خانه کارشناسی ارشد منابع کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

منابع کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد 1402
منابع کنکور کارشناسی ارشد 1403

داوطلبانی که قصد دارند نسبت به ثبت نام کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ اقدام نمایند باید با مطالعه دروس مربوط به رشته انتخابی خود، آمادگی لازم برای حضور در جلسه آزمون را کسب کنند. اطلاع از منابع دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد، ضرایب و مباحث امتحانی مهم ترین گام برای موفقیت در آزمون محسوب می شود.

دانشجویان ترم آخر که قصد دارند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند به دلیل این که وقت و فرصت کمتری نسبت به سایر داوطلبان برای مطالعه مواد آزمون دارند می بایست منابعی را انتخاب نمایند که به اصطلاح به صورت مختصر و مفید به توضیح مباحث امتحانی بپردازد.

یکی از راه هایی که می تواند در افزایش تسلط داوطلبان موثر باشد حل تست های آزمون سال های اخیر است که البته برای حل و بررسی این تست ها داوطلبان ملزم به مطالعه منابع آزمون هستند که ما در ادامه به معرفی بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد 1403 می پردازیم

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ در هر کد ضریب با یکدیگر متفاوت می باشد.

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در 6 گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی هر ساله از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود. داوطلبانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند می بایست با شناخت مواد امتحانی و منابع مربوط به آن خود را برای این رقابت بزرگ آماده سازند.

در این قسمت ما به جمع آوری منابع مربوط به تمامی رشته ها در 6 گروه آزمایشی پرداخته ایم که می توانید با تهیه و مطالعه آن ها آمادگی های لازم را کسب کنید. البته لازم به ذکر است، معرفی این منابع به معنی انحصاری بودن آن نیست بلکه شما می توانید برای تسلط بیشتر، کتاب ها و منابع مرتبط را نیز مطالعه نمایید یا برای دروسی که چندین منبع معرفی شده است در صورت مشابه بودن محتوا، یکی از آن ها را مورد مطالعه قرار دهید.

منابع گروه آزمایشی علوم انسانی

منابع کنکور کارشناسی ارشد سال 1403
گروه آزمایشی علوم انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان های باستانی ایران
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیاییمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشیمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی – ادیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته تاریخمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فلسفه
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسهمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حقوق
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مطالعات جهان
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته باستان شناسیمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعیمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مددکاری اجتماعی 
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریتمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریاییمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته محیط زیستمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری 
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدرسی معارف اسلامیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مطالعات دفاعی استراتژیک 
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیکمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل

منابع گروه آزمایشی علوم پایه

منابع کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳
گروه آزمایشی علوم پایه
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم زمین منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته شیمیمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی و مولکولیمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه آمار
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ریاضیات و کاربردها منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته محیط زیستمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علممنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی

منابع گروه آزمایشی فنی و مهندسی 

منابع کنکور کارشناسی ارشد سال 1403
گروه آزمایشی فنی و مهندسی 
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی برقمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمرمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی در سوانح طبیعیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمرانمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدنمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته نانو مواد – نانو فناوریمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوترمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفتمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

منابع گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

منابع کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳
گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداریمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتاتمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگلمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیورمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته توسعه روستاییمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز

منابع گروه آزمایشی هنر

منابع کنکور کارشناسی ارشد سال 1403
گروه آزمایشی هنر
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهریمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه طراحی شهری
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته معماریمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینمامنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستیمنابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فرشمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس

منابع گروه آزمایشی دامپزشکی

منابع کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳
گروه آزمایشی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی  منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکیمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییمنابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته سم شناسی

داوطلبان واجد شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد که تمایل دارند تا در یکی از رشته های کارشناسی ارشد سراسری ۱۴۰۳ ثبت نام کرده و با دریافت کارنامه ارشد خود رتبه و تراز مناسب را مشاهده نمایند، می بایست با بهره مندی از مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد به مطالعه بهترین منابع آزمون مذکور مشغول شوند. توجه نمایید که منابع ذکر شده در این مقاله تنها منابع موجود در بازار نیستند و شما می توانید از منابعی به غیر از منابع فوق نیز استفاده کنید.

 

سوالات متداول

1- منابع کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ چه کتاب هایی هستند؟

همان طور که می دانید منابعی که به طور مشخص و ثابت باشد وجود ندارد اما تعدادی از منابع مفید برای کسب نمره قبولی آزمون ارشد، در مقاله ذکر شده است.

2- آیا می توان از منابع فوق در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد استفاده کرد؟

به دلیل ادغام دو کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد، شما می توانید از منابع موجود در مقاله فوق استفاده نمایید.

3- برای کنکور کارشناسی ارشد گروه آزمایشی فنی و مهندسی چه کتاب هایی را پیشنهاد می کنید؟

شما می توانید به جهت آگاهی از منابع کنکور رشته های فنی و مهندسی در مقطع ارشد مثل رشته های مهندسی برق، عمران، صنایع و... روی لینک های مربوطه در مقاله کلیک کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۸ نظر
 1. زهرا

  با سلام
  من کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی از زیر شاخه های علوم تربیتی دارم.
  میتونم رشته مدیریت بازرگانی یا مدیریت مالی برای ارشدم بخونم؟؟
  و اینکه این رشته ها چرا داخل لیستتون نبود؟؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بله، تغییر رشته در کنکور ارشد وزارت علوم مجاز می باشد.

 2. افسون

  سلام خسته نباشید
  میخاستم بپرسم آیا منابع کنکور ارشد رشته مشاوره هر سال تغییر میکند یا خیر!! مثلا امسال منابعی که مشخص شده در دفترچه ایا سال بعد هم همین منابعه هستند؟؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   احتمال تغییر منابع کنکور ارشد پایین می باشد.

 3. نیکی

  موقعیت شغلی ارشد روانشناسی و ارشد مشاوره چه فرقی باهم داره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   حیطه مطالعه هر کدام کاملا متفاوت بوده لذا هر یک با توجه به عناوین مطالعه شده می تواند مشغول فعالیت باشد.

 4. مینا

  سلام. ‌من لیسانس حسابداری دارم. میتونم ارشد علوم تربیتی شرکت کنم؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود بله، در مقطع ارشد وزارت علوم تغییر رشته مجاز می باشد.

 5. باده

  سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم امکانش هست به صورت آزمایشی کنکور ارشد رو ثبت نام کنم ترم ۵ کارشناسی هستم

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و حتی دانشجویانی که حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ موفق به اخذ مدرک کارشناسی خود شوند، مجاز به ثبت نام در این آزمون خواهند بود.

 6. مبینا حبشی

  سلام
  من کارشناسی بهداشت عمومی دارم و طرحم اختیاریه
  میخوام بدونم اگه بلافاصله بعد از کارشناسیم ارشد بگیرم
  بعد از گرفتن ارشد میتونم طرح کارشناسیم رو بگذرونم یا فرصتم سوخت میشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، بله میتوانید طرح را بگذرانید.

 7. فائزه گلی زاده

  سلام خسته نباشید
  من می خواهم ‌‌دررشته جغرافیا گرایش جغرافیا شهری امتحان ارشد بدم آیا باید دروس بقیه ‌گرایش ها جغرافیا رو هم بخونم و در آزمون به سوالات بقیه گرایش ها هم پاسخ بدم یا فقط به سوالات گرایش خودم
  آیا جواب دادن به بقیه گرایش ها در قبولی گرایشی که مد نظرم است تاثیر دارد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   صرفا دروس مربوط به گرایش شما تاثیرگزار است و با جواب دادن به دروس دیگر که ضریب صفر دارد روی قبولی گرایش مدنظر شما تاثیر ندارد.

 8. پارسا رضایی

  برای هر درس بهتره چندتا منبع مطالعه بشه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، میزان مطالعه ی شما بستگی به سطح شما، سطح درس و ضریب آن دارد. توصیه می شود از هر درس، هم منبع تست زنی و هم منبع مطالعه یا درسنامه، داشته باشید.

 9. سحر

  سلام ببخشید من دانشگاه آزاد رو مدنظرم دارم منابعی که باید بخونم مثل منابع دانشگاه های دولتی هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر، منابع اعلام شده و ضرایب دروس، برای تمامی دانشگاه ها و دوره ها، یکسان می باشد.

 10. SaHaR

  سلام لطفا راهنماییم کنید.من ارشد رشته مشاوره” گرایش مشاوره تحصیلی” میخام قبول شم برامم فرقی نداره دانشگاه ازادم بیارم الان موندم سوالم اینه! هر کتابی چند تا منبع کتاب معرفی کردن از کجا بدونم کدام منبع کتاب بهتر خاهش مییکنم راهنماییم کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   منابع با توجه به نیاز شما می تواند از یک تا دو گزینه موجود باشد و این مورد وابسته به رشته ی کارشناسی شما و قدرت تست زنی شما می باشد.

 11. مژگان اعلمی

  سلام خسته نباشین من اتباع هستم بخاطر آزمون کارشناسی ارشد کدام منابعی بخوانم متشکرم

 12. کسرا

  با عرض سلام و درود . بنده دانشجو ترم ۸ و آخر مهندسی مکانیک هستم و در آزمون کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کردم . اگر از نتیجه آزمون رضایت نداشتم می توانم برای سال بعد مجدد در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنم یا مشکل نظام وظیفه شامل من می شود و باید در ترم ۹ فارغ التحصیل بشوم تا بتوانم مجدد در کنکور شرکت کنم ؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   در صورت فراغت از تحصیل، بک سال سنوات آخر دوره پنج ساله کارشناسی بعد از ترم ۸(سنوات مجاز) نیز شامل شما می شود.

 13. محمد

  سلام منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت معلم چی هستش

 14. باقری

  سلام وقت بخیر،منابع کنکور ارشد مشاوره مدرسه رو میشه اعلام کنید

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   منابع کنکور کارشناسی ارشد بسته به رشته شما میتواند متفاوت باشد.

 15. Sona

  سلام وقت بخیر من در کنکور ارشدِ سال ۹۹ دوره روزانه در تهران پذیرفته شد م. درصورت انصراف قطعی از تحصیل سوالم اینه : آیا با توجه به این که از کنکور ۱۴۰۰ محرومم می تونم در کنکور ۱۴۰۱ شرکت کن م؟ و رشته مورد علاقم رو دوباره در دوره های روزانه انتخاب کنم ؟ ممنوعیتی از لحاظ کنکور و انتخاب رشته در دوره های روزانه در سال ۱۴۰۱ وجود نداره برای من؟با تشکر.

  • ایران مشاوره

   با سلام، با شرایط ذکر شده محدودیتی برای انتخاب رشته سال ۱۴۰۱ ندارید.

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد