خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۴۰۲

کتب آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1402
منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1402

یکی از رشته های گروه آزمایشی انسانی و شاخه جغرافیا که بسیار کاربردی بوده و برای رفاه و ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان استفاده می شود، جغرفیا و برنامه ریزی روستایی می باشد. در واقع هدف این رشته، پرورش افرادی متخصص و کارآمد برای ارائه راهکارهایی در جهت حفظ محیط زیست و منابع روستاها و همچنین مطالعه روابط بین روستاها و شهرها می باشد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی می باشند که مدرک کارشناسی ارشد را دریافت نموده و در موعد مقرر ثبت نام آزمون دکتری سراسری خود را انجام دهند. بسیاری از داوطلبان این آزمون برای موفقیت خود به دنبال منابع آزمون دکتری رشته مورد علاقه خود هستند، به همین منظور مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

به دلیل ادغام آزمون دکتری سراسری و آزاد علاوه بر این که آزمون به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1402

بسیاری از داوطلبان علاقمند به شرکت در آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، در تماس با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره این سوال را مطرح می کنند که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شرکت کنند؟ به همین منظور در ادامه این بند از مطلب را جدولی را قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

جغرافیای و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی (تمامی رشته ها)، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1402

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – روش تحقیق در جغرافیا
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف فاطمه بهفروز، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب روش های تحقیق آمیخته، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات آمیخته.
کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در جغرافیا، تالیف رستم صابری فر، دانشگاه نورعلم.
کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف حسین محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.
کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
کتاب کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، تالیف یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.
جزوه روش تحقیق در جغرافیا دانشگاه علامه طباطبائی – جزوه روش تحقیق در جغرافیا دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – جغرافیای روستایی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جغرافیای روستایی ایران (رشته جغرافیا)، تالیف مسعود مهدوی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی)، تالیف مایکل وودز، مترجم محمدرضا رضوانی و صامت فرهادی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب جغرافیای روستایی ایران، تالیف حسن افراخته، انتشارات سمت.
کتاب مبانی جغرافیای روستایی، تالیف عباس سعیدی، انتشارات سمت.
جزوه جغرافیای روستایی دانشگاه تهران – جزوه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جغرافیای روستایی دانشگاه علامه طباطبائی
منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – نظریه و دیدگاه های توسعه روستایی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب جغرافی روستایی ایران، تالیف مسعود مهدوی، انتشارات سمت
کتاب برنامه ریزی ناحیه ای، تالیف کریم حسین زاده دلیر، انتشارات سمت
کتاب جغرافیای کوچ نشینی، تالیف سید رحیم مشیری، انتشارات سمت
کتاب مبانی جغرافیای روستایی، تالیف عباس سعیدی، انتشارات سمت.
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تالیف محمدرضا رضوانی، انتشارات قومس.
کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، تالیف حسین آسایش، انتشارات پیام نور.
کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سید حسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.
کتاب نظریه های توسعه روستایی، تالیف محمدحسین پاپلی یزدی، انتشارات سمت.
کتاب اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی، تالیف مهندسان مشاور DHV هلند، ترجمه بهنام شاهپوری، علیرضا خرمایی و رشید اصلانی، انتشارات وزارت جهاد سازندگی.
کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، تالیف حسین آسایش، انتشارات پیام نور.
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف حسین آسایش، انتشارات پیام نور.
جزوه نظریه و دیدگاههای توسعه روستایی دانشگاه تهران – جزوه نظریه و دیدگاههای توسعه روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه نظریه و دیدگاههای توسعه روستایی دانشگاه علامه طباطبائی
منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران (رشته جغرافیا)، تالیف حسین آسایش، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تالیف محمدرضا رضوانی، انتشارات قومس.
کتاب برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، تالیف سیدحسن مطیعی لنگرودی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف مصطفی طالشی، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی، تالیف حسن افراخته و پوران مرزبان پناه، انتشارات گنج هنر.
کتاب مبانی برنامه ریزی روستایی، تالیف معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری های کشور.
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف اسکندر صیدائی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).
جزوه تکنیکها و روشهای برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران – جزوه تکنیکها و روش های برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی دانشگاه علامه طباطبائی.
منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – استعداد تحصیلی
(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

مطالعه درست و صحیح مناسب منابع آزمون دکتری 1402 برای داوطلبانی که واجد شرایط ثبت نام آزمون دکتری هستند و قصد دارند تا ثبت نام آزمون دکتری خود را به انجام برسانند، بسیار حائز اهمیت است اما این مسئله به معنای خرید همه منابع ارائه شده و موجود در بازار نیست، بلکه تهیه یک کتاب مناسب برای هر درس که با سطح درک و میزان دانش داوطلب متناسب باشد، برای کسب رتبه قبولی دکتری کفایت می کند.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری