تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ کارشناسی ارشد 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نموده و مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، در صورت تمایل می توانند با انجام انتخاب رشته کارشناسی ارشد تحصیلات خود را در صورت پذیرش نهایی، در این مقطع آغاز نمایند. مهم ترین امری که قبل از انجام فرآیند مذکور می بایست به آن توجه نمایید این است که هرگز بدون کسب اطلاعات لازم در زمینه عواملی از جمله سهمیه های کنکور ارشد، رتبه و تراز، معدل، ضرایب دروس مختلف در هر زیرگروه و… دست به تکمیل فرم انتخاب رشته نزنید. تمامی اطلاعاتی که جهت انجام این امر مورد نیاز متقاضیان می باشد در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد به طور کامل بیان شده است.

بنابراین با مطالعه دقیق این دفترچه و راهنما قرار دادن آن می توانید احتمال بروز خطا را در ثبت کد رشته های مورد نظر خود کاهش دهید. علاوه بر آن می توانید از نتایج عملکرد داوطلبان سال گذشته برای انجام انتخاب رشته ای مطلوب استفاده نمایید. در ادامه مطلب، چندین نمونه کارنامه رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است. همچنین در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره انتخاب رشته ارشد داشته باشید، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.

برای انتخاب کد رشته محل های مربوط به هر یک از دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری لازم است که در آن دوره، مجاز به انتخاب رشته شده باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 36
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5082
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 20
عربی 58
تاریخ ایران باستان 69
تاریخ اسلام 16
تاریخ جهان 47
تایخ ایران دوره اسلامی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 64
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 4836
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 16
عربی 23
تاریخ ایران باستان 51
تاریخ اسلام 28
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 98
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4680
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 34
عربی 29
تاریخ ایران باستان 42
تاریخ اسلام 18
تاریخ جهان 19
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستان جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 169
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3526
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 21
عربی 0
تاریخ ایران باستان 28
تاریخ اسلام 0
تاریخ جهان 15
تایخ ایران دوره اسلامی 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران باستان جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 236
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 2853
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2-
عربی 0
تاریخ ایران باستان 17
تاریخ اسلام 16
تاریخ جهان 12
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بروجرد دوره قبولی: روزانه تراز: 5045
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 7
عربی 54
تاریخ ایران باستان 14
تاریخ اسلام 65
تاریخ جهان 46
تایخ ایران دوره اسلامی 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 56
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبنت دوم تراز: 4852
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 29
عربی 28
تاریخ ایران باستان 36
تاریخ اسلام 49
تاریخ جهان 13
تایخ ایران دوره اسلامی 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 178
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4513
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 26
تاریخ ایران باستان 32
تاریخ اسلام 19
تاریخ جهان 15
تایخ ایران دوره اسلامی 41
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ ایران اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور تهران جنوب دوره قبولی: پیام نور تراز: 3564
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 13
تاریخ ایران باستان 2
تاریخ اسلام 28
تاریخ جهان 17
تایخ ایران دوره اسلامی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلام جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 44
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 4986
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 16
عربی 49
تاریخ ایران باستان 10
تاریخ اسلام 52
تاریخ جهان 8
تایخ ایران دوره اسلامی 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلام جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4726
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30
عربی 26
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 31
تاریخ جهان 15
تایخ ایران دوره اسلامی 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلام جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 4541
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 49
تاریخ ایران باستان 15
تاریخ اسلام 28
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ اسلام جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 342
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور قم دوره قبولی: پیام نور تراز: 3578
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 8
عربی 25
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 38
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 13
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 4853
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 15
عربی 0
تاریخ ایران باستان 58
تاریخ اسلام 45
تاریخ جهان 71
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهان جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 4783
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
عربی 21
تاریخ ایران باستان 23
تاریخ اسلام 20
تاریخ جهان 58
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهان جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 85
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 4578
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 32
عربی 4
تاریخ ایران باستان 18
تاریخ اسلام 12
تاریخ جهان 59
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهان جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 78
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3526
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
عربی 0
تاریخ ایران باستان 16
تاریخ اسلام 0
تاریخ جهان 43
تایخ ایران دوره اسلامی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ عمومی جهان جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3078
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 3
تاریخ ایران باستان 16
تاریخ اسلام 0
تاریخ جهان 27
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارس جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 17
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4847
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 32
عربی 71
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 65
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارس جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 47
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4697
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 15
عربی 29
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 49
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارس جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 71
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 4558
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 42
تاریخ ایران باستان 9
تاریخ اسلام 19
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارس جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 3515
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 43
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 23
تاریخ جهان 12
تایخ ایران دوره اسلامی 2-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات خلیج فارس جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید چمران اهواز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2912
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 24
تاریخ ایران باستان 16
تاریخ اسلام 11
تاریخ جهان 4
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4823
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 26
عربی 10
تاریخ ایران باستان 61
تاریخ اسلام 37
تاریخ جهان 28
تایخ ایران دوره اسلامی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4063
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 15
عربی 0
تاریخ ایران باستان 33
تاریخ اسلام 23
تاریخ جهان 21
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5013
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 21
عربی 16
تاریخ ایران باستان 21
تاریخ اسلام 67
تاریخ جهان 48
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 77
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: روزانه تراز: 4925
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 11
عربی 15
تاریخ ایران باستان 13
تاریخ اسلام 56
تاریخ جهان 39
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 119
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه محقق اردبیلی دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4685
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 5
عربی 16
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 29
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 152
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3678
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 11
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 31
تاریخ جهان 21
تایخ ایران دوره اسلامی 1-
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 186
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور اردبیل دوره قبولی: پیام نور تراز: 3465
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 2-
تاریخ ایران باستان 1
تاریخ اسلام 23
تاریخ جهان 3
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ تشیع جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 29
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 4965
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 21
عربی 43
تاریخ ایران باستان 11
تاریخ اسلام 68
تاریخ جهان 19
تایخ ایران دوره اسلامی 35
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ تشیع جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4885
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 13
تاریخ ایران باستان 11
تاریخ اسلام 47
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 27
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ تشیع جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 269
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه پیام نور اهواز دوره قبولی: مجازی پیام نور تراز: 3124
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2-
عربی 11
تاریخ ایران باستان 6
تاریخ اسلام 25
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مطالعات تاریخ تشیع جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 16
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4868
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 11
عربی 38
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 41
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیع جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 27
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 4721
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 29
تاریخ ایران باستان 3
تاریخ اسلام 18
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیع جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قم دوره قبولی: مجازی غیرانتفاعی تراز: 4595
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 11
عربی 16
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 42
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیع جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 76
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قم دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3045
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 0
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 23
تاریخ جهان 2-
تایخ ایران دوره اسلامی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش:مطالعات تاریخ تشیع جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ادیان و مذاهب قم دوره قبولی: مجازی غیرانتفاعی تراز: 2584
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 3-
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 19
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 34
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4831
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 18
عربی 27
تاریخ ایران باستان 11
تاریخ اسلام 69
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 55
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خوارزمی تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 4787
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 17
تاریخ ایران باستان 21
تاریخ اسلام 53
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 46
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه بین الملل امام خمینی – قزوین دوره قبولی: روزانه تراز: 4574
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 12
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 25
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامی جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 175
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گلستان – گرگان دوره قبولی: روزانه تراز: 3557
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 0
عربی 2
تاریخ ایران باستان 0
تاریخ اسلام 13
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تاریخ مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: تاریخ انقلاب اسلامی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 253
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گرگان – گلستان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2786
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3-
عربی 0
تاریخ ایران باستان 12
تاریخ اسلام 23
تاریخ جهان 0
تایخ ایران دوره اسلامی 0

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد