خانه کارشناسی ارشد کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
داوطلبانی که قصد دارند وارد دوره تحصیلات تکمیلی شوند، قطعا بر میزان اهمیت مرحله انتخاب رشته کارشناسی ارشد به خوبی واقف اند و می دانند هر گونه غفلت و اشتباه در اولویت بندی انتخاب های آن ها می تواند آینده تحصیلی و حتی آینده شغلی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن است شما نیز با داوطلبانی برخورد کرده باشید که علی رغم کسب نمره و تراز قابل قبول در آزمون، موفق به پذیرش در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود نشده اند. عدم آشنایی با نحوه صحیح انتخاب رشته را می توان به عنوان یکی از دلایل بروز چنین مسئله ای عنوان کرد.

برای آن که بتوانید هنگام اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد به هدف مطلوب خود دست پیدا کنید، لازم است در کنار به کارگیری سایر فاکتورهای مهم و اساسی، بررسی کارنامه داوطلبان آزمون سال گذشته را نیز در دستور کار خود قرار دهید. این اقدام موجب می شود با آگاهی بیشتری نسبت به رتبه و تراز مکتسبه خود، دست به انتخاب بزنید.

برای آن که بتوانید به صورت تقریبی رشته و دانشگاه محل پذیرش خود را تخمین بزنید، می توانید از کارنامه و رتبه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته استفاده نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98

پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری، داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنانه اولیه خود مجاز به انتخاب رشته شده اند، می بایست به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد مراجعه نموده و نسبت به استخراج کد رشته محل های مورد نظر خود اقدام نمایند. بررسی کارنامه داوطلبان آزمون سال گذشته در این مرحله حساس قطعا خالی از لطف نخواهد بود چرا که به شما کمک می کند بدانید هر یک از شرکت کنندگان دوره گذشته با تراز و رتبه های مشابه شما در چه رشته و دانشگاه هایی موفق به پذیرش شده اند. البته ممکن است بنا به دلایلی همچون تغییر در سهمیه ها و ظرفیت دانشگاه ها، پیش بینی قبولی در رشته و دانشگاه های مد نظر داوطلبان کمی دشوار باشد. 

با تمامی این تفاسیر، چنانچه علاقه مند به تحصیل در رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد می باشید، توصیه می کنیم برای انجام انتخاب رشته ای آگاهانه، نگاهی به نمونه کارنامه های ارائه شده در این مقاله بیاندازید و در صورت نیاز از مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز استفاده نمایید.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 14تراز: 6699
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی14
مباحث عمومی شهرسازی ایران45
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری42
تاریخ شهر و شهرسازی46
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی58
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 18تراز: 6659
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی38
مباحث عمومی شهرسازی ایران45
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری33
تاریخ شهر و شهرسازی54
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی40
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 19تراز: 6423
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی21
مباحث عمومی شهرسازی ایران70/12
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری50
تاریخ شهر و شهرسازی54
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی40
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 23تراز: 6095
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه هنردوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی1
مباحث عمومی شهرسازی ایران66
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری24
تاریخ شهر و شهرسازی56
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی44
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 25تراز: 6636
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی38
مباحث عمومی شهرسازی ایران45
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری33
تاریخ شهر و شهرسازی54
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی40
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 31تراز: 5899
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی34
مباحث عمومی شهرسازی ایران68
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری53
تاریخ شهر و شهرسازی52
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی6
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 36تراز: 5263
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تهراندوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی3
مباحث عمومی شهرسازی ایران71
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری50
تاریخ شهر و شهرسازی28
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی60
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 38تراز: 5280
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: نوبت دوم
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی2
مباحث عمومی شهرسازی ایران69/12
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری28/01
تاریخ شهر و شهرسازی58
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی47
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 40تراز: 5454
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی20
مباحث عمومی شهرسازی ایران43/17
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری50
تاریخ شهر و شهرسازی61
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی45
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 5 درصدرتبه در سهمیه: 46تراز: 5319
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی23
مباحث عمومی شهرسازی ایران50
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری70
تاریخ شهر و شهرسازی18
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی48
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 53تراز: 5341
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه علم و صنعتدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
مباحث عمومی شهرسازی ایران46
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری42
تاریخ شهر و شهرسازی62
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی43
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 62تراز: 5261
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرسدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی13
مباحث عمومی شهرسازی ایران55
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری38
تاریخ شهر و شهرسازی68
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی47
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: ایثارگران 25 درصدرتبه در سهمیه: 136تراز: 4216
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شیرازدوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی49/12
مباحث عمومی شهرسازی ایران40
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری21
تاریخ شهر و شهرسازی32
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی19
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 165تراز: 4540
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلاندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی0
مباحث عمومی شهرسازی ایران33
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری27
تاریخ شهر و شهرسازی58
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی56
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مردسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 167تراز: 4125
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه گیلاندوره قبولی: روزانه
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی16
مباحث عمومی شهرسازی ایران36
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری27
تاریخ شهر و شهرسازی30
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی28
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زنسهمیه: آزادرتبه در سهمیه: 520تراز: 4212
دانشگاه محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتیدوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درسدرصد
زبان عمومی و تخصصی47
مباحث عمومی شهرسازی ایران29
مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری30
تاریخ شهر و شهرسازی18
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی24
آزمون عملی تشریحی و تحلیلی

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره ارشد پیج کارشناسی ارشد