خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 - 99
کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98 – 99
پس از برگزاری آزمون ورودی هر یک از مقاطع دانشگاهی ، داوطلبان پا به مرحله حساس و سرنوشت ساز انتخاب رشته می گذارند. انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تجربه نشان داده است بسیاری از شرکت کنندگان این آزمون که توانسته اند در مرحله اول موفق ظاهر شوند و نمره قابل قبولی را نیز کسب کنند ، تنها به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح انتخاب رشته ، از دستیابی به هدف و تحصیل در رشته مورد علاقه خود جا مانده اند.

از جمله عواملی که می تواند نتایج مثبتی را در امر انتخاب رشته به دنبال داشته و از بروز اشتباه در انتخاب رشته جلوگیری کند ، آشنایی با توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد و بررسی مندرجات آن می باشد. کسب اطلاعات تکمیلی درباره محتویات کارنامه ارشد که برای تمامی داوطلبان دانشگاه های روزانه ، غیرانتفاعی ، پیام نور ، نوبت دوم ، آزاد و… به صورت مشترک منتشر می گردد ، موجب می شود انتخاب رشته ای آگاهانه و نتیجه بخشی را انجام دهید.

تحلیل و بررسی کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته می تواند شما را در مسیر یک انتخاب رشته درست و اصولی یاری نماید.

نمونه کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

چنانچه داوطلب تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری می باشید ، توصیه می کنیم پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و انتخاب کد رشته های مورد نظر خود ، چند نمونه کارنامه ای که در ادامه مقاله ارائه نموده ایم را با دقت بررسی کنید تا با آگاهی از رتبه و تراز قبولی داوطلبان این رشته در سال گذشته ، بتوانید عملکرد بهتری در انتخاب رشته داشته باشید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 14تراز: 8450رتبه کشوری: 1623
محل قبولی: دانشگاه تهران – روزانهجنسیت: زنسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)92
مباحث عمومی و شهرسازی ایران36
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری65
تاریخ شهر و شهرسازی64
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی22/13
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 18تراز: 3746رتبه کشوری: 599
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – روزانهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8/15
مباحث عمومی و شهرسازی ایران44
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری22
تاریخ شهر و شهرسازی19/33
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی2-
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 28تراز: 5364رتبه کشوری: 320
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس – روزانهجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)10
مباحث عمومی و شهرسازی ایران50/33
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری27
تاریخ شهر و شهرسازی43
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی7/12
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 39تراز: 4799رتبه کشوری: 316
محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی – روزانهجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصد
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)5/33
مباحث عمومی و شهرسازی ایران64/23
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری21
تاریخ شهر و شهرسازی55
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی22
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 42تراز: 7022رتبه کشوری: 301
محل قبولی: دانشگاه تهران – نوبت دومجنسیت: زنسهمیه: منطقه 1
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
مباحث عمومی و شهرسازی ایران56
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری40
تاریخ شهر و شهرسازی40
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی58
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 49تراز: 7344رتبه کشوری: 327
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دومجنسیت: مردسهمیه: منطقه 3
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
مباحث عمومی و شهرسازی ایران44
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری56
تاریخ شهر و شهرسازی73/12
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی20
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 104تراز: 4823رتبه کشوری: 1082
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس – نوبت دومجنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصد
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
مباحث عمومی و شهرسازی ایران43
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری50
تاریخ شهر و شهرسازی19
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی1-
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 80تراز: 5123رتبه کشوری: 1248
محل قبولی: دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دومجنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصد
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
مباحث عمومی و شهرسازی ایران47/13
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری29/01
تاریخ شهر و شهرسازی22
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی12
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 453تراز: 3108رتبه کشوری: 6216
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – مازندرانجنسیت: مردسهمیه: منطقه 3
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
مباحث عمومی و شهرسازی ایران14
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری3
تاریخ شهر و شهرسازی8
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی1-
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 489تراز: 2635رتبه کشوری: 5670
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوینجنسیت: زنسهمیه: منطقه 3
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
مباحث عمومی و شهرسازی ایران17
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری0
تاریخ شهر و شهرسازی10
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی20
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 636تراز: 3554رتبه کشوری: 7108
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیرازجنسیت: مردسهمیه: منطقه 3
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
مباحث عمومی و شهرسازی ایران24
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری18
تاریخ شهر و شهرسازی17
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی4
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 964تراز: 3794رتبه کشوری: 7588
محل قبولی: دانشگاه یزد – پردیس خودگردانجنسیت: مردسهمیه: منطقه 1
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
مباحث عمومی و شهرسازی ایران22
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری25
تاریخ شهر و شهرسازی18
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی2
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 985تراز: 3766رتبه کشوری: 7532
محل قبولی: دانشگاه کردستان – پردیس خودگردانجنسیت: مردسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)3
مباحث عمومی و شهرسازی ایران18
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری33/55
تاریخ شهر و شهرسازی12
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی8
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 1026تراز: 3710رتبه کشوری: 7420
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهانجنسیت: مردسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)4
مباحث عمومی و شهرسازی ایران/4428
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری15
تاریخ شهر و شهرسازی6
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی0
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 3153تراز: 2235رتبه کشوری: 5047
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی هدایت – شهر کردجنسیت: زنسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)6
مباحث عمومی و شهرسازی ایران10-
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری21
تاریخ شهر و شهرسازی10
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی1-
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 3208تراز: 1939رتبه کشوری: 6542
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی پرتو – زاهدانجنسیت: مردسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
مباحث عمومی و شهرسازی ایران4
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری1/1-
تاریخ شهر و شهرسازی2/66-
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی0
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 4301تراز: 1779رتبه کشوری: 3359
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی مجازی امام رضا(ع) – مشهد (فقط مرد)جنسیت: مردسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
مباحث عمومی و شهرسازی ایران12/21
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری0
تاریخ شهر و شهرسازی1-
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی1/3
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 4886تراز: 2516رتبه کشوری: 7032
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنوردجنسیت: مردسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
مباحث عمومی و شهرسازی ایران6
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری3-
تاریخ شهر و شهرسازی13
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی24
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی
سال: 1398رتبه: 5751تراز: 1639رتبه کشوری: 3278
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی امام رضا – مشهد (فقط زن)جنسیت: زنسهمیه: منطقه 2
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
مباحث عمومی و شهرسازی ایران2
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری5-
تاریخ شهر و شهرسازی3-
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی14
آزمون عملی ، تشریحی و تحلیلی

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد