خانه دکتری منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم ۱۴۰۲

منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم ۱۴۰۲

کنکور آزمون دکتری رشته فلسفه علم 1402
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم 1402

رشته فلسفه علم یکی از رشته های گروه آزمایشی انسانی می باشد که داوطلبان زیادی علاقه دارند تا در این رشته در مقطع تحصیلی دکتری تحصیل کنند. فلسفه علم، گرایشی از فلسفه است که هدف اصلی آن پرداختن به تغییر در مفاهیم و مسائل علوم مختلف است. داوطلبانی که تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) خود را به پایان رسانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده اند و علاقمند به رشته فلسفه علم می باشند،می توانند در ثبت نام آزمون دکتری  رشته فلسفه علم شرکت کنند. آگاهی از منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم، به موفقیت داوطلبان کمک بسیار زیادی می کند، به همین دلیل تیم تخصصی ایران مشاوره برای دستیابی به موفقیت شما داوطلبان گرامی مطلبی را در خصوص منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم ارائه نموده است.

با توجه به به اینکه آزمون دکتری دانشگاه سراسری و آزاد به صورت مشترک و همزمان برگزار می شود، بنابراین منابع آن ها نیز مشترک خواهد بود.

جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته فلسفه علم 1402

داوطلبانی که علاقمند به شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه علم هستند، در تماس با مشاوره تحصیلی مرکز ایران مشاوره این سوال را مطرح می کنند که فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون رشته فلسفه علم شرکت کنند؟ به همین منظور در ادامه این بند از مطلب را جدولی را قرار داده ایم که شما می توانید با مطالعه آن در این زمینه اطلاعات کسب کنید.

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان می توانند در این کد رشته شرکت کنند

فلسفه علم و فناوری

فلسفه (تمامی رشته و گرایش ها)، الهیات و معارف اسلامی (تمامی گرایش ها)، ریاضی (تمامی گرایش ها)، فیزیک (تمامی گرایش ها)، آمار (تمامی گرایش ها)، تاریخ علم دوره اسلامی، فلسفه علوم اجتماعی، جامعه شناسی 

فلسفه فیزیک

فلسفه علم

منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم 1402

منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم  – فلسفه عمومی
(دروس سطح کارشناسی)
سیر حکمت در اروپا: به همراه “گفتار در روش راه بردن عقل” نوشته رنه دکارت،تالیف محمدعلی فروغی، انتشارات نیلوفر.
کتاب فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه: بخش تمهیدی، مبحث انتقاد شناسایی، تالیف پل فولیکه، ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب کلیات فلسفه (به جز بخش منطق)، تالیف ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول،ترجمه مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت.
کتاب فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب، تالیف برایان مگی، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی .
کتاب آموزش فلسفه، تالیف واربرتون نایجل، ترجمه مسعود علیا، انتشارات ققنوس.
کتاب کلیات فلسفه، تالیف اصغر دادبه، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب مبانی فلسفه (آشنایی با فلسفه های غرب)، تالیف یحیی بوذری نژاد، انتشارات جهاددانشگاهی، واحد تهران.
کتاب مبانی اندیشه های فلسفی (فلسفه عمومی)، تالیف منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات امیرکبیر.
جزوه فلسفه دانشگاه تهران – جزوه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم  – منطق
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب منطق (جلد اول و دوم)، محمدرضا مظفر، علی شیروانی موسسه انتشارات دارالعلم.
مبانی منطق، تالیف محمدعلی اژه ای، انتشارات سمت .
کتاب منطق ۲، تالیف محمود منتظری مقدم، انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه.
کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت.
کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.
کتاب جوهر النضید، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت.
کتاب مهارت های منطق جدید،تالیف زینب برخورداری،انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب منطق صوری، تالیف محمد خوانساری، انتشارات آگاه.
کتاب منطق ۲، تالیف محمود منتظری مقدم، انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه.
کتاب منطق ۱و۲، تالیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
جزوه منطق دانشگاه تهران – جزوه منطق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم  -فلسفه اسلامی
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب درآمدی بر فلسفه اسلامی، تالیف پریش کوششی، انتشارات راه نوین.
کتاب فلسفه اسلامی، تالیف رحمت الله قاضیان، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، تالیف هانری کورین، تالیف جواد طباطبایی، انتشارات کویر.
کتاب چیستی فلسفه اسلامی، تالیف یارعلی کردفیروزجایی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
کتاب فلسفه اسلامی، تالیف عبدالحسین خسروپناه، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، تالیف خلیل جر، حنا فاخوری، ترجمه عبدالمحمد آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.
کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.
کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف، نصرالله پورجوادی، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی،انتشارات طرح نو.
کتاب درسهای اسفار،تالیف مرتضی مطهری،انتشارات صدرا.
کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن،ترجمه جمعی از مترجمان، انتشارات حکمت.
کتاب سهروردی و مکتب اشراق، تالیف مهدی امین رضوی، انتشارات نشر مرکز .
کتاب مبانی فلسفه اسلامی، مختار امینیان و کریم جباری، انتشارات بوستان کتاب قم.
کتاب سیر فلسفه در جهان اسلام، تالیف ماجد فخری،ترجمه نصرالله پورجوادی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.
کتاب حکمت الاشراق سهروردی، ترجمه و شرح جعفر سجادی،انتشارات دانشگاه تهران.
جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران – جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی – جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم  -فلسفه غرب
(دروس سطح کارشناسی)
کتاب فلسفه معاصر،تالیف فردریک چارلز کاپلستون،ترجمه علی اصغر حلبی، انتشارات زوار.
کتاب فلسفه هگل،تالیف والترترنس ستیس،ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب اخلاق در فلسفه کانت، تالیف راجر سالیوان،ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو.
کتاب نظریه معرفت در فلسفه کانت، تالیف یوستوس هارتناک،ترجمه غلامعلی حدادعادل، انتشارات هرمس.
کتاب فلاسفه تجربی انگلستان، لاک و بارکلی،تالیف منوچهر بزرگمهر،انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
کتاب تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد، تالیف امیل بریه،ترجمه یحیی مهدوی،انتشارات خوارزمی.
کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تالیف محمد ایلخانی، انتشارات سمت.
کتاب نظریه صورت در فلسفه ارسطو،تالیف مهدی قوام صفری،انتشارات حکمت.
کتاب بنیانگذاران فرهنگ امروز – افلاطون، تالیف کارل بورمان، ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات طرح نو.
کتاب چکیده تاریخ فلسفه غرب، تالیف حسین شورورزی، حسین صانعی، انتشارات مرندیز.
کتاب تاریخ فلسفه غرب ۱و ۲، تالیف مهدی زمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب تاریخ مختصر فلسفه جدید،تالیف راجر اسکروتن، ترجمه اسماعیل سعادتی، انتشارات حکمت.
کتاب نقد تفکر فلسفی غرب،تالیف اتین ژیلسون، ترجمه احمدی،انتشارات سمت .
کتاب متفکران یونانی،تالیف تئودور گمپرتس؛ ترجمه محمدحسن لطفی، علیرضا حیدری، انتشارات خوارزمی.
کتاب فلسفه در قرون وسطی (مجموعه مقالات)،تالیف کریم مجتهدی،انتشارات امیرکبیر
کتاب روح فلسفه قرون وسطی،تالیف اتین ژیلسون؛ ترجمه علی مراد داوودی،انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
کتاب تاریخ فلسفه (از بنتام تا راسل)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب تاریخ فلسفه (از فیشته تا نیچه)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم داریوش آشوری، انتشارات علمی فرهنگی.
کتاب تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم اسماعیل معادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم امیر جلال الدین اعلم، انتشارات علمی و فرهنگی (سروش).
کتاب تاریخ فلسفه (از دکارت تا لایب نیتس)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم غلامرضا اعوانی، انتشارات علمی و فرهنگی(سروش).
کتاب فلسفه تحلیلی چیست،تالیف هانس یوهان گلوک، ترجمه یاسر خوشنویس،انتشارات ترجمان علوم انسانی.
کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تالیف محمد ایلخانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
کتاب تاریخ فلسفه یونان و روم، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب نگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه¬های هست بودن، تالیف روژه ورنه و دیگران، مترجم یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی.
کتاب فلسفه در قرن بیستم، تالیف ژان لاکوست، مترجم رضا داوری اردکانی، انتشارات سمت.
کتاب مدخل فلسفه غربی معاصر،تالیف محمود خاتمی، مریم سادات، انتشارات علم.
 جزوات تاریخ فلسفه غرب،تالیف مصطفی ملکیان – جزوه فلسفه اگزیستانس دکتر هدایت علوی تبار، دانشگاه علامه طباطبائی.
جزوه فلسفه غرب دانشگاه تهران – جزوه فلسفه غرب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم – فلسفه علم
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب فلسفه علم، تالیف جیمز لیدیمن،ترجمه حسین کرمی، انتشارات حکمت.
درآمدی تاریخی به فلسفه علم، تالیف جان لازی، ترجمه علی پایا، انتشارات سمت .
کتاب فلسفه علم در قرن بیستم: چهار موضوع اصلی، تالیف دانالد گیلیس،ترجمه حسن میانداری، انتشارات سمت، کتاب طه.
کتاب فلسفه علم (از کتاب فهم فلسفه)، تالیف راپرت وودفین، روی جکسون، سو جانسون، کیت مسلین، مل تامپسون،ترجمه منصور نصیری، انتشارات علمی و فرهنگی .
کتاب درآمدی بر فلسفه علم،تالیف رضا حبیبی، اکبر میرسپاه، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کتاب آشنایی با فلسفه علم،تالیف حسین شیخ رضایی، انتشارات هرمس .
کتاب تبیین در فلسفه علم، تالیف منصور نصیری،انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب فلسفه علم،تالیف دیوید پاپینو،ترجمه امیر مازیار،انتشارات حکمت.
کتاب درآمدی بر فلسفه علم، تالیف سمیر اکاشا، ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی، انتشارات امیرکبیر.
کتاب فلسفه علم،تالیف ابراهیم دادجو، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .
کتاب فلسفه علم: مطالعه علم در بستر فلسفه، تالیف یوسف نراقی،انتشارات اطلاعات.
جزوه فلسفه علم دانشگاه تهران – جزوه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم -تاریخ علم
(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب علم و دین،تالیف ایان باربور، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
م‍ق‍دم‍ه ب‍ر ت‍اری‍خ ع‍ل‍م، تالیف ج‍ورج س‍ارت‍ون، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن ص‍دری اف‍ش‍ار، انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب تاریخ علم، تالیف پیتررابرت دی یر، ترجمه عبدالحسین آذرنگ نگار نادری، انتشارات سخن.
کتاب علم و تمدن در اسلام،تالیف سید حسین نصر،انتشارات علمی و فرهنگی.
کتاب تاریخ و فلسفه علم، تالیف لویس ویلیام هلزی هال، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، انتشارات سروش.
کتاب ع‍ل‍م در ت‍اری‍خ، تالیف برنال ج‍ان دزم‍ون‍د،ترجمه ح‍س‍ی‍ن اس‍دپ‍ور پ‍ی‍ران‍ف‍ر، انتشارات ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.
کتاب تاریخ علم، تالیف ویلیام سسیل دامپی یر، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، انتشارات سمت.
جزوه تاریخ علم دانشگاه تهران – جزوه تاریخ علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم – استعداد تحصیلی
(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
منابع آزمون دکتری رشته فلسفه علم – زبان عمومی
(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

داوطلبانی که دارای شرایط ثبت نام آزمون دکتری هستند و نسبت به ثبت نام آزمون دکتری اقدام نموده اند، می بایست برای کسب رتبه قبولی دکتری برنامه ریزی جامعی برای خود طراحی کنند و با مطالعه منابعی که در این مقاله ارائه شد، تا زمان برگزاری آزمون دکتری آمادگی لازم را داشته باشند. علاوه بر آن شما می توانید با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری به طور تقریبی از درصد های مورد نیاز و رتبه های مورد پذیرش آزمون دکتری آگاه شوید.

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره دکتری پیج دکتری