خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1400

معرفی منابع کنکور ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1400

وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور هر ساله با هدف تامین نیروهای متخصص و متعهد اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نماید. آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 1400 که قصد دارند مقطع کارشناسی ارشد خود را در گروه پزشکی آغاز نمایند، باید در اواخر بهمن ماه با مراجعه به سایت رسمی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت یکی از پرمتقاضی ترین آزمون هایی است که هر ساله در کشور برگزار می گردد و رقابت تنگاتنگی را میان داوطلبان به وجود می آورد. یکی از عواملی که در موفقیت داوطلبان تاثیر بسزایی دارد، آگاهی از منابع آزمون و ضرایب آن ها است که به دلیل اهمیت این موضوع ما در این مقاله منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت را برای رشته های مجموعه فیزیک پزشکی به تحریر درآورده ایم.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مجموعه فیزیک پزشکی می بایست آخرین چاپ یا ترجمه منبع درسی خود را مورد مطالعه قرار دهند.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش رشته های مجموعه فیزیک پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد 1400

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی که قصد دارند در رشته های مجموعه فیزیک پزشکی نسبت به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 اقدام نمایند، باید مدارک فارغ التحصیلی آن ها با مدارک اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای پذیرش در این رشته همنام باشد. جدول زیر شامل مدارک مورد پذیرش مجموعه فیزیک پزشکی طبق اعلام وزارت بهداشت می باشد.

مدارک مورد پذیرش مقطع کارشناسی ارشد رشته های مجموعه فیزیک پزشکی
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوهافیزیک پزشکی
تکنولوژی پرتوشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

تکنولوژی پرتودرمانی

تکنولوژی پزشکی هسته ای

ژنتیک

بیوفیزیک

فیزیک

مهندسی هسته ای (گرایش پرتو پزشکی)

فیزیک

بیوفیزیک

فیزیک پزشکی

تکنولوژی پرتو درمانی

تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

بینایی سنجی

فیزیوتراپی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

مهندسی پزشکی

علوم آزمایشگاهی

مهندسی هسته ای (گرایش پرتو پزشکی و راکتور)

تکنولوژی پزشکی هسته ای

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1400

هر ساله با آغاز ثبت نام کنکور ارشد، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع آزمون رشته های گروه پزشکی را در سایت رسمی خود اعلام می نماید. منابعی که در جدول زیر مشاهده می کنید طبق اعلام وزارت بهداشت برای مجموعه فیزیک پزشکی به نگارش درآمده اند که می توانید نسبت به تهیه و مطالعه آن ها اقدام نمایید.

معرفی منابع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به معنی انحصار و محدودیت منابع نمی باشد و شرکت کنندگان می توانند برای تسلط بیشتر، منابع گسترده تری را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی
فیزیک عمومی
فیزیک جلد اول (مکانیک)، جلد دوم (صوت و ترمودینامیک)، جلد سوم (الکتریسیته و مغناطیس)، جلد چهارم (مبانی نور و فیزیک نوین)، تالیف د، هالیدی، ره زرنیک، آخرین چاپ
ریاضی عمومی
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جرج توماس، آخرین چاپ
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف لوپی – لیت – هولد، آخرین چاپ
فیزیولوژی و آناتومی
فیزیولوژی پزشکی – گایتون
آناتومی به زبان ساده، تالیف دکتر محمدرضا نیکروش و دکتر حسین رضایی، آخرین چاپ
The Anatomy and physiology Learning system : Editor : Applegate
فیزیک پرتوها
DAVID J DAWSET, PATRICK A KENNY, EUGEN JOHNSTON. THE PHISICS OF DIAGNOSTIC IMAGING, LATEST EDITION, CHAPMAN & HALL MEDICAL.
JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONY SLEBERT, EDWIV M LEIDHOLDT JR, JOHN M .BOONE. THE ESSENTIAL PHISICS OF MEDICAL IMAGING. LATEST EDITION, LOPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS
THOMS S CURRY, JAMS E DOWDEY, ROBERT C MURRY. CHERISTENSENS PHISICS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY, LATEST EDITION, LOPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS.
فیزیک هسته ای و اتمی
آشنایی با فیزیک هسته ای (جلد اول)، تالیف کنت کرین، ترجمه ابراهیم ابوکاظمی، منیژه رهبر، آخرین چاپ
فیزیک جدید، تالیف کنت کرین، ترجمه منیژه رهبر، بهرام معلمی، آخرین چاپ
بیولوژی
Molecular cell biology – H. Lodish
رادیوبیولوژی
رادیولوژی برای رادیولوژیست ها – تالیف پرفسور اریک جی هال، ترجمه دکتر لطفعلی مهدی پور، آخرین چاپ
حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی – دکتر استیفن داود، ترجمه دکتر حسین مزدارانی، انتشارات تربیت مدرس، آخرین چاپ
Radiation Biology: Hand book for Teachers and Students/ IAEA, Last edition
زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
انتشارات سمت (1391) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students o f Medicine. Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

ضرایب دروس مجموعه فیزیک پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

به دلیل رقابت تنگاتنگی که داوطلبان کارشناسی ارشد گروه پزشکی با یکدیگر دارند، اطلاع از ضرایب دروس امتحانی برای عملکرد بهتر داوطلبان موثر می باشد. به این دلیل که داوطلبان می توانند ساعت مطالعه بیشتری را به دروس با ضرایب بالا اختصاص دهند.

علاقه مندانی که در زمان برگزاری ارشد وزارت بهداشت 1400 در مجموعه فیزیک پزشکی در آزمون شرکت نموده اند، با انتشار نتایج ارشد وزارت بهداشت 1400 می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حد نصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در زمان مربوطه اقدام نمایند.

ضرایب دروس رشته های مجموعه فیزیک پزشکی
رشته / ضرایبفیزیک عمومیریاضی عمومیفیزیولوژی و آناتومیفیزیک پرتوهافیزیک هسته ای و اتمیرادیوبیولوژیبیولوژی سلولیزبان عمومی
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها02222222
فیزیک پزشکی42103002

سوالات متداول

1- چگونه می توان به منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی وزارت بهداشت دسترسی پیدا کرد؟

منابع این رشته هر ساله از سوی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منتشر می شود که در این مقاله اسامی این منابع به صورت کامل ذکر شده است.

2- مدارک فارغ التحصیلی شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی وزارت بهداشت باید به چه صورت باشد؟

مدارک فارغ التحصیلی آن ها بایستی با مدارک اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای پذیرش در این رشته همنام باشد.

3- درس فیزیک عمومی در کنکور کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها وزارت بهداشت دارای چه ضریبی می باشد؟

درس فیزیک عمومی در این رشته دارای ضریب 0 می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳ نظر
 1. آرام

  سلام ببخشید یعنی فارغ التخصیل های فیزیک مهندسی نمیتونند در ارشد فیزیک پزشکی شرکت کنند؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، فارغ التحصیلان رشته فیزیک مهندسی مجاز به شرکت در آزمون ارشد فیزیک پزشکی در وزارت بهداشت می باشند.

 2. آرام

  سلام ببخشید یعنی فارغ التخصیل های فیزیک مهندسی نمیتونند شرکت کنند؟

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد