خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۲

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۴۰۲

منابع ارشد مجموعه سیاسی و ارتباط بین الملل 1402
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه سیاسی و ارتباط بین الملل 1402

با توجه به پیشرفت جوامع و بالا رفتن سطح فرهنگ عموم، تعداد علاقه مندان به ارتقا سطح دانش روز به روز در حال افزایش است. هر ساله داوطلبان زیادی تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی می گیرند. متقاضیانی که قصد ثبت نام کنکور ارشد 1402 را دارند، می بایست در آذر ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام نمایند.

مهم ترین گام برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد، شناخت و تهیه منابع مرتبط با رشته مورد تقاضا است تا با مطالعه آن ها بتوان بهترین نتیجه را در آزمون کسب کرد. با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، منابع کنکور ارشد نیز برای داوطلبان هر دو دانشگاه یکسان می باشد.

به دلیل رقابت تنگاتنگ داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد بهتر است داوطلبان بعد از تهیه منابع، از مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد استفاده نمایند تا بتوانند به بهترین نحو برنامه ریزی کنکور ارشد خود را انجام دهند و در فرصت باقی مانده تا برگزاری کنکور ارشد بهترین عملکرد را داشته باشند.

علاقه مندان به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد می توانند در یک مجموعه رشته ثبت نام نمایند.

عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در کنکور کارشناسی ارشد 1402

در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد به دلیل گستردگی رشته های ارائه شده، داوطلبان در یک مجموعه رشته شرکت می نمایند و در زمان انتخاب رشته ارشد 1402، رشته و گرایش موردنظر خود را در دانشگاه های ارائه شده انتخاب می کنند.

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز در گروه علوم انسانی می باشد که ضرایب و اهمیت دروس در گرایش های ارائه شده آن متفاوت است. به همین دلیل داوطلبانی که قصد دارند تنها در یکی از گرایش های این رشته به تحصیل بپردازند نیازی به مطالعه همه دروس معرفی شده نخواهند داشت. به این صورت که می توانند با مراجعه به دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد و جداول رشته های امتحانی، از اهمیت و ضرایب دروس امتحانی برای گرایش مورد نظر خود مطلع شوند.

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل مباحث و دروس زیر را شامل می شود:

 • زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه و آلمانی)
 • مبانی علم سیاست
 • جامعه شناسی سیاسی
 • اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
 • اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)
 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)
 • جهان سوم و مسائل آن
 • نظام سیاسی تطبیقی
 • حقوق بین الملل عمومی
 • سازمان های بین المللی
 • تاریخ روابط بین الملل
 • تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز
 • روش پژوهش
 • سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 1402

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل جزء رشته های اصلی آزمون کارشناسی ارشد می باشد یعنی داوطلبان می توانند علاوه بر این رشته، در یکی از رشته های شناور نیز در آزمون شرکت نمایند. علاقه مندان به مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می بایست ابتدا با منابع آن آشنا شده سپس با مطالعه آن ها خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند.

معرفی این منابع به معنی انحصاری بودن آن نیست بلکه شما می توانید برای تسلط بیشتر، کتاب ها و منابع مرتبط را نیز مطالعه نمایید یا برای دروسی که چندین منبع معرفی شده است در صورت مشابه بودن محتوا می توانید یکی از آن ها را مطالعه کنید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
مبانی علم سیاست
سیاست و حکومت جدید، تالیف آلن بال، گای پیترز، مترجم عبدالرحمن عالم، انتشارات قومسبنیادهای علم سیاست، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات نی
 آموزش دانش سیاسی، مبانی علم سیاست نظری، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نگاه معاصراصول علم سیاست، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابوالفضل قاضی، انتشارات میزان
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نیدرآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تالیف حسین نقیب زاده، انتشارات سمت
جامعه و سیاست، تالیف مایکل راش، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات سمت بایسته های جامعه شناسی سیاسی، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابولفضل قاضی، انتشارات میزان
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 
میکروطبقه بندی شده اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، انتشارات مدرسان شریف

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تالیف عبدالعلی قوام، انتشارات سازمان سمت

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی کارشناسی ارشد، تالیف جعفر نقدی و رکسانا نیک نامی، انتشارات مدرسان شریفاصول روابط بین الملل و سیاست خارجی: مجموعهع علوم سیاسی، تالیف سید محمد حسین موسوی و بهنام خسروی، انتشارات مهرسبحان
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تالیف حمید عنایت، انتشارات خوارزمیاندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تالیف حاتم قادری، انتشارات سمت
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تالیف حاتم قادری، انتشارات سمتمبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تالیف سید صادق حقیقت، انتشارات سمت
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)
تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات سمتایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی، انتشارات نی
 تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تالیف یحیی فرزی تویسرکانی، انتشارات تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)، تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر
جهان سوم و مسائل آن
 مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم، تالیف احمد ساعی، انتشارات سمتعقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تالیف محمود سریع القلم، انتشارات مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
درآمدی بر مسائل جهان سوم، تالیف احمد ساعی، انتشارات قومسنظریه های توسعه و توسعه نیافتگی، تالیف چیلکوت، ترجمه احمد ساعی، انتشارات علوم نوین
نظام های سیاسی تطبیقی
نظریه های سیاست مقایسه ای، تالیف رونالد چیلکوت، ترجمه وحید بزرگی و علبرضا طیب، انتشارات رساچهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، تالیف آلموند و پاول، ترجمه علیرضا طیب، انتشارات مدیریت دولتی
سیاست های مقایسه ای، تالیف عبدالعلی قوام، انتشارات سمتایران و جهانی شدن: چالش ها و راه حل ها، تالیف محمود سریع القلم، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک
حقوق بین الملل عمومی 
حقوق بین الملل عمومی، تالیف محمدرضا ضیایی بیگدلی، انتشارات گنج دانشحقوق بین الملل عمومی تالیف هوشنگ مقتدر 
سازمان های بین المللی 
سازمان های بین المللی (تئوری ها و نهادها)، تالیف ساموئل جی بارکین، ترجمه عبدالمجید سیفی و مصطفی انتظارالمهدی، انتشارات کویرسازمان های بین المللی، تالیف رضا موسی زاده، انتشارات میزان
تاریخ روابط بین الملل 
کتاب تاریخ روابط بین‌ الملل ( 1870-1945 )، تالیف دکتر مجید بزرگمهری، انتشارات سمتتاریخ روابط بین الملل، انتشارات مدرسان شریف
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز  
تاریخ سیاست خارجی ایران (از صفویه تا به امروز) تالیف جواب مددی، انتشارات ارشدتاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز، تالیف فاطمه احمدیان، انتشارات رهپویان شریف
تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی)، تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیرتاریخ سیاست خارجی ایران، تالیف روح الله رمضانی، انتشارات نشر نی
روش پژوهش 
روش پژوهش و ارائه، تالیف زهرا عسکری نژاد امینی و مهدی شعبان نیا منصور، انتشارات گنج دانش

روش پژوهش آسان در علوم انسانی، تالیف سیدرضا موسوی نیا، انتشارات نشر مخاطب

سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)
سیاست و حکومت در اروپا  تالیف دکتر نقیب زادهریشه های بحران در خاورمیانه تالیف دکتراحمدی
سیاست و حکومت در آسیای مرکزی تالیف الهه کولایی

سیاست و حکومت در خاورمیانه، تالیف رضا سیمبر، ارسلان قربانی شیخ نشین و حبیب اله ابوالحسن شیرازی، انتشارات سازمان سمت

هزار نکته، هزار سوال سیاست و حکومت در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، خاور میانه، اروپا و آمریکا، تالیف سید داود آقائی

جنبش های معاصر تالیف دکتر احمدی

سیاست گذاری عمومی 
سیاست گذاری عمومی، تالیف مجید وحید، انتشارات میزان مبانی و اصول سیاست‌ گذاری عمومی، تالیف حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات سازمان سمت 
سیاست و حکومت در ایران 
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران، تالیف خواجه سروی، افتخاری، ابرقویی و…، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
حوزه های سیاست گذاری (امنیتی خارجی، حقوقی، سلامت، محیط زیست، آموزشی)
 مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست ها، تالیف حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردیسیاستگذاری و تحلیل سیاست های عمومی، دیپک کی گوپتا، ترجمه رحمت الله قلی پور، انتشارات مهکامه
زبان تخصصی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، آزمون زبان تخصصی، تالیف جواد نیکنام، انتشارات میزانانگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی (English for the Students of Political Science) (2 و ۱)، تالیف هرمز داورپناه، انتشارات سمت
زبان عمومی 
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکرا
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

علاقه مندانی که در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد در مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل در آزمون شرکت نموده اند، با انتشار نتایج کنکور کارشناسی ارشد 1402 می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حد نصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت مربوطه اقدام نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد