خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق ۱۴۰۲

کتب آزمون دکتری رشته فلسفه منطق 1402
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه منطق 1402

یکی از رشته هایی که از زمان های گذشته بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است، رشته فلسقه و منطق می باشد. در واقع  فسلفه و منطق تلفیقی از رشته های فلسفه و منطق بوده و از این علوم برای شناخت و پاسخ به سوالات بنیادین جهان هستی استفاده می کند. داوطلبانی می توانند در ثبت نام آزمون دکتری  رشته فلسقه و منطق شرکت کنند که تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) خود را به پایان رسانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کنند. اطلاع از منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق به موفقیت داوطلبان کمک بسیار زیادی می کند، به همین دلیل تیم تخصصی ایران مشاوره برای دستیابی به موفقیت شما داوطلبان گرامی، مطلبی را در خصوص منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق ارائه نموده است.

با توجه به به اینکه آزمون دکتری دانشگاه سراسری و آزاد به صورت مشترک و همزمان برگزار می شود، بنابراین منابع آن ها نیز مشترک خواهد بود.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته فلسقه و منطق 1402

داوطلبانی که علاقمند به شرکت در آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق هستند، این سوال برایشان مطرح می شود که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون رشته فلسقه و منطق شرکت کنند؟ به همین منظور در ادامه این بند از مطلب را جدولی را قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

فلسفه و منطق

فلسفه (تمامی رشته ها و گرایش ها)، الهیات و معارف اسلامی (تمامی گرایش ها)، ریاضی (تمامی گرایش ها)، فیزیک (تمامی گرایش ها)، آمار (تمامی گرایش ها)، تاریخ علم دوره اسلامی، فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی

منطق با رویکرد فلسفی

منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق 1402

منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق – فلسفه عمومی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب، تالیف برایان مگی، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی .
کتاب کلیات فلسفه (به جز بخش منطق)، تالیف ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول،ترجمه مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت.
سیر حکمت در اروپا: به همراه “گفتار در روش راه بردن عقل” نوشته رنه دکارت،تالیف محمدعلی فروغی، انتشارات نیلوفر.
کتاب مبانی فلسفه (آشنایی با فلسفه های غرب)، تالیف یحیی بوذری نژاد، انتشارات جهاددانشگاهی، واحد تهران.
کتاب کلیات فلسفه، تالیف اصغر دادبه، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب آموزش فلسفه، تالیف واربرتون نایجل، ترجمه مسعود علیا، انتشارات ققنوس.
کتاب فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه: بخش تمهیدی، مبحث انتقاد شناسایی، تالیف پل فولیکه، ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مبانی اندیشه های فلسفی (فلسفه عمومی)، تالیف منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات امیرکبیر.
جزوه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات –  جزوه فلسفه دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق – فلسفه اسلامی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.
کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف، نصرالله پورجوادی، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.
کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن،ترجمه جمعی از مترجمان، انتشارات حکمت.
کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی،انتشارات طرح نو.
کتاب درسهای اسفار،تالیف مرتضی مطهری،انتشارات صدرا.
کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، تالیف خلیل جر، حنا فاخوری، ترجمه عبدالمحمد آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
کتاب سیر فلسفه در جهان اسلام، تالیف ماجد فخری،ترجمه نصرالله پورجوادی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.
کتاب حکمت الاشراق سهروردی، ترجمه و شرح جعفر سجادی،انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب سهروردی و مکتب اشراق، تالیف مهدی امین رضوی، انتشارات نشر مرکز .
کتاب چیستی فلسفه اسلامی، تالیف یارعلی کردفیروزجایی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
کتاب درآمدی بر فلسفه اسلامی، تالیف پریش کوششی، انتشارات راه نوین.
کتاب مبانی فلسفه اسلامی، مختار امینیان و کریم جباری، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب فلسفه اسلامی، تالیف رحمت الله قاضیان، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب فلسفه اسلامی، تالیف عبدالحسین خسروپناه، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، تالیف هانری کورین، تالیف جواد طباطبایی، انتشارات کویر.
جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی – جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق – فلسفه غرب
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب تاریخ فلسفه (از دکارت تا لایب نیتس)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم غلامرضا اعوانی، انتشارات علمی و فرهنگی(سروش).
کتاب تاریخ فلسفه یونان و روم، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تالیف محمد ایلخانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
کتاب تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم اسماعیل معادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم امیر جلال الدین اعلم، انتشارات علمی و فرهنگی (سروش).
کتاب تاریخ فلسفه (از بنتام تا راسل)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه¬های هست بودن، تالیف روژه ورنه و دیگران، مترجم یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی.
کتاب تاریخ فلسفه (از فیشته تا نیچه)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم داریوش آشوری، انتشارات علمی فرهنگی.
کتاب فلسفه در قرون وسطی (مجموعه مقالات)،تالیف کریم مجتهدی،انتشارات امیرکبیر
کتاب فلسفه در قرن بیستم، تالیف ژان لاکوست، مترجم رضا داوری اردکانی، انتشارات سمت.
کتاب روح فلسفه قرون وسطی،تالیف اتین ژیلسون؛ ترجمه علی مراد داوودی،انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
کتاب متفکران یونانی،تالیف تئودور گمپرتس؛ ترجمه محمدحسن لطفی، علیرضا حیدری، انتشارات خوارزمی.
کتاب تاریخ فلسفه غرب ۱و ۲، تالیف مهدی زمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب نقد تفکر فلسفی غرب،تالیف اتین ژیلسون، ترجمه احمدی،انتشارات سمت .
کتاب بنیانگذاران فرهنگ امروز – افلاطون، تالیف کارل بورمان، ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات طرح نو.
کتاب تاریخ مختصر فلسفه جدید،تالیف راجر اسکروتن، ترجمه اسماعیل سعادتی، انتشارات حکمت.
کتاب چکیده تاریخ فلسفه غرب، تالیف حسین شورورزی، حسین صانعی، انتشارات مرندیز.
کتاب تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد، تالیف امیل بریه،ترجمه یحیی مهدوی،انتشارات خوارزمی.
کتاب نظریه معرفت در فلسفه کانت، تالیف یوستوس هارتناک،ترجمه غلامعلی حدادعادل، انتشارات هرمس.
کتاب نظریه صورت در فلسفه ارسطو،تالیف مهدی قوام صفری،انتشارات حکمت.
کتاب نظریه صورت در فلسفه ارسطو،تالیف مهدی قوام صفری،انتشارات حکمت.
کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تالیف محمد ایلخانی، انتشارات سمت.
کتاب فلسفه هگل،تالیف والترترنس ستیس،ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب فلاسفه تجربی انگلستان، لاک و بارکلی،تالیف منوچهر بزرگمهر،انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
کتاب اخلاق در فلسفه کانت، تالیف راجر سالیوان،ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو.
کتاب فلسفه معاصر،تالیف فردریک چارلز کاپلستون،ترجمه علی اصغر حلبی، انتشارات زوار.
کتاب مدخل فلسفه غربی معاصر،تالیف محمود خاتمی، مریم سادات، انتشارات علم.
جزوات تاریخ فلسفه غرب،تالیف مصطفی ملکیان – جزوه فلسفه غرب دانشگاه تهران – جزوه فلسفه اگزیستانس دکتر هدایت علوی تبار، دانشگاه علامه طباطبائی – جزوه فلسفه غرب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق – منطق فلسفی
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت.
کتاب مهارت های منطق جدید، تالیف زینب برخورداری،انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.
کتاب منطق موجهات (بخش موجهات گزاره ای)، تالیف ضیاء موحد، انتشارات هرمس.
کتاب مبانی منطق فلسفی (بخش موجهات گزاره ای)، تالیف لطف الله نبوی، مرسده برنجی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
کتاب درآمدی نو به منطق نمادین: منطق محمول ها،تالیف پل تیدمن، هاوارد کهین، ترجمه رضا اکبری، انتشارات دانشگاه امام صادق.
جزوه منطق فلسفی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه منطق فلسفی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق –  منطق ریاضی 
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب آشنایی با منطق ریاضی، تالیف هربرت اندرتون، ترجمه غلامرضا برادران خسروشاهی، محمد رجبی طرخورانی، ضیاء موحد، فرخ وطن، عبدالحمید دادالله، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .
کتاب منطق برای ریاضیدانان، تالیف همیلتون، ترجمه محمدعلی پورعبدالله نژاد، انتشارات دانشگاه امام رضا .
کتاب منطق ریاضی، تالیف محمد اردشیر، انتشارات هرمس.
کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم عمید رسولیان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب نظریه مجموعه ها، زبان ریاضیات، تالیف حسین سیفلو، انتشارات دانشگاه تبریز.
کتاب راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم شیوا رسولیان، ویراستار منوچهر وصال، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب مقدمه ای بر نظریه مجموعه ها، تالیف آزاده وجدی، انتشارات تضمین هدف .
کتاب درآمدی به نظریه مجموعه ها،تالیف کارل هرباتسک، توماس یخ، ترجمه سعید مقصودی، مجید جعفریان امیری، انتشارات دانشگاه زنجان.
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی، انتشارات امید مهر.
جزوه منطق ریاضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه منطق ریاضی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق –  فلسفه منطق
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب فلسفه منطق، تالیف مازیار چیت ساز،انتشارات حکمت.
کتاب فلسفه منطق ربط: گزاره ها و موجهات،تالیف استیون رید, ترجمه اسدالله فلاحی،انتشارات جامعه المفید.
کتاب فلسفه منطق، تالیف ریچارد مارک سینزبری،ترجمه علی حجتی انتشارات حکمت .
کتاب فلسفه منطق، تالیف سوزان هاک، ترجمه سید محمد علی حجتی،انتشارات کتاب طه
درآمدی به فلسفه زبان،تالیف ویلیام جی لایکن،ترجمه میثم محمدامینی،انتشارات هرمس.
کتاب فلسفه زبان،تالیف کریستوفر پیکاک،ترجمه یاسر خوشنویس، انتشارات حکمت.
کتاب فلسفه زبان دینی،تالیف دن استیور، ترجمه ابوالفضل ساجدی،انتشارات ادیان.
جزوه فلسفه منطق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه فلسفه منطق دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق – استعداد تحصیلی
(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
منابع آزمون دکتری رشته فلسقه و منطق – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

داوطلبانی که دارای شرایط ثبت نام آزمون دکتری هستند و نسبت به ثبت نام آزمون دکتری اقدام نموده اند، می بایست برای کسب رتبه قبولی دکتری برنامه ریزی جامعی برای خود طراحی کنند و با مطالعه منابعی که در این مقاله ارائه شد، تا زمان برگزاری آزمون دکتری آمادگی لازم را داشته باشند. علاوه بر آن شما می توانید با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری به طور تقریبی از درصد های مورد نیاز و رتبه های مورد پذیرش آزمون دکتری آگاه شوید.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری