خانه شهریه ها میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 1402 - 1403

واحدهای پردیس خودگردان را می توان به عنوان بخش بین الملل و شهریه پرداز دانشگاه های سراسری روزانه معرفی نمود. تاسیس این واحدها، در ابتدا با هدف جذب دانشجوی خارجی و تعامل دانشگاهی بین المللی صورت پذیرفت اما چند سالی است که دانشگاه های دولتی نیز مجوز ارائه بخش خودگردان را دریافت نموده اند. در این حالت، دانشجویان داخلی نیز می توانند با انتخاب رشته ها در دفترچه انتخاب رشته کنکور و پرداخت شهریه لازم با توجه به مقطع خود، از امکان ادامه تحصیل در دانشگاه های پردیس سراسر کشور برخوردار شوند که این مسئله، در نهایت منجر به درآمدزایی دانشگاه ها و جذب بیشتر دانشجو می گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پرداخت هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه پردیس 1402 – 1403 برای هر یک از مقاطع و گروه های آموزشی مختلف، متفاوت می باشد.

شهریه دانشگاه پردیس خودگردان از دو قسمت ثابت و متغیر تشکیل شده که به وسیله هیات امنای هر دانشگاه تعیین و هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان آن افزوده می شود.

شهریه کاردانی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

واحدهای پردیس بین الملل در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری تخصصی، اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. رشته های این دانشگاه ها به طور کلی به دو دسته علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی تقسیم بندی می شوند که در رشته های علوم پزشکی، پذیرش تنها بر اساس رتبه و تراز داوطلبان کنکور صورت می گیرد.

یکی از مهم ترین شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان، پرداخت هزینه لازم بر اساس مصوبه های واحد دانشگاهی مورد نظر می باشد. این وجه به دو صورت شهریه ثابت و شهریه متغیر تعریف می گردد. شهریه ثابت، بر اساس سال ورود دانشجو به دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی وی تعیین می گردد و در طول سنوات تحصیل محصل، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

نرخ شهریه متغیر، در هر نیمسال تحصیلی و بر اساس تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو و شرایط تحصیل او تعیین می گردد. هر ساله معمولا 10 الی 15 درصد به میزان این مبلغ افزوده می گردد و نمی توان نرخ ثابتی برای آن مشخص کرد. در جدول زیر، شهریه مقطع کاردانی واحدهای بین الملل را در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – 1402 ذکر کرده ایم. توجه داشته باشید که ارائه رشته محل های کاردانی دانشگاه های پردیس سراسر کشور، فقط در گروه های آزمایشی علوم پایه امکان پذیر خواهد بود. در صورت اعلام نرخ جدید در سال تحصیلی 1402 – 1403 جدول زیر بروز می شود.

شهریه کاردانی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

گروه آزمایشی حداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم پایه 5 میلیون و 600 هزار تومان الی 7 میلیون تومان

شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان 1402 – 1403

ذکر این نکته حائز اهمیت است که شهریه واحدهای پردیس خودگردان، توسط هیات امنای هر واحد دانشگاهی و به صورت مجزا تعیین می گردد و موارد مهمی از جمله امکانات دانشگاه، قدمت واحد تحصیلی موردنظر، شرایط اقتصادی منطقه محل احداث دانشگاه و… بر نرخ این شهریه تاثیرگذار خواهد بود. در این قسمت شهریه مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در اختیار شما قرار داده شده است که برای هر یک از گروه های آزمایشی مختلف، متفاوت است. در صورتی که تغییراتی در شهریه کارشناسی ناپیوسته پردیس خودگردان سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ رخ دهد، مبالغ زیر اصلاح می شوند.

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پردیس خودگردان 1402 – 1403

گروه آزمایشی حداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم پایه 5 میلیون و 650 هزار تومان الی 7 میلیون و 350 هزار تومان
علوم پزشکی 6 میلیون و 300 هزار تومان الی 7 میلیون و 500 هزار تومان

شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

گروه آزمایشی حداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی 6 میلیون و 500 هزار تومان الی 9 میلیون و 800 هزار تومان
فنی مهندسی 9 میلیون تومان الی 10 میلیون و 500 هزار تومان
علوم پایه 6 میلیون و 500 هزار تومان الی 9 میلیون تومان
علوم پزشکی 8 میلیون تومان الی 12 میلیون تومان
هنر 7 میلیون و 500 هزار تومان الی 9 میلیون و 500 هزار تومان

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل در سال تحصیلی 1402 – 1403 برای تمامی گروه های آزمایشی پنجگانه ارائه می شود. در مقطع کارشناسی ارشد حدود 32 واحد درسی ارائه می گردد و دانشجویان مجاز هستند تا در هر نیمسال تحصیلی با اخذ 8 الی 12 واحد، این دروس را بگذرانند. بدیهی است در صورت افزایش تعداد ترم های تحصیلی، دانشجو باید علاوه بر پرداخت وجه ثابت، شهریه متغیر واحد های اخذ شده را نیز پرداخت نماید. در جدول زیر، میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ را برای شما آورده ایم. اگر برای سال جدید مبلغ شهریه تغییری کند، متن مقاله اصلاح شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 1402 – 1403

گروه آزمایشی حداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی 9 میلیون تومان الی 13 میلیون و 800 هزار تومان
فنی مهندسی 10 میلیون تومان الی 11 میلیون و 700 هزار تومان
علوم پایه 24 میلیون و 400 هزار تومان الی 33 میلیون تومان
علوم پزشکی 14 میلیون و 300 هزار تومان الی 18 میلیون و 500 هزار تومان
هنر 11 میلیون تومان الی 13 میلیون تومان

شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان 1402 – 1403

دانشگاه پردیس خودگردان در مقطع دکتری پیوسته و تخصصی نیز رشته هایی را ارائه می دهد ولی به دلیل آن که میزان شهریه دانشگاه بین الملل، از سایر واحد های دانشگاهی بیشتر است، توصیه می شود بعد از کسب اطلاعات کافی پیرامون میزان شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان و اطمینان از تصمیمی که گرفته اید، رشته های این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته خود وارد کنید. شهریه ای که در ادامه متن درج شده برای سال 1401 – 1402 می باشد و در صورت تغییر نرخ آن در سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ جدول زیر بروز می شود.

شهریه دکتری تخصصی دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

گروه آزمایشی حداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی 17 میلیون و 300 هزار تومان الی 22 میلیون و 800 هزار تومان
فنی مهندسی 19 میلیون و 300 هزار تومان الی 21 میلیون هزار تومان
علوم پایه 10 میلیون و 223 هزار تومان الی 16 میلیون و 860 هزار تومان
علوم پزشکی 17 میلیون و 400 هزار تومان الی 19 میلیون و 500 هزار تومان
هنر 21 میلیون تومان الی 22 میلیون هزار تومان

شهریه دکتری پیوسته دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آزمایشی حداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم پزشکی 16 میلیون تومان الی 22 میلیون تومان

دانشجویان محصل در رشته های دانشگاه پردیس خودگردان، می بایست در بدو ورود خود، تعهدنامه ای مبنی بر ضمانت پرداخت شهریه پس از فارغ التحصیلی، به دانشگاه بدهند. با توجه به این که هر یک از واحد های دانشگاهی بین الملل قوانین مختص به خود را دارد، امکان اختصاص تخفیف شهریه به دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان ممتاز و رتبه اول دانشگاه، رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد، استعدادهای درخشان و …) در برخی واحدهای دانشگاهی پردیس وجود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که محصلان دانشگاه های پردیس، در صورت انصراف از ادامه تحصیل، می بایست مبلغی را به دانشگاه محل تحصیل خود پرداخت نمایند که این مبلغ برابر است با مجموع شهریه های ثابت و متغیر تمامی ترم های باقی مانده تا پایان دوره تحصیلی دانشجو.

شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

افرادی هستند که رتبه کنکور آن ها اجازه ورود به رشته های پزشکی را نمی دهد لذا می توانند پزشکی پردیس خودگردان را انتخاب نمایند. در این هنگام داوطلبان باید از شهریه رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان آگاه باشند زیرا گران ترین رشته و دوره پذیرش همین است. مطابق توضیحات فوق الذکر، شهریه دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع مختلف به طور حدودی مشخص شد. اما بعضی از این مراکز آموزشی به طور تفکیک شده نیز شهریه های رشته های مختلف و یا ورودی های متفاوت را اعلام نموده اند که در ادامه به آن ها پرداخته شده است. احتمال تغییر شهریه این دانشگاه ها برای سال 1402 – ۱۴۰۳ وجود دارد، لذا در صورت اعلام نرخ جدید متن زیر اصلاح می شود.

شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مشهد
رشته شهریه
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی 17 میلیون تومان
سایر رشته های کارشناسی 10 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اصفهان
رشته شهریه
کارشناسی (کلیه رشته ها) 4 میلیون و 500 هزار تومان
دندانپزشکی (ورودی 92 تا 95)

دندانپزشکی (ورودی 96 تا 98)

دندانپزشکی ورودی (98 تا 1401)

1 میلیون و 600 هزار تومان

10 میلیون تومان

14 میلیون تومان

داروسازی (ورودی 92 تا 94)

داروسازی (ورودی 95 تا 97)

داروسازی (ورودی 98 تا 1401)

1 میلیون و 600 هزار تومان

10 میلیون تومان

15 میلیون تومان

کارشناسی ارشد (تکرار پایان نامه)

کارشناسی ارشد (ورودی 98 تا 1401)

1 میلیون و 5000 هزار تومان

7 میلیون تومان

مقطع دکتری تخصصی (ورودی 92 تا 96)

مقطع دکتری تخصصی (ورودی 97 تا 1401)

2 میلیون و 400 هزار تومان

14 میلیون تومان

شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اراک
رشته شهریه
پزشکی عمومی 12 میلیون تومان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 6 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان آبادان
رشته شهریه
پزشکی 14 میلیون تومان
پرستاری 7 میلیون و 900 هزار تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان البرز
رشته شهریه
تمامی دانشجویان 2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان به صورت علی الحساب
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اهواز
رشته شهریه
مقطع دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) سفته تضمین به مبلغ 100 میلیون تومان
کارشناسی سفته تضمین به مبلغ 50 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان ارومیه
رشته شهریه
پذیرفته شدگان ورودی مهر ماه 10 میلیون تومان به صورت علی الحساب
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان مقطع کارشناسی
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 820 تومان
پایه نظری 234 هزار و 256 تومان
پایه عملی 322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری 298 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی 409 هزار و 948 تومان
تخصصی کارآموزی 409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم 1 میلیون و  446 هزار و 100 تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 610 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 820 تومان
پایه نظری 512 هزار و 435 تومان
پایه عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری 658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی 805 هزار و 255 تومان
واحد کارآموزی 805 هزار و 255 تومان
واحد کارورزی 805 هزار و 255 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مقطع دکتری عمومی ایلام
نوع واحد شهریه
شهریه ثابت 3 میلیون و 117 هزار و 947 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد تئوری 436 هزار و 512 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد عملی 6 میلیون و 759 هزار و 484 تومان
مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام 10 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ایلام
نوع واحد شهریه
شهریه ثابت 1 میلیون و 753 هزار و 845 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد تئوری 245 هزار و 382 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد عملی 385 هزار و 845 تومان
مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام 5 میلیون تومان
شهریه مقطع کارشناسی علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 820 تومان
پایه نظری 234 هزار و 256 تومان
پایه عملی 322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری 292 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی 409 هزار و 948 تومان
تخصصی کار آموزی 409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم 1 میلیون و 446 هزار و 100 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 282 تومان
پایه نظری 512 هزار و 435 تومان
پایه عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری 658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی کارآموزی 805 هزار و 255 تومان
واحد کارورزی 805 هزار و 255 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 282 تومان
پایه نظری 512 هزار و 435 تومان
پایه عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری 658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
تخصصی کارآموزی 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
واحد کارورزی 1 میلیون و 64 هزار و 880 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 820 تومان
پایه نظری 234 هزار و 256 تومان
پایه عملی 322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری 292 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی 409 هزار و 948 تومان
تخصصی کار آموزی 409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم 1 میلیون و 446 هزار و 100 تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان زاهدان
رشته شهریه
پزشکی 11 میلیون تومان
دندانپزشکی 11 میلیون تومان
پرستاری 6 میلیون تومان
فیزیوتراپی 6 میلیون تومان
بینایی سنجی 6 میلیون تومان
گفتار درمانی 6 میلیون تومان
شنوایی شناسی 6 میلیون تومان
بهداشت عمومی 6 میلیون تومان
بهداشت حرفه ای 6 میلیون تومان
بهداشت محیط 6 میلیون تومان
علوم آزمایشگاهی 6 میلیون تومان
تکنولوژی پرتوشناسی 6 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان زنجان
رشته مبلغ وثیقه تعهدنامه پرداخت شهریه مبلع پرداخت علی الحساب شهریه ترم اول
پزشکی 5 میلیون تومان 13 میلیون تومان
داروسازی 4 میلیون و 500 هزار تومان 13 میلیون تومان
دندانپزشکی 5 میلیون تومان 13 میلیون تومان
پرستاری 1 میلیون و 500 هزار تومان 6 میلیون و 500 هزار تومان
مامایی 1 میلیون و 500 هزار تومان 6 میلیون و 500 هزار تومان
کاردرمانی 1 میلیون و 500 هزار تومان 6 میلیون و 500 هزار تومان
علوم آزمایشگاهی 1 میلیون و 500 هزار تومان 6 میلیون و 500 هزار تومان
تکنولوژی پرتوشناسی 1 میلیون و 500 هزار تومان 6 میلیون و 500 هزار تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان شاهرود
مقطع و رشته شهریه میزان وثیقه 
همه دانشجویان 12 میلیون تومان علی الحساب سفته به ارزش 90 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان فسا
رشته و مقطع شهریه
دکتری عمومی پزشکی 9 میلیون تومان علی الحساب
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان قزوین
 رشته شهریه یک ترم میزان وثیقه
پزشکی 11 میلیون و 500 هزار تومان سفته معادل 176 میلیون تومان
دندانپزشکی 11 میلیون و 500 هزار تومان سفته معادل 176 میلیون تومان
پرستاری و مامایی 6 میلیون و 600 هزار تومان سفته معادل 55 میلیون تومان
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 6 میلیون و 600 هزار تومان سفته معادل 55 میلیون تومان
تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی، علوم آزمایشگاهی 6 میلیون و 600 هزار تومان سفته معادل 55 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان قم
 مقطع و رشته  شهریه
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی 12 میلیون تومان علی الحساب
کارشناسی 7 میلیون تومان علی الحساب
شهریه مقطع کارشناسی علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 217 هزار و 800 تومان
عمومی عملی 290 هزار و  400 تومان
پایه نظری 232 هزار و 320 تومان
پایه عملی 319 هزار و 440 تومان
تخصصی نظری 290 هزار و 400 تومان
تخصصی عملی 406 هزار و 560 تومان
تخصصی کار آموزی 406 هزار و 560 تومان
شهریه ثابت یک ترم 1 میلیون و 452 هزار تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان
نوع واحد شهریه
واحد نظری 217 هزار و 800 تومان
واحد عملی 290 هزار و  400 تومان
واحد نظری 508 هزار و 200 تومان
واحد عملی 798 هزار و 600 تومان
واحد نظری 653 هزار و 400 تومان
واحد عملی آزمایشگاه 1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
واحد کارآموزی 1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
واحد کارورزی 1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 904 هزار تومان
شهریه مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان
نوع واحد شهریه
واحد نظری 217 هزار و 800 تومان
واحد عملی 290 هزار و 400 تومان
واحد نظری 435 هزار و 600 تومان
واحد عملی آزمایشگاه 653 هزار و 400 تومان
واحد کار آموزی 653 هزار و 400 تومان
واحد سمینار 653 هزار و 400 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 178 هزار تومان
شهریه مقطع دکتری تخصصی علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان
نوع واحد شهریه
واحد نظری 435 هزار و 600 تومان
واحد عملی 508 هزار و 200 تومان
واحد نظری 653 هزار و 400 تومان
واحد عملی آزمایشگاه 2 ملیون و 178 هزار تومان
واحد کار آموزی 1 میلیون و 742 هزار و 400 تومان
واحد سمینار 1 میلیون و 742 هزار و 400 تومان
واحد پایان نامه 2 میلیون و 904 هزار تومان
شهریه ثابت یک ترم 5 میلیون و 82 هزار تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان شیراز
مقطع و رشته شهریه میزان وثیقه 
دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) 15 میلیون تومان علی الحساب سفته به ارزش 50 میلیون تومان
کارشناسی مابقی رشته ها 7 میلیون تومان علی الحساب سفته به ارزش 12 میلیون تومان
شهریه مقطع کارشناسی علوم پزشکی پردیس خودگردان مازندران
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و  820 تومان
پایه نظری 234 هزار و 256 تومان
پایه عملی 322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری 292 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی 409 هزار و 948 تومان
تخصصی کار آموزی 409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم 1 میلیون و 446 هزار و 100 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی علوم پزشکی پردیس خودگردان مازندران
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 820 تومان
پایه نظری 512 هزار و 435 تومان
پایه عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری 658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
تخصصی کارآموزی 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
تخصصی کارورزی 1 میلیون و 64 هزار و 880 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی علوم پزشکی پردیس خودگردان مازندران
نوع واحد شهریه
عمومی نظری 219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی 292 هزار و 820 تومان
پایه نظری 512 هزار و 435 تومان
پایه عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری 658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی کارآموزی 805 هزار و 255 تومان
تخصصی کارورزی 805 هزار و 255 تومان
واحد پایان نامه 1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم 2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان گلستان
رشته شهریه
پزشکی و دندانپزشکی 10 میلیون تومان
کارشناسی ارشد همه رشته ها 6 میلیون تومان
کارشناسی همه رشته ها 5 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان گیلان
رشته شهریه میزان وثیقه 
پزشکی 8 میلیون و 500 هزار تومان علی الحساب چک شخصی به ارزش 8 میلیون و 500 هزار تومان
دندانپزشکی 9 میلیون تومان علی الحساب چک شخصی به ارزش 9 میلیون تومان

 

نکات مهم ⭐
 • شهریه دانشگاه پردیس خودگردان شامل شهریه ثابت و متغیر بوده که به وسیله هیات امنای هر دانشگاه تعیین می شود.
 • از طریق لینک شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان و جداول مقاله فوق می توان به مبالغ شهریه دسترسی پیدا کرد.
 • هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان افزوده می گردد.
 • شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ – 1403 در رشته علوم پزشکی حدودا 16 میلیون تومان الی 22 میلیون تومان است.

 

سوالات متداول

1- میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به چه صورت است؟

مبلغ حدودی شهریه این دانشگاه برای مقاطع مختلف، متفاوت است که جزئیات بیشتر برای هر کدام در متن این مقاله ذکر شده است.

2- آیا دانشجویان دانشگاه پردیس بین الملل در هنگام انصراف از ادامه تحصیل باید هزینه ای پرداخت نمایند؟

بله، این افراد می بایست جهت انصراف از تحصیل، مجموع شهریه ثابت و متغیر ترم های باقی مانده را پرداخت نمایند.

3- شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به چه میزان افزایش داشته است؟

هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه دانشگاه پردیس های خودگردان افزوده می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۷۴۸ نظر
 1. اوا

  سلام قیمت پایه و هر ترم‌پرستاری ایادان پردیس چنده؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   میزان شهریه کلی برابر است با ۱۱ میلیون تومان الی ۱۶ میلیون تومان که تقریبی نصف این مبلغ شهریه ثابت می باشد.

 2. علیرضا

  سلام وقتتون بخیر هزینه هر ترم کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه پردیس بهشتی تهران چقدره؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   شهریه این رشته در این دانشگاه در حدود ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان به صورت ترمی می باشد.

 3. امیر

  یکی از دوستان گفت مثلا این ۲۰ میلیون تومان هزینه پایه هستش و یک سری کلاس های دیگه (کارورزی) و هزینه های اضافی هم هست که حدودا ترمی ۶۰ تومن درمیاد

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   میانگین شهریه های دانشگاه های پردیس خودگردان در ترم های آغازین بین ۲۰ الی ۲۵ تومان می باشد و ممکن است در واحد های عملی و کارورزی این مبلغ بالاتر برود.

 4. ملیکا

  با سلام .شهریه پردیس ارشد فنی مهندسی در دانشگاه های تهران چقدر میشه حدودا؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شهریه رشته های فنی و مهندسی در این نوع دانشگاه ها میانگین بین ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان می باشد.

 5. محمد

  سلام
  این شهریه اعلام شده کل هزینه دانشگاه برای یک ترم هستش یا هزینه های اضافی هم داره؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   هزینه اعلام شده به ازای شهریه ثابت و میانگین واحد های قابل اخذ می باشد.

 6. جواد

  سلام و خدا قوت

  کارشناسی ارشد حسابداری یا شبانه و یا خودگردان میتونم قبول شم، هزینه دوره شبانه و هزینه دوره پردیس خودگردان برای طی ۴۰ واحد تقریبا چقدر میشه؟(هم شبانه و هم خودگردان)
  تشکر

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، شهریه شبانه را حداقل برای هر ترم ۵ میلیون تومان در نظر بگیرید.
   برای دانشگاه های پردیس این مبلغ به هر ترم ۲۰ میلیون تومان هم خواهد رسید.

 7. پدرام

  سلام وقت بخیر. شهریه پزشکی پردیس شیراز ترم اول حدودا چقدر هست و ترم های اخر به چقدر میرسه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   میانگین شهریه های اوایل ترم بین ۱۸ الی ۲۰ تومان می باشد.

 8. پدرام

  سلام وقت بخیر. شهریه پزشکی پردیس کرج و شهید بهشتی ترم اول حدودا چقدر هست و ترم های اخر به چند میلیون میرسه؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود، در این رابطه بهتر است با خود واحد دانشگاهی تماس برقرار کنید.

 9. نورپور

  با سلام. محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی رشته روانشناسی کجا هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام, محل تحصیل در دفترچه انتخاب رشته درج می شود.

 10. ترمه

  سلام خسته نباشید
  ببخشید هزینه ارشد ادبیات فارسی در دانشگاه پردیس چه مقدار هست؟ و اینکه خوابگاه تعلق می‌گیرد به دانشجو؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام, شهریه هر ترم دوره پردیس خودگردان حدود ۱۲ الی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد و معمولا به داوطلبان غیر بومی خوابگاه تعلق می گیرد.

 11. الهه

  سلام وقت شما بخیر. شهریه پردیس خودگردان ارشد روانشناسی بالینی در دانشگاه های شهر تهران چقدره؟ و اینکه بنظر شما بین قبولی پردیس خودگردان تهران و روزانه شهرستان کدوم برای سابقه بهتره؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   شهریه این رشته در حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان به صورت ترمی می باشد.
   مدرک روزانه دانشگاه های سراسری شهر های بزرگ معمولا دارای اعتبار مدرک بالایی می باشند.

 12. کمیل

  امکان ورود به دانشگاه آزاد بدون کنکور هم هست؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   بله، این امکان وجود دارد.

 13. ناشناس

  سلام
  شهریه هر ترم دندانپزشکی آزاد تهران حدود چقدر هست؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شهریه این رشته میانگین بین ۱۸ الی ۲۰ میلیون تومان می باشد.

 14. امیرحسین

  سلام وقت بخیر

  شهریه پردیس خودگردان شهید بهشتی رشته دندانپزشکی نیمسال دوم چقدر هست سالانه ؟

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ایران مشاوره

   با سلام، بر اساس آخرین اطلاعیه شهریه دانشگاه شهید بهشتی برای رشته دندانپزشکی در حدود ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ الی ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 15. ,,,,,,

  ممنون .شهریه دانشگاه پردیس پزشکی آبادان هم مثل اهواز !?

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، میزان شهریه ها معمولا در شهرهای مختلف یکی است.

 16. ,,,,,,

  سلام شهریه دانشگاه پردیس اهواز پزشکی چقدر است !؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و احترام، شهریه ی هر ترم حدود ۲۶ میلیون تومان می باشد.

 17. مریم

  سلام و عرض ادب
  هزینه دانشگاه پردیس برای مقطع دکتری علوم انسانی(حقوق) برای سهمیه جانبازی ۲۵درصد (فرزند جانباز)چقدر هست آیا رایگانه؟ممنون میشم

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   در بسیاری از موارد شهریثه برای شما رایگان می باشد.

 18. آرش

  با سلام. کدام یک از این دانشگاه های ذیل برای تحصیل در مقطع ارشد مناسب تر است تا امتیاز بیشتری را برای تحصیل در مقطع دکتری در یکی از دانشگاه های سطح تهران کسب کنیم؟
  تحصیل در پردیسهای خودگردان یکی از دانشگاه های دولتی سطح تهران
  تحصیل در نوبت روزانه یا شبانه یکی از دانشگاه های دولتی استانهای دیگر
  با تشکر

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   به طور کلی پردیس های خودگران دانشگاه های شهر تهران از شریط بهتری برخوردار می باشند.

 19. علی

  سلام هزینه پردیس خودگردان امیر کبیر برای لیسلنس کامپیوتر و عمران به ترتیب ترمی چقدر میشه با احتساب شهریه ثابت و واحد ها

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   به طور میانگین در حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان می شود.

 20. mahdie

  سلام ببخشید هزینه ای تی فردوسی برای اتباع چقدر هست
  و اینکه اگه کنکور قبول بشیم هزینش با پردیس فرق میکنه یا هردوش یکسانه

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود هزینه شهریه پردیس را باید از آموزش دانشگاه پیگیر شوید و هزینه از هر طریقی وارد شوید یکسان می باشد.

 21. Fateme

  سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بدونم شهریه رشته اتاق عمل دانشگاه شیراز برای دوره کارورزی (حدود ۸ واحد)حدودا چقدره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   میزان شهریه های دانشگاه های پردیس خودگردان برای رشته ی اتاق عمل میانگین بین ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان می باشد.

 22. علی

  سلام وقت بخیر
  شهریه داروسازی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان چقدره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان بر اساس انتخاب واحد میانگین، بین ۲۰ الی ۲۵ میلیون تومان می باشد.

 23. سودا

  سلام وقتتون بخیر شهریه حقوق پردیس دانشگاه تهران چقدر است؟

  • ایران مشاوره

   با سلام، شهریه رشته حقوق در دانشگاه مدنظرتان در حدود ۴/۸۰۰/۰۰۰ الی ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان خواهد بود.

 24. Asma

  سلام
  شهریه پردیس برای رشته مهندسی آی تی دانشگاه فردوسی چقدره؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   شهریه این دانشگاه در حدود ۹ میلیون تومان الی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای مقطع کارشناسی پیوسته می باشد.

 25. شیدا

  شهریه پردیس خودگردان دانشگاه شریف چقدره

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود
   شهریه های هر رشته بسیار متفاوت با سایر رشته ها می باشد.

 26. منا

  سلام شهریه بینایی سنجی پردیس خودگردان شهیدبهشتی برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ چه مقدار میباشد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و درود هزینه شهریه دانشگاه پردیس در بازه ۹ میلیون الی ۱۲.۵ میلیون تومان می باشد.

 27. منا

  شهریه بینایی سنجی پردیس خودگردان شهیدبهشتی برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ چه مقدار میباشد؟

  • ایران مشاوره

   با سلام و وقت بخیر دوست عزیز
   میزان شهریه ها میانگین بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان می باشد.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره