خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

نمونه کارنامه قبولی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ارشد سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شوند، می توانند لیست رشته های انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد وارد کنند. بیشترین دغدغه متقاضیان برای انتخاب رشته ارشد برگزیدن کد رشته محلی است که شانس قبولی بیشتری در آن دارند. برای تخمین رتبه حدودی در آزمون کارشناسی ارشد سراسری، بهترین راه برای داوطلبان این است که کارنامه های دوره های گذشته رشته مورد نظر خود را بررسی کنند و با رتبه و تراز خود مطابقت دهند. کارنامه هایی که شباهت بیشتری با شرایط متقاضیان داشته باشند، مناسب ترین موارد برای آن ها هستند.

در ادامه، نمونه کارنامه رتبه های قبولی سال گذشته در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

داوطلبان می توانند کد رشته محل های انتخابی خود را از دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد استخراج نمایند و در سامانه مربوطه درج کنند. برای کسب موفقیت در مرحله اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد سراسری رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، توجه شما را به نمونه کارنامه هایی که در زیر وجود دارند، جلب می کنیم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه: 30تراز: 5401
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)66
میکروب شناسی مواد غذایی72
اصول نگهداری مواد غذایی53
شیمی مواد غذایی54
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه: 37تراز: 5318
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)44
میکروب شناسی مواد غذایی45
اصول نگهداری مواد غذایی63
شیمی مواد غذایی22
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه: 42تراز: 5329
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)53
میکروب شناسی مواد غذایی56
اصول نگهداری مواد غذایی37
شیمی مواد غذایی12
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه: 45تراز: 3116
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)17
میکروب شناسی مواد غذایی14
اصول نگهداری مواد غذایی24
شیمی مواد غذایی0
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه: 51تراز: 4933
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)41
میکروب شناسی مواد غذایی39
اصول نگهداری مواد غذایی34
شیمی مواد غذایی45
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 55تراز: 4848
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
میکروب شناسی مواد غذایی40
اصول نگهداری مواد غذایی37
شیمی مواد غذایی24
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی20
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 62تراز: 4698
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)40
میکروب شناسی مواد غذایی23
اصول نگهداری مواد غذایی23
شیمی مواد غذایی27
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 64تراز: 4552
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
میکروب شناسی مواد غذایی30
اصول نگهداری مواد غذایی25
شیمی مواد غذایی21
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه ارومیه
رتبه در سهمیه: 69تراز: 4411
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)0
میکروب شناسی مواد غذایی27
اصول نگهداری مواد غذایی50
شیمی مواد غذایی16
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 75تراز: 4305
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
میکروب شناسی مواد غذایی16
اصول نگهداری مواد غذایی7
شیمی مواد غذایی22
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه در سهمیه: 78تراز: 4219
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)15
میکروب شناسی مواد غذایی7
اصول نگهداری مواد غذایی12
شیمی مواد غذایی20
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه بوعلی سینا همدان
رتبه در سهمیه: 84تراز: 4065
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)11
میکروب شناسی مواد غذایی22
اصول نگهداری مواد غذایی20
شیمی مواد غذایی15
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
رتبه در سهمیه: 98تراز: 3881
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)16
میکروب شناسی مواد غذایی22
اصول نگهداری مواد غذایی11
شیمی مواد غذایی0
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
رتبه در سهمیه: 113تراز: 3697
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)7
میکروب شناسی مواد غذایی24
اصول نگهداری مواد غذایی14
شیمی مواد غذایی22
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: روزانهمحل قبولی: دانشگاه شهرکرد
رتبه در سهمیه: 122تراز: 3570
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)14
میکروب شناسی مواد غذایی30
اصول نگهداری مواد غذایی8
شیمی مواد غذایی9
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: نوبت دوممحل قبولی: دانشگاه زابل
رتبه در سهمیه: 130تراز: 3491
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)23
میکروب شناسی مواد غذایی11
اصول نگهداری مواد غذایی22
شیمی مواد غذایی24
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 178تراز: 2907
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)12
میکروب شناسی مواد غذایی7
اصول نگهداری مواد غذایی4
شیمی مواد غذایی34
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تبریز
رتبه در سهمیه: 215تراز: 2563
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)8
میکروب شناسی مواد غذایی17
اصول نگهداری مواد غذایی17
شیمی مواد غذایی20
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزاددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه: 341تراز: 1794
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)13
میکروب شناسی مواد غذایی9
اصول نگهداری مواد غذایی12
شیمی مواد غذایی1
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصددوره قبولی: پردیس خودگردانمحل قبولی: دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه:385تراز: 1437
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)1-
میکروب شناسی مواد غذایی0
اصول نگهداری مواد غذایی8
شیمی مواد غذایی17
کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی2

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد