خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

ضرایب و مباحث کنکور ارشد کتابداری پزشکی 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 1400

وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور هر ساله با هدف تامین نیروهای متخصص و متعهد اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می نماید. آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که قصد دارند مقطع کارشناسی ارشد خود را در گروه پزشکی آغاز نمایند باید در اواخر بهمن ماه با مراجعه به سایت رسمی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت یکی از پرمتقاضی ترین آزمون هایی است که هر ساله در کشور برگزار می گردد و رقابت تنگاتنگی را میان داوطلبان به وجود می آورد. یکی از عواملی که در موفقیت داوطلبان تاثیر بسزایی دارد آگاهی از منابع آزمون و ضرایب آن ها است که به دلیل اهمیت این موضوع ما در این مقاله منابع کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 را برای رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به تحریر درآورده ایم.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی می بایست آخرین چاپ یا ترجمه منبع درسی خود را مورد مطالعه قرار دهند.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد 1400

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی که قصد دارند در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نسبت به ثبت نام ارشد وزارت بهداشت اقدام نمایند باید مدارک فارغ التحصیلی آن ها با مدارک اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای پذیرش در این رشته همنام باشد. جدول زیر شامل مدارک مورد پذیرش رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی طبق اعلام وزارت بهداشت می باشد.

نام رشتهمدارک مورد پذیرش
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناسی کلیه رشته ها

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 99

هر ساله با آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منابع آزمون رشته های گروه پزشکی را در سایت رسمی خود اعلام می نماید. منابعی که در جدول زیر مشاهده می کنید طبق اعلام وزارت بهداشت برای رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به نگارش درآمده اند که می توانید نسبت به تهیه و مطالعه آن ها اقدام نمایید.

معرفی منابع از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به معنی انحصار و محدودیت منابع نمی باشد و شرکت کنندگان می توانند برای تسلط بیشتر، منابع گسترده تری را مورد مطالعه قرار دهند.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
شعبانی، احمد- میرحسینی، زهره 1394. مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی تهران: سمت، 1394
ابرامی، هوشنگ 1386، شناختی از دانش شناسی. تهران: کتابدار
رهادوست، فاطمه 1387. فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتابدار
کتز، ویلیام 1391. مرجع شناسی (تخصصی و عمومی فارسی و غیرفارسی) ترجمه آیدین آذری، محسن عزیزی، حمید محسنی. تهران: کتابدار
دیانی، محمدحسین 1394. اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی. مشهد: کتابخانه رایانه ای
مرادی، نوراله 1387. مرجع شناسی: شناخت خدمات و کتاب های مرجع. تهران: فرهنگ معاصر
پایگاه های اطلاعاتی مهم و معتبر مورد استفاده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مقالات مندرج در نشریات علمی و پژوهشی فارسی در سه سال اخیر
فتاحی ر، منصوریان ی، ارسطو ش. مدیریت نشریه های ادواری: جنبه های نظری و کاربردی در گزینش، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات ادواری ها (چاپی و الکترونیکی). ویرایش 2. تهران: دبیرش 1385
نوروزی چالکی ع. آشنایی با علم سنجی(مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها) تهران: سمت، دانشگاه شاهد 1390
Greer, R. C., Grover, R. J., Fowler, S. G. (2113). Introduction to the Library and Information Professions. London: Libraries Unlimited
سازماندهی دانش
فتاحی رحمت اله، طاهری مهدی، 1391. فهرست نویسی: اصول و روش ها. تهران: کتابدار
حیاتی زهیر، جوکار طاهره 1390. فهرست نویسی و رده بندی اطلاعاتی تهران: کتابدار
مدیر امانی، پروانه رهادوست، فاطمه 1386. راهنمای بهره گیری از ابزارهای فهرست نویسی موضوعی، رده بندی و نمایه سازی در کتابخانه های علوم پزشکی. تهران: کتابدار
رهادوست فاطمه و دیگران، اصطلاح نامه پزشکی فارسی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
منابع مرتبط با رده بندی NLM و منابع مهم و معتبر و مقالات مندرج در نشریات علمی و پژوهشی فارسی در سه سال اخیر
فناوری اطلاعات
عاصمی عاصفه، زال زاده ابراهیم، 1392. سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم های کتابخانه ای و اطلاع رسانی. تهران: کتابدار
فتاحی رحمت اله، نبوی فاطمه، تجدد نسترن 1386. فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه ها: استانداردها و پروتکل ها. تهران: کتابدار
شریفی نیا علی اصغر، سپهر فرشته، 1390. نرم افزارهای کد منبع باز کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتابدار
نورمحمدی حمزه علی، 1393. آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
منابع مهم و معتبر و مقالات مندرج در نشریات علمی و پژوهشی فارسی در سه سال آخر.
مدیریت منابع اطلاعاتی
محسنی حمید، 1391. مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران: کتابدار
نویدی فاطمه، حسن زاده محمد، 1390. منابع اطلاعاتی در حوزه پزشکی و سلامت. تهران: کتابدار
علی بیگ محمدرضا، دمرچی لو منصوره، 1390. خرید ائتلافی منابع علمی. تهران: نشر کتابدار
منابع مهم و معتبر و مقالات مندرج در نشریات علمی و پژوهشی فارسی در سه سال آخر.
اصطلاح شناسی
Cohen ,Barbara J. Medical Terminology – 7th ed- Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2114
Mosby’s Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions. St. Louis ,Mo: Mosby/Elsevier, 2119
زبان انگلیسی عمومی
Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008
KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007
انتشارات سمت (1391) Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students o f Medicine. Tehran: SAMT. 2013
.Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni .press 2000
Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications
. Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge press un

ضرایب دروس رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400

به دلیل رقابت تنگاتنگی که داوطلبان کارشناسی ارشد گروه پزشکی با یکدیگر دارند اطلاع از ضرایب دروس امتحانی برای عملکرد بهتر داوطلبان موثر می باشد. به این دلیل که داوطلبان می توانند ساعت مطالعه بیشتری را به دروس با ضرایب بالا اختصاص دهند.

دروس امتحانیضرایب 
مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی3
سازماندهی دانش2
فناوری اطلاعات2
مدیریت منابع اطلاعاتی2
اصطلاحات علوم پزشکی1
زبان عمومی3

علاقه مندانی که در زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در آزمون شرکت نموده اند با انتشار نتایج کنکورارشد وزارت بهداشت می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه خود حدنصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400 شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در زمان مربوطه اقدام نمایند.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد