خانه استخدام بانک ها شرایط استخدام بانک ملی ۱۴۰۲

شرایط استخدام بانک ملی ۱۴۰۲

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی
شرایط استخدام بانک ملی 1402

هر یک از ارگان های خصوصی و دولتی برای استخدام نیروهای متخصص مورد نیاز خود تابع شرایط و ضوابط خاصی هستند و بدیهی است که استخدام بانک ملی نیز شرایط خاص خود را داشته باشد.

در حال حاضر نیز این بانک پر متقاضی اقدام به استخدام نیروی کار مورد نیاز خود از طریق برگزاری ازمون استخدامی و نیز مصاحبه حضوری نموده است و افراد علاقمند می توانند با مراجعه به سایت استخدام بانک ملی برای ثبت نام اقدام نمایند.

حداقل سن در سال ۱۴۰۲ برای استخدام در بانک ملی 20 سال تمام و حداکثر سن 40 سال می باشد.

شرایط عمومی استخدام بانک ملی ۱۴۰۲

داوطلبانی که متقاضی استخدام در بانک ملی 1402 می باشند صرف نظر از عنوان شغلی مورد درخواست باید شرایط زیر را دارا باشند تا بتوانند در سایت استخدام بانک ملی برای این آزمون ثبت نام کنند.

 • داشتن تابعیت ایرانی
 • اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
 • دارا بودن التزام به قانون اساسی کشور
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می گردند.
 • نداشتن هرگونه محکومیت جزایی موثر
 • عدم وجود هرگونه منع استخدام در دستگاه های دولتی مطابق با تشخیص مراجع ذی صلاح
 • فرد متقاضی نباید جزو نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایی یا افراد بازنشسته باشند.
 • عدم استخدام به صورت رسمی یا پیمانی در ارگان های مرتبط با دستگاه های اجرایی
 • داشتن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام.

نکات مهم

 1. مدارک تحصیلی پایین تر از مدارک اعلام شده یا مدارک معادل قابل قبول نیستند.
 2. ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت نام و ملاک فراغت از تحصیل، اتمام دوره خدمت و معافیت دائم سه ماه بعد از آخرین روز ثبت نام می باشد.
 3. جانبازان، آزادگان، فرزندان جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان دارای بیشتر از یک سال سابقه اسارت از شرایط سنی معاف اند.
 4. برای پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر شهدا، تا 5 سال به حداکثر سن اضافه می گردد.
 5. داوطلبانی که در جبهه به صورت داوطلبانه خدمت کرده اند به اندازه مدت زمان خدمت و مدت زمان بستری بودن به علت جراحت یا مصدومیت به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد.

شرایط اختصاصی استخدام بانک ملی 1402

با توجه به مندجات دفترچه آزمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲ داوطلبان عنوان های شغلی بانکداری و همیار حفاظت باید به موارد زیر توجه نمایند:

 • محل خدمت عنوان شغلی بانکدار فقط در پشت گیشه و تنها در شعب تعیین شده توسط بانک خواهد بود. است.
 • جابه جایی کلیه پذیرفته شدگان به سایر نقاط برای مدت حداقل 10 سال امکان پذیر نخواهد بود.
 • دارا بودن حداقل 170 سانتی متر قد و کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای متقاضیان شغل همیار “حفاظت (نگهبان)” الزامی است.
 • برای متقاضیان عنوان شغلی “همیار حفاظت” داشتن کارت بسیج و گذراندن دوره آموزش نظامی (به لحاظ حمل سلاح) علاوه بر ارائه کارت معافیت، الزامی است.
 • برای پذیرفته شدگان عنوان شغلی “همیار حفاظت” یا “نگهبانی” امکان تغییر شغل تا ده سال وجود ندارد و تنها پس از سپری شدن این مدت در صورت اخذ مدارک تحصیلی بالاتر امکان تغییر شغل وجود دارد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و همچنین برخورداری از توانایی لازم برای انجام کار مطابق با تایید مراجع پزشکی معتمد بانک از جمله شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی می باشند.

رشته های استخدام بانک ملی ۱۴۰۲

شرایط استخدام بانک ملی
شرایط استخدام بانک ملی 1402

در جدول زیر اسامی رشته ها و مقاطع تحصیلی و نیز عنوان های شغلی مورد نیاز برای استخدام در بانک ملی ذکر شده است. با توجه به آنچه پیش از این ذکر شد حداکثر مهلت برای فراغت از تحصیل سه ماه بعد از آخرین روز ثبت نام است و مدارک معادل به هیچ وجه قابل قبول نمی باشند.

رشته های کارشناسی استخدام بانک ملی ۱۴۰۲
عنوان شغلی / مقطعرشته 
امور مالی / کارشناسیاقتصاد، اقتصاد اسلامی، امور شعب بانک، بانکداری اسلامی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، بیمه، حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی، ، حسابداری(همه گرایشها)، علمی-کاربردی حسابداری، علوم اقتصادی(همه گرایشها)، کارشناسی حرفه ای حسابداری -حسابداری مالیاتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابرسی، کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس، کارشناسی حرفهای مدیریت
بیمه اموال، کارشناسی حرفهای حسابداری-حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی،کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازاریابی،مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت شعب بانک، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مهندسی صنایع، ریاضی (کاربردی)، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه (اموال)
امور مالی / کارشناسی ارشداقتصاد اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، بانکداری اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامهریزی، حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابرسی، ریاضی-ریاضیات مالی، ریاضی کاربردی (رمز و کد/ تحقیق در عملیات/ ریاضی مالی/ علوم داده)، علوم اقتصادی، علوم اقتصادی(اقتصاد اسلامی/ اقتصاد تجارت الکترونیک/ اقتصاد مالی اسلامی/ اقتصاد نظری/ بانکداری اسلامی/ برنامه ریزی سیستم های اقتصادی/ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، مدیریت مالی، مالی (بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک)، مالیه و بانکداری اسلامی، مدیریت، مدیریت MBA ،مدیریت MBA( همه گرایش ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت اطلاعات، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (همه گرایش ها)، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی(همه گرایش ها)، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه )تحقیق، توسعه و فناوری/ فناوری اطلاعات و ارتباطات(، مدیریت سازمانهای دولتی-مالی و اقتصادی، مدیریت صنعتی (همه گرایش ها)، مدیریت کسب و کار (همه گرایش ها)، مدیریت مالی، مدیریت نظارت و بازرسی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع-مدیریت سیستمهای بهره وری، مهندسی صنایع(همه گرایش ها)، ریاضی، ریاضی کاربردی، زبان و ادبیات انگلیسی، کارآفرینی، کارآفرینی (MBA /بخش عمومی/ بینالملل/ توسعه/ سازمانی/ فناوری/ فناوری اطلاعات/ کسب و کار الکترونیکی/ کسب و کار جدید)، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت آموزشی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، مدیریت سازمانهای دولتی (همه گرایش ها)، مدیریت
سیاستگذاری عمومی، مدیریت منابع انسانی(همه گرایش ها)
امور حقوق / کارشناسیحقوق قضایی-علوم ثبتی، حقوق قضایی (علوم ثبتی)، کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی، حقوق، کارشناسی حرفه ای حقوق اداری
امور حقوق / کارشناسی ارشدحقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق شرکت های تجاری، حقوق مالی، حقوق مالی-اقتصادی، حقوق، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی
امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات / کارشناسیعلوم کامپیوتر، کامپیوتر سخت افزار، مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری )طراحی و پیاده سازی(، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات،
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – برنامه سازی تحت وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات، مهندسی
فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب، مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب، مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری
اطلاعات، مهندسی فناوری شبکههای کامپیوتری، مهندسی فناوری شبکههای کامپیوتری )طراحی و پیادهسازی(، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی نرمافزار کامپیوتر، مهندسی سیستمها، مهندسی تکنولوژی ICT ،مهندسی تکنولوژی ICT-بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی تکنولوژی ICT – دیتا، مهندسی تکنولوژی ICT – مخابرات سیار، مهندسی تکنولوژی ICT – مخابرات نوری، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – دیتا، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – مدیریت ICT ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT( همه گرایش ها)، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- دیتا، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT- مخابرات نوری، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT– بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT– مخابرات سیار
امور کامپیوتر و فناوری اطلاعات / کارشناسی ارشدعلوم کامپیوتر (همه گرایش ها)، علوم و فناوری شبکه، فناوری اطلاعات و مدیریت، معماری سیستمهای کامپیوتری، معماری
کامپیوتر، مهندسی امنیت فضای سایبری (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات (همه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات
و امنیت، مهندسی کامپیوتر (همه گرایش ها)
امور کشاورزی / کارشناسیمهندسی اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی (همه گرایش ها)
امور کشاورزی / کارشناسی ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی (همه گرایش ها)
امور آمار / کارشناسیآمار، آمار و کاربردها، آمار و سنجش آموزشی
امور آمار / کارشناسی ارشدآمار اجتماعی و اقتصادی، آمار اقتصادی، آمار بیمه، آمار ریاضی
امور ساختمان / کارشناسیمهندسی ساختمان، مهندسی عمران، مهندسی عمران –نقشه برداری، مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران (سازه) عمران- عمران ، مهندسی اجرائی عمران مهندسی معماری (کلیه گرایش ها )
امور ساختمان / کارشناسی ارشدمهندسی سازه، مهندسی عمران، مهندسی عمران (سازه)، مهندسی معماری )کلیه گرایش ها
امور مکانیک / کارشناسیمهندسی مکانیک (همه گرایش ها)
امور مکانیک / کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک (همه گرایش ها)
امور برق / کارشناسیمهندسی برق (همه گرایش ها)
امور برق / کارشناسی ارشدمهندسی برق (همه گرایش ها)
همیار حفاظت (نگهبان) / کاردانیاطلاعات و امنیت عمومی، امداد سوانح، امور امداد، امور حفاظت اطلاعات، آتش نشانی و خدمات ایمنی (همه گرایش ها)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انتظامی، علوم قضایی، علوم نظامی، کاربرد کامپیوتر، کاردانی حرفه ای اطفا حریق شهری، کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری، کاردانی حرفه ای امداد سوانح، کاردانی فنی کامپیوتر-سیستمهای کامپیوتری، کامپیوتر

شرایط استفاده از سهمیه های استخدام بانک ملی 1402

در آزمون استخدامی بانک ملی نیز همانند سایر آزمون های استخدامی همواره ملاحضات و سهمیه هاییی در نظر گرفته می شود. در جدول زیر انواع این سهمیه ها و افراد مشمول آن ها را مشاهده می کنید.

انواع سهمیه و امتیازات آزمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲
عنوانافراد مشمول
سهمیه ایثارگران 5 درصدرزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
سهمیه ایثارگران 25 درصدجانبازان و آزادگان
پدر، مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت
سهمیه بومی (به جز شهرستان تهران و مراکز استان ها)ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان محل تقاضا
یکی بودن شهرستان محل تولد با شهرستان مورد تقاضا
تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی
سهمیه معلولین (3 درصد)اخذ تایید از سازمان بهزیستی کشور
انتخاب یکی از شغل محل های مختص معلولین
داشتن توانایی انجام کار محول شده
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتبه ازای داشتن هر فرزند 2 درصد و حداکثر 10 درصد امتیاز مکتسبه در آزمون کتبی

مدارک استخدام بانک ملی۱۴۰۲

با توجه به اینکه ثبت نام در آزمون استخدامی به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام می شود در حین انجام این پروسه نیازی به ارائه مدارک نیست و تنها وارد کردن درست و با دقت اطلاعات در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و بارگذاری عکس مناسب کفایت می کند.

پس از آزمون کتبی و در حین مصاحبه تمامی مدارک مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود هر گونه مغایرت تمامی اقدامات صورت گرفته تا آن زمان کان لم یکن تلقی می گردد.

عکسی که در سایت سازمان سنجش بارگزاری می گردد باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

 • عکس3*4
 • گرفته شده در سال جاری
 • فرمت jpg
 • حداقل200*300و حداکثر 300*400 پیکسل و حداکثر 70 کیلوبایت
 • فاقد حاشیه های زائد، منگنه و ….
 • عکس بانوان دارای حجاب کامل
 • عکس از روی شناسنامه، کارت ملی و… کپی نشده باشد

در حین فرایند مصاحبه همراه داشتن مدارک زیر الزامی می باشد:

 • شناسنامه و کارت ملی
 • مدرک تحصیلی
 • کارت معافیت یا پایان خدمت
 • کارت ایثارگری

 

سوالات متداول

1- آیا شرکت در استخدام بانک ملی ۱۴۰۲ دارای شرط معدل می باشد؟

خیر؛ در اصلاحیه ای که از سوی این بانک منتشر شده است شرط معدل از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی حذف شد.

2- دانش آموختگان چه رشته هایی می توانند در آزمون استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲ شرکت نمایند؟

حسابداری، کامپیوتر، حقوق، بانکداری و... از جمله رشته های مورد نیاز هستند که در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفت.

3- آیا برای استخدام در بانک ملی، شرایط سنی داوطلبان نیز مد نظر قرار می گیرد؟

بله؛ در حال حاضر حداقل سن برای استخدام بانک ملی 20 سال تمام و حداکثر سن 40 سال می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۱ نظر
 1. راحله

  سلام اینکه به مدت ۱۰سال باید کار کنیم اجباریه؟نمیشه استعفا داد قبل از ۱۰سال؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   در صورت استعفا مطابق قرار داد شرکت با شما برخورد میشود.

 2. فاطمه

  سلام
  مهمه مدرک تحصیلی واسه کدوم دانشگاهه؟
  مثلا مدرک دانشگاه دولتی امتیازش از علمی کاربردی بیشتره واسه استخدام؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود خیر، طبق آخرین آزمون که برگزار شد دانشگاهی به دانشگاه دیگر برتری نداشت.

 3. ریاضی

  با سلام آیا امسال هم بانک ملی ازمون برگزار میکنه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، احتمال برگزاری کم است.
   اما به محض انتشار خبر جدیدی در این مورد، پوشش خواهیم داد.

 4. حانیه

  سلام من دانشجوی کارشناسی حسابداری هستم خرداد۱۴۰۳ درسم تموم میشه میتونم توی آزمون ثبت نام کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بستگی به تاریخ برگزاری آزمون دارد.

 5. فاطمه

  سلام وقت بخیر. آیا برای استخدامی بانک رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و ارشد باید حتما یکی باشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، خیر چنین بندی وجو ندارد.
   یکی بودن مقاطع شانس پذیرش فرد را بیشتر میکند.

 6. آذین

  سلام.اگر کسی کارمند آموزش پرورش باشه و حین خدمت بانک ملی قبول بشه توی مصاحبه قبول میشه؟ هنوز کارمنده

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود از شرایط استخدامی این ارگان عدم استخدام رسمی یا پیمانی در هر یک از دستگاه های اجرایی می باشد.

 7. آذین

  سلام. اگه استخدام آموزش پرورش باشیم امکان داره تو مصاحبه قبول بشیم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   خیر شما مجاز به آزمون دادن نیز نمی باشید.

 8. Zynb

  سلام اگر زمان ثبت نام ازمون استخدامی بانک ملی دانشجوی ارشد باشیم اگر ازمون بانک ملی قبول شیم باید از مقطع ارشد انصراف بدیم ؟ یا میتونیم حین تحصیل ارشد هم ازمون بانک ملی شرکت کنیم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   در این مورد باید بطور دقیق قوانین ثبت نامی آزمون را در زمان انتشار بررسی نمود.

  • Mahnaz

   سلام من ۲۷سالمه و دیپلم حسابداری دارم و پدرم کارمند بانک ملی بوده و۱۰ساله که فوت شدن و پدرم کارت ایثارگری دارن و خودمم ۱۰ساله که ازدواج کردم صاحب فرزند هستم ایا میتونم استخدام بانک ملی بشم اگر راهنماییم کنید ممنون میشم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، شما میتوانید در آزمون های استخدامی بانک شرکت نمایید و داشتن سهمیه ایثار گری امتیاز محسوب خواهد شد.

 9. زهرا

  سلام من کارشناسی حسابداری دارم ارشد حسایرسی میتونم با مدرک کارشناسی ثبت نام کنم

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، با توجّه به این که زمان قطعی و دفترچه ی ثبت نام این آزمون هنوز روی سامانه ی رسمی منتشر نشده است، به طور دقیق نمی توان کارشناسی حسابداری را جزو شرایط پذیرش ارشد حسابرسی پذیرفت.

 10. میرزایی

  سلام برا این ثبت نام حتما باید دانشگاه رفته باشی با دیپلم تجربی نمیشه استخدام شد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، مطابق با شرایط و ضوابط استخدام بانک ملی، علی رغم عمومیت رشته های کارشناسی، این بانک در برخی از کد شغل ها، مدرک دیپلم را نا مبرده است. هنوز دفترچه ی جدید منتشر نشده است.

 11. صهبایی

  سلام من کارشناسی حقوق قضایی گرایش ثبتی دارم میتونم شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، در حال حاضر جزئیات این آزمون مشخص نشده است.

 12. حسین

  سلام کارشناسی حسابداری میتونه ثبت نام کنه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، مطابق سنوات قبلّ، رشته ی حسابداری از رشته های مورد پذیرش استخدامی بانک ملی بود. برای ثبت نام اخیر، منتظر اطلاعیه ی جدید این بانک هستیم.

 13. ملیحه

  سلام کدوم شهر ها استخدامی دارد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام تا کنون اطلاعیه در این باره منتشر نشده است برای آگاهی از اطلاعیه ها در کانال تلگرام ایران مشاوره عضو شوید.

 14. امیرحسین شفیع پور

  سلام من دو ماه دیگه خدمت تمام میکنم میتونم ثبت نام کنم به نظرتون

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر.متناسب با اطلاعات قرار گرفته در شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی زمانی که افراد بخواهند در آزمون شرکت کنند باید تا آخرین روز ثبت نام وضعیت نظام وظیفه آنها مشخص شود.

 15. مهسا

  سلام وقت بخیر.با معدل ۱۳/۶۱ و با سهمیه ایثارگری میشه ثبت نام کرد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و عرض ادب، مطابق با راهنمای ثبت نام استخدام بانک ها معمولاً سهمیه ی ایثارگری برای داوطلبان موثّر است ولی این مسئله تا انتشار دقیق ثبت نام در سامانه ی موثّق، قطعی نیست.

 16. فاطمه فردوسی

  سلام وعرض احترام.خدمت ان مقام عالی می رسانم من تمامی شرایط را دارم وسالها دراموزش وپروش با رزومه کاری بالا به عنوان مدیرنمونه ودبیرنمودم کارنموده ام ولی قبل از موعد خودم را بازنشسته نمودم وگرنه تمامی کارهای حسابداری واقتصادی مدارس باخودم بوده است واین بازنشستگی هم اجباری بود وپنج درصد ایثارگری رانیز دارم درمقطع کارشناسی ارشد هم دارای معدل بالایی بودم.استدعا دارم جهت پذیرش اینجانب نهایت همکاری را درحق اینجانب مبذول بفرمایید.باتشکرفراوان

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، مطابق با سال های پیش، ثبت نام بانک ملی به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد. هنوز لینک ثبت نام فعال نشده است.

 17. فرشاد

  باسلام اگر دانشجوی ترم آخر کارشناسی (رشته های مربوطه ) باشیم میتونیم تو ازمون شرکت کنیم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، جزئیات دقیق این آزمون منتشر نشده است اما مطابق با سنوات گذشته شما می بایست مدرک فارغ التحصیلی داشته باشید.

 18. رضا

  با سلام
  من کارت معافیت پزشکی دارم میتونم تو ازمون شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   سلام ، وقتتون بخیر. بله می توانید در آزمون شرکت کنید و برای شما یک کمیسیون پزشکی تشکیل خواهد شد و اگر بیماری شما مشکلی در فرآیند کاری ایجاد نکند امکان همکاری وجود خواهد داشت.

 19. ناشناس

  مهندس مکانیک هم میتونه تو آزمون استخدامی بانکها شرکت کنه ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، شرایط استخدامی هر بانک به طور در هر دوره استخدامی کاملا متفاوت می باشد.

  • مریم

   سلام برای استخدام بانک باید کارشناسی با ارشد مرتبط باشه؟؟ مثلا کارشناسی مدیریت بیمه باشه ارشد مدیریت بازرگانی مشکلی داره؟؟؟

مشاوره بانک ها پیج استخدام بانک