تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 - 1400
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400
اگر شما جزو داوطلبانی هستید که در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شرکت کرده اید و با مطالعه کافی، قصد ادامه تحصیل در این رشته را دارید، باید به چند نکته توجه کنید. در واقع علی رغم این که انتخاب رشته کارشناسی ارشد، تفاوت هایی با تعیین رشته کنکور سراسری دارد اما عدم توجه به نکاتی همچون رتبه و تراز، معدل، ضرایب دروس مختلف در هر زیرگروه و موارد ذکر شده در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد، موجب وارد شدن ضررهای جبران ناپذیری به فرآیند انتخاب رشته و از بین رفتن تمام تلاش های شما خواهد شد.
برای جلوگیری از این امر، در ادامه این مقاله تعدادی از کارنامه های داوطلبان کنکور سال گذشته آورده شده است تا بدین ترتیب با بررسی دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشید.

پس از بررسی دقیق کارنامه پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به اولویت بندی کد رشته محل های مورد نظر خود بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 99 – 1400

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 93
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 6821
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 56
انتقال حرارت (1و2) 49
ترمودینامیک 47
مکانیک سیالات 39
کنترل فرآیند 27
انتقال جرم و عملیات واحد 16
طرح راکتور شیمیایی 43
ریاضیات (کاربردی، عددی) 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 6004
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 38
انتقال حرارت (1و2) 19
ترمودینامیک 42
مکانیک سیالات 18
کنترل فرآیند 23
انتقال جرم و عملیات واحد 36
طرح راکتور شیمیایی 25
ریاضیات (کاربردی، عددی) 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 3019
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران-تهران شمال شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پیام نور تراز: 2183
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
انتقال حرارت (1و2) 3
ترمودینامیک 7
مکانیک سیالات 0
کنترل فرآیند 4
انتقال جرم و عملیات واحد 9
طرح راکتور شیمیایی 5
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد  رتبه: 483
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5121
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 30
انتقال حرارت (1و2) 27
ترمودینامیک 15
مکانیک سیالات 3
کنترل فرآیند 12
انتقال جرم و عملیات واحد 9
طرح راکتور شیمیایی 15
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری  رتبه: 403
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: ازنا دوره قبولی: روزانه تراز: 3421
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
انتقال حرارت (1و2) 9
ترمودینامیک 7
مکانیک سیالات 15
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 4
طرح راکتور شیمیایی 3
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 518
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3912
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
انتقال حرارت (1و2) 9
ترمودینامیک 4
مکانیک سیالات 15
کنترل فرآیند 10
انتقال جرم و عملیات واحد 3
طرح راکتور شیمیایی 13
ریاضیات (کاربردی، عددی) 4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست  جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 225
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه نوشیروانی بابل شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: روزانه تراز: 3298
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 11
انتقال حرارت (1و2) 7
ترمودینامیک 3
مکانیک سیالات 4
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 6
طرح راکتور شیمیایی 2
ریاضیات (کاربردی، عددی) 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی  جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 311
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند تبریز شهر داوطلب: مراغه دوره قبولی: روزانه تراز: 5683
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 30
انتقال حرارت (1و2) 21
ترمودینامیک 27
مکانیک سیالات 34
کنترل فرآیند 19
انتقال جرم و عملیات واحد 15
طرح راکتور شیمیایی 27
ریاضیات (کاربردی، عددی) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی جنسیت: زن سهمیه: آزاد  رتبه: 352
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: کاشان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5503
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 31
انتقال حرارت (1و2) 24
ترمودینامیک 22
مکانیک سیالات 30
کنترل فرآیند 17
انتقال جرم و عملیات واحد 12
طرح راکتور شیمیایی 19
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 783
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4518
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 26
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 8
مکانیک سیالات 5
کنترل فرآیند 9
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 6
ریاضیات (کاربردی، عددی) 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 3019
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خرد- بوشهر شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2283
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 11
انتقال حرارت (1و2) 0
ترمودینامیک 4
مکانیک سیالات 7
کنترل فرآیند 9
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 6
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 89
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: روزانه تراز: 4823
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 29
انتقال حرارت (1و2) 28
ترمودینامیک 19
مکانیک سیالات 3
کنترل فرآیند 17
انتقال جرم و عملیات واحد 4
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 303
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران-محل تحصیل فومن استان گیلان شهر داوطلب: رشت دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3782
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 28
انتقال حرارت (1و2) 19
ترمودینامیک 5
مکانیک سیالات 13
کنترل فرآیند 7
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآیند جداسازی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 819
دانشگاه محل قبولی:دانشگاه شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: تراز: 2126
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 10
انتقال حرارت (1و2) 0
ترمودینامیک 6
مکانیک سیالات 9
کنترل فرآیند 5
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 3
ریاضیات (کاربردی، عددی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 6997
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 52
انتقال حرارت (1و2) 63
ترمودینامیک 22
مکانیک سیالات 36
کنترل فرآیند 27
انتقال جرم و عملیات واحد 42
طرح راکتور شیمیایی 29
ریاضیات (کاربردی، عددی) 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 298
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5712
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 41
انتقال حرارت (1و2) 33
ترمودینامیک 29
مکانیک سیالات 22
کنترل فرآیند 36
انتقال جرم و عملیات واحد 15
طرح راکتور شیمیایی 19
ریاضیات (کاربردی، عددی) 24
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1143
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیراز شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3548
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 26
انتقال حرارت (1و2) 13
ترمودینامیک 19
مکانیک سیالات 21
کنترل فرآیند 10
انتقال جرم و عملیات واحد 15
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 2443
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه واحد تهران-شمال شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پیام نور تراز: 2091
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
انتقال حرارت (1و2) 8
ترمودینامیک 3
مکانیک سیالات 5
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 2
طرح راکتور شیمیایی 4
ریاضیات (کاربردی، عددی) 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 673
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه یاسوج شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 4289
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 19
انتقال حرارت (1و2) 23
ترمودینامیک 14
مکانیک سیالات 17
کنترل فرآیند 28
انتقال جرم و عملیات واحد 15
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 11
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی همدان شهر داوطلب: تویسرکان دوره قبولی: روزانه تراز: 2006
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 9
انتقال حرارت (1و2) 0
ترمودینامیک 6
مکانیک سیالات 2
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 3
طرح راکتور شیمیایی 5
ریاضیات (کاربردی، عددی) 1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: طراحی فرایند جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصدایثارگری رتبه: 523
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان-رشت شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3182
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 8
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 9
مکانیک سیالات 11
کنترل فرآیند 4
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 7
ریاضیات (کاربردی، عددی) 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدل سازی و شبیه سازی و کنترل جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی:روزانه تراز: 6903
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 59
انتقال حرارت (1و2) 46
ترمودینامیک 50
مکانیک سیالات 27
کنترل فرآیند 32
انتقال جرم و عملیات واحد 48
طرح راکتور شیمیایی 23
ریاضیات (کاربردی، عددی) 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدل سازی و شبیه سازی و کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1459
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان شهر داوطلب: زاهدان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3318
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 15
انتقال حرارت (1و2) 0
ترمودینامیک 12
مکانیک سیالات 8
کنترل فرآیند 14
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدل سازی و شبیه سازی و کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 238
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: لامرد دوره قبولی: روزانه تراز: 5815
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 36
انتقال حرارت (1و2) 27
ترمودینامیک 25
مکانیک سیالات 34
کنترل فرآیند 19
انتقال جرم و عملیات واحد 23
طرح راکتور شیمیایی 10
ریاضیات (کاربردی، عددی) 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدل سازی و شبیه سازی و کنترل جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 592
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان شهر داوطلب: زابل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3826
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 3
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 6
مکانیک سیالات 9
کنترل فرآیند 11
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 2
ریاضیات (کاربردی، عددی) 4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مدل سازی و شبیه سازی و کنترل جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 383
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 2715
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
انتقال حرارت (1و2) 5
ترمودینامیک 3
مکانیک سیالات 0
کنترل فرآیند 10
انتقال جرم و عملیات واحد 4
طرح راکتور شیمیایی 7
ریاضیات (کاربردی، عددی) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 118
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 6710
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 31
انتقال حرارت (1و2) 29
ترمودینامیک 42
مکانیک سیالات 17
کنترل فرآیند 26
انتقال جرم و عملیات واحد 19
طرح راکتور شیمیایی 25
ریاضیات (کاربردی، عددی) 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 639
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان-رشت شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4721
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 23
انتقال حرارت (1و2) 17
ترمودینامیک 21
مکانیک سیالات 38
کنترل فرآیند 10
انتقال جرم و عملیات واحد 7
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 3

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 547
گرایش: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4319
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 28
انتقال حرارت (1و2) 35
ترمودینامیک 19
مکانیک سیالات 40
کنترل فرآیند 21
انتقال جرم و عملیات واحد 18
طرح راکتور شیمیایی 10
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 2628
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران-شمال شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: پیام نور تراز: 2003
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 8
انتقال حرارت (1و2) 0
ترمودینامیک 2
مکانیک سیالات 7
کنترل فرآیند 3
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 4
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 432
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: خوراسگان دوره قبولی: روزانه تراز: ر
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 0
انتقال حرارت (1و2) 1
ترمودینامیک 3
مکانیک سیالات 0
کنترل فرآیند 9
انتقال جرم و عملیات واحد 4
طرح راکتور شیمیایی 5
ریاضیات (کاربردی، عددی) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآورده و انتقال گاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز:6899
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 56
انتقال حرارت (1و2) 39
ترمودینامیک 48
مکانیک سیالات 34
کنترل فرآیند 52
انتقال جرم و عملیات واحد 70
طرح راکتور شیمیایی 45
ریاضیات (کاربردی، عددی) 37
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآورده و انتقال گاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1311
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیراز شهر داوطلب: یزد دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3203
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 15
انتقال حرارت (1و2) 21
ترمودینامیک 7
مکانیک سیالات 11
کنترل فرآیند 14
انتقال جرم و عملیات واحد 20
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآورده و انتقال گاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 395
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: روازنه تراز: 5370
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 42
انتقال حرارت (1و2) 30
ترمودینامیک 27
مکانیک سیالات 21
کنترل فرآیند 15
انتقال جرم و عملیات واحد 7
طرح راکتور شیمیایی 10
ریاضیات (کاربردی، عددی) 4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآورده و انتقال گاز جنسیت: زن سهمیه: 5درصد ایثارگری رتبه: 510
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: روزانه تراز: 3170
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 9
انتقال حرارت (1و2) 5
ترمودینامیک 12
مکانیک سیالات 18
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 7
طرح راکتور شیمیایی 3
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: فرآورده و انتقال گاز جنسیت: مرد سهمیه: 25درصد ایثارگری رتبه: 612
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: قوچان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4790
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 10
انتقال حرارت (1و2) 6
ترمودینامیک 0
مکانیک سیالات 3
کنترل فرآیند 9
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 1
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع پتروشیمی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 851
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر -تهران(پردیس بندر ماهشهر) شهر داوطلب: بندرعباس دوره قبولی: روزانه تراز: 4510
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 13
انتقال حرارت (1و2) 21
ترمودینامیک 9
مکانیک سیالات 0
کنترل فرآیند 5
انتقال جرم و عملیات واحد 11
طرح راکتور شیمیایی 6
ریاضیات (کاربردی، عددی) 14
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع پتروشیمی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 923
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه امیرکبیر پردیس ماهشهر شهر داوطلب: قشم دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4318
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 13
انتقال حرارت (1و2) 10
ترمودینامیک 14
مکانیک سیالات 7
کنترل فرآیند 15
انتقال جرم و عملیات واحد 11
طرح راکتور شیمیایی 20
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8

 

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 451
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی-مشهد شهر داوطلب: تربیت حیدریه دوره قبولی: روزانه تراز: 5210
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 30
انتقال حرارت (1و2) 25
ترمودینامیک 14
مکانیک سیالات 19
کنترل فرآیند 6
انتقال جرم و عملیات واحد 18
طرح راکتور شیمیایی 22
ریاضیات (کاربردی، عددی) 12
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 519
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5290
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 27
انتقال حرارت (1و2) 10
ترمودینامیک 31
مکانیک سیالات 8
کنترل فرآیند 4
انتقال جرم و عملیات واحد 9
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 500
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سهند-تبریز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 2113
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
انتقال حرارت (1و2) 6
ترمودینامیک 3
مکانیک سیالات 8
کنترل فرآیند 13
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع شیمیایی معدنی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 357
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5392
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 32
انتقال حرارت (1و2) 17
ترمودینامیک 23
مکانیک سیالات 12
کنترل فرآیند 21
انتقال جرم و عملیات واحد 15
طرح راکتور شیمیایی 10
ریاضیات (کاربردی، عددی) 6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: صنایع شیمیایی معدنی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 290
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: دماوند دوره قبولی: روزانه تراز: 3093
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 22
انتقال حرارت (1و2) 34
ترمودینامیک 25
مکانیک سیالات 19
کنترل فرآیند 27
انتقال جرم و عملیات واحد 16
طرح راکتور شیمیایی 21
ریاضیات (کاربردی، عددی) 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: نانو فناوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 419
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: بیرجند دوره قبولی: روزانه تراز: 5318
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 25
انتقال حرارت (1و2) 18
ترمودینامیک 21
مکانیک سیالات 9
کنترل فرآیند 16
انتقال جرم و عملیات واحد 11
طرح راکتور شیمیایی 7
ریاضیات (کاربردی، عددی) 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: نانو فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1429
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3121
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 13
انتقال حرارت (1و2) 19
ترمودینامیک 8
مکانیک سیالات 10
کنترل فرآیند 6
انتقال جرم و عملیات واحد 9
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: نانو فناوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 2519
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شمال-آمل شهر داوطلب: آمل دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 1914
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 3
انتقال حرارت (1و2) 0
ترمودینامیک 4
مکانیک سیالات 7
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 2
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: نانو فناوری جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 512
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: نائین دوره قبولی: روزانه تراز: 2008
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 5
انتقال حرارت (1و2) 9
ترمودینامیک 6
مکانیک سیالات 11
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 3
طرح راکتور شیمیایی 1
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: نانو فناوری جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 389
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3493
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 8
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 18
مکانیک سیالات 5
کنترل فرآیند 10
انتقال جرم و عملیات واحد 9
طرح راکتور شیمیایی 3
ریاضیات (کاربردی، عددی) 1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: نانو فناوری جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 618
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2915
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 10
انتقال حرارت (1و2) 4
ترمودینامیک 7
مکانیک سیالات 3
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 2
ریاضیات (کاربردی، عددی) 6
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پلیمر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 352
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت ایران شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 3421
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 30
انتقال حرارت (1و2) 27
ترمودینامیک 15
مکانیک سیالات 21
کنترل فرآیند 11
انتقال جرم و عملیات واحد 17
طرح راکتور شیمیایی 13
ریاضیات (کاربردی، عددی) 10
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پلیمر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 490
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: مراغه دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5323
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 28
انتقال حرارت (1و2) 23
ترمودینامیک 18
مکانیک سیالات 16
کنترل فرآیند 9
انتقال جرم و عملیات واحد 14
طرح راکتور شیمیایی 11
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پلیمر جنسیت: مرد  سهمیه: آزاد رتبه: 538
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه مازندران-بابلسر شهر داوطلب: قائمشهر دوره قبولی: روزانه تراز: 5291
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 25
انتقال حرارت (1و2) 11
ترمودینامیک 18
مکانیک سیالات 27
کنترل فرآیند 21
انتقال جرم و عملیات واحد 8
طرح راکتور شیمیایی 6
ریاضیات (کاربردی، عددی) 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پلیمر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 645
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه باهنر-کرمان شهر داوطلب: بم دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 5009
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 13
انتقال حرارت (1و2) 18
ترمودینامیک 11
مکانیک سیالات 8
کنترل فرآیند 6
انتقال جرم و عملیات واحد 3
طرح راکتور شیمیایی 5
ریاضیات (کاربردی، عددی) 9
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پلیمر جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 819
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: تبریز دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 2005
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 7
انتقال حرارت (1و2) 3
ترمودینامیک 0
مکانیک سیالات 5
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 4
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پلیمر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 2928
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خرد بوشهر شهر داوطلب: بوشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 1823
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 12
انتقال حرارت (1و2) 3
ترمودینامیک 0
مکانیک سیالات 4
کنترل فرآیند 2
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 6
ریاضیات (کاربردی، عددی) 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پدیده های انتقال  جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 743
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ولیعصر رفسنجان شهر داوطلب: دامغان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 2826
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 5
انتقال حرارت (1و2) 10
ترمودینامیک 12
مکانیک سیالات 4
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 3
طرح راکتور شیمیایی 7
ریاضیات (کاربردی، عددی) 1
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پدیده های انتقال  جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 192
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: روزانه تراز: 6411
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 29
انتقال حرارت (1و2) 26
ترمودینامیک 40
مکانیک سیالات 17
کنترل فرآیند 25
انتقال جرم و عملیات واحد 18
طرح راکتور شیمیایی 37
ریاضیات (کاربردی، عددی) 23
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پدیده های انتقال  جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 813
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان شهر داوطلب: زابل دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4560
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 14
انتقال حرارت (1و2) 19
ترمودینامیک 10
مکانیک سیالات 7
کنترل فرآیند 5
انتقال جرم و عملیات واحد 13
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پدیده های انتقال  جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 1511
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3142
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 8
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 5
مکانیک سیالات 11
کنترل فرآیند 6
انتقال جرم و عملیات واحد 9
طرح راکتور شیمیایی 0
ریاضیات (کاربردی، عددی) 4
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پدیده های انتقال  جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصدایثارگری رتبه: 521
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه جندی شاپور-دزفول شهر داوطلب: اندیمشک دوره قبولی: روزانه تراز: 3102
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 8
انتقال حرارت (1و2) 4
ترمودینامیک 0
مکانیک سیالات 6
کنترل فرآیند 12
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 16
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: پدیده های انتقال  جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 638
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان-رشت شهر داوطلب: رامسر دوره قبولی: روزانه تراز: 1952
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 7
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 9
مکانیک سیالات 6
کنترل فرآیند 2
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 4
ریاضیات (کاربردی، عددی) 5
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 149
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 6518
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 33
انتقال حرارت (1و2) 25
ترمودینامیک 37
مکانیک سیالات 28
کنترل فرآیند 16
انتقال جرم و عملیات واحد 23
طرح راکتور شیمیایی 19
ریاضیات (کاربردی، عددی) 21
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 872
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: روزانه تراز: 4425
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 17
انتقال حرارت (1و2) 21
ترمودینامیک 23
مکانیک سیالات 10
کنترل فرآیند 5
انتقال جرم و عملیات واحد 11
طرح راکتور شیمیایی 9
ریاضیات (کاربردی، عددی) 3
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1008
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3785
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 24
انتقال حرارت (1و2) 18
ترمودینامیک 12
مکانیک سیالات 9
کنترل فرآیند 5
انتقال جرم و عملیات واحد 0
طرح راکتور شیمیایی 6
ریاضیات (کاربردی، عددی) 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 309
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 3509
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 21
انتقال حرارت (1و2) 14
ترمودینامیک 9
مکانیک سیالات 5
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 6
طرح راکتور شیمیایی 7
ریاضیات (کاربردی، عددی) 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 230
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 3158
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 15
انتقال حرارت (1و2) 8
ترمودینامیک 9
مکانیک سیالات 11
کنترل فرآیند 0
انتقال جرم و عملیات واحد 4
طرح راکتور شیمیایی 7
ریاضیات (کاربردی، عددی) 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 315
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: قزوین دوره قبولی: روزانه تراز: 5293
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 30
انتقال حرارت (1و2) 27
ترمودینامیک 16
مکانیک سیالات 22
کنترل فرآیند 9
انتقال جرم و عملیات واحد 5
طرح راکتور شیمیایی 11
ریاضیات (کاربردی، عددی) 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد 99
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 1821
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل شهر داوطلب: محمود آباد دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3005
نام درس درصد
زبان تخصصی و عمومی 10
انتقال حرارت (1و2) 12
ترمودینامیک 9
مکانیک سیالات 0
کنترل فرآیند 5
انتقال جرم و عملیات واحد 3
طرح راکتور شیمیایی 4
ریاضیات (کاربردی، عددی) 7

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- مطالعه و بررسی کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 99 چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در گرایش فرآیند جداسازی رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالی 1400 باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد