خانه کنکور معرفی زیرگروه های رشته ریاضی 1402

معرفی زیرگروه های رشته ریاضی 1402

زیرگروه ها و ضرایب دروس رشته ریاضی 1401
معرفی زیرگروه های رشته ریاضی

افرادی که قصد دارند جهت ثبت نام کنکور 1402 در گروه آزمایشی ریاضی شرکت کنند می بایست از تمامی نکات مهم در خصوص تغییرات کنکور 1402، به طور کامل اطلاع یابند. در سال های گذشته رشته های دانشگاهی که محصلان گروه ریاضی و فیزیک امکان ادامه تحصیل در آن ها را داشتند در زیر گروه های مختلف ارائه می شد که  اختلاف این رشته ها صرفا در ضرایب موثر دروس تخصصی کنکور سراسری ریاضی بود اما با توجه به تغییرات کنکور، زیر گروه های رشته ریاضی حذف شده و داوطلبان با توجه به رتبه در سهمیه از طریق نتایج کنکور، می توانند فرایند انتخاب رشته خود را از سر بگیرند.

به علت یکی شدن رشته های هر گروه آزمایشی، رشته ریاضی نیز شامل تحولات در ضرایب دروس شده است.

آخرین اخبار در خصوص حذف زیر گروه های رشته ریاضی 1402

سایت سازمان سنجش با انتشار این جمله که زیر گروه های همه گروه های آزمایشی به خصوص کنکور سراسری ریاضی برای کنکور 1402 حذف شده اند به شک درباره حذف زیر گروه های رشته ریاضی نیز خاتمه داد. با توجه به این موضوع، دیگر لزومی ندارد که داوطلبان، زیر گروه های موجود در رشته ریاضی را بررسی نمایند. به این صورت که در کنکور ریاضی 1402 تنها یک گروه داشته و متقاضیان بر پایه یک نمره، انتخاب رشته خود را به سر انجام می رسانند.

سرانجام ضرایب دروس رشته ریاضی با حذف زیرگروه ها چه می شود؟

با توجه به تغییراتی که در کنکور 1402 مشاهده می شود دیگر دروس اختصاصی هر زیرگروه، ضرایب متفاوتی نداشته و با حذف زیر گروه ها، گروه آزمایشی ریاضی، شامل 3 زیرگروه نمی شود. بنابراین به علت یکی شدن رشته های هر گروه آزمایشی، رشته ریاضی نیز شامل تحولات در ضرایب دروس شده است. این تغییرات به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 • کنکور
 • سوابق تحصیلی

ضرایب کنکور گروه آزمایشی ریاضی

اهمیت اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری 1402 باعث یک برنامه ریزی درسی مطلوب شده و به شما را برای رسیدن به اهدافتان کمک میکند. لازم به ذکر است که ضرایب دروس عمومی تاثیری در کنکور سال جاری نخواهد داشت.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه های رشته ریاضی 1401
مواد آزمونضریب
ریاضی12
فیزیک9
شیمی7

ضرایب سوابق تحصیلی گروه آزمایشی ریاضی

یکی از نکات قابل توجه در خصوص ضرایب سوابق تحصیلی گروه آزمایشی ریاضی می توان به این مورد اشاره نمود که افرادی که در این گروه آزمایشی شرکت می کنند (نظام تحصیلی 3-3-6) می توانند از تاثیر 40 درصدی قطعی سوابق خود بهره مند شوند. همچنین داوطلبان نظام سالی واحدی/ترمی واحدی نیز می توانند از تاثیر 30 درصدی قطعی دیپلم و 10 درصدی پیش دانشگاهی خود استفاده کنند.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 3-3-6

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام 3-3-6 در گروه آزمایشی ریاضی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلمضریب
عمومیفارسی 321/63
قرآن زبان، عربی9/05
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخالق و قرآن)16/52
زبان خارجی 311/80
سلامت و بهداشت3/44
علوم اجتماعی2/56
تخصصیحسابان 27/84
هندسه 24/63
ریاضیات گسسته3/92
فیزیک 311/12
شیمی 37/49

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه آزمایشی ریاضی

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه آزمایشی ریاضی 1402
نوع نام درس سوابق تحصیلی دیپلمنام درس سوابق تحصیلیضریب
دیپلمعمومیزبان فارسی 38/93
ادبیات فارسی 38/93
عربی 39/86
تعلیمات دینی و قرآن 313/62
زبان خارجی 312/62
تخصصیحسابان5/88
هندسه 24/63
جبر و احتمال3/92
فیزیک 3 و آزمایشگاه8/34
شیمی 3 و آزمایشگاه7/49
عمومیزبان فارسی6/16
پیش دانشگاهیمعارف اسلامی4/88
تخصصیحساب دیفرانسیل و انتگرال1/96
فیزیک (ریاضی)2/78

رشته های ارائه شده در گروه آزمایشی ریاضی 1402

در کنکور های سال های گذشته رتبه کسب شده داوطلب در هر زیر گروه شانس وی برای قبولی رشته دلخواه را مشخص می کرد اما با توجه به تغییرات کنکور و حذف زیر گروه ها در سال 1402، متقاضیان جهت انتخاب رشته کنکور ریاضی می بایست به رتبه در سهمیه خود توجه کرده و سپس فرآِیند انتخاب رشته خود را انجام دهند. رشته های ارائه شده در گروه آزمایشی ریاضی به صورت زیر است:

رشته های تحصیلی زیرگروه های کنکور ریاضی 1401
مقطعنام رشته
کاردانیکاردانی آمار، کاردانی آموزش ریاضی، کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردانی امور بانکی، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی، کاردانی بیمه، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی سخت افزار کامپیوتر، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی فرآوری مواد معدنی، کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاردانی فنی خط و ابنیه، کاردانی فنی کشتی، کاردانی مخابرات، کاردانی مخابرات هواپیما، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی مراقبت پرواز، کاردانی معماری، کاردانی معماری سنتی، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی، کاردانی هتلداری، کاردانی فنی مواد کاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی اویونیک هواپیما، کاردانی پالایش گاز، کاردانی شهرسازی، کاردانی فنی برق، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی صنایع، کاردانی فنی صنایع شیمیایی، کاردانی فنی عمران، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، کاردانی فنی معدن، کاردانی فنی مکانیک، کاردانی نقشه برداری
کارشناسیآمار و سنجش آموزشی، آمار، آموزش ابتدایی، آموزش ریاضی، آموزش تربیت بدنی، آموزش فیزیک، آموزش کودکان استثنایی، ادیان و مذاهب، اقتصاد، الکترونیک و مخابرات دریایی، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل، امنیت نرم، ایمنی صنعتی، پژوهشگری امنیت، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روان شناسی، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، ضد تروریسم، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم قرآن و حدیث، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی، علوم ورزشی، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فیزیک، فیزیک مهندسی، گردشگری، مددکاری اجتماعی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت، معماری داخلی، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی پزشکی، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی دریا، مهندسی دریانوردی، مهندسی راه آهن، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشتی، مهندسی ماشین آلات دریایی، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی هوافضا، هتلداری، هنرهای چند رسانه ای، هوانوردی، اقتصاد کشاورزی، شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی ایمنی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و بازرس فنی
کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد
دکتریدکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته فیزیک

سوالات متداول

1- گروه آزمایشی ریاضی در کنکور سراسری 1402 دارای چند زیرگروه است؟

با توجه به تغییرات کنکور 1402 و مطالب گفته شده در مقاله، زیر گروه های کنکور ریاضی حذف شده اند.

2- ضرایب گروه آزمایشی ریاضی با حذف زیر گروه ها به چه صورت می باشد ؟

ضرایب بر اساس کنکور و سوابق تحصیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

3- ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی کنکور ریاضی به چه صورت است؟

با توجه به جدول ارائه شده در مقاله، این ضرایب برای هر درس متفاوت است.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳۰ نظر
 1. سلام میخواستم ببینم از رشته ی ریاضی فیزیک نمیشه روانشناسی قبول شد؟

 2. سلام
  رشته حقوق زیرمجموعه رشته ریاضی فیزیک نیست؟
  یعنی امکان نداره حقوق دولتی قبول شد با کنکور ریاضی فیزیک؟

  • سلام ، وقتتون بخیر. در دفترچه انتخاب رشته منتشر شده از طرف سازمان سنجش رشته حقوق فقط در کد رشته های صرفا سوابق تحصیلی ارائه می شوند.

 3. میخواستم بدونم با کنکور ریاضی میشه رشته حقوق دولتی قبول شد یا نه؟

  • با سلام و درود، مطابق با دفترچه کنکور۱۴۰۲، صفحه ی ۳۶ در فهرست عناوین مجموعه ی ریاضی، گرایش ها و پسوندهای متعدّدی برای رشته ی حقوق عنوان شده که هیچ کدام حقوق تنها نام برده نشده است. برای شفاف شدن موضوع باید منتظر انتشار دفترچه ی انتخاب رشته، پس از کنکور باشیم.

 4. سلام وقت بخیر
  با رشته ریاضی فیزیک میشه رفت رشته حقوق یا رشته حقوق فقط مخصوص رشته انسانیه؟

  • با سلام خیر با رشته ریاضی نمیشه دانشگاه دولتی رشته حقوق قبول شد . برای قبولی در این رشته باید کنکور انسانی را شرکت کنید.

 5. سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم با دیپلم هنر میشه کنکور ریاضی داد؟

  • با سلام، مطابق با دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ۱۴۰۲، محدودیتی از بابت تغییر رشته و انتخاب سایر گروه ها وجود ندارد.

 6. سلام من دیپلم تجربی دارم وقصد شرکت در رشته ریاضی رو دارم می خواستم بدونم تاثیر سوابق تحصیلی برای من چگونست

  • با سلام و وقت بخیر، مطابق با آخرین اطلاعیه های سایت سازمان سنجش، در صورت داشتن مدرک دیپلم نظام آموزشی جدید، ۴۰ درصد تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم را خواهید داشت.

 7. سلام ، مهندسی هوافضا در رشته ریاضی در کدام زیر گروه قرار دارد ؟

 8. و اینکه ایا میشه کنکور تجربی و ریاضی رو با هم داد؟

 9. سلام معماری داخلی کدوم زیرگروه محسوب‌ میشه

 10. سلام وقت بخیر
  رشته مهندسی پزشکی و مهندسی عمران زیر گروه چند است؟

 11. سلام میخواستم بدونم برای آموزش شیمی توی رشته ریاضی وجود داره؟

 12. سلام برای دانشگاه فرهنگیان تا چه رتبه ای شانس قبولی هست؟

 13. سلام من رشتم ریاضی توی رشته ریاضی رشته مدیریت وجود داره یا فقظ در انسانی هستش

 14. سلام
  تربیت معلم زیر گروه کدام یک از گروه هاست؟

 15. سلام رشته کامپیوتر در کدام زیر گروه قرار دارد!؟

مشاوره کنکور پیج کنکور