خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400

معرفی منابع کنکور ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400

وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور هر ساله با هدف تامین نیروهای متخصص و متعهد اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نماید. آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1400 که قصد دارند مقطع کارشناسی ارشد خود را در گروه پزشکی آغاز نمایند، باید در اواخر بهمن ماه با مراجعه به سایت رسمی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت یکی از پرمتقاضی ترین آزمون هایی است که هر ساله در کشور برگزار می گردد و رقابت تنگاتنگی را میان داوطلبان به وجود می آورد. یکی از عواملی که در موفقیت داوطلبان تاثیر بسزایی دارد آگاهی از منابع آزمون و ضرایب آن ها است که به دلیل اهمیت این موضوع ما در این مقاله منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت را برای رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی به تحریر درآورده ایم.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی می بایست آخرین چاپ یا ترجمه منبع درسی خود را مورد مطالعه قرار دهند.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی در کنکور کارشناسی ارشد 1400

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی که قصد دارند در رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی نسبت به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 اقدام نمایند، باید مدارک فارغ التحصیلی آن ها با مدارک اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای پذیرش در این رشته همنام باشد. جدول زیر شامل مدارک مورد پذیرش مجموعه علوم آزمایشگاهی طبق اعلام وزارت بهداشت می باشد.

مدارک مورد پذیرش برای شرکت در مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

رشته امتحانیمدارک مورد پذیرش
بیوشیمی بالینیکارشناسی بیوشیمی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی پزشکی، شیمی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، داروسازی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، علوم دارویی، علوم و صنایع غذایی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مواد غذایی
زیست فناوری پزشکیکلیه کارشناسی های علوم پزشکی، کارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، بیوتکنولوژی، مهندسی زیست فناوری کشاورزی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی پزشکی، داروسازی و دامپزشکی، کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)
ژنتیک انسانیکارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، بیوتکنولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی پزشکی، ژنتیک، بیوشیمی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی، مامایی، دکترای عمومی گروه پزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

مدارک مورد پذیرش برای شرکت در مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)

رشته امتحانیمدارک مورد پذیرش
ایمنی شناسی کارشناسی ایمنی شناسی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زیست شناسی (با گرایش جانوری، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی عمومی و یا ژنتیک)، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فیزیولوژی، ویروس شناسی
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی علوم آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، ویروس شناسی، میکروب شناسی پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، زیست پزشکی (Biomedical science)

مدارک مورد پذیرش برای شرکت در مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)

رشته امتحانیمدارک مورد پذیرش
قارچ شناسی پزشکیعلوم آزمایشگاهی پزشکی، زیست شناسی (گرایش های میکروب شناسی، سلولی مولکولی و جانوری)، میکروبیولوژی
میکروب شناسی پزشکیکارشناسی میکروب شناسی، بیوشیمی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، علوم آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی گروه پزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای حرفه ای دامپزشکی
 ویروس شناسی پزشکیکارشناسی میکروب شناسی، انگل شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی گروه پزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دکترای حرفه ای دامپزشکی
انگل شناسیکارشناسی انگل شناسی، حشره شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی (با گرایش جانوری، عمومی، سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی)، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400

هر ساله با آغاز فرآیند ثبت نام، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع آزمون رشته های گروه پزشکی را در سایت رسمی خود اعلام می نماید. منابعی که در جدول زیر مشاهده می کنید، طبق اعلام وزارت بهداشت برای مجموعه علوم آزمایشگاهی به نگارش درآمده اند که می توانید نسبت به تهیه و مطالعه آن ها اقدام نمایید.

نکته قابل توجه این است که رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی در سه گروه ارائه می شوند. مرکز سنجش آموزش پزشکی برای هر کدام منابع متفاوتی را ارائه می کند که برای شرکت در آزمون ارشد هر گروه باید منابع مختص به همان مجموعه را مطالعه نمایند.

معرفی منابع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به معنی انحصار و محدودیت منابع نمی باشد و شرکت کنندگان می توانند برای تسلط بیشتر، منابع گسترده تری را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
بیوشیمی عمومی
Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition
Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition
Stryer- Biochemistry. the last edition
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل های آن ها مطابق با رفرنس های فوق باشد بلامانع است.
زیست شناسی سلولی مولکولی
H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition
ژنتیک
Emery’s Elements of Medical Genetics. Last Edition
Thompson & Thompson. Genetics in Medicine. Last Edition
T.Strachan &A. read. Human Molecular Genetics. Last Edition
شیمی آلی و عمومی
شیمی آلی، موریسون بوید (کتاب کامل) ترجمه دکتر یاوری
میکروب شناسی
Jawetz & et al. Microbiology
Finegulld (Baily & scoit). Diagnostic Microbiology
Murray. Microbiology
زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
انتشارات سمت (1391) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students o f Medicine. Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
ایمنی شناسی
ایمنولوژی، ایوان رویت
ایمنولوژی، دکتر محمد وجگانی
اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی، دکتر پرویز پاکزاد
Medical Immunology، Stites et al
 (و یا ترجمه فارسی آن)  .Cellular & Molecular Immunology، Abul K . Abass et al
زیست شناسی سلولی مولکولی
 Molecular cell biology H.Lodish
بیوشیمی
Devlin- Text book of Biochemistry. the last edition
Lehninger- Principles of Biochemistry. the last edition
Stryer- Biochemistry. the last edition
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل های آن ها مطابق با رفرنس های فوق باشد بلامانع است.
خون شناسی و بانک خون
Davidson & Henry, Clinical Diagnosis
Daci practical haematology
Hematology Essential Hafbrand
Technical Manual aaBB
میکروب شناسی
Jawetz & et al. Microbiology
Finegulld (Baily & scoit). Diagnostic Microbiology
Murray. Microbiology
زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
انتشارات سمت (1391) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students o f Medicine. Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
ایمنی شناسی
ایمنولوژی، ایوان رویت
ایمنولوژی، دکتر محمد وجگانی
زیست شناسی سلولی مولکولی
 Molecular cell biology H.Lodish
قارچ شناسی
قارچ شناسی پزشکی جامع، دکتر فریده زینی، دکتر امیر سید علی مهبد، دکتر امامی، انتشارات دانشگاه تهران، آخرین چاپ
قارچ شناسی پزشکی و روش های تشخیص آزمایشگاهی، دکتر شهلا شادزی، انتشارات گلبهار، اصفهان، آخرین چاپ
قارچ شناسی پزشکی (روش های عملی)، اوانس و ریچاردسن، ترجمه دکتر علیرضا خسروی
ویروس شناسی 
 Microbiology Medical، E.Jawetz
Medical Microbiology، Zinsser
باکتری شناسی
Jawetz & et al. Microbiology
Finegulld (Baily & scoit). Diagnostic Microbiology
 Murray. Microbiology
انگل شناسی
Markell and Voge’s 2116, Medical Parasitology
تک یاخته شناسی پزشکی، تالیف دکتر غلامحسین ادریسیان، دکتر مصطفی رضائیان، دکتر مهدی قربانی، دکتر حسین کشاورز، دکتر مهدی محبعلی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران  و انتشارات ایده نوین، ویرایش دوم، 1394
بیماری های انگلی در ایران، تالیف دکتر اسماعیل صائبی، آخرین ویرایش
لیست منابع برای مطالع بیشتر:

  1. کرم شناسی پزشکی، تالیف دکتر فریدون ارفع، آخرین ویرایش
  2. انگل لیشمانیا و لیشمانیوزها، تالیف دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر عزت الدین جوادیان، دکتر مهدی محبعلی و دکتر علی ضامن مومنی، انتشارات نشر دانشگاهی، آخرین ویرایش
زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
انتشارات سمت (1391) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students o f Medicine. Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

ضرایب دروس مجموعه علوم آزمایشگاهی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

به دلیل رقابت تنگاتنگی که داوطلبان کارشناسی ارشد گروه پزشکی با یکدیگر دارند، اطلاع از ضرایب دروس امتحانی برای عملکرد بهتر داوطلبان موثر می باشد. به این دلیل که داوطلبان می توانند ساعت مطالعه بیشتری را به دروس با ضرایب بالا اختصاص دهند.

علاقه مندانی که در زمان برگزاری ارشد وزارت بهداشت 1400 در مجموعه علوم آزمایشگاهی در آزمون شرکت نموده اند، با انتشار نتایج ارشد وزارت بهداشت می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حد نصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در زمان مربوطه اقدام نمایند.

ضرایب دروس مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

 نام دروس / رشته امتحانیبیوشیمی بالینیزیست فناوری پزشکیژنتیک انسانی
بیوشیمی عمومی611
زیست شناسی سلولی مولکولی 242
ژنتیک005
شیمی آلی و عمومی 200
میکروب شناسی 010
زبان عمومی222

ضرایب دروس مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)

 نام دروس / رشته امتحانیایمنی شناسیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
ایمنی شناسی62
بیوشیمی11
زیست شناسی سلولی مولکولی21
خون شناسی و بانک خون04
میکروب شناسی 10
زبان عمومی22

ضرایب دروس مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)

 نام دروس / رشته امتحانیقارچ شناسی پزشکیمیکروب شناسی پزشکیویروس شناسی پزشکیانگل شناسی
باکتری شناسی1511
قارچ شناسی4101
ویروس شناسی01/531
ایمنی شناسی21/521/5
انگل شناسی 1115
زیست شناسی سلولی مولکولی111/51
زبان عمومی2222

علاقه مندانی که در زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در آزمون این رشته شرکت نموده اند، با انتشار نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حد نصاب علمی لازم را کسب کردند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در زمان مربوطه اقدام نمایند.

 

سوالات متداول

1- چگونه می توان اسامی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400 مشاهده نمود؟

اسامی منابع امتحانی این رشته در دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین در این مقاله به طور کامل ذکر شده اند.

2- درس میکروب شناسی در رشته بیوشیمی بالینی دارای چه ضریبی می باشد؟

درس میکروبشناسی در این رشته دارای ضریب 0 می باشد.

3- ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1400 چگونه انجام می شود؟

نام نویسی در این آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور انجام می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد