریزی درسی آماده حضور در این آزمون ها می شوند. در میان مقاطع مختلف، امتحانات نوبت دوم پایه نهم و دوازدهم و دو درس در پایه های یازدهم و دهم به صورت نهایی و هماهنگ با سراسر کشور برگزار می شود.

امتحانات نوبت دوم (خرداد ماه) 1402 برای پایه دوازدهم از 31 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

زمان برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد 1402

زمان برگزاری امتحانات خرداد ماه متناسب با پایه تحصیلی دانش آموزان و همچنین، نهایی یا غیر نهایی بودن برنامه ریزی و اعلام می گردد. بهتر است در آستانه حضور در امتحانات نوبت دوم، دانش آموزان با مطالعه سوالات سال های گذشته و همچنین پایه های نهم و دوازدهم با بررسی نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد آمادگی کافی جهت شرکت در این آزمون ها را کسب نمایند.

برنامه امتحانی مقطع ابتدایی

نوع برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی و نحوه ارزشیابی دانش آموزان پایه های اول، دوم و ششم بر مبنای سنجش کیفی (توصیفی) و دانش آموزان مقاطع سوم، چهارم و پنجم مطابق با فعالیت های طول ترم صورت می گیرد. بنابراین زمان انجام امتحانات مربوطه از سوی مدرسه و معلمان مربوطه اعلام خواهد شد.

برنامه امتحانی مقطع متوسطه اول

مقطع متوسطه اول شامل سه پایه هفتم، هشتم و نهم می باشد که در این این سه تنها امتحانات پایه نهم به صورت نهایی برگزار می گردد و امتحانات پایه های هفتم و هشتم به صورت داخلی در بازه زمانی آخر اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه بنا به صلاح دید مدارس برگزار خواهدشد.

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم

در جدول زیر می توانید بازه زمانی امتحانات نهایی پایه نهم را مشاهده کنید. ناگفته نماند این دسته امتحانات نهایی به صورت استانی برگزار می گردد و برنامه هر استان توسط اداره آموزش و پرورش استان به مدارس ابلاغ می گردد. در جداول زیر برنامه امتحانات نهایی نهم استان های ایران به ترتیب حروف الفبا نوشته شده است.

برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد آذربایجان شرقی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
روزعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان آذربایجان غربی پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان اردبیل پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان اصفهان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲قرآن
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم
دوشنبه 8 خرداد 1402فارسی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲عربی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲مطلاعات اجتماعی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املاء – نگارش
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان البرز پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان ایلام پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 2 خرداد 1402ریاضی
پنجشنبه 4 خرداد ۱۴۰۲عربی
یک‌شنبه 7 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 9 خرداد ۱۴۰۲املاء
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد 1402علوم تجربی
پنج‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۲قرآن
شنبه 20 خرداد 1402فارسی
یک‌شنبه 21 خرداد ۱۴۰۲نگارش
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان بوشهر پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
چهارشنبه 20 اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
شنبه 23 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
دوشنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۲املاء فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402نگارش فارسی
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
دوشنبه 1 خرداد 1402قرآن
چهارشبنه 3 خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
چهارشنبه 10 خرداد 1402آمادگی دفاعی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲عربی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان چهارمهال و بختیاری پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان جنوبی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان شمالی پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402املاء فارسی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خراسان رضوی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان خوزستان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 23 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
یک‌شنبه 24 اردیبهشت 1402انشاء
دوشنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۲املای فارسی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
دوشنبه 1 خرداد 1402آمادگی دفاعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲فارسی
چهارشنبه 10 خرداد 1402عربی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان زنجان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان سمنان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان سیستان و بلوچستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
دوشنبه 18 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402ریاضی
شنبه 23 اردیبهشت ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402املاء فارسی
دوشنبه 25 اردیبهشت ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402عربی
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت ۱۴۰۲نگارش
شنبه 30 اردیبهشت 1402علوم تجربی
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
چهارشبنه‌ 3 خرداد 1402ادبیات فارسی
پنج‌شنبه 4 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد شهر تهران پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد شهرستان های تهران پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان فارس پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
سه‌شنبه 2 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
پنجشنبه 4 خرداد 1402عربی
یک‌شنبه 7 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 9 خرداد 1402املاء
پنج‌شنبه 11 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
یک‌شنبه 21 خرداد 1402فارسی
سه‌شنبه 23 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
پنج‌شنبه 25 خرداد 1402نگارش
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان قزوین پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان قم پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
دوشنبه 1 خرداد 1402قرآن
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402ادبیات فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 21 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
سه‌شنبه 23 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کردستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
پنج‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کرمان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 4 خرداد 1402املاء
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲نگارش
چهارشنبه 17 خرداد 1402پیام‌های آسمان
پنج‌شنبه 18 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 10:30 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کرمانشاه پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان کهکیلویه و بویراحمد پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان گلستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
سه‌شنبه 16 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 21 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان گیلان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان لرستان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان مازندران پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402قرآن
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد 1402زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402عربی
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲فارسی
شنبه 13 خرداد 1402ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املای فارسی
شنبه 20 خرداد 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد ۱۴۰۲نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد 1402آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان مرکزی پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی

 

برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان هرمزگان پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402قرآن
شنبه 23 اردیبهشت ۱۴۰۲ریاضی
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۲املاء فارسی
شنبه 30 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
دوشنبه 1 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 3 خرداد 1402نگارش
شنبه 6 خرداد ۱۴۰۲علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد 1402زبان انگلیسی
چهارشبنه‌ 10 خرداد ۱۴۰۲ادبیات فارسی
شنبه 13 خرداد 1402آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان همدان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت ۱۴۰۲قرآن
دوشنبه 1 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
دوشنبه 8 خرداد ۱۴۰۲عربی
چهارشنبه 10 خرداد 1402فارسی
شنبه 13 خرداد ۱۴۰۲ریاضی
چهارشنبه 17 خرداد 1402املای فارسی
شنبه 20 خرداد ۱۴۰۲پیام‌های آسمان
دوشنبه 22 خرداد 1402نگارش ( انشای فارسی)
چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲آمادگی دفاعی
ساعت برگزاری امتحان 11 صبح
برنامه امتحانات نهایی نوبت خرداد استان یزد پایه نهم 1401 – 1402
تاریخعنوان درس
شنبه 30 اردیبهشت 1402پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 31 اردیبهشت ۱۴۰۲انشاء
سه‌شنبه 2 خرداد 1402ریاضی
پنج‌شنبه 4 خرداد ۱۴۰۲زبان انگلیسی
شنبه 6 خرداد 1402علوم تجربی
یک‌شنبه 7 خرداد ۱۴۰۲قرآن
سه‌شنبه 9 خرداد 1402مطالعات اجتماعی
پنج‌شنبه 11 خرداد ۱۴۰۲عربی
سه‌شنبه 16 خرداد 1402آمادگی دفاعی
چهارشنبه 17 خرداد ۱۴۰۲املاء فارسی
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402فارسی
ساعت برگزاری امتحان 8 صبح

برنامه امتحانی مقطع متوسطه دوم

با توجه به تغییراتی که در رابطه با تاثیرات سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به وجود امده است انتظار می رود که در دو سال آینده تمامی امتحانات دوره متوسطه دوم به صورت نهایی برگزار گردد. در همین راستا از امسال سنجش تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم مشمول امتحانات نهایی خواهد شد. ناگفته نماند که زمان شروع امتحانات پایه یازدهم و دهم برای نوبت صبح در ساعت 10 و برای نوبت عصر ساعت 16 بعد از ظهر می باشد.

برنامه امتحانات نهایی پایه دهم

امسال امتحانات نوبت دوم دو درس از دروس پایه دهم شامل یک درس عمومی و یک درس اختصاصی به صورت نهایی برگزار می گردد که در جدول زیر لیست این دروس مشاهده می شود. همچنین برای دانش آموزانی که به دلایل موجه امکان شرکت در امتحان را نداشته اند زمانی برای شرکت مجدد در نظر گرفته شده است.

برنامه امتحانات نهایی پایه دهم ۱۴۰۲
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 1 خرداد 1402فارسی1فارسی1فارسی1فارسی1
چهارشنبه 3 خرداد ۱۴۰۲فیزیک 1زیست شناسی 1عربی زبان قرآن 1عربی زبان قرآن 1
برنامه امتحانات نهایی پایه دهم 1402 (ویژه غایبین موجه)
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 29 خرداد ۱۴۰۲فارسی1فارسی1فارسی1فارسی1
چهارشنبه 31 خرداد 1402فیزیک 1زیست شناسی 1عربی زبان قرآن 1عربی زبان قرآن 1

برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم

در امتحانات نهایی پایه یازدهم همانند پایه دهم برای هر گرایش امتحان دو درس به صورت نهایی برگزار می شود و امکان شرکت مجدد در امتحان برای غایبین موجه نیز وجود دارد.

برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم ۱۴۰۲
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 8 خرداد 1402حسابان 2ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2
چهارشنبه 10 خرداد ۱۴۰۲عربی زبان قرآن 2عربی زبان قرآن 2علوم و فنون ادبی 2اصول عقاید 2
برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم 1402 (ویژه غایبین موجه)
تاریخریاضی و فیزیکعلوم تجربیعلوم انسانیعلوم و معارف اسلامی
دوشنبه 29 خرداد ۱۴۰۲عربی زبان قرآن 2عربی زبان قرآن 2علوم و فنون ادبی 2اصول عقاید 2
چهارشنبه 31 خرداد 1402حسابان 2ریاضی 2ریاضی و آمار 2ریاضی و آمار 2

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

با توجه به تاثیر 40 درصدی نمرات امتحان نهایی پایه دوازدهم بر نتیجه کنکورسراسری، امتحانات نهایی این پایه بسیار با اهمیت است. در جداول زیر زمان برگزاری امتحانات این پایه به تفکیک زیرگروه آزمایشی نوشته شده است.

تذکر: تمامی امتحانات مندرج در جداول زیر راس ساعت 7:30 صبح برگزار خواهد شد.

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک ۱۴۰۲
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه 1402تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه ۱۴۰۲فیزیک 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه 1402فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه ۱۴۰۲هندسه 3
سه شنبه 9 خرداد ماه 1402زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه ۱۴۰۲شیمی 3
سه شنبه 16 خرداد ماه 1402حسابان 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۲سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه 1402ریاضیات گسسته
سه شنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۲عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه 1402علوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته علوم تجربی 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه ۱۴۰۲تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402فیزیک 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402ریاضی 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402شیمی 3
سه شنبه 16 خرداد ماه ۱۴۰۲زیست شناسی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۲زمین شناسی*
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۲علوم اجتماعی
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۴۰۲
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه 1402تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
سه شنبه 2 خرداد ماه ۱۴۰۲تاریخ 3
پنج شنبه 4 خرداد ماه 1402فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه ۱۴۰۲جامعه شناسی 3
سه شنبه 9 خرداد ماه 1402زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه ۱۴۰۲فلسفه 2
سه شنبه 16 خرداد ماه 1402علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۲سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه 1402ریاضی و آمار 3
سه شنبه 23 خرداد ماه ۱۴۰۲عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه 1402جغرافیا 3
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم دوره متوسطه دوم رشته علوم و معارف اسلامی 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه ۱۴۰۲علوم و معارف قرآنی 3
سه شنبه 2 خرداد ماه 1402تاریخ 3 (تخصصی رشته)
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲فارسی 3
یکشنبه 7 خرداد ماه 1402اصول عقاید 3
سه شنبه 9 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 11 خرداد ماه 1402فلسفه 2
سه شنبه 16 خرداد ماه ۱۴۰۲علوم و فنون ادبی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه 1402سلامت و بهداشت
یکشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۲ریاضی و آمار 3
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3
پنج شنبه 25 خرداد ماه ۱۴۰۲احکام 3
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم فنی و حرفه ای و کاردانش 1402
روز و تاریخ امتحانعنوان امتحان
یکشنبه 31 اریبهشت ماه 1402تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
پنج شنبه 4 خرداد ماه ۱۴۰۲زبان فارسی و نگارش 3
سه شنبه 9 خرداد ماه 1402زبان انگلیسی 3
پنج شنبه 18 خرداد ماه ۱۴۰۲سلامت و بهداشت
سه شنبه 23 خرداد ماه 1402عربی، زبان قرآن 3

* آزمون نهایی زمین شناسی ویژه داوطلبان ترمیم معدل و ایجاد سوابق تحصیلی است.

در رابطه با شرکت در امتحانات نهایی نکات زیر را حتما مورد توجه قرار دهید:

 •  آزمون درس ادیان الهی 3 اقلیت های دینی روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.
 • آزمون زبان آلمانی، فرانسه و انگلیسی 3 ناشنوایان روز سه شنبه 9 خرداد ماه 1402 برگزار خواهد شد.
 • امتحانات زیرگروه فنی و حرفه ای و کاردانش ویژه متقاضیان ایجاد سوابق تحصیلی در گروه آزمایشی هنر است.

نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد ۱۴۰۲

پس از اتمام کلاس های درسی در اواخر سال تحصیلی که معمولا اوایل خرداد ماه است، دانش آموزان باید در امتحانات دروسی که فرا گرفته اند، شرکت کنند. سوالات این امتحان ها و ارزشیابی ها از محتویات دروس و کتب سال تحصیلی که پشت سر گذاشته اند، طرح می شود. دانش آموزان پایه های تحصیلی مختلف باید برنامه امتحانی خود را از طریق مدارس دریافت کنند و با یک برنامه ریزی درسی نسبت به کسب نمره مطلوب تلاش کنند. برای مشاهده تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به جداول موجود در متن فوق مراجعه نمایید.

امتحانات داخلی

در امتحانات داخلی چینش دانش آموزان و محل و نحوه برگزاری کاملا وابسته به تصمیم گیری اولیای مدرسه است. برنامه امتحانی توسط مدیر و کادر اجرایی مدرسه تنظیم شده و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. همچنین برگه های امتحانی نیز توسط معلمان هر درس تصحیح شده و نمره دهی می شوند.

امتحانات نهایی

 • امتحانات نوبت دوم خرداد ماه دانش آموزان پایه نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت هماهنگ و نهایی برگزار می شود.
 • امتحانات پایه نهم به صورت همانگ استانی و امتحانات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تمامی رشته های تحصیلی به صورت همانگ کشوری می باشد.
 • دانش آموزان پایه نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، بزرگسالان، آموزش از راه دور و… و افرادی که در ترمیم معدل ثبت نام کرده اند، برای ورود به حوزه امتحان باید کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر عکس دار مثل کارت ملی یا شناسنامه را به همراه داشته باشند.
 • کارت ورود به جلسه امتحان نهایی ۱۴۰۲ چند روز قبل از شروع امتحانات یعنی 27 اردیبهشت ماه بر روی سایت my.medu.ir قابل دریافت است.
 • برنامه امتحانات نهایی برای پایه نهم از طریق سایت آموزش و پرورش هر استان به مدارس اطلاع رسانی شده و مدارس نیز آن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
 • دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، بزرگسالان و داوطلبان ترمیم معدل برای دریافت برنامه امتحانات نهایی خود می توانند از طریق مدارس و یا سامانه فاینال اقدام نمایند.
 • بر روی کارت ورود به جلسه علاوه بر آدرس دقیق حوزه برگزاری امتحانات، جدول زمانبندی شامل تاریخ، روز و ساعت شروع امتحان هر درس درج شده است.

نکته 1: توجه داشته باشید که در سال تحصیلی 1402 به دلیل اهمیت سوابق تحصیلی در کسب رتبه قبولی کنکور، امتحانات دروس دهم و یازدهم نیز به صورت نهایی برگزار می شود. البته در هر پایه و رشته تحصیلی یک درس عمومی و یک درس اختصاصی به صورت نهایی است.

نکته 2: تمامی امتحانات مدارس اعم از داخلی و نهایی به صورت حضوری برگزار می شوند.

نحوه برگزاری امتحانات عملی هنرستانی ها 1402

در سال های گذشته نحوه ارزشیابی دانش آموزان هنرستان طبق نظر معلمان و بر اساس فعالیت های آن ها صورت می گرفت. اما به دلیل این که سوابق تحصیلی تاثیر بسزایی برای کسب رتبه قبولی کنکور ۱۴۰۲ دارد، امتحانات برخی از دروس تئوری دانش آموزان هنرستانی پایه دوازدهم به صورت نهایی و هماهنگ انجام می شود. همچنین امتحانات و ارزشیابی های دروس عملی هنرستان ها به شکل حضوری برگزار می شود.

 • تمامی امتحانات نهایی و غیرنهایی (داخلی) پایه های اول، دوم و سوم متوسطه هنرستان ها به صورت حضوری است.
 •  آموزش و ارزشیابی دروس شایستگی های فنی و استاندارد های مهارتی کاردانش به صورت حضوری می باشد.
 • امتحانات دروس شایستگی های غیر فنی و عمومی حضوری برگزار می شود.
 • در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش امتحانات دروس زبان انگلیسی، زبان فارسی، دینی، عربی و سلامت و بهداشت به صورت نهایی برگزار خواهند شد.

دانش آموزان توجه داشته باشند که با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی در کنکور، باید با طراحی یک برنامه ریزی اصولی، خود را برای کسب نمره مطلوب در امتحانات پایان ترم خرداد ماه آماده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و چینش برنامه ریزی و مدیریت زمان، بر روی لینک برنامه ریزی درسی کلیک کنید.

چگونه از زمان امتحانات نوبت دوم (خرداد ماه) با خبر شویم؟

هرساله، وزارت آموزش و پرورش کشور در آستانه امتحانات نوبت دوم اقدام به برنامه ریزی بازه زمانی امتحانات در مقاطع و پایه های مختلف می کند و طی یک بخشنامه به اطلاع مدارس کشور می رساند. همان طور که اشاره کردیم، مقاطع تحصیلی که امتحانات آن ها به صورت غیرنهایی برگزار می شوند می بایست برنامه امتحانی خود را از مدرسه محل تحصیل خود دریافت نمایند که ممکن است چینش این تقویم زمانی از مدرسه ای به مدرسه دیگر متفاوت باشد.

توصیه می شود پایه هایی که به صورت نهایی امتحان می دهند، منتظر باشند تا به صورت سراسری تقویم زمان بندی امتحانات به مدارس ابلاغ شده و آن را دریافت نمایند. افراد از طریق راهنمای زیر نیز می توانند اطلاعیه های مربوطه را دنبال کنند.

مرحله اول جستجوی زمان امتحانات در سایت آموزش و پرورش

 • در سایت لیست استان ها را مشاهده می نمایید. لازم است استان موردنظر خود را انتخاب نموده و وارد صفحه اداره کل آموزش و پرورش آن استان شوید.

مرحله دوم جستحو زمان امتحانات در سایت آموزش و پرورش

 • سپس با سرچ عبارت “امتحانات خرداد ماه” در کادر جست و جوی سمت چپ صفحه می توانید از اخبار و اعلامیه ها مطلع گردید.مرحله سوم جستحو زمان امتحانات در سایت آموزش و پرورش

 

سوالات متداول

1- امتحانات نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در چه تاریخی برگزار می شوند؟

شروع امتحانات نهایی نوبت دوم از اول خرداد ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

2- تاریخ امتحانات نهایی از چه طریقی اعلام می شود؟

از طریق مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش به نشانی medu.gov.ir اطلاع رسانی شده و در مقاله فوق نیز ذکر شده است.

3- امتحانات چه پایه هایی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ به صورت نهایی برگزار خواهد شد؟

پایه نهم و دوازهم برای تمامی دروس و نیز دو درس برای پایه دهم و یازدهم هر یک از گروه های آزمایشی در امتحانات نهایی شرکت خواهند کرد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷ نظر
 1. فاطمه

  سلام
  من قبلا امتحان زمین شناسی دادم و ۱۷ شدم ولی نهایی نبوده و داخلی بوده
  ایا بازم امتحان بدم به نظرتون

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بهتر است برای ایجاد سوابق تحصیلی و کسب نمره بهتر در امتحان نهایی درس زمین شناسی شرکت نمایید.

 2. رضایی

  سلام
  امتحانات هفتم نهاییه یا داخلی؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، طبق برنامه منتشر شده و بخشنامه های آموزش و پرورش امتحانات هفتم داخلی و با صلاح دید مدرسه در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.

 3. فریما

  من هفتمم طبق سایت شما امتحانمون داخلیه درسته؟
  مدیر میگفت احتمال داری ریاضی رو نهایی بگیرن

 4. مهسا

  با سلام
  درس هایی که نهایی نیستند در کنکور تاثیر دارند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، طبق آخرین بخشنامه ها دروسی که امتحان نهایی برای آن ها برگزار می شود در نتیجه نهایی کنکور شما تاثیر دارند.

مشاوره مدارس پیج مدارس