خانه فرهنگیان نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

سایت ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان 1402 - 1403
نقل و انتقالات فرهنگیان 1402 -1403

وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق شعار جمعیت جوان، تحکیم بنیان خانواده و همچنین افزایش بهره وری کارکنان خود زمینه انتقال و جابجایی فرهنگیان را در داخل و بیرون از استان محل خدمت آن ها فراهم کرده است. بدیهی است که برای چنین طرحی ضوابط خاصی نیز در نظر گرفته شود و افراد داوطلب ضمن اطلاع از زمانبندی نقل و انتقالات بایستی واجد شرایط نیز باشند. متقاضیان ابتدا می بایست بعد از مراجعه به سامانه نقل و انتقال فرهنگیان، از طریق همین سایت درخواست انتقالی خود را ثبت کرده و در نهایت مدارک لازم را به اداره منطقه تحویل دهند.

ثبت درخواست نقل و انتقالات فرهنگیان از 10 خرداد الی 15 مرداد ماه 1402 از طریق پنجره خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد.

انواع نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

نقل و انتقالات فرهنگیان در یک تقسیم بندی به دو جابجایی با مقصد درون استانی و برون استانی و در دسته بندی دیگری به دو حالت از انتقال به صورت دائم و موقت تقسیم می شود که برای هر کدام ضوابط و شرایط جداگانه ای در نظر گرفته شده است.

 • برون استانی: هر گاه متقاضی جابجایی، قصد منتقل شدن به منطقه ای خارج از استان محل خدمت خود را داشته باشد، درخواست وی در دسته نقل و انتقالات برون استانی قرار می گیرد و در صورتی که این جابجایی و تغییر همیشگی باشد، انتقال دائم و در صورتی که برای مدت یک سال باشد، انتقال موقت محسوب می شود.
 • درون استانی: اگر شخص درخواست کننده بخواهد به منطقه ای درون استان محل خدمت منتقل شود نیز جزو نقل و انتقالات درون استانی محسوب می شود و همان تعریف دائم و موقت برای این نوع از نقل و انتقالات نیز صادق است.

زمان نقل و انتقالات فرهنگیان 1402 – 1403

آگاهی از زمانبندی در نظر گرفته شده برای ثبت درخواست، بررسی مدارک و در نهایت اعلام نتایج انتقالی فرهنگیان جزو ضروریات این امر محسوب می شود. ثبت درخواست نقل انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳  از 10 خرداد آغاز شده و تا 15 مرداد ماه 1402 ادامه دارد که تقویم زمانی فرآیند مذکور برای مقصد برون استانی نیز به صورت جدول زیر می باشد. لذا در صورت انتشار هر گونه اخبار در مورد تمدید یا تغییر زمانبندی مربوط به نقل و انتقالات فرهنگیان در سال 1402 می توانید از طریق همین مقاله و همچنین عضویت در  کانال تلگرام مشاوره تحصیلی ایران مشاوره مطلع شوید.

زمان نقل و انتقالات برون استانی فرهنگیان 1402 – 1403
نوع فعالیت مجریمهلت
ثبت نام در سامانه مربوطه و ارائه مدارک به امورر اداری منطقه مبدامتقاضیان10 خرداد الی 6 تیر ماه 1402
کنترل، بررسی فرم های درخواست و امتیاز بندی متقاضیان و اعلام نظر در سامانه HRMآموزش و پرورش منطقه مبدا7 الی 21 تیر ماه 1402
بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه HRMاداره کل آموزش و پرورش استان مبدا22 تیر الی 2 مرداد ماه 1402
بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه HRMاداره کل آموزش و پرورش استن مقصد3 الی 10 مرداد ماه 1402
انصراف از انتقال – تغییر مقصداداره کل آموزش و پرورش استان مقصد10 الی 15 مرداد ماه 1402

شرایط نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

همانطور که گفته شد ثبت درخواست انتقالی توسط فرهنگیان در سال تحصیلی 1402 – 1403 منوط به داشتن شرایطی می باشد که در ادامه به طور کامل شرح داده ایم. فرآیند نقل و انتقال برون استانی در سال جاری با توجه به شرایط متقاضیان و لیست فضلی امتیازات آنان  و همچنین بر اساس جدول تراز نیروی انسانی ادارات به تفکیک موارد زیر بررسی و اجرا می شود:

 • اداره
 • گروه رشته
 • جنسیت

شرایط انتقال دائم فرهنگیان

برای اینکه آموزگاری بتواند موافقت سازمان را برای انتقال دائم خود کسب کند، لازم است که حداقل 4 سال سنوات خدمت تجربی داشته باشد، البته با توجه به تراز نیروی انسانی منطقه / استان

توجه داشته باشید برای نداشتن تعهد خدمت به منطقه مبدا الزامی است.

شرایط نقل و انتقال موقت فرهنگیان

برای اخذ انتقالی موقت متقاضی می بایست دارای حداقل 1 سال سنوات خدمت تجربی را داشته باشد، البته مشروط به رعایت تراز نیروی انسانی منطقه یا استان.

استثنائات نقل و انتقالات فرهنگیان

 • جابه جایی فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در سال تحصیلی جاری دانشگاه فرهنگیان و شهید رجائی در گروه/ رشته / جنسیت یکسان امکان پذیر می باشد.
 • فرهنگیانی که همسر آنان پرسنل نیروی نظامی و انتظامی بوده و طبق امریه به دستگاه مبوط (بدون درخواست فد) با تایید بالاترین مقام نظامی یا انتطامی استان مشمول امتیازبندی می باشند.
 • استخدام شدگان ماده 28 یعنی کسانی که به موجب نیازهای خاص آموزش و پرورش از دانشگاه هایی جز فرهنگیان استخدام شده و تنها یک سال در آن تحصیل نموده اند. (به مدت 10 سال)
 • انتقال افراد زیر نسبت به سایرین در اولویت قرار دارد.
 1. پدر، مادر، همسر و فرزند شهید یا جانبازان بالای 25 درصد
 2. زوجین فرهنگی به محل خدمت همسر
 3. بانوان فرهنگی دارای 3 فرزند زیر 2 سال (لازم به ذکر است محسابه سن فرزندتان تاریخ 31 شهریور 1402 می باشد)
 4. همسر جانباز در صورت تغییر دائم محل اشتغال جانباز

مراحل نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

پس از اطلاع از شرایط و ضوابط لازم برای اخذ انتقالی و منوط به داشتن شرایط مذکور، بایستی از مراحل و نحوه ثبت درخواست آگاهی کامل داشته باشید تا بتوانید این فرآیند را به درستی به انجام برسانید.

 1. لازم است در ابتدا متقاضیان اطلاعات خود را ثبت و فرم امتیازبندی خود را بر اسا راهنمای تعبیه شده در سامانه my.medu.ir تکمیل نمیاند.
 2. تحویل مدارک و مستندات به امور اداری آموزش و پرورش محل خدمت مبدا

توجه داشته باشید افرادی که به طور موقت منتقل شده اند مکلف اند که موارد بالا را جهت اتمرار انتقال موقت یا تبدیل به دائم هستند.

امتیاز بندی نقل و انتقالات فرهنیگان 1402 – 1403

برای اینکه درخواست متقاضیان برای نقل و انتقال به صورت موقت یا دائم مورد پذیر ش از سوی اداره آموزش و پرورش قرار بگیرد، طی بررسی سوابق افراد امتیازاتی محاسبه شده که بسته به نمرات کسب شده خواسته وی مورد پذیرش و یا لغو می شود. شرایط و ضوابطی همچون  ضمن خدمت فرهنگیان، سهمیه ایثارگران، رتبه های کسب شده توسط متقاضی و… که در ادامه به طور کامل شرح داده ایم.

فرم امتیازبندی نقل و انتقالات برون استانی فرهنگیان
ردیفضوابط امتیازدهیامتیاز 
1الف)سنوات خدمات آموزشی و اداریبه ازا هر سال 4 امتیاز – هر ماه 2 امتیاز – هر هفته 5/0 امتیاز
ب) سنوات تجربی مازاد بر 20 سالبه ازا هر ماه 0/5 امتیاز علاوه بر بند الف
2به ازا هر سال تحصیلی خدمت در روستا2 امتیاز
3فرهنگیانی که همسران آنان شاغل نیروهای نظامی و انتظامی بوده  و طبق امریه دستگاه مربوطه (بدون درخواست خود) منتقل شده باشند.100 امتیاز
فارغ التحصیلان دختر (مجرد) دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به واسطه اشتغال والدین از سهمیه استخدامی استان استفاده نموده و در حال حاضر والدین به استان دیگری انتقال یافته اند.100 امتیاز
همکار فرهنگی که خود، همسر یا فرزند وی بیماری حادو صعب الغلاج داشته باشند.150 امتیاز
4آخرین مدرک تحصیلی طبق آخرین حکم کارگزینیکمتر از دیپلم 3 امتیاز – دیپلم 5 امتیاز – فوق دیپلم 10 امتیاز – لیسانس 15 امتیاز – فوق لیانس و دکترای حرفه ای 20 امتیاز – دکترای تخصصی 25 امتیاز
5الف) فرزند شهید جاوید الاثر و برادر یا خواهر شهیدبه ترتیب 100 امتیاز و 20 امتیاز
ب) امتیاز جانبازی10 امتیاز و به ازای هر درصد جانبازی بالاتر از 5 درصد 2 امتیاز اضافه می شود.
ج) آزادگانبرای هر ماه اسارت 10 امتیاز
د) همسر و فرزند آ زاده و جانبازهمسر و فرزند ازاده و جانباز 25 درصد به بالا 12 امتیاز – همسر آزاده ای که قبل از اسارت ازدواج نموده 40 امتیاز
و) به ازای هر ماه خدمت داوطلبانه در جبهه جنگ های تحمیلیبعد از استخدام 2 امتیاز – قبل از استخدام 1 امتیاز
ه) بانوان فرهنگی به ازای هر ماه خدمت همسرانشان در جبهه های جنگ بعد از ازدواج1امتیاز
6الف) تاهل15 امتیاز
ب) هر فرزند تحت تکلف5 امتیاز
ج) همکارانی که در سال تحصیلی جاری 1401 – 14002 ازدواج نموده یا صاحب فرزند شده اندبه ترتیب 15 و 5 امتیاز مازاد بر بندهای الف و ب
د) خانم های مجرد دور از خانواده60 امتیاز
ه) زنان سرپرست خانواده دارای گواهی حضانت فرزند24 امتیاز
و) تکفل پدر یا مادر طبق گواهی دادگاه، به ازای هر یک از والدین تحت تکفل6 امتیاز
ز) همکاران دارا یفرزند معلول جسمی ،حرکتی و ذهنی24 امتیاز
ک) همکاران دارای معلولیت با ارائه گواهی از سازمان بهزیستی یا کارت معلولیتخفیف 5 امتیاز – متوسط 10 امتیاز – شدید 15 امتیاز – خیلی شدید 20 امتیاز
7الف) زوجین فرهنگی شاغل در یک منطقه24 امتیاز (هر یک از زوجین علاوه بر امتیاز تاهل)
ب) متقاضیان  انتقال به محل اشتغال یا سکونت همسر با ارائه مدرک معتبر36 امتیاز
ج) متقاضیان انتقال به محل خدمت همسر نظامی «غیر از بند ب» با ارائه مدرک معتبر24 امتیاز
8الف) حافظ حداقل 5 جز قران کریمبه ازا هر جز 5 امتیاز
ب) هنرمندان درجه یک و افراد دارای مقام قرآنی در سطوح ملی وبین المللی و قهرمانان ورزشی ملی24 امتیاز
ج) معلم نمونه در طول خدمتکشوری 24 امتیاز – استانی 12 امتیاز – منطقه ای 6 امتیاز
9به ازا هر مورد تشویق و تقدیر از سوی مسئولان آموزش وپرورشوزیر 4 امتیاز – معاون وزیر 3 امتیاز – مدیر کل و معاون مدیر کل 2 امتیاز – رئیس اداره یا معاون اداره اموزش و پرورش 1 امتیاز
10میانگین نمره ارزیابی سالانه:
الف) میانگین نمره از 80 تا 85 درصد5 امتیاز
ب) میانگین نمره از 86 تا 90 درصد10 امتیاز
ج) میانگین نمره از 91 تا 95 درصد15 امتیاز
د) میانگین نمره بالاتر از 95 درصد20 امتیاز
11دوره آموزشی تخصصی ضمن خدمت سال تحصیلی جاریبه ازای هر ساعت 0/25 امتیاز

نکات مهم در مورد نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

 • در سال جاری جابه جایی فارغ التحصیلان متعهد به خدمت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در گروه / رشته / جنسیت یکسان امکان پذیر است.
 • توجه داشته باشید ملاک محاسبه سابقه خدمت تجربی در آموزش و پرورش تا تاریخ 31 شهریور 1402 می باشد. همچنین مدت خدمت به صورت موارد زیر جز سابقه خدمت برای انتقال محسوب نخواهد شد.
 1. حق التدریس
 2. نهضت سوادآموزی
 3. ماموریت در سایر دستگاه ها
 4. تحصیل در مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر
 5. مدت خدمت نظام وظیفه
 6. قرارداد کاز معین
 • در صورت دارا نبودن شرایط یا عدم استحقاق افراد منتقل شده، ضمن برخورد قانونی با متخلفین نسبت به لغو انتقال در هر مرحله ای از سال تحصیلی اقدام خواهدش شد.
 • انتقال دائم به کلان شهرهای زیر ممنوع بوده و صرفا با درخواست انتقال موقت مورد بررسی قرار ی گیرد:
 1. تهران
 2. تبریز
 3. اصفهان
 4. شیراز
 5. اهواز
 6. قم
 7. کرج
 8. مشهد
 • در صورتی که افراد انتقال یافته پس از اعلام نتیجه به منطقه انتقال یافته مراجعه نکنند به منزله تلقی می گردد.
 • ادارات و شهرستان ها و مناطق مقصد وظیفه دارند قبل از پایان دوره انتقال موقت افراد انتقال شده سال قبل، نسبت به صدور حکم پایان ماموریت و اطلاع به افراد اقدام نمایند و در صورت عدم تمدید انتقال، از سازماندهی و صدور ابلاغ تدریس برای آنان خودداری نمایند. همچنین ادارات شهرستان ها و مناطق مبدا نیز موظف اند پس از پایان تاریخ انتقال، نسبت به پیگیری و تعیین وضعیت خدمتی افراد و صدور ابلاغ خدمت تا شروع سال تحصیلی اقدام نمایند. معلوم است که عدم اقدام به موقع به منزله ترک فعل و اهمال در انجام وظایف قانونی می باشد.

 

سوالات متداول

1- زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ چه تاریخی می باشد؟

مهلت ثبت این درخواست از تاریخ 10 خرداد الی 15 مرداد ماه 1402 می باشد.

2- سایت ثبت درخواست برای نقل و انتقالات فرهنگیان کدام می باشد؟

این فرآیند از طریق پنجره خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانیmy medu.ir صورت می پذیرد.

3- حداقل سنوات لازم برای انتقال موقت فرهنگیان ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ چند سال است؟

طبق اصلاحیه جدید آموزش و پرورش حداقل سنوات برای اخد انتقال موقت سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ به مدت 1 سال می باشد.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید …دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ نظر
 1. ش

  سلام من پدرشوهرم کارت ایثارگری داره واسه انتقالیم تاثیر داره؟

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   متاسفانه این موضوع برای شما تاثیرگذار نخواهد بود.

 2. مرضیه

  سلام لطفا بفرمایید کسانی که سال قبل انتقالی موقت بودند الان بخواهند تمدید کنند در سامانه باید مبدا را کجا قرا بدهند من از مرودشت فارس منتقل شدم ناحیه ۲ شیراز الان مبدا برام زده ناحیه ۲ من میخوام تمدید کنم باید چکار کنم ؟؟از راهنماییتون متشکرم

  • ایران مشاوره

   سلام و درود
   مبدا، دانشگاه قبلی شما محسوب می شود.

مشاوره فرهنگیان پیج فرهنیگان