تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / شهریه ها / میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

میزان شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان 99 - 1400
میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

دانشگاه های پردیس خودگردان (بین الملل) را می توانیم شعبه هایی از دانشگاه های سراسری معرفی کنیم که تاسیس این نوع دانشگاه با هدف جلوگیری از مهاجرت بسیاری از دانشجویان جهت تحصیل در خارج از کشور صورت گرفته است. بیشترین گرایش به تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان را می توانیم در میان داوطلبان رشته علوم تجربی به جهت رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشاهده کنیم. چنانچه خواستار تحصیل در این دانشگاه ها هستید لازم است بدانید که پذیرش دانشجویان در این دانشگاه ها به دلیل رقابت زیاد مشروط به پرداختن شهریه های بالا می باشد که در ادامه مطلب به بررسی میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در تمامی مقاطع و رشته های مختلف پرداخته ایم.

هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه رشته های دانشگاه پردیس خودگردان افزوده می شود.

شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

دوره تحصیلی مجاز، برای فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی همه ی رشته های علوم انسانی و علوم پایه و… 8 نیمسال تحصیلی یا به عبارتی 4 سال است. دانشجو در این مدت ملزم به پرداخت شهریه خواهد بود و پس از تسویه کامل، مدرک فارغ التحصیلی به او اعطا می شود. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ قید شده در این مقاله بر اساس سال گذشته نوشته شده و امکان تغییر شهریه هر مقطع در سال تحصیلی جدید از سمت دانشگاه وجود دارد.

میانگین شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 
گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت

(تومان)

2/200/000

الی

3/450/000

3/200/000

الی

4/850/000

شهریه متغیر دروس نظری

(تومان)

185/000 180/000

الی

380/000

شهریه متغیر دروس عملی

(تومان)

280/000 265/000

الی

650/000

شهریه متغیر دروس پایه

(تومان)

185/000 180/000

الی

380/000

 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی رشته های علوم انسانی در دانشگاه پردیس خودگردان حدود 3/700/0000 الی 4/800/000 تومان می باشد.
 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی رشته های علوم پایه، فنی مهندسی و کشاورزی در دانشگاه پردیس خودگردان حدود 3/700/0000 الی 4/800/000 تومان می باشد.

شهریه علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

در دانشگاه پردیس خودگردان رشته هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و… نیز ارائه می شود و داوطلبان در صورت توانمندی در پرداخت شهریه، می توانند در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری این رشته ها را در فرم انتخاب رشته خود قرار دهند. البته داوطلبان توجه کنند که سالانه 10 الی 15 درصد به میزان شهریه افزوده می شود.

میانگین شهریه رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 

نام رشته  میزان شهریه
پزشکی 16 الی 22 میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

دندان پزشکی 17 الی22 میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

داروسازی 16 الی 21 میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

پرستاری، فیزیوتراپی، اتاق عمل، مامایی، بینایی سنجی، هوشبری، کار درمانی و… 7 الی 8میلیون تومان

(یک نیمسال تحصیلی)

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حدود 32 واحد درسی ارائه می شود و دانشجویان مجاز هستند در هر ترم تحصیلی با اخذ 8 الی 12 واحد، این دروس را بگذرانند. بدیهی است در صورت افزایش تعداد نیمسال های تحصیلی، دانشجو باید علاوه بر پرداخت شهریه ثابت، شهریه متغیر واحد های اخذ شده را نیز پرداخت نماید.

میانگین شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 
گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه
شهریه ثابت

(تومان)

2/200/000

الی

3/500/000

2/300/000

الی

4/750/000

شهریه هر واحد عملی

(تومان)

240/000

الی

450/000

250/000

الی

470/000

شهریه هر واحد نظری

(تومان)

280/000

الی

670/000

280/000

الی

670/000

شهریه هر واحد پایان نامه

(تومان)

630/000

الی

1/100/000

670/000

الی

1/300/000

 • حداقل و حداکثر شهریه کل قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های علوم انسانی 5/000/000 الی 6/500/000 تومان می باشد.
 • حداقل و حداکثر شهریه کل قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های فنی مهندسی 5/500/000 الی 6/800/000 تومان می باشد.
 • حداقل و حداکثر شهریه کل قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های علوم پزشکی 6/200/000 الی 8/100/000 تومان می باشد.

شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400

طول دوره تحصیلی مقطع دکتری 4 سال می باشد. دانشگاه پردیس خودگردان در این مقطع نیز رشته هایی را ارائه می دهد ولی به دلیل آن که میزان شهریه این دانشگاه، از همه ی واحد های دانشگاهی بیشتر است، توصیه می شود بعد از آگاهی از میزان شهریه، رشته های این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته خود قرار دهید. دانشجویان در طول تحصیلی خود ملزم به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی و شهریه متغیر واحد های اخذ شده، می باشند.

میانگین شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان 99 – 1400 
گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پایه
شهریه ثابت

(تومان)

2/680/000

الی

5/850/000

3/150/000

الی

7/230/000

شهریه متغیر نظری

(تومان)

575/000

الی

870/000

720/000

الی

870/000

شهریه متغیر عملی

(تومان)

940/000

الی

1/150/000

940/000

الی

1/150/000

شهریه پایان نامه

(تومان)

750/000

الی

1/120/000

850/000

الی

2/200/000

شهریه آزمون جامع

(تومان)

1/300/000

الی

3/630/000

1/720/000

الی

3/640/000

 • شهریه رشته های علوم انسانی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 9/200/000 الی 12/000/0000 تومان است.
 • شهریه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 11/000/000 الی 13/500/000 تومان است.
 • شهریه رشته های علوم پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 11/500/000 الی 12/500/000 تومان است.
 • شهریه دکتری پیوسته رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در دانشگاه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی حدود 14/000/000 الی 18/000/000 تومان است.

بهتر است بدانید که دانشجویانی که جدید وارد این دانشگاه می شوند، می بایست تعهد نامه ای مبنی بر ضمانت پرداخت شهریه به دانشگاه دهند. با توجه به این که هر یک از واحد های دانشگاهی قوانین متفاوتی دارند، امکان این که در برخی از این دانشگاه ها برای دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان ممتاز و رتبه اول دانشگاه، رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد و …) تخفیف شهریه در نظر گرفته شود، وجود دارد. برای اطلاع از شهریه سایر دانشگاه ها، می توانید بر روی لینک های میزان شهریه دانشگاه آزاد و شهریه دانشگاه پیام نور کلیک کنید.

 

سوالات متداول

1- میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در مقاطع مختلف به چه صورت است؟

میزان حدودی شهریه مقاطع مختلف این دانشگاه در این مقاله ذکر شده اند.

2- آیا داوطلبان در هنگام انصراف از دانشگاه پردیس خودگردان باید هزینه ای پرداخت نمایند؟

بله، متقاضیان مطابق با شرایط ذکر شده می بایست هزینه انصراف از تحصیل را پرداخت نمایند.

3- شهریه مقاطع مختلف دانشگاه پردیس خودگردان به چه میزان افزایش داشته است؟

هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه دانشگاه های مختلف از جمله پردیس های خودگردان افزوده می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴۹۷ نظر

 1. سلام . ببخشید شهریه یک ترم روانشناسی بالینی در مقطع ارشد – در پردیس خودگردان چقدره ؟

  • با سلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد برای گروه علوم انسانی حدود ۵/۹۰۰/۰۰۰ الی ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 2. سلام ببخشید شهریه ی یک ترم پردیس ارشد مهندسی پزشکی چه قدر می شود؟

  • با سلام و وقت بخیر، شهریه حدودی هر ترم رشته مورد نظر در مقطع کارشناسی ارشد دوره های پردیس خودگردان (۶/۶۰۰/۰۰۰_ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 3. سلام خسته نباشین .میخواستم بدونم ارشد پردیس زیست سلولی مولکولی تبریز هر ترم تقریبا چقدر میشه.؟‌؟‌؟

  • با سلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع پردیس خودگردان برای گروه علوم پایه حدود ۶/۱۰۰/۰۰۰ الی ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 4. سلام وقتتون بخیر شهریه ارشد پرستاری شهریه پرداز
  تو گرایشای داخلی جراحی و سالمندی چقدر ؟خیلیی مهم جوابش واسم؟؟

  • با سلام و درود، شهریه حدودی هر ترم رشته مد نظر در مقطع کارشناسی ارشد دوره های پردیس خودگردان (۸/۰۰۰/۰۰۰_ ۹/۱۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 5. سلام شهریه ی ثابت پرستاری خودگردان چقدره؟

  • با سلام، حدود شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، از ۷.۸۰۰.۰۰۰ تا ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 6. سلام خوب هستید ممنون میشم جواب سوال بدید ؛من از رشته پرستاری خودگران قبول شدم و میخواستم بپرسم نیم سال آن حدودا قیمت چنده

  • با سلام و وقت بخیر، شهریه حدودی هر ترم رشته مورد نظر در مقطع کارشناسی پیوسته دوره های پردیس خودگردان (۷/۸۰۰/۰۰۰_ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 7. سلام.خسته نباشید
  لطفا بفرمایید شهریه ارشد ویروس شناسی پزشکی بین الملل مشهد چقدر هست
  خیلی ممنون

  • با سلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد برای گروه علوم پزشکی حدود ۸/۰۰۰/۰۰۰ الی ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 8. باسلام و وقت بخیر
  شهریه ارشد علوم تغذیه بین الملل مشهد حدودا چقدر هست؟ ممنون

  • با سلام، حدود شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه، از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹.۱۰۰.۰۰۰ (ثابت و متغیر) می باشد.

 9. سلام هزینه ی شیمی کاربردی پردیس شریف چقدر هستش؟

  • با سلام و وقت بخیر، شهریه حدودی هر ترم رشته مورد نظر شما در مقطع کارشناسی پیوسته دوره های پردیس خودگردان (۴/۸۰۰/۰۰۰_ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 10. ببخشید هزینه علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی چقدره؟

  • با سلام، حدود شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی، از ۷.۸۰۰.۰۰۰ تا ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ثابت و متغیر) می باشد.

 11. سلام.هزینه دانشگاه پردیس برای رشته های مهندسی(مکانیک و مهندسی پزشکی) به چه میزانه؟

  • با سلام و وقت بخیر، شهریه حدودی رشته مد نظر در مقطع کارشناسی دوره های پردیس خودگردان هر ترم (۵/۷۰۰/۰۰۰_ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 12. سلام ببخشید هزینه تحصیل در دانشگاه پردیس رشته دامپزشکی چقدر هست ؟

  • با سلام، شهریه ی دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع دکتری پیوسته حدود ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ الی ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره