خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی ۱۴۰۲

منابع کنکور دکتری رشته علوم اجتماعی 1402
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی 1402

یکی از رشته های مقطع دکتری گروه آزمایشی علوم انسانی رشته علوم اجتماعی می باشد، که هدف آن مطالعه و بررسی انسان و جامعه است. این رشته به تحقیق در مورد مسائل مختلف جامعه می پردازد و راهکارهایی برای برون رفت از بحران های اجتماعی را در اختیار ما قرار می دهد و در جهت آرامش و رفاه مردم جامعه قدم برمیدارد. داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در رشته علوم اجتماعی مقطع دکتری هستند باید مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت نموده، سپس نسبت به  ثبت نام آزمون دکتری سراسری خود اقدام نمایند. بسیاری از افراد به دنبال راهی برای دریافت منابع آزمون دکتری برای سهولت در این امر مطلبی را تحت عنوان منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی برای شما عزیزان ارائه نموده ایم.

با توجه به اینکه آزمون دکتری سراسری و آزاد ادغام شده و به صورت همزمان برگزار می شود، منابع آن ها نیز مشترک می باشد.

جدول رشته و مواد امتحانی رشته علوم اجتماعی دکتری 1402

ممکن است برای بسیاری از داوطلبان آزمون دکتری این سوال مطرح شود که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در گرایش های متعدد رشته علوم اجتماعی به تحصیل بپردازند به همین منظور جدولی را در ادامه مطلب قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

1. جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصاد و توسعه


علوم اجتماعی (تمام گرایش ها) تبلیغ و ارتباطات اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، مطالعات زنان، مطالعات فرهنگی و رسانه، پژوهش علوم  اجتماعی، برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی شهری، حقوق ارتباطات، علوم و ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، ایران شناسی، شیعه شناسی (تمام گرایش ها)، جامعه شناسی، امور فرهنگی(مدیریت برنامه ریزی فرهنگی)،  دانش اجتماعی مسلمین، علوم سیاسی و روابط بین الملل ( تمام گرایش ها)، جامعه شناسی ورزشی و معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

توسعه اجتماعی – روستایی

2. رفاه اجتماعی

3. سیاست گذاری فرهنگی

4. دانش اجتماعی مسلمین

5. مردم شناسی

منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی 1402

منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی توسعه
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، تالیف مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات.
کتاب جامعه شناسی توسعه (رشته علوم اجتماعی)، تالیف عبدالعلی لهسایی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف دکتر محمد تقی شیخی، انتشارات کیهان.
کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف مصطفی ازکیا، انتشارات کلمه.
کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف مصطفی ازکیا، انتشارات کیهان.
کتاب تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، تالیف عبدالعلی لهسایی زاده، انتشارات نوید شیراز.
کتاب جامعه شناسی توسعه، تالیف شهناز صداقت زادگان، انتشارات پیام نور.
کتاب تغییرات اجتماعی، تالیف گی روشه، ترجمه منصوری وثوقی، انتشارات نی.
جزوه جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران.
جزوه جامعه شناسی توسعه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
جزوه جامعه شناسی توسعه موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی ادبیات
(دروس سطح کارشناسی)
جزوه جامعه شناسی ادبیات، دانشگاه تهران.
جزوه جامعه شناسی ادبیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

جزوه جامعه شناسی ادبیات موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

کتاب جامعه شناسی ادبیات، تالیف روبراسکار پیت، ترجمه مرتضی کتبی، انتشارات سمت.
کتاب جامعه، فرهنگ، ادبیات، تالیف لوسین گلدمن، ترجمه محمدجعفر پوینده، انتشارات چشمه.
کتاب جامعه شناسی ادبیات: درآمدی برنظریه فرهنگی معاصر، تالیف اندرو میلنر و جف براویت، ترجمه جمال محمدی، انتشارات ققنوس.
کتاب کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات، تالیف فرهنگ ارشاد، انتشارات آگه.
کتاب نظری و گذری بر جامعه شناسی ادبیات، تالیف حمید صنعت جو، انتشارات فروغ آزادی.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – بررسی مسائل اجتماعی ایران
(دروس سطح کارشناسی)
فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی تهران.
کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران (جلد ۱)، تالیف احمد بخارایی، انتشارات پژواک جامعه.
جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تهران.
جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی.
جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران (جامعه شناسی ایران) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
جزوه جامعه شناسی ایران (بررسی مسائل اجتماعی ایران)، سنجش تکمیلی امیرکبیر.
کتاب جامعه شناسی ایران: جامعه کژمدرن، تالیف حمیدرضا جلائی پور، انتشارات علم.
کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران (جلد ۲)، تالیف احمد بخارایی، انتشارات جامعه شناسان.
کتاب جامعه‏ شناسی مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تالیف سعید معیدفر، ‏انتشارات سرزمین ما.
کتاب جامعه شناسی ایران: جامعه شناسی مناسبات بین نسلی، تالیف تقی آزادارمکی، انتشارات علم.
کتاب دیباچه ‏ای بر جامعه‏ شناسی سیاسی ایران، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نگاه معاصر.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی روستایی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جامعه شناسی روستایی، مولف منصور وثوقی، انتشارات کیهان.
کتاب جامعه شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی، مولفان ایران مهدی طالب و موسی عنبری، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، مولف مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات.
کتاب جامعه شناسی روستایی، تالیف حسین بهروان، انتشارات جامعه شناسان.
کتاب جامعه شناسی روستایی، مولف خلیل کلانتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب جامعه شناسی روستایی، مولف خلیل کلانتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
جزوه جامعه شناسی روستایی، دانشگاه تهران.
جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

جزوه جامعه شناسی روستایی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر

کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی، تالیف جان بندیک سیوپراکاش چیتامبار، مترجمان مصطفی ازکیا و احمد حجاران، انتشارات نی.
کتاب جامعه شناسی روستایی: جامعه شناسی روستایی با تأکید بر جامعه ایران، تالیف مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری، انتشارات نی.
کتاب جامعه شناسی روستایی، تالیف خلیل کلانتری، ویراستار حسین شعبانعلی فمی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی سیاسی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نی.
کتاب رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی، تالیف صدیق سروستانی، انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، تالیف کیت نش، ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر.

کتاب سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، تالیف آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات نی.
جزوه جامعه شناسی ادبیات، دانشگاه تهران.
جزوه جامعه شناسی ادبیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی –  نظریه های جامعه شناسی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف دکتر غلامعباس توسلی، انتشارات سمت.
کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف مریم زارعی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
کتاب مبانی جامعه شناسی، تألیف امان الله قرایی، انتشارات ابجد.
کتاب نظریه های جامعه شناسی محض و کاربردی، تالیف کالوین لارنس، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات سمت.
کتاب نظریه های جامعه شناسی، عباس محمدی اصل، انتشارات جامعه شناسان.
کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین ادیبی، انتشارات دانژه.
کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف ابوالحسن تنهایی، انتشارات فروزش.
کتاب جامعه شناسی، تالیف آنتونی گیدنز، مترجم حسن چاوشیان، انتشارات نی.
کتاب نظریه های متأخر جامعه شناسی، حمیدرضا جلالی پور و جمال محمّدی، انتشارات نی.
کتاب کشاکش آراء در جامعه شناسی، تالیف استیون سیدمن، ترجمه هادی جلیلی، انتشارات نی.
کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، تالیف تیم دیلینی، ترجمه بهرنگ صدیقی، انتشارات نی.
کتاب نظریه اجتماعی مدرن: از پارسنز تا هابرماس، تالیف یان کریب، ترجمه محبوبه مهاجر، انتشارات سروش.
کتاب سیاست،‏ جامعه ‏شناسی و نظریه اجتماعی، تالیف آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات نی.
کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، تالیف ریمون آرون، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی.
کتاب زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاری، انتشارات دانژه.
کتاب بنیان‏های جامعه‏شناختی: خاستگاههای ایده‏های اساسی در جامعه‏شناسی، تالیف جورج ریتزر،‏ ترجمه تقی آزاد ارمکی، انتشارات سیمرغ.
کتاب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، تالیف جورج رتیرز، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
کتاب آینده بنیانگذاران جامعه‏شناسی، تالیف زیتلین، ایروینگ، ام. و همکاران، ترجمه غلام‏عباس توسلی، انتشارات قومس.
کتاب نظریه های جامعه شناسی در قرن بیستم، تالیف پاتریک برت،ترجمه محمد خانی، انتشارات رخ داد نو.
کتاب نظریه های جامعه شناسی، تألیف تقی آزاد ارمکی، انتشارات سروش.
کتاب نظریه های جامعه شناسی، تالیف حسین صنعتی، انتشارات پوران پژوهش.
جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه تهران.
جزوه نظریه های جامعه شناسی، دکتر محمد عبداللّهی، دانشگاه علامه طباطبائی
جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب طراحی پژوهش های اجتماعی، نورمن بلیکی، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات نی.
کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.
کتاب روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری، تالیف جوزف گال، مترجم دکتر نصر و همکاران، انتشارات سمت.
کتاب رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پد هاورز، مترجم دکتر حسن سرایی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.
کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.
کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف ارل ببی، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت.

کتاب پیمایش در تحقیقات اجتماعی، تالیف دی . ای . دواس، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نی.
کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف مهدی ایران‏نژاد پاریزی، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
کتاب بررسی انتقادی روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف حسین بهروان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، تالیف اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی، انتشارات نی.
کتاب نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، تالیف ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات روش.
کتاب روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف باقر ساروخانی، انتشارات پژوهشگاه.
کتاب کندوکاوها و پنداشته ها، تالیف فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.
کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.
جزوه روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
جزوه روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی دکتر ازکیا و دکتر صدیق دانشگاه تهران.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – آمار
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.
کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.
کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.کتاب روش های آماری، تالیف کریم منصورفر، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب استدلال آماری در جامعه‏شناسی، تالیف مولر، جی. اچ. و همکاران، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات نی.
کتاب مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی، تالیف نورمن آر. کورتز، ترجمه حبیب الله تیموری، انتشارات نی.
کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.
جزوه آمار دانشگاه تهران.
جزوه آمار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبائی.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – استعداد تحصیلی
(دروس عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت.
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان.
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
منابع آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی – زبان عمومی
(دروس عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

داوطلبان کنکور دکتری پس از دریافت راهنمای ثبت نام در زمان انتشار دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 1402، می توانند مراحل نام نویسی خود را با پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1402 در وبسایت مربوطه به انجام برسانند و در زمان برگزاری آزمون دکتری، با به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون دکتری، در کنکور دکتری شرکت نمایند. شما می توانید به جهت کسب اطلاعات در زمینه زمان برگزاری آزمون دکتری روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری