خانه شهریه ها میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

نحوه پرداخت شهریه دانشگاه بین الملل 1401 - 1402
میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

واحدهای پردیس خودگردان را می توان به عنوان بخش بین الملل و شهریه پرداز دانشگاه های سراسری روزانه معرفی نمود. تاسیس این واحدها، در ابتدا با هدف جذب دانشجوی خارجی و تعامل دانشگاهی بین المللی صورت پذیرفت اما چند سالی است که دانشگاه های دولتی نیز مجوز ارائه بخش خودگردان را دریافت نموده اند. در این حالت، دانشجویان داخلی نیز می توانند با انجام انتخاب رشته مناسب و پرداخت شهریه لازم با توجه به مقطع خود، از امکان ادامه تحصیل در دانشگاه های پردیس سراسر کشور برخوردار شوند که این مسئله، در نهایت منجر به درآمد زایی دانشگاه ها و جذب بیشتر دانشجو می گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پرداخت هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه پردیس برای هر یک از مقاطع و گروه های آموزشی مختلف، متفاوت می باشد.

شهریه دانشگاه پردیس خودگردان از دو قسمت ثابت و متغیر تشکیل شده است که به وسیله هیات امنای هر دانشگاه تعیین و هرساله 10 الی 15 درصد به میزان آن افزوده می شود.

شهریه کاردانی دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

واحدهای پردیس بین الملل در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری تخصصی، اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. یکی از مهم ترین شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان 1401 – 1402، پرداخت هزینه لازم بر اساس مصوبه های واحد دانشگاهی مورد نظر می باشد. این وجه به دو صورت شهریه ثابت و شهریه متغیر تعریف می گردد. شهریه ثابت، بر اساس سال ورود دانشجو به دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی وی تعیین می گردد و در طول سنوات تحصیل محصل، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

نرخ شهریه متغیر، در هر نیمسال تحصیلی و بر اساس تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو و شرایط تحصیل او تعیین می گردد. هر ساله معمولا 10 الی 15 درصد به میزان این مبلغ افزوده می گردد و نمی توان نرخ ثابتی برای آن مشخص کرد. در جدول زیر، شهریه مقطع کاردانی واحدهای بین الملل را در سال تحصیلی 1401 – 1402 ذکر کرده ایم. توجه داشته باشید که ارائه رشته محل های کاردانی دانشگاه های پردیس سراسر کشور، فقط در گروه های آزمایشی علوم پایه و علوم پزشکی امکان پذیر خواهد بود.

شهریه کاردانی دانشگاه پردیس خودگردان1401 – 1402

گروه آزمایشیحداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه5/300/000 – 6/770/000 
علوم پزشکی7/360/000 – 8/650/000
هنر

شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

ذکر این نکته حائز اهمیت است که شهریه واحدهای پردیس خودگردان، توسط هیات امنای هر واحد دانشگاهی و به صورت مجزا تعیین می گردد و موارد مهمی از جمله امکانات دانشگاه، قدمت واحد تحصیلی موردنظر، شرایط اقتصادی منطقه محل احداث دانشگاه و… بر نرخ این شهریه تاثیرگذار خواهد بود. در این قسمت شهریه مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در اختیار شما قرار داده شده است که برای هر یک از گروه های آزمایشی مختلف، متفاوت است.

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

گروه آزمایشیحداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه5/500/00 – 7/100/000
علوم پزشکی8/980/000 – 10/950/000
هنر

شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

گروه آزمایشیحداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی4/800/000 – 7/200/000
فنی مهندسی6/200/000 – 8/700/000
علوم پایه6/200/000 – 8/700/000
علوم پزشکی10/500/000 – 12/900/000
هنر5/200/000 – 6/600/000

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل در سال تحصیلی 1401 – 1402 برای تمامی گروه های آزمایشی پنجگانه ارائه می شود. در مقطع کارشناسی ارشد حدود 32 واحد درسی ارائه می گردد و دانشجویان مجاز هستند تا در هر نیمسال تحصیلی با اخذ 8 الی 12 واحد، این دروس را بگذرانند. بدیهی است در صورت افزایش تعداد ترم های تحصیلی، دانشجو باید علاوه بر پرداخت وجه ثابت، شهریه متغیر واحد های اخذ شده را نیز پرداخت نماید. در جدول زیر، میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان در سال تحصیلی 1401 – 1402 را برای شما آورده ایم.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

گروه آزمایشیحداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی7/200/000 – 9/700/000
فنی مهندسی7/800/000 – 9/800/000
علوم پایه8/900/000 – 9/800/000
علوم پزشکی14/500/000 – 16/500/000
هنر9/400/000 – 10/350/000

شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

دانشگاه پردیس خودگردان در مقطع دکتری پیوسته و تخصصی نیز رشته هایی را ارائه می دهد ولی به دلیل آن که میزان شهریه دانشگاه بین الملل، از سایر واحد های دانشگاهی بیشتر است، توصیه می شود بعد از کسب اطلاعات کافی پیرامون میزان شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان و اطمینان از تصمیمی که گرفته اید، رشته های این دانشگاه را در فرم انتخاب رشته خود وارد کنید.

شهریه دکتری تخصصی دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

گروه آزمایشیحداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی15/500/000 – 18/800/000
فنی مهندسی19/800/000 – 22/000/000
علوم پایه18/500/000 – 20/850/000
علوم پزشکی19/300/000 – 20/000/000
هنر20/700/000 – 21/850/000

شهریه دکتری پیوسته دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402

گروه آزمایشیحداقل و حداکثر مبلغ شهریه (تومان)
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه
علوم پزشکی19/800/000 – 25/300/000
هنر

دانشجویان محصل در رشته های دانشگاه پردیس خودگردان 1401 – 1402، می بایست در بدو ورود خود، تعهدنامه ای مبنی بر ضمانت پرداخت شهریه پس از فارغ التحصیلی، به دانشگاه بدهند. با توجه به این که هر یک از واحد های دانشگاهی بین الملل قوانین مختص به خود را دارد، امکان اختصاص تخفیف شهریه به دانشجویان دارای شرایط خاص (دانشجویان ممتاز و رتبه اول دانشگاه، رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد، استعدادهای درخشان و …) در برخی واحدهای دانشگاهی پردیس وجود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که محصلان دانشگاه های پردیس، در صورت انصراف از ادامه تحصیل، می بایست مبلغی را به دانشگاه محل تحصیل خود پرداخت نمایند که این مبلغ برابر است با مجموع شهریه های ثابت و متغیر تمامی ترم های باقی مانده تا پایان دوره تحصیلی دانشجو. 

شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان 1401 – 1402

مطابق توضیحات فوق الذکر، شهریه دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع مختلف به طور حدودی مشخص شد. اما بعضی از این مراکز آموزشی به طور تفکیک شده نیز شهریه های رشته های مختلف و یا ورودی های متفاوت را اعلام نموده اند که در ادامه به آن ها پرداخته شده است.

شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مشهد 1401 – 1402
رشتهشهریه
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی17 میلیون تومان
سایر رشته های کارشناسی10 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اصفهان 1401 – 1402
رشتهشهریه
کارشناسی (کلیه رشته ها)4 میلیون و 500 هزار تومان
دندانپزشکی (ورودی 92 تا 95)

دندانپزشکی (ورودی 96 تا 98)

دندانپزشکی ورودی (98 تا 1401)

1 میلیون و 600 هزار تومان

10 میلیون تومان

14 میلیون تومان

داروسازی (ورودی 92 تا 94)

داروسازی (ورودی 95 تا 97)

داروسازی (ورودی 98 تا 1401)

1 میلیون و 600 هزار تومان

10 میلیون تومان

15 میلیون تومان

کارشناسی ارشد (تکرار پایان نامه)

کارشناسی ارشد (ورودی 98 تا 1401)

1 میلیون و 5000 هزار تومان

7 میلیون تومان

مقطع دکتری تخصصی (ورودی 92 تا 96)

مقطع دکتری تخصصی (ورودی 97 تا 1401)

2 میلیون و 400 هزار تومان

14 میلیون تومان

شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اراک 1401 – 1402
رشتهشهریه
پزشکی عمومی12 میلیون تومان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی6 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان آبادان 1401 – 1402
رشتهشهریه
پزشکی14 میلیون تومان
پرستاری7 میلیون و 900 هزار تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان البرز 1401 – 1402
رشتهشهریه
تمامی دانشجویان2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان به صورت علی الحساب
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان اهواز 1401 – 1402
رشتهشهریه
مقطع دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)سفته تضمین به مبلغ 100 میلیون تومان
کارشناسیسفته تضمین به مبلغ 50 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان ارومیه 1401 – 1402
رشتهشهریه
پذیرفته شدگان ورودی مهر ماه10 میلیون تومان به صورت علی الحساب
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان مقطع کارشناسی  1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 820 تومان
پایه نظری234 هزار و 256 تومان
پایه عملی322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری298 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی409 هزار و 948 تومان
تخصصی کارآموزی409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم1 میلیون و  446 هزار و 100 تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی  1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 610 تومان
عمومی عملی292 هزار و 820 تومان
پایه نظری512 هزار و 435 تومان
پایه عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی805 هزار و 255 تومان
واحد کارآموزی805 هزار و 255 تومان
واحد کارورزی805 هزار و 255 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مقطع دکتری عمومی ایلام 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
شهریه ثابت3 میلیون و 117 هزار و 947 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد تئوری436 هزار و 512 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد عملی6 میلیون و 759 هزار و 484 تومان
مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام10 میلیون تومان
شهریه دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ایلام 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
شهریه ثابت1 میلیون و 753 هزار و 845 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد تئوری245 هزار و 382 تومان
شهریه متغیر به ازای واحد عملی385 هزار و 845 تومان
مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام5 میلیون تومان
شهریه مقطع کارشناسی علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 820 تومان
پایه نظری234 هزار و 256 تومان
پایه عملی322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری292 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی409 هزار و 948 تومان
تخصصی کار آموزی409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم1 میلیون و 446 هزار و 100 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 282 تومان
پایه نظری512 هزار و 435 تومان
پایه عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی کارآموزی805 هزار و 255 تومان
واحد کارورزی805 هزار و 255 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 282 تومان
پایه نظری512 هزار و 435 تومان
پایه عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
تخصصی کارآموزی1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
واحد کارورزی1 میلیون و 64 هزار و 880 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی پردیس خودگردان بجنورد 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 820 تومان
پایه نظری234 هزار و 256 تومان
پایه عملی322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری292 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی409 هزار و 948 تومان
تخصصی کار آموزی409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم1 میلیون و 446 هزار و 100 تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان زاهدان 1401 – 1402
رشتهشهریه
پزشکی11 میلیون تومان
دندانپزشکی11 میلیون تومان
پرستاری6 میلیون تومان
فیزیوتراپی6 میلیون تومان
بینایی سنجی6 میلیون تومان
گفتار درمانی6 میلیون تومان
شنوایی شناسی6 میلیون تومان
بهداشت عمومی6 میلیون تومان
بهداشت حرفه ای6 میلیون تومان
بهداشت محیط6 میلیون تومان
علوم آزمایشگاهی6 میلیون تومان
تکنولوژی پرتوشناسی6 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان زنجان 1401 – 1402
رشتهمبلغ وثیقه تعهدنامه پرداخت شهریهمبلع پرداخت علی الحساب شهریه ترم اول
پزشکی5 میلیون تومان13 میلیون تومان
داروسازی4 میلیون و 500 هزار تومان13 میلیون تومان
دندانپزشکی5 میلیون تومان13 میلیون تومان
پرستاری1 میلیون و 500 هزار تومان6 میلیون و 500 هزار تومان
مامایی1 میلیون و 500 هزار تومان6 میلیون و 500 هزار تومان
کاردرمانی1 میلیون و 500 هزار تومان6 میلیون و 500 هزار تومان
علوم آزمایشگاهی1 میلیون و 500 هزار تومان6 میلیون و 500 هزار تومان
تکنولوژی پرتوشناسی1 میلیون و 500 هزار تومان6 میلیون و 500 هزار تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان شاهرود 1401 – 1402
مقطع و رشتهشهریهمیزان وثیقه 
همه دانشجویان12 میلیون تومان علی الحسابسفته به ارزش 90 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان فسا 1401 – 1402
رشته و مقطعشهریه
دکتری عمومی پزشکی9 میلیون تومان علی الحساب
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان قزوین 1401 – 1402
 رشتهشهریه یک ترممیزان وثیقه
پزشکی11 میلیون و 500 هزار تومانسفته معادل 176 میلیون تومان
دندانپزشکی11 میلیون و 500 هزار تومانسفته معادل 176 میلیون تومان
پرستاری و مامایی6 میلیون و 600 هزار تومانسفته معادل 55 میلیون تومان
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی6 میلیون و 600 هزار تومانسفته معادل 55 میلیون تومان
تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی، علوم آزمایشگاهی6 میلیون و 600 هزار تومانسفته معادل 55 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان قم 1401 – 1402
 مقطع و رشته شهریه
دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی12 میلیون تومان علی الحساب
کارشناسی7 میلیون تومان علی الحساب
شهریه مقطع کارشناسی علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری217 هزار و 800 تومان
عمومی عملی290 هزار و  400 تومان
پایه نظری232 هزار و 320 تومان
پایه عملی319 هزار و 440 تومان
تخصصی نظری290 هزار و 400 تومان
تخصصی عملی406 هزار و 560 تومان
تخصصی کار آموزی406 هزار و 560 تومان
شهریه ثابت یک ترم1 میلیون و 452 هزار تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
واحد نظری217 هزار و 800 تومان
واحد عملی290 هزار و  400 تومان
واحد نظری508 هزار و 200 تومان
واحد عملی798 هزار و 600 تومان
واحد نظری653 هزار و 400 تومان
واحد عملی آزمایشگاه1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
واحد کارآموزی1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
واحد کارورزی1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 904 هزار تومان
شهریه مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
واحد نظری217 هزار و 800 تومان
واحد عملی290 هزار و 400 تومان
واحد نظری435 هزار و 600 تومان
واحد عملی آزمایشگاه653 هزار و 400 تومان
واحد کار آموزی653 هزار و 400 تومان
واحد سمینار653 هزار و 400 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 161 هزار و 600 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 178 هزار تومان
شهریه مقطع دکتری تخصصی علوم پزشکی پردیس خودگردان کرمان 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
واحد نظری435 هزار و 600 تومان
واحد عملی508 هزار و 200 تومان
واحد نظری653 هزار و 400 تومان
واحد عملی آزمایشگاه2 ملیون و 178 هزار تومان
واحد کار آموزی1 میلیون و 742 هزار و 400 تومان
واحد سمینار1 میلیون و 742 هزار و 400 تومان
واحد پایان نامه2 میلیون و 904 هزار تومان
شهریه ثابت یک ترم5 میلیون و 82 هزار تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان شیراز 1401 – 1402
مقطع و رشتهشهریهمیزان وثیقه 
دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)15 میلیون تومان علی الحسابسفته به ارزش 50 میلیون تومان
کارشناسی مابقی رشته ها7 میلیون تومان علی الحسابسفته به ارزش 12 میلیون تومان
شهریه مقطع کارشناسی علوم پزشکی پردیس خودگردان مازندران 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و  820 تومان
پایه نظری234 هزار و 256 تومان
پایه عملی322 هزار و 102 تومان
تخصصی نظری292 هزار و 820 تومان
تخصصی عملی409 هزار و 948 تومان
تخصصی کار آموزی409 هزار و 948 تومان
شهریه ثابت یک ترم1 میلیون و 446 هزار و 100 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای دندانپزشکی علوم پزشکی پردیس خودگردان مازندران 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 820 تومان
پایه نظری512 هزار و 435 تومان
پایه عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
تخصصی کارآموزی1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
تخصصی کارورزی1 میلیون و 64 هزار و 880 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه مقطع دکتری حرفه ای پزشکی و داروسازی علوم پزشکی پردیس خودگردان مازندران 1401 – 1402
نوع واحدشهریه
عمومی نظری219 هزار و 615 تومان
عمومی عملی292 هزار و 820 تومان
پایه نظری512 هزار و 435 تومان
پایه عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی نظری658 هزار و 845 تومان
تخصصی عملی805 هزار و 255 تومان
تخصصی کارآموزی805 هزار و 255 تومان
تخصصی کارورزی805 هزار و 255 تومان
واحد پایان نامه1 میلیون و 171 هزار و 280 تومان
شهریه ثابت یک ترم2 میلیون و 928 هزار و 200 تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان گلستان 1401 – 1402
رشتهشهریه
پزشکی و دندانپزشکی10 میلیون تومان
کارشناسی ارشد همه رشته ها6 میلیون تومان
کارشناسی همه رشته ها5 میلیون تومان
شهریه دانشگاه علوم پزشکی پردیس خودگردان گیلان 1401 – 1402
رشتهشهریهمیزان وثیقه 
پزشکی8 میلیون و 500 هزار تومان علی الحسابچک شخصی به ارزش 8 میلیون و 500 هزار تومان
دندانپزشکی9 میلیون تومان علی الحسابچک شخصی به ارزش 9 میلیون تومان

سوالات متداول

1- میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان 1401 - 1402 به چه صورت است؟

مبلغ حدودی شهریه این دانشگاه برای مقاطع مختلف، متفاوت است که جزئیات بیشتر برای هر کدام در متن این مقاله ذکر شده است.

2- آیا دانشجویان دانشگاه پردیس بین الملل در هنگام انصراف از ادامه تحصیل باید هزینه ای پرداخت نمایند؟

بله، این افراد می بایست جهت انصراف از تحصیل، مجموع شهریه ثابت و متغیر ترم های باقی مانده را پرداخت نمایند.

3- شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در سال تحصیلی 1401 - 1402 به چه میزان افزایش داشته است؟

هر ساله 10 الی 15 درصد به میزان شهریه دانشگاه پردیس های خودگردان افزوده می شود.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۶۷ نظر

 1. سلام و وقت بخیر می خواستم بدونم هزینه ارشد پرستاری در دانشگاه های شهر تهران در پردیس خودگردان چقدر هست؟ ممنون از لطف شما

 2. سلام وقتتون بخیر هزینه هر ترم دندان پزشکی دانشگاه دولتی کیش؟

  • با سلام، شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع دکتری پیوسته حدود ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ الی ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

 3. سلام
  روزبخیر
  ثبتنام ورودی بهمن که مهرماه انجام میشه چه زمانی شهریه باید پرداخت بشه؟همین مهر که ثبت نام میکنیم یا بهمن که میریم دانشگاه؟
  پردیس خودگردان قبول شدم

  • سلام ، وقتتون بخیر. شما شهریه ثابت خود را در زمانی که انتخاب واحد انجام می دهید پرداخت میکنید و سپس یک ماه قبل از امتحانات شهریه متغییر خود را پرداخت می کنید.

 4. سلام هزینه پرستاری شهریه پرداز دانشگاه تیپ ۱ هر ترم چه قدره ؟
  ( منظورم دانشگاه آزاد نیست ، خود شهریه پردازه )

  • با سلام، شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته برای رشته های گروه علوم پزشکی حدود ۷.۶۰۰.۰۰۰ الی ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

 5. سلام،هزینه پرستاری پردیس خودگردان همدان چقدر هست ترمی؟

  • با سلام و وقت بخیر، شهریه حدودی هر ترم رشته های گروه علوم پزشکی دوره های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی پیوسته (۱۰/۵۰۰/۰۰۰_ ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 6. سلام وقتتون بخیر رشته تغذیه آزاد خودگردان هزینش چقدره؟

  • با سلام و وقت بخیر، شهریه حدودی هر ترم رشته ذکر شده در مقطع کارشناسی پیوسته دوره های پردیس خودگردان (۱۰/۵۰۰/۰۰۰_ ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ ثابت+ متغیر) می باشد.

 7. کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان شهریه پرداز چقدره

  • با سلام، شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته ی ذکر شده حدود ۸/۹۰۰/۰۰۰ الی ۹/۸۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.

نمایش دیدگاه های بیشتر
دریافت مشاوره