تماس با برترین مشاوران کشور
از طریق تلفن ثابت - 9099071647
خانه / رتبه قبولی کارشناسی ارشد / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

کارنامه و رتبه قبولی مهندسی شیمی ارشد دانشگاه سراسری 1400 - 1401
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شرکت کرده اند، باید در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی خود بپردازند. برای انتخاب رشته ارشد متقاضیان باید دفترچه راهنمای آن را به خوبی مطالعه کرده و از مشاوران مجرب نیز کمک بگیرند. البته این افراد می توانند با بررسی رتبه قبولی و کارنامه های سال گذشته رشته مهندسی شیمی به تخمین نسبتا خوبی از رتبه و محل پذیرش خود برسند. در ادامه این مقاله، تعدادی از این کارنامه ها درج شده تا بدین ترتیب با مطالعه دقیق رتبه و سهمیه های خود و همچنین در نظر گرفتن علاقه به رشته مورد نظر، انتخاب رشته آگاهانه و درست تری داشته باشند.

با بررسی کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی ارشد دانشگاه سراسری سال گذشته می توانید انتخاب رشته آگاهانه ای داشته باشید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400 – 1401

پس از انتشار نتایج اولیه کنکور ارشد داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند، درصدد ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بر می آیند. جهت انجام این فرآیند ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد می توانید کارنامه ها و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی سال پیش را بررسی نمایید. با مقایسه رتبه، تراز، سهمیه و محل قبولی پذیرفته شدگان سال گذشته با کارنامه خود می توانید با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته بپردازید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 106
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 4836
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 10
کنترل فرآیند 8
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 42
ترمودینامیک 12
ریاضیات کاربردی 19
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 46
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 131
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 4721
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 1-
کنترل فرآیند 7
مکانیک سیالات 21
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 13
ترمودینامیک 8
ریاضیات کاربردی 15
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 52
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 198
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: روزانه تراز: 3006
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 23
ریاضیات کاربردی 19
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 379
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اراک شهر داوطلب: تفرش دوره قبولی: روزانه تراز: 3302
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 5
کنترل فرآیند 8
مکانیک سیالات 23
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 15
ترمودینامیک 32
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 8
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: ترموسینتیک و کاتالیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 421
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شمال آمل شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3157
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 23
ریاضیات کاربردی 10
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 36
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: قم دوره قبولی: شبانه تراز: 4856
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 9
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 25
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 12
ترمودینامیک 38
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 291
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: تفرش دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3727
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 5
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 19
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 25
ترمودینامیک 22
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 27
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 306
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 3701
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 19
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 29
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 11
ترمودینامیک 7
ریاضیات کاربردی 15
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآیندهای جداسازی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 436
دانشگاه محل قبولی: جهاد دانشگاهی اصفهان شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3120
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 5
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 15
ترمودینامیک 37
ریاضیات کاربردی 10
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 11
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش:فرآیندهای جداسازی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 121
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شاهرود شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: روزانه تراز: 2978
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 10
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 2-
ریاضیات کاربردی 9
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 25
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیند جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5216
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 10
کنترل فرآیند 18
مکانیک سیالات 11
طرح راکتورهای شیمیایی 22
انتقال حرارت 1 و 2 8
ترمودینامیک 31
ریاضیات کاربردی 43
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 56
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیند جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 97
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 3301
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 7
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 11
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 20
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 22
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیند جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 115
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: شبانه تراز: 4764
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 7
کنترل فرآیند 14
مکانیک سیالات 8
طرح راکتورهای شیمیایی 18
انتقال حرارت 1 و 2 5
ترمودینامیک 25
ریاضیات کاربردی 37
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیند جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 419
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3216
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 31
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 7
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 36
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: طراحی فرآیند جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 917
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: مجازی تراز: 2717
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 11
ترمودینامیک 2-
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 5211
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 18
کنترل فرآیند 27
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 10
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 33
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 55
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 4627
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
کنترل فرآیند 38
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 21
ریاضیات کاربردی 26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 38
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترل جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: مشهد دوره قبولی: شبانه تراز: 4511
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 15
کنترل فرآیند 12
مکانیک سیالات 11
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 1
ریاضیات کاربردی 9
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترل جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 142
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 3451
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 11
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 17
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 21
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مدل سازی، شبیه سازی و کنترل جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 1056
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمال شهر داوطلب: آستارا دوره قبولی: پیام نور تراز: 2607
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 12
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 10
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 13
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 162
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه اصفهان شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4502
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 19
مکانیک سیالات 34
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 26
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 35
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 233
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 3269
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 14
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 24
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 16
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 276
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: شبانه تراز: 3903
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 9
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 23
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 46
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیست جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 362
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید باهنر کرمان شهر داوطلب: زرند کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 3455
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 40
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 11
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 857
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شمال شهر داوطلب: بیجار کردستان دوره قبولی: پیام نور تراز: 2610
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گاز جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 18
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3502
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 36
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 19
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 195
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: کازرون دوره قبولی: روزانه تراز: 4251
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 11
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 28
ریاضیات کاربردی 26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 32
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 251
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: سبزوار دوره قبولی: شبانه تراز: 3966
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 15
ترمودینامیک 12
ریاضیات کاربردی 25
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گاز جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 306
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شیراز شهر داوطلب: جهرم دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 3780
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 3
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 31
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: فرآوری و انتقال گاز جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 310
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعت نفت اهواز شهر داوطلب: دزفول دوره قبولی: روزانه تراز: 3867
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 1-
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 11
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 30
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 24
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: زن سهمیه: 25 درصد رتبه: 22
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 3403
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 14
کنترل فرآیند 35
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 21
ریاضیات کاربردی 14
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 362
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: شبانه تراز: 3523
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 25
انتقال حرارت 1 و 2 24
ترمودینامیک 18
ریاضیات کاربردی 41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 422
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: روزانه تراز: 3164
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 20
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 33
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 498
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: آستارا دوره قبولی: شبانه تراز: 2864
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 8
ریاضیات کاربردی 22
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 9
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع غذایی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 501
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 2791
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 9
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع شیمیایی معدنی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 41
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 3421
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 1-
طرح راکتورهای شیمیایی 5
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 2-
ریاضیات کاربردی 15
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع شیمیایی معدنی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 103
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: روزانه تراز: 4820
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 31
کنترل فرآیند 2-
مکانیک سیالات 28
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 29
ترمودینامیک 25
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 42
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: صنایع شیمیایی معدنی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: اراک دوره قبولی: روزانه تراز: 4569
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 24
مکانیک سیالات 8
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 10
ترمودینامیک 16
ریاضیات کاربردی 39
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 73
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه فردوسی مشهد شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5164
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 12
کنترل فرآیند 25
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 15
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 32
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 46
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوری جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه ولی عصر رفسنجان شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 3216
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 24
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 1-
ریاضیات کاربردی 17
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 20
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوری جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 297
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: کازرون دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3791
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 35
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 32
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 68
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 304
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه زنجان شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 3755
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 11
کنترل فرآیند 25
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 17
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: نانو فناوری جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 516
دانشگاه محل قبولی: جهاد دانشگاهی اصفهان شهر داوطلب: آستارا دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2611
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 35
ترمودینامیک 17
ریاضیات کاربردی 5
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 35
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمر جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 32
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: روزانه تراز: 3351
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 11
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 42
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 40
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 56
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 67
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعت شهر داوطلب: قم دوره قبولی: روزانه تراز: 5145
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 31
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 28
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 25
ترمودینامیک 46
ریاضیات کاربردی 58
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 46
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 302
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: پردیس بین الملل تراز: 3764
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 7
طرح راکتورهای شیمیایی 18
انتقال حرارت 1 و 2 24
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 52
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 351
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه خلیج فارس بوشهر شهر داوطلب: سمنان دوره قبولی: روزانه تراز: 3431
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 19
مکانیک سیالات 11
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 2-
ریاضیات کاربردی 11
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 26

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پلیمر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 426
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شمال آمل شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3251
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 9
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 21
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 22
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقال جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 46
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: روزانه تراز: 5266
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 8
مکانیک سیالات 21
طرح راکتورهای شیمیایی 42
انتقال حرارت 1 و 2 19
ترمودینامیک 24
ریاضیات کاربردی 32
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 56
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقال جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 146
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه سمنان شهر داوطلب: گرمسار دوره قبولی: روزانه تراز: 4721
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 11
مکانیک سیالات 23
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 17
ترمودینامیک 49
ریاضیات کاربردی 7
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 69
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقال جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ظرفیت رتبه: 182
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلان شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: شبانه تراز: 3206
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 26
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 23
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقال جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 210
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تبریز شهر داوطلب: بناب دوره قبولی: شبانه تراز: 4165
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 12
انتقال حرارت 1 و 2 42
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 23
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 45
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: پدیده های انتقال جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 374
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی جندی شاپور شهر داوطلب: بابل دوره قبولی: روزانه تراز: 3412
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 13
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 23
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 13
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: شاهرود دوره قبولی: روزانه تراز: 3397
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 19
مکانیک سیالات 26
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 2-
ریاضیات کاربردی 14
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 13
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه:47
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5264
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 31
کنترل فرآیند 19
مکانیک سیالات 28
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 31
ترمودینامیک 46
ریاضیات کاربردی 38
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 56
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 57
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 5016
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 5
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 46
ریاضیات کاربردی 62
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 31
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 99
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اصفهان دوره قبولی: شبانه تراز: 4882
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 10
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 42
ترمودینامیک 41
ریاضیات کاربردی 26
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 34
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: زیست پزشکی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 136
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: شبانه تراز: 4669
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 28
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 51
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 52
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 3164
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 23
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 29
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5213
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 24
کنترل فرآیند 5
مکانیک سیالات 23
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 41
ریاضیات کاربردی 53
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 61
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 101
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4831
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 13
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 23
ترمودینامیک 53
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 171
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 4366
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 42
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 51
ترمودینامیک 38
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 412
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل شهر داوطلب: نوشهر دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 3101
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 16
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 23
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 19
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 53
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 5124
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 25
کنترل فرآیند 10
مکانیک سیالات 24
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 16
ترمودینامیک 21
ریاضیات کاربردی 35
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور جنسیت: زن سهمیه: 5 درصد ایثارگری رتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: شهرکرد دوره قبولی: روزانه تراز: 3103
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 23
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 11
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 30
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 96
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: زنجان دوره قبولی: روزانه تراز: 4839
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 23
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 22
ریاضیات کاربردی 41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 46
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 104
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: زاهدان دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4681
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 20
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 73
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 159
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیراز شهر داوطلب: خرم آباد دوره قبولی: پردیس خودگردان تراز: 4523
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 26
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 47
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی چرخه سوخت جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 43
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 5606
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 22
کنترل فرآیند 12
مکانیک سیالات 36
طرح راکتورهای شیمیایی 16
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 41
ریاضیات کاربردی 41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 55
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی چرخه سوخت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 51
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: همدان دوره قبولی: روزانه تراز: 5470
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 41
کنترل فرآیند 23
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 29
ترمودینامیک 10
ریاضیات کاربردی 63
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 53
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی چرخه سوخت جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 66
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5060
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 13
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 19
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 21
ترمودینامیک 21
ریاضیات کاربردی 53
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 74
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 3217
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
کنترل فرآیند 35
مکانیک سیالات 41
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 21
ترمودینامیک 19
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 4997
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 26
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 36
طرح راکتورهای شیمیایی 15
انتقال حرارت 1 و 2 16
ترمودینامیک 51
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 116
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: اهواز دوره قبولی: روزانه تراز: 4806
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 21
کنترل فرآیند 13
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 11
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 31
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 378
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه کاشان شهر داوطلب: بروجرد دوره قبولی: روزانه تراز: 3422
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 35
کنترل فرآیند 42
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 12
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 7
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 561
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی انرژی – ساوه شهر داوطلب: ساوه دوره قبولی: روزانه تراز: 2513
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 23
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 2-
ترمودینامیک 11
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 28
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 59
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: بم دوره قبولی: روزانه تراز: 3218
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 1-
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 11
ریاضیات کاربردی 25
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 21
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 72
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: درفول دوره قبولی: روزانه تراز: 5016
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 28
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 21
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 11
ترمودینامیک 32
ریاضیات کاربردی 49
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 32
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 83
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: شیراز دوره قبولی: روزانه تراز: 4952
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 29
کنترل فرآیند 17
مکانیک سیالات 31
طرح راکتورهای شیمیایی 45
انتقال حرارت 1 و 2 15
ترمودینامیک 23
ریاضیات کاربردی 21
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 123
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: شبانه تراز: 4761
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 19
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 32
ریاضیات کاربردی 14
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 26
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: انرژی و محیط زیست جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 144
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان شهر داوطلب: کرمان دوره قبولی: روزانه تراز: 4616
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 1-
کنترل فرآیند 17
مکانیک سیالات 12
طرح راکتورهای شیمیایی 15
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 31
ریاضیات کاربردی 0
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 33
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف شهر داوطلب: بجنورد دوره قبولی: روزانه تراز: 3391
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 2-
مکانیک سیالات 12
طرح راکتورهای شیمیایی 23
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 0
ریاضیات کاربردی 43
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 0
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 86
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی شهر داوطلب: ساری دوره قبولی: روزانه تراز: 4954
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 42
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 18
ترمودینامیک 22
ریاضیات کاربردی 12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 29
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: تهران دوره قبولی: شبانه تراز: 4463
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 34
کنترل فرآیند 23
مکانیک سیالات 45
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 21
ریاضیات کاربردی 19
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 12
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: سیستم های انرژی جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 364
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه قم شهر داوطلب: یاسوج دوره قبولی: روزانه تراز: 3528
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 1-
ترمودینامیک 1-
ریاضیات کاربردی 31
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 24
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: مرد سهمیه: 25 درصد ایثارگری رتبه: 12
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: اردبیل دوره قبولی: روزانه تراز: 3518
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 7
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 15
ترمودینامیک 35
ریاضیات کاربردی 12
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 15
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 62
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس شهر داوطلب: گرگان دوره قبولی: روزانه تراز: 5094
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 0
مکانیک سیالات 0
طرح راکتورهای شیمیایی 36
انتقال حرارت 1 و 2 51
ترمودینامیک 38
ریاضیات کاربردی 41
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 41
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 87
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: کرج دوره قبولی: روزانه تراز: 4926
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 24
کنترل فرآیند 35
مکانیک سیالات 11
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 41
ریاضیات کاربردی 54
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 39
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 155
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: ارومیه دوره قبولی: شبانه تراز: 4578
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 0
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 11
طرح راکتورهای شیمیایی 0
انتقال حرارت 1 و 2 0
ترمودینامیک 23
ریاضیات کاربردی 48
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 73
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 1400
گرایش: مهندسی انرژی های تجدیدپذیر جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 172
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهران شهر داوطلب: گنبد دوره قبولی: شبانه تراز: 4501
عنوان درس درصد
زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 11
کنترل فرآیند 1-
مکانیک سیالات 2-
طرح راکتورهای شیمیایی 1-
انتقال حرارت 1 و 2 23
ترمودینامیک 28
ریاضیات کاربردی 22
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 19

 

سوالات متداول

1- بررسی کارنامه های پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی سال گذشته چه فایده ای دارد؟

این امر موجب می شود که بتوانید با مقایسه تراز، درصد و رتبه مکتسبه خود، انتخاب رشته ای درست و اصولی داشته باشید.

2- مطالعه و بررسی کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد چه اطلاعاتی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد؟

این کارنامه ها شامل اطلاعاتی همچون سهمیه، رتبه قبولی، جنسیت، تراز، نوع دوره و دانشگاه محل پذیرش می باشد.

3- برای قبولی در گرایش فرآیند جداسازی رشته مهندسی شیمی ارشد دانشگاه سراسری سال 1401 باید چه رتبه ای کسب کرد؟

شما می توانید با بررسی دقیق جزئیات کارنامه های ارائه شده در این مقاله در این زمینه اطلاعات دقیقی کسب کنید.

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت مشاوره پیج کارشناسی ارشد