خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نمونه کارنامه قبولی باکتری شناسی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبان همواره به دنبال این هستند که بتوانند رشته ای را انتخاب کنند که شانس پذیرش بیشتری در آن دارند. از طرفی نمی توان به طور قطعی رشته و دانشگاهی را برای قبولی هر یک از داوطلبان در نظر گرفت. چرا که عوامل موثر بر قبولی داوطلبان طی دوره های مختلف، متفاوت است.

بهترین راهی که می تواند برای انتخاب رشته ارشد به متقاضیان کمک کند، نمونه کارنامه های قبولی سال های گذشته رشته مورد نظر آن ها می باشد. داوطلبان با بررسی و مطابقت آن ها با شرایط خودشان، می توانند به طور حدودی احتمال قبولی خود را در رشته و دانشگاه مورد علاقه شان تخمین بزنند. در ادامه، نمونه کارنامه رتبه های قبولی سال گذشته در رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

تمامی داوطلبان می توانند ابتدا به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد مراجعه کنند و پس از استخراج کد رشته محل های مورد نظر خود، درصد و رتبه داوطلبان سال های گذشته را در آن ها بررسی نمایند. هم چنین می توانند بدون مراجعه به دفترچه مذکور، ابتدا کارنامه های موجود از دوره های قبل را مشاهده کنند و سپس به انتخاب کد رشته محل های مد نظر خود بپردازند. در هر صورت این کار تا حد زیادی بر موفقیت داوطلبان در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد موثر است.

در ادامه جداولی را مشاهده می کنید که دربردارنده جزئیات قبولی داوطلبان در رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشد.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 24تراز: 5498
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)49
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی53
ایمنی شناسی و قارچ شناسی77
ویروس شناسی47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 29تراز: 5400
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 44
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی 50
ایمنی شناسی و قارچ شناسی 43
ویروس شناسی 47
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 30تراز: 3340
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 4
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی 21
ایمنی شناسی و قارچ شناسی 38
ویروس شناسی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 37تراز: 5107
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 52
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی 52
ایمنی شناسی و قارچ شناسی 32
ویروس شناسی 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 39تراز: 4994
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 34
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی 39
ایمنی شناسی و قارچ شناسی 44
ویروس شناسی 46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 44تراز: 4821
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی41
ایمنی شناسی و قارچ شناسی31
ویروس شناسی38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 56تراز: 4701
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)33
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی33
ایمنی شناسی و قارچ شناسی37
ویروس شناسی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 61تراز: 4613
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)34
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی31
ایمنی شناسی و قارچ شناسی24
ویروس شناسی30
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 66تراز: 4423
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)35
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی32
ایمنی شناسی و قارچ شناسی37
ویروس شناسی25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 73تراز: 4300
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی33
ایمنی شناسی و قارچ شناسی35
ویروس شناسی26
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شیراز
رتبه در سهمیه: 78تراز: 4216
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)24
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی30
ایمنی شناسی و قارچ شناسی32
ویروس شناسی24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شیراز
رتبه در سهمیه: 84تراز: 4012
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)18
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی35
ایمنی شناسی و قارچ شناسی26
ویروس شناسی22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 87تراز: 3844
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)29
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی23
ایمنی شناسی و قارچ شناسی25
ویروس شناسی23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان
رتبه در سهمیه: 96تراز: 3721
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی18
ایمنی شناسی و قارچ شناسی24
ویروس شناسی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان
رتبه در سهمیه: 113تراز: 3661
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی22
ایمنی شناسی و قارچ شناسی9
ویروس شناسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ایلام
رتبه در سهمیه: 115تراز: 3601
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)22
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی23
ایمنی شناسی و قارچ شناسی15
ویروس شناسی7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ایلام
رتبه در سهمیه: 124تراز: 3417
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)28
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی17
ایمنی شناسی و قارچ شناسی15
ویروس شناسی12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه زابل
رتبه در سهمیه: 137تراز: 3305
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی9
ایمنی شناسی و قارچ شناسی19
ویروس شناسی11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه زابل
رتبه در سهمیه: 140تراز: 3151
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی5
ایمنی شناسی و قارچ شناسی17
ویروس شناسی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته باکتری شناسی دامپزشکی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه زابل
رتبه در سهمیه: 149تراز: 3027
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
باکتری شناسی عمومی و اختصاصی15
ایمنی شناسی و قارچ شناسی8
ویروس شناسی2-

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد